Σεμινάριο Psychosomatic Osteopathy – ΑΘΗΝΑ 2024
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
4 ημέρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
10/10/2024
ΠΟΛΗ:
Αθήνα
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Αίθουσα σεμιναρίων EPIMORFOSIS
Καραολή & Δημητρίου (πρ. Ελευθερίας) 105
183 45 – Μοσχάτο
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
700€
ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:
250€   ( έως 10/09/2024 )
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
26
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
17
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Απευθύνεται σε

Το σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά σε Οστεοπαθητικούς (DO) και σε φοιτητές του τελευταίου έτους της Οστεοπαθητικής σχολής.  

Γλώσσα Σεμιναρίου

Γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η Αγγλική και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελληνικά.

Πληροφορίες

Το ΚδΒΜ EPIMORFOSIS προτίθεται να διοργανώσει σεμινάριο Ψυχοσωματικής Οστεοπαθητικής με καθηγητή τον Torsten Liem MSc(Ost), MSc(PaedOst), DO, DPO, GOsC(GB).


Το σεμινάριο διαρκεί 4 ημέρες και θα διεξαχθεί στην Αθήνα.


Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στα 700€.


Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής σας, θα πρέπει να προκαταβληθεί το ποσό των 250€.


Το υπόλοιπο ποσό των 450€ θα πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον 2 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.Τι θα μάθουν οι φοιτητές:-Διάγνωση και εξέταση των σωματικών ενεργητικών ψυχικών δυσλειτουργιών: η πολυμορφία των μοντέλων δυσλειτουργίας
-Αιτιολογίες, δυναμική από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω και διάφορες πτυχές των σωματικών ενεργειακών ψυχικών δυσλειτουργιών
-Επέκταση των οστεοπαθητικών μοντέλων και αρχών στην κλινική εφαρμογή
-Θεραπευτική σχέση στη διαδικασία θεραπείας
-Ψηλάφηση της σωματικής δυσλειτουργίας και ANS
-Δυναμική οργάνωση πόρων και από κοινού ρύθμιση
-Ενδείξεις και αντενδείξεις
-Προσέγγιση 15 βημάτων πολυτροπικής διτροπικής ολοκλήρωσης® και ψηλάφησης 7 βημάτων
-Ανάλυση σωματικών ψυχικών δυσλειτουργιών με τεχνικές αναπνοής-Βασικές βιβλιογραφικές αναφορές από τον Torsten Liem που σχετίζονται με το εργαστήριο Ψυχοσωματική Οστεοπάθεια σε βιβλία:Liem T. Morphodynamik in der Osteopathie (2006), Haug, Stuttgart: Kapitel 1, 14, 17, 18, 19, 24
Liem T. Sommerfeld P. Wührl P. Theorien osteopathischen Denkens und Handelns, 2008; Hippokrates, Stuttgart. Kapitel 1: Entwicklungsdynamische und ganzheitliche Prinzipien und ihre Bedeutung für die Osteopathie
Liem T. Van den Heede P. Foundations of Morphodynamics in Osteopathy: An Integrative Approach to Cranium, Nervous System, and Emotions, 2017; 1. Aufl. Handspring Publishing Limited, Pencaitland. Kapitel 38: An osteopathic approach to the treatment of trauma and emotional integration
Liem T. Morphodynamik in der Osteopathie (2006), Haug, Stuttgart: Kapitel 1, 14, 17, 18, 19, 24
Liem T. Sommerfeld P. Wührl P. Theorien osteopathischen Denkens und Handelns, 2008; Hippokrates, Stuttgart. Kapitel 1: Entwicklungsdynamische und ganzheitliche Prinzipien und ihre Bedeutung für die Osteopathie
Liem T. Van den Heede P. Foundations of Morphodynamics in Osteopathy: An Integrative Approach to Cranium, Nervous System, and Emotions, 2017; 1. Aufl. Handspring Publishing Limited, Pencaitland. Ch 1, 14, 17, 18, 19, 38: An osteopathic approach to the treatment of trauma and emotional integration
 
-Σε άρθρα:
 Liem T. Osteopathy and (Hatha) Yoga, Journal of Bodywork and Movement Therapies 2011; 15 (1), 92-102.
Liem T. Wechselseitige Beziehungsdynamiken und subjektive Ansätze in der Osteopathie, Osteopathische Medizin 2011; 12 (2), 4–7.
Flatscher M. Liem T. What is health? What is disease? Thoughts on a complex issue, The AAO Journal 2011; 21 (4), 27-30.
Liem T.  Pitfalls and challenges involved in the process of perception and interpretation of palpatory findings, International Journal of Osteopathic Medicine 2014; 17 (4), 243 – 249.
Günther-Borstel J. Schmidt T. Liem T. Herzratenvariabilität: Messung und Anwendungsmöglichkeiten in der Osteopathie, Osteopathische Medizin 2015; 16 (3), 4–8.
Porges S. W. Liem T. Die Polyvagaltheorie in der Osteopathie, Osteopathische Medizin 2016; 17 (2).
Liem T. A.T. Still’s Osteopathic Lesion Theory and Evidence-Based Models Supporting the Emerged Concept of Somatic Dysfunction, The Journal of the American Osteopathic Association 2016; 116 (10), 654-656.
Liem T. Intuitive Judgement in the Context of Osteopathic Clinical Reasoning, Journal of the American Osteopathic Association 2017; (9), 586-594.
Liem T. Geburtstrauma diagnostizieren und behandeln: Interview mit Torsten Liem, Osteopathische Medizin 2016; 17 (3), 27-30.
Liem T. Moser M. Biologische Rhythmen und ihre Bedeutung für die Osteopathie, Osteopathische Medizin 2016; 17 (1), 22–26.
Liem T. Neuhuber W. Osteopathic Treatment Approach to Psychoemotional Trauma by Means of Bifocal Integration: clinical practice, , Journal of the American Osteopathic Association 2020; 120 (3), 1-10.
Liem T. Neuhuber W. Psychosomatische Osteopathie bei Trauma am Beispiel der bifokalen Integration. Osteop Med. 2020; 21(4): 6-13.
Torsten Liem Interview: Das Konzept der Potency in der Osteopathie. Osteopathische Medizin 2021; 22 (1) 27-28.
Liem T, Lunghi C. Reconceptualizing Principles and Models in Osteopathic Care: A Clinical Application of the Integral Theory. Altern Ther Health Med. 2021 Oct 15:AT6750.
Liem T. Vagusaktivierung und Stressreaktion aus Sicht der Osteopathie, Osteopathische Medizin 2021; 22(4), 10-15.

Πρόγραμμα

Μέρα 1
08.30 – 09.00 Εγγραφές
09.00 – 10.30 Ολαρχική δυναμική, αυτοσυντήρηση-αυτοπροσαρμογή και αλληλεπιδράσεις ένταξης/υπέρβασης και πρότυπα δυσλειτουργίας, σύμπλεγμα ιστού-ενέργειας-συνείδησης, δυναμική ατόμου-περιβάλλοντος.
10.30 – 10.45 Διάλειμμα
10.45 – 12.30. 5 μοντέλα, σύμπτωμα, αιτιολογίες και συμπλέγματα μηχανισμών δράσης της δυσλειτουργίας και παράπονα, γραμμές ανάπτυξης
12.30 – 13.15 Διάλειμμα
13.15 – 15.30 Εξήγηση και συζήτηση MBI μέρος 1, ασφαλής θέση/αγκυροβόληση – παράδειγμα και θεραπεία του συναδέλφου σας
15.30 – 15.45 Διάλειμμα
15.45 – 17.00 Περιοχή του σώματος και κατεύθυνση της παρατήρησης των αποθεμάτων  και ψηλάφηση 1+2: Πρακτική και ανατροφοδότηση – παράδειγμα και θεραπεία συναδέλφου 1
Μέρα 2
09.00 – 10.30 ερωτήσεις κι απαντήσεις, θεραπεία του συναδέλφου 2, 5-4-3-2-1 άσκηση κι ασφαλής άσκηση 7 βημάτων αλληλουχίες ψηλάφησης του MBI και εξήγηση άσκησης και παράδειγμα θεραπείας συν συζήτηση
10.30 – 10.45 Διάλειμμα
10.45 – 12.30 άσκηση με συνάδελφο
12.30 – 13.15 Διάλειμμα
13.15 – 15.00 5-4-3-2-1 άσκηση κι άσκηση άλματος
14.00 – 15.30 Εξήγηση ΑΝΣ, παράδειγμα θεραπείας και εξάσκηση ο ένας με τον άλλο
15.30 – 15.45 Διάλειμμα
15.45 – 17.00 Παράδειγμα θεραπείας και εξάσκηση ο ένας με τον άλλο
Μέρα 3
09.00 – 10.30 ερωτήσεις κι απαντήσεις, άσκηση προσοχής, MBI πλήρως επεξηγημένο, παράδειγμα θεραπείας και συζήτηση.
10.30 – 10.45 Διάλειμμα
10.45 – 12.30 Θεραπεία για την περιοχή αποθεμάτων και στρες και θεραπεία προς κατεύθυνση
12.30 – 13.15 Διάλειμμα
13.15 – 15.00 MBI Συνάδελφος 1 θεραπεία κι επεξήγηση
15.00 – 15.15 Διάλειμμα
15.15 – 17.00 Θεραπεία MBI συναδέλφου 2 κι επεξήγηση, Άσκηση με το συνάδελφο
Μέρα 4:
9-10.30 ερωτήσεις κι απαντήσεις, άσκηση προσοχής, θεραπευτική σχέση.
10.30 – 10.45 Διάλειμμα
10.45-12.30 Ειδική εξέταση για συμπλέγματα δυσλειτουργίας.
12.30 – 13.15 Διάλειμμα
13.15-15.00 Θεραπεία των συμπλεγμάτων σωματοψυχικών δυσλειτουργιών, τελική ανατροφοδότηση.

Καθηγητές
Τρόποι Πληρωμής

1. Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα  • Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό της προκαταβολής ή να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard & American Express) από την σελίδα του κάθε σεμιναρίου, μέσω της VivaPayments.

  • Η σωστή καταχώριση και η γνησιότητα των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη.

  • Η EPIMORFOSIS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος.

  • Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

2. Κατάθεση – Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.


Μπορείτε να καταθέσετε ή να μεταφέρετε το σχετικό χρηματικό ποσό για την εγγραφή σας, γράφοντας το Ονοματεπώνυμό σας στο πεδίο “Αιτιολογία για τον δικαιούχο”, στους παρακάτω λογαριασμούς : 


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αριθμός λογαριασμού : 5238-070348-955
ΙΒΑΝ: GR5501722380005238070348955 SWIFT(BIC): PIRBGRAA
 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αριθμός λογαριασμού : 217/441034-39
IBAN: GR6801102170000021744103439 SWIFT(BIC): ETHNGRAA
 
ALPHA BANK:
Αριθμός λογαριασμού : 708002002013410
ΙΒΑΝ: GR4801407080708002002013410 SWIFT(BIC): CRBAGRAA
 
EUROBANK:
Αριθμός λογαριασμού : 0026.0037.01.0201090153
ΙΒΑΝ: GR4502600370000010201090153 SWIFT(BIC): ERBKGRAA
 
Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΕ


Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια  επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

Όροι Συμμετοχής

1. Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης,  πτυχίο ή δίπλωμα,
2. Παρέχεται έντυπo εκπαιδευτικό υλικό ( σημειώσεις ή το αντίστοιχο βιβλίο ).
3. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της EPIMORFOSIS, τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν επιστρέφονται.
4. Η EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και αναβολής των σεμιναρίων, ενημερώνοντας τους υποψήφιους συμμετέχοντες τηλεφωνικά ή /και μέσω sms & e-mail. Στην περίπτωση αυτή  στους συμμετέχοντες που δεν επιθυμούν  να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία, που θα οριστεί ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό που κατέβαλαν για την συμμετοχή τους σε άλλα σεμινάρια ή υπηρεσίες της εταιρίας, επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων.
5. Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
6. Ακύρωση της συμμετοχής από υπαιτιότητα του συμμετέχοντος, γνωστοποιείται  μόνο με email:
 • έως και 30 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το σύνολο του καταβληθέντος ποσού.
 • έως και 15 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το 50% των καταβληθέντων.
 • μετά την προθεσμία αυτή δεν επιστρέφεται κανένα ποσό εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ( υγείας ), οπότε και συνεκτιμώνται από την EPIMORFOSIS.
7. Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου θα επιβεβαιώνεται με e-mail ή/και sms που θα αποστέλλεται εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
8. Παρακαλείστε να μην αγοράζετε το αεροπορικό σας εισιτήριο έως ότου λάβετε το παραπάνω email (ή/και sms) επιβεβαίωσης ότι το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί. 
9. Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της αίθουσας διεξαγωγής και των ημερομηνιών.

Ξενοδοχεία

Μπορείτε να κάνετε απ’ ευθείας την κράτησή σας δηλώνοντας το όνομα της Epimorfosis.

Hotel Delfini***  Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ.: +30 210 94 15 364 & 94 15 373

Χάρτης
Επικοινωνήστε μαζί μας:
Τ: 6946668680,
info@epimorfosis.gr
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Σεμινάριο Psychosomatic Osteopathy – ΑΘΗΝΑ 2024

250.00700.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: 37c1698a-ce44-4fb0-af51-58d905772744 Κατηγορίες: , , , , Ετικέτα:
Είπαν για εμάς

Η EPIMORFOSIS διοργανώνει σεμινάρια εξειδίκευσης για επαγγελματίες αποκατάστασης. Έχω παρακολουθήσει αρκετά. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να εμπιστευτείτε την EPIMORFOSIS για την εξειδίκευση και τη διά βίου ενημέρωση σας.

- Αλέξανδρος Καραγιαννίδης -

Η Επιμόρφωση, σταθερή αξία είκοσι και παραπάνω χρόνια τώρα, οδηγεί την φυσικοθεραπεία και την διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, μπράβο στον Γιώργο Καράμπαλη και στους συνεργάτες του, χρωστάμε πολλά σε όλους σας, με εκτίμηση,

- Φίλιππος Τζιμούλης -

Ο καλύτερος φορέας επιμόρφωσης φυσικοθεραπευτών. Δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη γνώσεων που είναι απαραίτητες για κλινικό συλλογισμό. Μετεκπαίδευση υψηλού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

- Τσουκαλάς Κότσιρης Γεώργιος -

Τα πρώτα μου βήματα στην επαγγελματική εξειδίκευση ξεκίνησαν με την EPIMORFOSIS και συνεχίζουν. Παραμένει όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας, καλύπτοντας την ανάγκη για σύγχρονη και τεκμηριωμένη γνώση, σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένους εκπαιδευτικούς φορείς.

- Κώστας Πουλής -

Γνωρίζω τον Γιώργο Καράμπαλη και την EPIMORFOSIS επί σειρά ετών. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω πολλά κλινικά σεμινάρια και μπορώ να υποστηρίξω οτι, σε επίπεδο οργάνωσης και επιλογής εκπαιδευτών, έχουν πολύ υψηλό επίπεδο αναγνωρισμένου κύρους.

- Γεωργία Πέττα -

Η EPIMORFOSIS δικαιολογεί πλήρως το όνομά της, παρέχοντας υψηλού επιπέδου σεμινάρια. Ο Γιώργος Καράμπαλης λειτουργεί περισσότερο ως διαρκώς “εκπαιδευόμενος” παρά σαν επιχειρηματίας και αυτό είναι ένα ακόμη συν στην όλη προσπάθεια που γίνεται.

- Δημήτρης Σταμούλης -