Ανάλυση και διαχείριση της Κρανιο-Γναθικής Δυσλειτουργίας στα πλαίσια του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος – ΑΘΗΝΑ 2024
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
4 ημέρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
19/12/2024
ΠΟΛΗ:
Αθήνα
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Αίθουσα σεμιναρίων EPIMORFOSIS
Καραολή & Δημητρίου (πρ. Ελευθερίας) 105
183 45 – Μοσχάτο
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
500€
ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:
150€   ( έως 19/11/2024 )
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
26
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
16
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Απευθύνεται σε

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Φυσικοθεραπευτές και άλλους Επαγγελματίες της Υγείας.

Γλώσσα Σεμιναρίου

Γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η Αγγλική και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.

Πληροφορίες

Το ΚΒδΜ EPIMORFOSIS προτίθεται να διοργανώσει σεμινάριο Ανάλυσης και διαχείρισης της Κρανιο-Γναθικής Δυσλειτουργίας στα πλαίσια του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος με καθηγητές τους John Langendoen και Κώστα Κυπριώτη.


Το σεμινάριο διαρκεί 4 ημέρες και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.


Το κόστος του σεμιναρίου είναι 500€.


Για να ολοκληρώσετε τη συμμετοχή σας, θα πρέπει να προκαταβληθεί το ποσό των 150€.


Το υπόλοιπο ποσό των 350€ πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου.


Ανάλυση και διαχείριση της Κρανιο-Γναθικής Δυσλειτουργίας στα πλαίσια του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
Γενικές Πληροφορίες
Τα μεταπτυχιακά μαθήματα των ΚΓΔ (CMD) στη φυσικοθεραπεία και το manual therapy συνήθως ξεκινούν με την ανάλυση και την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών της κροταφογναθικής καθώς και της υπερδραστηριότητας των μυών της μάσησης.
Το κάτω γναθικό νεύρο αποτελεί κλάδο του τριδύμου νεύρου νευρώνει αισθητικά την κροταφογναθική άρθρωση και εξηγεί τον πόνο σε αυτή την περιοχή.
Η βασική κατανόηση των παθολογομηχανικών αρθρικών, των υπερ- ή υπο-δραστήριων μυϊκών δυσλειτουργιών και ένα μεγάλο εύρος επιπρόσθετων ενοχλήσεων στο κεφάλι, πρόσωπο και στην περιοχή του λαιμού, όλα οδηγούν προς το σύμπλεγμα του τριδύμου νεύρου στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
Το κεντρικό νευρικό σύστημα του τριδύμου  αλληλεπιδρά με όλα τα κρανιακά νεύρα.
Η γνώση των συνδέσεων του τριδύμου νεύρου στο εγκεφαλικό στέλεχος, με άλλους πυρήνες κρανιακών νεύρων, με υπερσπονδυλικές νευρικές δομές, πρέπει να είναι δομημένη για μία διαδικασία προσέγγισης, που οδηγεί σε μία κατανοητή συνολική θεραπεία.
Η θεραπεία ξεκινά κυρίως με οδοντικές και ορθοδοντικές παρεμβάσεις και συνεχίζεται με πρόσθετες θεραπείες από διαφορετικές προσεγγίσεις σε ένα διεπιστημονικό δίκτυο με άλλους ειδικούς ιατρούς, φυσιοθεραπευτές ή/και λογοθεραπευτές.
Πρωταρχικά, αυτό το σεμινάριο απευθύνεται στους διάφορους ρόλους των φυσικοθεραπευτών κατά τη συνολική διαχείριση και εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της IFOMPT: τεκμηριωμένα, βασισμένα σε κλινικούς συλλογισμούς, με επίκεντρο τον ασθενή.
Το τελευταίο αναφέρεται στην ενεργή συμμετοχή του ασθενούς με πολλούς διαφορετικούς τρόπους όπως περιγράφεται στον πρόσφατα δημοσιευμένο οδηγό ασθενών στη γερμανική γλώσσα (Kiefer, Kopf & Gesicht by Langendoen, Sertel & Berkmiller, 2023, Trias, Stuttgart)
Επομένως, δεν είναι ένα διαδικτυακό σεμινάριο. Είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων.Η πρακτική περιλαμβάνει παθητικές τεχνικές (Hands-On), ενεργητική εξάσκηση (Hands-Off), καθώς και μία μεγάλη ποικιλία άλλων παρεμβάσεων όπως εξάσκηση αναπνοής, εργονομία, χαλάρωση, ηλεκτροθεραπεία, λειτουργική περίδεση με ελαστικό tape και εισαγωγή άλλων αισθητικών ερεθισμάτων (οσφρητικά, οπτικά, ακουστικά, απτικά).

Η γνώση ή η εμπειρία στο manual therapy είναι πλεονέκτημα, αλλά δεν αποτελεί προ-απαιτούμενο για τη συμμετοχή.

Με το email οριστικοποίησης του σεμιναρίου (περίπου ενα μήνα πριν την έναρξη του), θα αποσταλεί βιβλιογραφία για την προετοιμασία των συμμετεχόντων.

Πρόγραμμα

Ημέρα 1η Εισαγωγή και Παθητικό Σύστημα

08:30-09:00 Εγγραφές
09:00-11:00 Εισαγωγή, Παραδείγματα 3 Υποσυστήματα Μοντέλου Σταθερότητας
11:00-11:30 Διάλειμμα
11:30-13:00 ΚΓΑ Λειτουργική Ανατομία, Αρθροκινηματική, Νευροανατομία
13:00-13:45 Διάλειμμα
13:45-15:15 Πρότυπα ΚΓΔ, Ομαδική Αξιολόγηση, Αρθροπάθειες της ΚΓΑ, Αξιολόγηση (1)
15:15-15:30 Διάλειμμα
15:30-17:00 Θεραπεία ΚΓΑ, Αξιολόγηση και Θεραπεία Άνω Αυχενικής


Ημέρα 2η Ενεργό Υποσύστημα συμπεριλαμβανομένων των Περιφερικών Νεύρων

09:00-11:00 Αξιολόγηση & Θεραπεία (2), Πονοκέφαλοι (ICHD of IHS), Μύες Μάσησης
11:00-11:30 Διάλειμμα
11:30-13:00 Κρανιο-Αυχενικοί Μύες (1),
13:00-13:45 Διάλειμμα
13:45-15:15 Κρανιο-Αυχενικοί Μύες (2), Μιμητικοί μύες
15:15-15:30 Διάλειμμα
15:30-16:30 Γλωσσικοί και Υπερ-/Υπο-Υοειδείς μύες

Ημέρα 3η Υποσύστημα Ελέγχου

09:00-11:00 Συσχετιζόμενα Συμπτώματα, Εκτεταμένη Αξιολόγηση (3), Meersseman,
11:00-11:30 Διάλειμμα
11:30-13:00 Νευροανατομία, Συναισθηματικό Κινητικό Σύστημα Αξιολόγηση & Θεραπεία
13:00-13:45 Διάλειμμα
13:45-15:15 Νευρολογία και Νευροδυναμική (Μηχανοαισθητικότητα)
15:15-15:30 Διάλειμμα
15:30-16:30 Αισθήσεις (1) (Οσφρητικό ΚΝ I, Γευστικό ΚΝ VII IX X, Οπτικό ΚΝ II): Στρες ή Χαλάρωση

Ημέρα 4η Υποσύστημα Ελέγχου

09:00-11:00
Αισθήσεις (2) (Ακουστικό ΚΝ VIII, Απτικό): Στρες ή Χαλάρωση, συμπεριλαμβανομένων Συναισθηματικών (C-Tactile και A-Beta) Μάλαξη Κεφάλι-Πρόσωπο-Λαιμός, Τεχνικές Αναπνοής
11:00-11:30 Διάλειμμα
11:30-13:00 Εκπαίδευση Παρασυμπαθητικού Νευρικού Συστήματος: ΚΝ III, ΚΝ VII, ΚΝ IX
13:00-13:45 Διάλειμμα
13:45-15:15 Εκπαίδευση Παρασυμπαθητικού Νευρικού Συστήματος: ΚΝ X, συμπεριλαμβανομένης Ωτικής Διέγερσης
15:15-15:30 Διάλειμμα
15:30-16:30 Εναλλακτικές επιλογές ελέγχου Παρασυμπαθητικών / Καρδιακού Πνευμονογαστρικού

Καθηγητές
Τρόποι Πληρωμής

1. Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα  • Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό της προκαταβολής ή να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard & American Express) από την σελίδα του κάθε σεμιναρίου, μέσω της VivaPayments.

  • Η σωστή καταχώριση και η γνησιότητα των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη.

  • Η EPIMORFOSIS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος.

  • Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

2. Κατάθεση – Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.


Μπορείτε να καταθέσετε ή να μεταφέρετε το σχετικό χρηματικό ποσό για την εγγραφή σας, γράφοντας το Ονοματεπώνυμό σας στο πεδίο “Αιτιολογία για τον δικαιούχο”, στους παρακάτω λογαριασμούς : 


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αριθμός λογαριασμού : 5238-070348-955
ΙΒΑΝ: GR5501722380005238070348955 SWIFT(BIC): PIRBGRAA
 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αριθμός λογαριασμού : 217/441034-39
IBAN: GR6801102170000021744103439 SWIFT(BIC): ETHNGRAA
 
ALPHA BANK:
Αριθμός λογαριασμού : 708002002013410
ΙΒΑΝ: GR4801407080708002002013410 SWIFT(BIC): CRBAGRAA
 
EUROBANK:
Αριθμός λογαριασμού : 0026.0037.01.0201090153
ΙΒΑΝ: GR4502600370000010201090153 SWIFT(BIC): ERBKGRAA
 
Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΕ


Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια  επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

Όροι Συμμετοχής

1. Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης,  πτυχίο ή δίπλωμα,
2. Παρέχεται έντυπo εκπαιδευτικό υλικό ( σημειώσεις ή το αντίστοιχο βιβλίο ).
3. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της EPIMORFOSIS, τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν επιστρέφονται.
4. Η EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και αναβολής των σεμιναρίων, ενημερώνοντας τους υποψήφιους συμμετέχοντες τηλεφωνικά ή /και μέσω sms & e-mail. Στην περίπτωση αυτή  στους συμμετέχοντες που δεν επιθυμούν  να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία, που θα οριστεί ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό που κατέβαλαν για την συμμετοχή τους σε άλλα σεμινάρια ή υπηρεσίες της εταιρίας, επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων.
5. Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
6. Ακύρωση της συμμετοχής από υπαιτιότητα του συμμετέχοντος, γνωστοποιείται  μόνο με email:
 • έως και 30 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το σύνολο του καταβληθέντος ποσού.
 • έως και 15 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το 50% των καταβληθέντων.
 • μετά την προθεσμία αυτή δεν επιστρέφεται κανένα ποσό εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ( υγείας ), οπότε και συνεκτιμώνται από την EPIMORFOSIS.
7. Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου θα επιβεβαιώνεται με e-mail ή/και sms που θα αποστέλλεται εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
8. Παρακαλείστε να μην αγοράζετε το αεροπορικό σας εισιτήριο έως ότου λάβετε το παραπάνω email (ή/και sms) επιβεβαίωσης ότι το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί. 
9. Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της αίθουσας διεξαγωγής και των ημερομηνιών.

Ξενοδοχεία

Μπορείτε να κάνετε απ’ ευθείας την κράτησή σας δηλώνοντας το όνομα της Εpimorfosis.
Hotel Delfini**

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ.: +30 210 94 15 364 & 94 15 373

Χάρτης
Επικοινωνήστε μαζί μας:
Τ: 6946668680,
info@epimorfosis.gr
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ανάλυση και διαχείριση της Κρανιο-Γναθικής Δυσλειτουργίας στα πλαίσια του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος – ΑΘΗΝΑ 2024

150.00500.00

Εκκαθάριση
Είπαν για εμάς

Η EPIMORFOSIS διοργανώνει σεμινάρια εξειδίκευσης για επαγγελματίες αποκατάστασης. Έχω παρακολουθήσει αρκετά. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να εμπιστευτείτε την EPIMORFOSIS για την εξειδίκευση και τη διά βίου ενημέρωση σας.

- Αλέξανδρος Καραγιαννίδης -

Η Επιμόρφωση, σταθερή αξία είκοσι και παραπάνω χρόνια τώρα, οδηγεί την φυσικοθεραπεία και την διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, μπράβο στον Γιώργο Καράμπαλη και στους συνεργάτες του, χρωστάμε πολλά σε όλους σας, με εκτίμηση,

- Φίλιππος Τζιμούλης -

Ο καλύτερος φορέας επιμόρφωσης φυσικοθεραπευτών. Δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη γνώσεων που είναι απαραίτητες για κλινικό συλλογισμό. Μετεκπαίδευση υψηλού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

- Τσουκαλάς Κότσιρης Γεώργιος -

Τα πρώτα μου βήματα στην επαγγελματική εξειδίκευση ξεκίνησαν με την EPIMORFOSIS και συνεχίζουν. Παραμένει όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας, καλύπτοντας την ανάγκη για σύγχρονη και τεκμηριωμένη γνώση, σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένους εκπαιδευτικούς φορείς.

- Κώστας Πουλής -

Γνωρίζω τον Γιώργο Καράμπαλη και την EPIMORFOSIS επί σειρά ετών. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω πολλά κλινικά σεμινάρια και μπορώ να υποστηρίξω οτι, σε επίπεδο οργάνωσης και επιλογής εκπαιδευτών, έχουν πολύ υψηλό επίπεδο αναγνωρισμένου κύρους.

- Γεωργία Πέττα -

Η EPIMORFOSIS δικαιολογεί πλήρως το όνομά της, παρέχοντας υψηλού επιπέδου σεμινάρια. Ο Γιώργος Καράμπαλης λειτουργεί περισσότερο ως διαρκώς “εκπαιδευόμενος” παρά σαν επιχειρηματίας και αυτό είναι ένα ακόμη συν στην όλη προσπάθεια που γίνεται.

- Δημήτρης Σταμούλης -