ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - EPIMORFOSIS
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης πιστοποιημένο από τον
EL | EN
14
αποτελέσματα βρέθηκαν
Σεμινάρια ανά Ειδικότητα
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΜΑΛΑΞΗΣ ΛΕΜΦΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Trigger Points και περιτονία – Άνω κορμός Manual Course (IMTT Approved) – ΑΘΗΝΑ 2024
Αποκατάσταση δυσλειτουργιών του Αιθουσαίου συστήματος – (Ζάλη – Ίλιγγος) – Part 1 – ΑΘΗΝΑ 2024
HVLA Thrusts σε Σ.Σ. & Πύελο – Dr Sean Flannagan – ΑΘΗΝΑ 2024
Maitland Concept® Level 2a – ΑΘΗΝΑ 2024
Βασικό σεμινάριο Λειτουργικής Αξιολόγησης Κάτω Άκρων – Διαμόρφωση Πελμάτων – ΑΘΗΝΑ 2024
Αποκατάσταση δυσλειτουργιών του Αιθουσαίου συστήματος – (Ζάλη – Ίλιγγος) – Part 2 – ΑΘΗΝΑ 2024
Σεμινάριο Ξηρής Βελόνας (Dry Needling – Level 1) – by Jonathan Hobbs – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2024
Βασικό σεμινάριο Maitland – Concept® (Level 1) – ΑΘΗΝΑ 2024
Trigger Points και περιτονία – Άνω κορμός Manual Course (IMTT Approved) – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2024
Σεμινάριο Ξηρής Βελόνας (Dry Needling – Level 1) by Jonathan Hobbs – ΑΘΗΝΑ 2024
Maitland Concept® Level 2b – ΑΘΗΝΑ 2024
Kinetic Control L1: Coordination efficiency to optimise movement retraining for the Neck & Shoulder ’22 – ΑΘΗΝΑΣ
Trigger Points και περιτονία – Κάτω Κορμός Manual Course (ΙΜΤΤ approved) – ΑΘΗΝΑ 2024
Trigger Points και περιτονία – Κάτω Κορμός Manual Course (ΙΜΤΤ approved) – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2024