ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - EPIMORFOSIS
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης πιστοποιημένο από τον
EL | EN
14
αποτελέσματα βρέθηκαν
Σεμινάρια ανά Πόλη
ONLINE
Αθήνα
Active Rehabilitation Strength & Conditioning – ΑΘΗΝΑ 2024
Clinical Therapy & Functional Yoga – ΑΘΗΝΑ 2024
Evidence-based Injury prevention & Return to Sport screening – ΑΘΗΝΑ 2025
Fascial Distortion Model Module 1 – FDM1 (Typaldos Method) – ΑΘΗΝΑ 2024
HVLA Thrusts σε Σ.Σ. & Πύελο – Dr Sean Flannagan – ΑΘΗΝΑ 2024
Kinematic Taping® Concept Lower Quadrant – ΑΘΗΝΑ 2024
Kinematic Taping® Concept Upper Quadrant – ΑΘΗΝΑ 2024
Kinetic Control L1: Coordination efficiency to optimise movement retraining for the Neck & Shoulder ’22 – ΑΘΗΝΑΣ
Maitland Concept® Level 2a – ΑΘΗΝΑ 2024
Maitland Concept® Level 2b – ΑΘΗΝΑ 2024
Maitland Concept® Level 3 ’22 – ΑΘΗΝΑΣ
Pilates Reformer – Clinical course – Zoe Queally Concept – ΑΘΗΝΑ 2024
PNF – Basic 1 & 2 – ΑΘΗΝΑ 2024
PNF 3 (Advanced) – ΑΘΗΝΑ 2025
The Clinical Application of Pilates – Basic – Zoe Queally Concept – ΑΘΗΝΑ 2024
Trigger Points και περιτονία – Άνω κορμός Manual Course (IMTT Approved) – ΑΘΗΝΑ 2024
Trigger Points και περιτονία – Κάτω Κορμός Manual Course (IMTT approved) – ΑΘΗΝΑ 2024
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 1a – ΑΘΗΝΑ 2025 – 1ο Τμήμα
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 1b – ΑΘΗΝΑ 2025 – 2ο Τμήμα
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 1c – ΑΘΗΝΑ 2025 – 3ο Τμήμα
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 2 – ΑΘΗΝΑ 2025
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 2a – ΑΘΗΝΑ 2024 – 1ο τμήμα
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 2b – ΑΘΗΝΑ 2024 – 2ο τμήμα
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 2c – ΑΘΗΝΑ 2024 – 3ο τμήμα
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 2d – ΑΘΗΝΑ 2024 – 4ο τμήμα
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 2e – ΑΘΗΝΑ 2024 – 5ο τμήμα
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 3a – ΑΘΗΝΑ 2024 – 1ο τμήμα
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 3b – ΑΘΗΝΑ 2024 – 2ο τμήμα
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 3c – ΑΘΗΝΑ 2024 – 3ο τμήμα
Ανάλυση και διαχείριση της Κρανιο-Γναθικής Δυσλειτουργίας στα πλαίσια του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος – ΑΘΗΝΑ 2024
Αποκατάσταση δυσλειτουργιών του Αιθουσαίου συστήματος – (Ζάλη – Ίλιγγος) – Part 1 – ΑΘΗΝΑ 2024
Αποκατάσταση δυσλειτουργιών του Αιθουσαίου συστήματος – (Ζάλη – Ίλιγγος) – Part 2 – ΑΘΗΝΑ 2024
Αποκατάσταση του Ογκολογικού Ασθενή – Βασικό – ΑΘΗΝΑ 2024
Βασικό σεμινάριο BOBATH για ενήλικους ασθενείς – ΑΘΗΝΑ 2024
Βασικό σεμινάριο Maitland – Concept® (Level 1) – ΑΘΗΝΑ 2024
Βασικό σεμινάριο Βελονισμού – ΑΘΗΝΑ 2025
Βασικό σεμινάριο Λειτουργικής Αξιολόγησης Κάτω Άκρων – Διαμόρφωση Πελμάτων – ΑΘΗΝΑ 2024
Κλινικό σεμινάριο ανάλυσης κίνησης κατά τη βάδιση και το τρέξιμο – ΑΘΗΝΑ 2024
Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης ad modum VODDER – ΒΑΣΙΚΟ- ΑΘΗΝΑ 2024
Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης ad modum VODDER – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ (Therapy 1) – ΑΘΗΝΑ 2024
Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης ad modum VODDER – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ (Therapy 2) – ΑΘΗΝΑ 2024
Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης admodum VODDER – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ (Therapy 3) – ΑΘΗΝΑ 2025
Μια Ολιστική Προσέγγιση στην Ανάπτυξη του Παιδιού ’22 – ΑΘΗΝΑΣ
Οστεοπαθητική Σχολή Γερμανίας (OSD) – 6ο ΤΜΗΜΑ G6/ΑΤ23 – ΑΘΗΝΑ 2023
Οστεοπαθητική Σχολή Γερμανίας (OSD) – 7ο ΤΜΗΜΑ G7/ΑΤ24 – ΑΘΗΝΑ 2024
Οστεοπαθητική Σχολή Γερμανίας (OSD) – 4ο ΤΜΗΜΑ G4/ ΑΤ18 – ΑΘΗΝΑΣ
Οστεοπαθητική Σχολή Γερμανίας (OSD) – 5ο ΤΜΗΜΑ G5/ΑΤ21 – ΑΘΗΝΑΣ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ σεμινάριο BOBATH για ενήλικους με νευρολογικές βλάβες – ΑΘΗΝΑ 2024
Προχωρημένο σεμινάριο Βελονισμού HMNS advanced – ΑΘΗΝΑ 2024
Προχωρημένο σεμινάριο Διαχείρισης λεμφοιδήματος προσώπου, μαστού και γεννητικών οργάνων – ΑΘΗΝΑ 2024
Προχωρημένο σεμινάριο Λειτουργικής Αξιολόγησης Κάτω Άκρων – Διαμόρφωση Πελμάτων – ΑΘΗΝΑ 2024
Σεμινάριο Psychosomatic Osteopathy – ΑΘΗΝΑ 2024
Σεμινάριο Αποκατάστασης Πυελικού Εδάφους Module 1 – ΑΘΗΝΑ 2024
Σεμινάριο Αποκατάστασης Πυελικού Εδάφους Module 2 – ΑΘΗΝΑ 2024
Σεμινάριο Άσκησης για Εγκύους 2024 – ΑΘΗΝΑ 2024
Σεμινάριο κλινικής ανατομίας και ψηλάφησης – ΑΘΗΝΑ 2025
Σεμινάριο Ξηρής Βελόνας (Dry Needling – Level 1) by Jonathan Hobbs – ΑΘΗΝΑ 2025
Σεμινάριο Ξηρής Βελόνας (Dry Needling) – IMTT APPROVED – ΑΘΗΝΑ 2024
Θεσσαλονίκη