Σεμινάριο Ξηρής Βελόνας (Dry Needling) – IMTT APPROVED – ΑΘΗΝΑ 2024
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
4 ημέρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
14/11/2024
ΠΟΛΗ:
Αθήνα
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Αίθουσα σεμιναρίων EPIMORFOSIS
Καραολή & Δημητρίου (πρ. Ελευθερίας) 105
183 45 – Μοσχάτο
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
500€
ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:
200€   ( έως 15/10/2024 )
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
26
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
26
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Απευθύνεται σε

Το σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά σε Φυσιοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές και Ιατρούς που έχουν παρακολουθήσει και τα δυο 4ήμερα σεμινάρια “Trigger Points και περιτονία – Άνω κορμός (IMTT Approved) ” και “Trigger Points και περιτονία – Κάτω κορμός (IMTT Approved)“.

Γλώσσα Σεμιναρίου

Γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η η Αγγλική και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελληνικά.

Πληροφορίες

Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS προτίθεται να διοργανώσει σεμινάριο Ξηρής Βελόνας (Dry Needling), υπό την αιγίδα της IMTT ® (Interessengemeinschaft fur Myofasziale Triggerpunkt – Therapie) που εδρεύει στην Ελβετία.


Το σεμινάριο διαρκεί 4 μέρες και θα διεξαχθεί στην Αθήνα.


Αυτό το μάθημα απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους παρακολούθησαν τόσο τα “Myofascial Trigger Points – Upper Quadrant (εγκεκριμένο από την ΙΜΤΤ)” όσο και το “Myofascial Trigger Points – Lower Quadrant (εγκεκριμένο  από την ΙΜΤΤ)”.


Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στο ποσό των 500 ευρώ.


Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής θα πρέπει να προκαταβληθεί το ποσό των 200 ευρώ.


Το υπόλοιπο ποσό των 300 ευρώ θα πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον δύο μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.


Αντικείμενο


Μία σειρά προβλημάτων σε ασθενείς με ορθοπεδικά προβλήματα έχει συσχετιστεί με δυσλειτουργία των μαλακών μορίων και κυρίως του συμπλέγματος Μυός – Περιτονίας.


Σε αυτά τα προβλήματα περιλαμβάνονται:


 – Πόνος εξαιτίας της ύπαρξης επώδυνων Μυοπεριτονιακών Σημείων Πυροδότησης Πόνου (ΜΣΠΠ – myofascial trigger points). Ο πόνος μπορεί να οφείλεται πρωτογενώς στα μυοπεριτονιακά σημεία πυροδότησης ή δευτερογενώς λόγω της ανάπτυξης μίας αρθρικής, νευρικής ή ακόμα και σπλαχνικής αιτιολογίας.


Μειωμένο εύρος κίνησης στις αρθρώσεις λόγω δυσκαμψίας των μαλακών μορίων, όπως περιτονιών, ή πρόκλησης πόνου από τη διάταση αυτών.


Διαταραγμένα πρότυπα κίνησης λόγω μεταβολών σε μύες και περιτονίες.


Περιφερικά νευρογενή συμπτώματα εξαιτίας της δυσλειτουργικής σχέσης νευρικού ιστού – μυοπεριτονιακού περιβάλλοντος.


Ο κύκλος σεμιναρίων παρουσιάζει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση αξιολόγησης και θεραπείας των μυοπεριτονιακών δυσλειτουργιών με βάση τη σύγχρονη θεραπευτική συλλογιστική.


Στο τμήμα της αξιολόγησης αναπτύσσoνται:


– Συστηματικές διαδικασίες υποκειμενικής και φυσικής εξέτασης για τον εντοπισμό μυοπεριτονιακών δυσλειτουργιών.


– Αξιολόγηση προτύπων στάσης και κίνησης που συνδέονται με την ανάπτυξη και διατήρηση μυοπεριτονιακών δυσλειτουργιών.


Διαδικασίες διαφοροποίησης προβλημάτων μυοπεριτονιακού πόνου από άλλες κατηγορίες προβλημάτων (νευρογενής, αρθρογενής και σπλαχνική αιτιολογία).


Στο κομμάτι της θεραπείας γίνεται χρήση ενός εύρους τεχνικών για την:


Αντιμετώπιση του πόνου που οφείλεται σε μυοπεριτονιακά σημεία πυροδότησης (myofascial trigger points)


Ομαλοποίηση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων μέσω τεχνικών επιμήκυνσης και ολίσθησης του συνδετικού ιστού (περιτονιών)


Ομαλοποίηση της νευροδυναμικής μέσω θεραπείας του μυοπεριτονιακού περιβάλλοντος.


Το πρόγραμμα εκπαίδευσης αποτελείται από τρία 4ήμερα σεμινάρια:1- Δια Χειρός Μυοπεριτονιακές Τεχνικές για το Άνω Τεταρτημόριο (Upper Quadrant Manual Myofascial Course) – 4 ημέρες – Όπου αναπτύσσονται δια χειρός εφαρμογές για προβλήματα αυχένα, κεφαλής, ωμικής ζώνης και άνω άκρου.


2- Δια Χειρός Μυοπερτονιακές Τεχνικές για το Κάτω Τεταρτημόριο (Lower Quadrant Manual Myofascial Course) – 4 ημέρες – Όπου αναπτύσσονται δια χειρός εφαρμογές για προβλήματα θώρακα, οσφύος, πυέλου, ισχίων και κάτω άκρου.


3- Σεμινάριο Ξηρής βελόνας (Dry Needling Course) – 4 ημέρες – Οι κύριες εφαρμογές Ξηρής Βελόνας αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες που έχουν ολοκληρώσει και τα 2 δια χειρός σεμινάρια (Δια χειρός 1 και 2).


Τα παραπάνω σεμινάρια υποστηρίζονται επιστημονικά από τον διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό IMTT.


Η IMTT ( Interessengemeinschaft für myofasziale Triggerpunkt-Therapie – Εκπαιδευτικός Οργανισμός για τη Θεραπεία Σημείων Πυροδότησης) ιδρύθηκε το 1995 και επικεντρώνεται στη μελέτη του μυοπεριτονιακού πόνου και στην εξέλιξη των δια χειρός τεχνικών, καθώς και της τεχνικής «ξηρής βελόνας», για τη θεραπεία των μυοπεριτονιακών σημείων πυροδότησης.
Η IMTT πρεσβεύει μία συνδυαστική θεραπευτική παρέμβαση, που συνδυάζει δια χειρός τεχνικές και εφαρμογή ξηρής βελόνας στην περιοχή του μυοπεριτονιακού σημείου πυροδότησης, δια χειρός τεχνικές για τη μεταβολή της κινητικότητας των περιτονιών, διατάσεις, ασκήσεις χαλάρωσης, λειτουργική ενδυνάμωση και εργονομικές συμβουλές.
Σεμινάριο Ξηρής βελόνας (Dry Needling Course)


– Η χρήση βελόνας ως μέσο θεραπείας σε περιπτώσεις πόνου που σχετίζεται με μυοπεριτονιακά σημεία πυροδότησης.


– Κανόνες υγιεινής, σημεία προσοχής, αντενδείξεις και διαδικασία εφαρμογής


– Κλινική συλλογιστική για την ενσωμάτωση της τεχνικής ξηρής βελόνας στο συνολικό πλάνο διαχείρισης καθώς και με δια χειρός μυοπεριτονιακές τεχνικές.


– Πρακτική εφαρμογή σε επιλογή μυών που σχετίζονται συχνά με πόνο μυοπεριτονιακής αιτιολογίας.

Πρόγραμμα

Ημέρα 1η
08.30 – 09.00 Εγγραφές.
09.00 – 10.30 Πληροφορίες σχετικά με τις εγκαταστάσεις
Παρουσίαση των εκπαιδευτών και γνωριμία των συμμετεχόντων.
Θεωρία: Εισαγωγή της ξηρής βελόνας ως μίας επιπρόσθετης τεχνικής για τη θεραπεία trigger points. Πρώτη εφαρμογή.
10.30 – 10.45 Διάλειμμα
10.45 – 13.00 Πρακτική: Μυς ωμοπλάτης, Υγιεινή και παράγοντες κινδύνου κατά την εφαρμογή ξηρής βελόνας 
13.00 – 13.30 Διάλειμμα
13.30 -15.30 Πρακτική: Ωμική ζώνη και μυς βραχιονίου οστού.
15.30 – 15.45 Διάλειμμα
15.45 – 17.00 Πρακτική (συνέχεια)
17.15 Τέλος της ημέρας 1


Ημέρα 2η
08.30 – 10.30 Θεωρία: Ανασκόπηση ωμικής ζώνης: Ανατομία μυών, πορεία νεύρων και αγγείων στη μασχάλη. Ψηλάφηση νεύρων και αγγείων.
10.30 – 10.45 Διάλειμμα
10.45 – 13.00 Πρακτική: Μυς του αντιβραχίου και της άκρας χείρας.
13.00 – 13.30 Διάλειμμα
13.30 – 14.30 Θεωρία: Ανατομία του αυχένα
13.30 – 15.30 Πρακτική: Αυχενικοί μυς
15.30 – 15.45 Διάλειμμα
15.45 – 17.00 Πρακτική (συνέχεια)
17.15 Τέλος της ημέρας 2


Ημέρα 3η
08.30 – 10.30 Θεωρία: Ανατομία του κορμού
       Πρακτική: Ορθωτήρας του κορμού
10.30 – 10.45 Διάλειμμα
10.45 – 13.00 Θεωρία: Ανατομία της πυέλου / γλουτών, αγγεία και νεύρα της περιοχής.
                                     Ψηλάφηση των αγγείων και των νεύρων.
                       Πρακτική: Μυς της οσφύος. 
13.30 – 13.30 Διάλειμμα
13.30 – 15.30 Θεωρία: ανατομία του γόνατος και του μηρού: αγγεία και νεύρα
15.30 – 15.45 Διάλειμμα
15.45 – 17.00 Πρακτική: Μυς του γλουτού, του ισχίου και του μηρού.
17.15 Τέλος της ημέρας 3


Ημέρα 4η
08.30 – 10.30 Θεωρία: Ανατομία της κνήμης και του άκρου πόδα: Νεύρα και αγγεία
10.30 – 10.45 Διάλειμμα
10.45 – 13.00 Πρακτική: Τρικέφαλος της γαστροκνημίας
13.00 – 13.30 Διάλειμμα
13.30 – 15.00 Πρακτική: Μυς της κνήμης και του άκρου πόδα
15.30 – 16.00 Ερωτήσεις – Σχόλια
16.15 Τέλος του σεμιναρίου


*Τμήματα του προγράμματος μπορεί να αλλάξουν

Καθηγητές
Τρόποι Πληρωμής

1. Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα  • Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό της προκαταβολής ή να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard & American Express) από την σελίδα του κάθε σεμιναρίου, μέσω της VivaPayments.

  • Η σωστή καταχώριση και η γνησιότητα των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη.

  • Η EPIMORFOSIS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος.

  • Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

2. Κατάθεση – Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.


Μπορείτε να καταθέσετε ή να μεταφέρετε το σχετικό χρηματικό ποσό για την εγγραφή σας, γράφοντας το Ονοματεπώνυμό σας στο πεδίο “Αιτιολογία για τον δικαιούχο”, στους παρακάτω λογαριασμούς : 


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αριθμός λογαριασμού : 5238-070348-955
ΙΒΑΝ: GR5501722380005238070348955 SWIFT(BIC): PIRBGRAA
 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αριθμός λογαριασμού : 217/441034-39
IBAN: GR6801102170000021744103439 SWIFT(BIC): ETHNGRAA
 
ALPHA BANK:
Αριθμός λογαριασμού : 708002002013410
ΙΒΑΝ: GR4801407080708002002013410 SWIFT(BIC): CRBAGRAA
 
EUROBANK:
Αριθμός λογαριασμού : 0026.0037.01.0201090153
ΙΒΑΝ: GR4502600370000010201090153 SWIFT(BIC): ERBKGRAA
 
Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΕ


Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια  επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

Όροι Συμμετοχής

1. Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης,  πτυχίο ή δίπλωμα,
2. Παρέχεται έντυπo εκπαιδευτικό υλικό ( σημειώσεις ή το αντίστοιχο βιβλίο ).
3. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της EPIMORFOSIS, τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν επιστρέφονται.
4. Η EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και αναβολής των σεμιναρίων, ενημερώνοντας τους υποψήφιους συμμετέχοντες τηλεφωνικά ή /και μέσω sms & e-mail. Στην περίπτωση αυτή  στους συμμετέχοντες που δεν επιθυμούν  να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία, που θα οριστεί ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό που κατέβαλαν για την συμμετοχή τους σε άλλα σεμινάρια ή υπηρεσίες της εταιρίας, επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων.
5. Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
6. Ακύρωση της συμμετοχής από υπαιτιότητα του συμμετέχοντος, γνωστοποιείται  μόνο με email:
 • έως και 30 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το σύνολο του καταβληθέντος ποσού.
 • έως και 15 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το 50% των καταβληθέντων.
 • μετά την προθεσμία αυτή δεν επιστρέφεται κανένα ποσό εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ( υγείας ), οπότε και συνεκτιμώνται από την EPIMORFOSIS.
7. Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου θα επιβεβαιώνεται με e-mail ή/και sms που θα αποστέλλεται εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
8. Παρακαλείστε να μην αγοράζετε το αεροπορικό σας εισιτήριο έως ότου λάβετε το παραπάνω email (ή/και sms) επιβεβαίωσης ότι το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί. 
9. Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της αίθουσας διεξαγωγής και των ημερομηνιών.

Ξενοδοχεία

Μπορείτε να κάνετε απ’ ευθείας την κράτησή σας δηλώνοντας το όνομα της Epimorfosis.
Hotel Delfini***

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ.: +30 210 94 15 364 & 94 15 373

Χάρτης
Επικοινωνήστε μαζί μας:
Τ: 6946668680,
info@epimorfosis.gr
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Σεμινάριο Ξηρής Βελόνας (Dry Needling) – IMTT APPROVED – ΑΘΗΝΑ 2024

200.00500.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: dfbfcced-f720-4762-a724-81c486a69a21 Κατηγορίες: , Ετικέτα:
Είπαν για εμάς

Η EPIMORFOSIS διοργανώνει σεμινάρια εξειδίκευσης για επαγγελματίες αποκατάστασης. Έχω παρακολουθήσει αρκετά. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να εμπιστευτείτε την EPIMORFOSIS για την εξειδίκευση και τη διά βίου ενημέρωση σας.

- Αλέξανδρος Καραγιαννίδης -

Η Επιμόρφωση, σταθερή αξία είκοσι και παραπάνω χρόνια τώρα, οδηγεί την φυσικοθεραπεία και την διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, μπράβο στον Γιώργο Καράμπαλη και στους συνεργάτες του, χρωστάμε πολλά σε όλους σας, με εκτίμηση,

- Φίλιππος Τζιμούλης -

Ο καλύτερος φορέας επιμόρφωσης φυσικοθεραπευτών. Δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη γνώσεων που είναι απαραίτητες για κλινικό συλλογισμό. Μετεκπαίδευση υψηλού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

- Τσουκαλάς Κότσιρης Γεώργιος -

Τα πρώτα μου βήματα στην επαγγελματική εξειδίκευση ξεκίνησαν με την EPIMORFOSIS και συνεχίζουν. Παραμένει όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας, καλύπτοντας την ανάγκη για σύγχρονη και τεκμηριωμένη γνώση, σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένους εκπαιδευτικούς φορείς.

- Κώστας Πουλής -

Γνωρίζω τον Γιώργο Καράμπαλη και την EPIMORFOSIS επί σειρά ετών. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω πολλά κλινικά σεμινάρια και μπορώ να υποστηρίξω οτι, σε επίπεδο οργάνωσης και επιλογής εκπαιδευτών, έχουν πολύ υψηλό επίπεδο αναγνωρισμένου κύρους.

- Γεωργία Πέττα -

Η EPIMORFOSIS δικαιολογεί πλήρως το όνομά της, παρέχοντας υψηλού επιπέδου σεμινάρια. Ο Γιώργος Καράμπαλης λειτουργεί περισσότερο ως διαρκώς “εκπαιδευόμενος” παρά σαν επιχειρηματίας και αυτό είναι ένα ακόμη συν στην όλη προσπάθεια που γίνεται.

- Δημήτρης Σταμούλης -