PNF 3 (Advanced) – ΑΘΗΝΑ 2025
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
5 ημέρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
14/03/2025
ΠΟΛΗ:
Αθήνα
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Αίθουσα σεμιναρίων EPIMORFOSIS
Καραολή & Δημητρίου (πρ. Ελευθερίας) 105
183 45 – Μοσχάτο
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
600€
ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:
250€   ( έως 12/02/2025 )
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
16
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
15
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Απευθύνεται σε

Το σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά σε Φυσιοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές και Ιατρούς που έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση του Βασικού σεμιναρίου (Basic I & II).

Γλώσσα Σεμιναρίου

Γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η Αγγλική και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.

Πληροφορίες

Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS προτίθεται να διοργανώσει το σεμινάριο PNF 3 (Advanced) με καθηγήτρια την Beate Selker.


Το σεμινάριο διαρκεί 5 μέρες και θα διεξαχθεί στην ΑΘΗΝΑ.


Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στα 600€.


Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής σας, θα πρέπει να καταβληθεί των 250€.


Το υπόλοιπο ποσό των 350€ θα πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον 2 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.


Μέθοδος P.N.F.


Το σεμινάριο 3 περιλαμβάνει 4 ώρες κλινικής άσκησης σε ασθενείς (ένας ασθενής ανά δύο εκπαιδευόμενους).


Περιλαμβάνει επίσης γραπτές και πρακτικές εξετάσεις (για όσους το επιθυμούν).


Η μέθοδος της ΙΔΙΟΔΕΚΤΡΙΑΣ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (Prorpioceptive Neuromuscular Facilitation – P.N.F.) αποτελεί μία από τις πιο γνωστές και σημαντικότερες μεθόδους που χρησιμοποιούν οι φυσιοθεραπευτές, για την αποκατάσταση των παθήσεων ή και κακώσεων, τόσο του νευρικού όσο και του μυοσκελετικού συστήματος.
Η εφαρμογή των διαγώνιων σχημάτων της P.N.F. με σκοπό την διευκόλυνση της μυικής σύσπασης, η εφαρμογή των τεχνικών ισχυροποίησης και χάλασης των μυών, η εφαρμογή των τεχνικών κινητοποίησης και σταθεροποίησης των αρθρώσεων καθώς και αυτών για την βελτίωση της ισορροπίας και της μυϊκής συνέργειας, αποδίδει μέγιστο λειτουργικό αποτέλεσμα.


Από το 1946 που ξεκίνησε η μέθοδος από το Ινστιτούτο KABAT – KAISER, την συνέχισή της με την συνεργασία των VOSS – KNOTT (1952 – 1963), στην ADLER και μέχρι των ημερών μας, η μέθοδος εξελίχτηκε και ανανεώθηκε, έγινε πλήρως αποδεκτή για τα αποτελέσματά της στην αντιμετώπιση ασθενών με νευρολογικά, ορθοπεδικά και ρευματολογικά προβλήματα.
Από τότε διδάσκεται ευρέως με σεμινάρια στους φυσιοθεραπευτές σε όλο το κόσμο.


Αντικείμενο σεμιναρίου PNF 3Το προχωρημένο σεμινάριο PNF 3  δίνει έμφαση στην κλινική εφαρμογή της PNF, η οποία απευθύνεται σε μεγάλο ποσοστό ασθενών.


Αυτό το σεμινάριο περιλαμβάνει 37 διδακτικές ώρες.


Πρέπει να μεσολαβεί διάστημα 6 μηνών μεταξύ του PNF Basic 2 και PNF 3. Οι διαδικασίες εξέτασης περιλαμβάνουν το γραπτό τεστ, το πρακτικό τεστ και την παρουσίαση ασθενούς.


 Όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μια γραπτή αξιολόγηση από τον καθηγητή


Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ipnfa.org.Αριθμός Συμμετεχόντων: Ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν θα υπερβεί τα 16 άτομα. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από 16 θα τηρηθεί λίστα αναμονής με βάση την ημερομηνία οριστικοποίησης της συμμετοχής (κατάθεση προκαταβολής).


Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής αναγνωρισμένη από την I.P.N.F.A. και παρέχεται έντυπo υλικό (σημειώσεις) παρακολούθησης.


Θα παρέχεται έντυπο υλικό (φυλλάδια).


 

Πρόγραμμα

Ημέρα 1η Θέμα: κορμός
08:30 Εισαγωγή. Αντικείμενα του επιπέδου 3 “επίλυση προβλημάτων”. Σύντομη εισαγωγή των διαδικασιών εξέτασης. Σύντομη επανάληψη της φιλοσοφίας, των βασικών αρχών. Το απτικό ερέθισμα, διαφοροποίηση για τις διάφορες μυiκές συσπάσεις, ανασταλτική κινητοποίηση των μαλακών ιστών. Επανάληψη των σχημάτων και των τεχνικών στην πράξη. Διευκόλυνση της λειτουργίας του κορμού, οι δυο στροφικές μυϊκές αλυσίδες του κορμού (παρουσίαση) και πρακτική εφαρμογή. Σχήμα άνω κορμού: Chopping και προσαρμογές – Lifting και προσαρμογές Αυχένας για αυχενοθωρακική ένωση. Αμφοτερόπλευρα σχήματα άνω και κάτω άκρων. Σχήματα κάτω κορμού για σταθερότητα, κινητικότητα: Κάμψη με στροφή κάτω κορμού, γέφυρα. ICF αξιολόγηση.
11.30 – 12.30 Επίδειξη ασθενή από τον καθηγητή.
Συζήτηση. 17:30 Τέλος της πρώτης μέρας.


Ημέρα 2η Θέμα: Ζωτική λειτουργία
08.30 Συνέχεια της λειτουργίας του κορμού, ότι απέμεινε από την προηγούμενη μέρα. Επίδειξη των αποτελεσμάτων των εργαστηρίων της πρώτης μέρας. Ζωτική λειτουργία – Επανάληψη. Αναπνοή (Βίντεο). Σχήματα και αναπνοή. Διευκόλυνση προσώπου, βασικές αρχές. Αντανακλαστικά προσώπου. Διέγερση προσώπου, μάσηση, κατάποση. Ωμοϋοειδής μυς, διγάστωρ μυς.
11.30 – 12.30 Θεραπεία ασθενών από τους συμμετέχοντες.
12:30 – 13:30 Μεσημεριανό διάλειμμα. Συνέχεια της ζωτικής λειτουργίας. Συζήτηση και σχεδιασμός θεραπείας για την επόμενη μέρα.
17:30 Τέλος της δεύτερης μέρας.


Ημέρα 3η Θέμα: Βάδιση
08.30 Επανάληψη ανάλυσης βάδισης και φάσεων. Συγκέντρωση τυπικών δυσλειτουργιών της βάδισης από τους συμμετέχοντες. Μέση στήριξη: έλλειμμα της οπίσθιας κατάσπασης της λεκάνης, πρηνισμός, έλεγχος του γόνατος. Μέση αιώρηση: έλλειμμα των κοιλιακών, πρόσθιας ανάσπασης της λεκάνης έξω στροφή, κάμψη ισχίου. Τελική στήριξη: έλλειμμα στην έκταση του ισχίου, πλειομετρικός έλεγχος, αδυναμία γαστροκνημίου. Τελική αιώρηση: αστάθεια του κάτω κορμού. Αρχική επαφή / Αποδοχή του βάρους: έλλειμμα ελέγχου στο γόνατο και στην έξω στροφή του ισχίου, medial collaps. Προαιώρηση: υπερτονία των εκτεινόντων, έλλειψη σταθερότητας στο πόδι στήριξης. Αρχική αιώρηση: πλάγια κλίση του κορμού, περιαγωγή, αδυναμία ραχιαίας έκτασης στην ποδοκνημική. Πρακτική σε ομάδες.
11.30 – 12.30 Θεραπεία ασθενών από τους συμμετέχοντες.
12:30 – 13:30 Μεσημεριανό διάλειμμα. Επίδειξη των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, αποτελέσματα της πρακτικής.
17:30 Τέλος της τρίτης μέρας.


Ημέρα 4η Θέμα: Πρόγραμμα στο στρώμα
08.30 Φυσιολογική κινητική ανάπτυξη ως βάση για θεραπεία στο στρώμα. Τι εξασκεί το παιδί σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης; Υπόδειξη για θεραπεία του ενήλικα. Επανάληψη των σταδίων του κινητικού ελέγχου. Σχήματα στις μεταφορές. Πρόοδος στην ύπτια θέση. Πρόοδος στην πρηνή θέση. 3 αντιδράσεις ισορροπίας: ανόρθωσης – προστατευτικές – ισορροπιστικές Έλεγχος της στάσης. Μη φυσιολογικά αντανακλαστικά σε νευρολογικούς ασθενείς που επηρεάζουν τη θεραπεία.
11.30 – 12.30 Θεραπεία ασθενών από τους συμμετέχοντες.
12:30 – 13:30 Μεσημεριανό διάλειμμα.
16:30 Γραπτή εξέταση.
17:30 Τέλος της τέταρτης μέρας.


Ημέρα 5η Θέμα: Πρακτική εξέταση
08:30 – 13.30 Κάθε 45 λεπτά θα εξετάζεται στην πρακτική εφαρμογή ένα ζευγάρι από τους συμμετέχοντες. Στο μεταξύ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες θα παρακολουθούν εργαστήριο: 1. Βασικές αρχές του κινητικού ελέγχου. – Σημειώσεις. Γράψτε ένα συμπέρασμα και παρουσιάστε το στους συναδέλφους σας. 2. Συλλογή δοκιμαστικών διαδικασιών. Για τα δομικά στοιχεία του σώματος και για το λειτουργικό επίπεδο του σώματος. Για τη δραστηριότητα – και το επίπεδο συμμετοχής. 3. Πότε και γιατί θεραπεύετε έμμεσα; Γράψτε ένα συμπέρασμα και παρουσιάστε το στους συναδέλφους σας. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου. Τελική συζήτηση. Αναφορά στην περεταίρω εκπαίδευση στην PNF. Απονομή των πτυχίων.

Καθηγητές
Τρόποι Πληρωμής

1. Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα  • Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό της προκαταβολής ή να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard & American Express) από την σελίδα του κάθε σεμιναρίου, μέσω της VivaPayments.

  • Η σωστή καταχώριση και η γνησιότητα των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη.

  • Η EPIMORFOSIS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος.

  • Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

2. Κατάθεση – Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.


Μπορείτε να καταθέσετε ή να μεταφέρετε το σχετικό χρηματικό ποσό για την εγγραφή σας, γράφοντας το Ονοματεπώνυμό σας στο πεδίο “Αιτιολογία για τον δικαιούχο”, στους παρακάτω λογαριασμούς : 


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αριθμός λογαριασμού : 5238-070348-955
ΙΒΑΝ: GR5501722380005238070348955 SWIFT(BIC): PIRBGRAA
 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αριθμός λογαριασμού : 217/441034-39
IBAN: GR6801102170000021744103439 SWIFT(BIC): ETHNGRAA
 
ALPHA BANK:
Αριθμός λογαριασμού : 708002002013410
ΙΒΑΝ: GR4801407080708002002013410 SWIFT(BIC): CRBAGRAA
 
EUROBANK:
Αριθμός λογαριασμού : 0026.0037.01.0201090153
ΙΒΑΝ: GR4502600370000010201090153 SWIFT(BIC): ERBKGRAA
 
Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΕ


Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια  επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

Όροι Συμμετοχής

1. Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, πτυχίο ή δίπλωμα.
2. Παρέχεται έντυπo εκπαιδευτικό υλικό ( σημειώσεις ή το αντίστοιχο βιβλίο ).
3. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της EPIMORFOSIS, τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν επιστρέφονται.
4. Η EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και αναβολής των σεμιναρίων, ενημερώνοντας τους υποψήφιους συμμετέχοντες τηλεφωνικά ή /και μέσω sms & e-mail. Στην περίπτωση αυτή  στους συμμετέχοντες που δεν επιθυμούν  να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία, που θα οριστεί ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό που κατέβαλαν για την συμμετοχή τους σε άλλα σεμινάρια ή υπηρεσίες της εταιρίας, επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων.
5. Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
6. Ακύρωση της συμμετοχής από υπαιτιότητα του συμμετέχοντος, γνωστοποιείται  μόνο με email:
 • έως και 30 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το σύνολο του καταβληθέντος ποσού.
 • έως και 15 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το 50% των καταβληθέντων.
 • μετά την προθεσμία αυτή δεν επιστρέφεται κανένα ποσό εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ( υγείας ), οπότε και συνεκτιμώνται από την EPIMORFOSIS.
7. Παρέχεται η δυνατότητα, να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση άλλου σεμιναρίου, το ποσό που καταβλήθηκε για σεμινάριο που δεν πραγματοποιήθηκε ή που ακυρώθηκε, η συμμετοχή.
8. Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου θα επιβεβαιώνεται με e-mail ή/και sms που θα αποστέλλεται εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
9. Παρακαλείστε να μην αγοράζετε το αεροπορικό σας εισιτήριο έως ότου λάβετε το παραπάνω email (ή/και sms) επιβεβαίωσης ότι το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί. 
10. Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της αίθουσας διεξαγωγής, των ημερομηνιών καθώς και των διδασκόντων καθηγητών..

Ξενοδοχεία
Μπορείτε να κάνετε απ’ ευθείας την κράτησή σας δηλώνοντας το όνομα της Epimorfosis.
Hotel Delfini*** . Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ.: +30 210 9415364 & 9415373

 

Χάρτης
Επικοινωνήστε μαζί μας:
Τ: 6946668680,
info@epimorfosis.gr
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

PNF 3 (Advanced) – ΑΘΗΝΑ 2025

250.00600.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: 28850c4a-5b1e-4cbe-9c95-dd2d3030a412 Κατηγορία: Ετικέτα:
Είπαν για εμάς

Η EPIMORFOSIS διοργανώνει σεμινάρια εξειδίκευσης για επαγγελματίες αποκατάστασης. Έχω παρακολουθήσει αρκετά. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να εμπιστευτείτε την EPIMORFOSIS για την εξειδίκευση και τη διά βίου ενημέρωση σας.

- Αλέξανδρος Καραγιαννίδης -

Η Επιμόρφωση, σταθερή αξία είκοσι και παραπάνω χρόνια τώρα, οδηγεί την φυσικοθεραπεία και την διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, μπράβο στον Γιώργο Καράμπαλη και στους συνεργάτες του, χρωστάμε πολλά σε όλους σας, με εκτίμηση,

- Φίλιππος Τζιμούλης -

Ο καλύτερος φορέας επιμόρφωσης φυσικοθεραπευτών. Δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη γνώσεων που είναι απαραίτητες για κλινικό συλλογισμό. Μετεκπαίδευση υψηλού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

- Τσουκαλάς Κότσιρης Γεώργιος -

Τα πρώτα μου βήματα στην επαγγελματική εξειδίκευση ξεκίνησαν με την EPIMORFOSIS και συνεχίζουν. Παραμένει όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας, καλύπτοντας την ανάγκη για σύγχρονη και τεκμηριωμένη γνώση, σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένους εκπαιδευτικούς φορείς.

- Κώστας Πουλής -

Γνωρίζω τον Γιώργο Καράμπαλη και την EPIMORFOSIS επί σειρά ετών. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω πολλά κλινικά σεμινάρια και μπορώ να υποστηρίξω οτι, σε επίπεδο οργάνωσης και επιλογής εκπαιδευτών, έχουν πολύ υψηλό επίπεδο αναγνωρισμένου κύρους.

- Γεωργία Πέττα -

Η EPIMORFOSIS δικαιολογεί πλήρως το όνομά της, παρέχοντας υψηλού επιπέδου σεμινάρια. Ο Γιώργος Καράμπαλης λειτουργεί περισσότερο ως διαρκώς “εκπαιδευόμενος” παρά σαν επιχειρηματίας και αυτό είναι ένα ακόμη συν στην όλη προσπάθεια που γίνεται.

- Δημήτρης Σταμούλης -