Οστεοπαθητική Σχολή Γερμανίας (OSD) – 5ο ΤΜΗΜΑ G5/ΑΤ21 – ΑΘΗΝΑΣ
– 5ο ΤΜΗΜΑ G5/ΑΤ21 – ΑΘΗΝΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
135 ημέρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
28/05/2021
ΠΟΛΗ:
Αθήνα
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Αίθουσα σεμιναρίων EPIMORFOSIS
Καραολή & Δημητρίου (πρ. Ελευθερίας) 105
183 45 – Μοσχάτο Τηλ.: 210 4829303
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
13.900€
ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:
1.900€   ( έως 14/05/2021 )
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
28
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
3
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Απευθύνεται σε

Τα μαθήματα της σχολής απευθύνονται αποκλειστικά σε Ιατρούς, Φυσιοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, κ.ά. αποφοίτους των σχολών Επαγγελμάτων Υγείας (πτυχιούχους AEI, ΤΕΙ ή ισότιμων με αυτά).

Γλώσσα Σεμιναρίου

Γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η Αγγλική και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελληνικά.

Πληροφορίες

Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS, μετά την επιτυχή έναρξη των μαθημάτων Οστεοπαθητικής το 2012 (1ο Τμήμα), το 2014 (2ο Τμήμα), το 2017 (3ο τμήμα) και το 2018 (4ο τμήμα), προτίθεται να διοργανώσει μια ΝΕΑ σειρά μαθημάτων, σε ένα πρόγραμμα “Part-Time” παρακολούθησης, της Γερμανικής Σχολής ΟΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ Osteopathie Schule Deutschland (OSD) με την συνεργασία του Πανελλήνιου Συλλόγου Οστεοπαθητικής (Π.Σ.Ο.) ξεκινώντας το Μάιο του 2021.


Τα μαθήματα διαρκούν 4 έτη, – 135 μέρες που κατανέμονται σε 40 τριήμερα σεμινάρια (1.495 ώρες διδασκαλίας) – συμπεριλαμβανομένων των ημερών της κλινικής άσκησης και των εξετάσεων -.


Τα 40 αυτά σεμινάρια θα κατανεμηθούν σε 4 έτη (δηλ. 10 σεμινάρια ανά έτος – περίπου ένα κάθε μήνα).


Η EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του εγχειριδίου σπουδών, σε συνεργασία πάντα με την OSD.


Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κατά κανόνα τις ημέρες Παρασκευή 12.30 – 20.30, Σάββατο 09.00 – 18.00 & Κυριακή 09.00 – 17.00.


Κλινική άσκηση (shadowing) 20 ώρες κατ’ ελάχιστον που θα πραγματοποιούνται κυκλικά τις Δευτέρες (μετά τα σεμινάρια για τους σπουδαστές που μένουν εκτός Αθηνών και τις υπόλοιπες Δευτέρες για αυτούς που μένουν εντός Αθηνών).


Η διαδικασία συμμετοχής προϋποθέτει την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού από τον κάθε συμμετέχοντα.


Συνεπώς η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο υποψήφιος περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:
1o βήμα
Για την εγγραφή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά.
2o βήμα
Αποστολή του ιδιωτικού συμφωνητικού ταχυδρομικώς (με ΕΛΤΑ Courier με χρέωση παραλήπτη) υπογεγραμμένο σε 2 αντίγραφα.
3o βήμα
Κατάθεση της προκαταβολής των 1.900€.


Το κέντρο μας, προκειμένου να διευκολύνει την συμμετοχή σας (λόγω της οικονομικής συγκυρίας), παρέχει την δυνατότητα εξόφλησης της προκαταβολής των 1.900€ σε 3 δόσεις (700 + 600 + 600€) το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουλίου 2021.


Η 1η δόση των 700€ πρέπει να καταβληθεί οπωσδήποτε μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της εγγραφής.
Στους επιτυχώς αποφοιτήσαντες χορηγείται πτυχίο Diploma in Osteopathy (DO) από την Osteopathie Schule Deutschland (OSD), για όσους δε, επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου Master of Science (MSc) από το Πανεπιστήμιο της Δρέσδης (Γερμανία), η διάρκεια του οποίου είναι 18 μήνες (1 ½ έτος).


Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οστεοπαθητικής δεσμεύεται ότι οι απόφοιτοι θα έχουν το δικαίωμα εγγραφής ως πλήρη μέλη του, αφού περάσουν επιτυχώς την τελική εξέταση (FCCA) από τριμελή επιτροπή εξεταστών στην οποία θα συμμετέχει εκπρόσωπος της OSD και την οποία θα διεξάγει ο ίδιος ο Π.Σ.Ο.


Εισαγωγή στην Οστεοπαθητική
(Κριτήρια αξιολόγησης της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ.) για την εκπαίδευση και την εξάσκηση)


Η οστεοπαθητική εξελίχτηκε από τον Andrew Taylor Still, ένα ιατρό και χειρουργό στις ΗΠΑ στα μέσα του 1800, ο οποίος ίδρυσε την πρώτη ανεξάρτητη σχολή οστεοπαθητικής το 1892. Η οστεοπαθητική (ονομάζεται επίσης οστεοπαθητική ιατρική) βασίζεται στην δια χειρός επαφή για τη διάγνωση και τη θεραπεία. Σέβεται τη σχέση του σώματος, του μυαλού και του πνεύματος, ενώ δίνει έμφαση στη δομική και τη λειτουργική ακεραιότητα του σώματος, καθώς και την εσωτερική τάση του σώματος για αυτοΐαση.
Οι οστεοπαθητικοί θεραπευτές χρησιμοποιούν ένα μεγάλο εύρος χειρο-θεραπευτικών τεχνικών για να βελτιώσουν τη φυσιολογική λειτουργία και/ ή να υποστηρίξουν την ομοιόσταση, η οποία έχει διαταραχτεί από σωματική δυσλειτουργία (σωματικό πλαίσιο), όπως δυσλειτουργική ή διαταραγμένη λειτουργία των σχετικών τμημάτων του σωματικού συστήματος (σκελετικές, αρθρικές και μυοπεριτοναϊκές κατασκευές και συσχετιζόμενες αγγειακές, λεμφικές και νευρικές δομές).
Οι οστεοπαθητικοί θεραπευτές χρησιμοποιούν την κατανόηση της σχέσης μεταξύ δομής και λειτουργίας για να βελτιστοποιήσουν τις ικανότητες αυτοελέγχου και αυτοΐασης του σώματος. Η ολιστική αυτή προσέγγιση βασίζεται στην θεώρηση ότι το ανθρώπινο ον αποτελεί μία δυναμική λειτουργική μονάδα στην οποία όλα τα τμήματα αλληλοσυσχετίζονται και το οποίο κατέχει του δικούς του μηχανισμούς αυτοελέγχου και αυτοΐασης.


 Ένα σημαντικό μέρος της οστεοπαθητικής θεραπευτικής προσέγγισης είναι η οστεοπαθητική “manual” θεραπεία, που τυπικά ονομάζεται osteopathic manipulative treatment (OMT) και η οποία αναφέρεται σε μία σειρά από τεχνικές χειρισμών (manipulative techniques), οι οποίες μπορεί να συνδυάζονται με άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις ή συμβουλές, όπως για παράδειγμα δίαιτα, φυσική δραστηριότητα, στάση και συμβουλευτική.
Η εφαρμογή της οστεοπαθητικής διαχωρίζεται από άλλα επαγγέλματα υγείας που χρησιμοποιούν manual τεχνικές, όπως η φυσικοθεραπεία ή η χειροπρακτική, παρόλη την μερική αλληλοεπικάλυψη στις τεχνικές και τις παρεμβάσεις που χρησιμοποιούνται.


Ως μία δια χειρός προσέγγιση για τη θεραπεία του ασθενή, η οστεοπαθητική συνέβαλε στην απόκτηση γνώσης σχετικά με τις “manual” θεραπείες, την συμπληρωματική και την εναλλακτική ιατρική.
Η οστεοπαθητική ασκείται σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο.
Σε μερικές χώρες, “manual” θεραπευτές χρησιμοποιούν οστεοπαθητικές τεχνικές και υποστηρίζουν ότι παρέχουν οστεοπαθητική θεραπεία, αν και μπορεί να μην έχουν δεχθεί την απαραίτητη εκπαίδευση.


Η Γερμανική Σχολή Οστεοπαθητικής  (The German School of Osteopathy – Osteopathie Schule Deutschland – OSD)


Η OSD ιδρύθηκε το 1999 από τον Γερμανό Οστεοπαθητικό Torsten Liem DO.
Αρχικά προσέφερε ένα πρόγραμμα “part-time” φοίτησης στο Αμβούργο και στη Στουτγάρδη, ανοιχτό σε Ιατρούς, Φυσικοθεραπευτές και Naturopaths (στα γερμανικά: Heilpraktiker). Η σχολή αναπτύχθηκε ραγδαία.


Ο σκοπός της σχολής ήταν από την αρχή να προσφέρει υψηλά ακαδημαϊκά κριτήρια στα εκπαιδευτικά της προγράμματα.
Το 2003 υλοποιήθηκε η πρώτη συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Ουαλίας. Αυτό επέτρεψε στη σχολή να αλλάξει το “part-time” φοίτησης πρόγραμμα σε ένα πτυχίο Bachelor και να ξεκινήσει ένα πτυχίο Master στην παιδιατρική οστεοπαθητική.
Το 2006 ο Cristian Ciranna-Raab BSc, DO, Οστεοπαθητικός που εκπαιδεύτηκε στην Αγγλία ενσωματώθηκε στην σχολή ως αντιπρόεδρος της και το 2007 ανέλαβε τη διεύθυνση της σχολής.
Το 2009 η σχολή πιστοποιήθηκε από ένα Γερμανικό πανεπιστήμιο (Δρέσδης).


Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη γερμανική οστεοπαθητική, καθώς η OSD ήταν η πρώτη σχολή στη Γερμανία που έλαβε κρατική αναγνώριση και η πρώτη στην Ευρώπη που προσφέρει ένα Master οστεοπαθητικής στη μορφή της 5ετούς εκπαίδευσης “part-time” φοίτησης.
Σήμερα η σχολή προσφέρει το πρόγραμμα “part-time” φοίτησης σε 6 διαφορετικές πόλεις στη Γερμανία, το πλήρους φοίτησης πρόγραμμα, που πιστοποιήθηκε πρόσφατα, στο Βερολίνο και συνεργάζεται με σχολές εκτός Γερμανίας, οι οποίες υιοθέτησαν το ακαδημαϊκό πρόγραμμα της OSD (Πολωνία, Ιταλία, Βέλγιο)
Η OSD είναι ευρέως γνωστή για το διεθνές τμήμα της και για το ότι είναι η πιο ενεργή σχολή στη διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων.


Τα προγράμματα που προσφέρει σήμερα η σχολή είναι:
 1) Πτυχίο Masters “part-time” φοίτησης στην Οστεοπαθητική (5 έτη)
 2) Πτυχίο Masters πλήρους φοίτησης στην Οστεοπαθητική (5 έτη)
 3) Μεταπτυχιακό πτυχίο Master στην Παιδιατρική Οστεοπαθητική (2 έτη)
 4) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Αθλητική Οστεοπαθητική (1 έτος)
 5) Πρόγραμμα μετατροπής (Conversion course) MSc – Βέλγιο
 6) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Παιδιατρική Οστεοπαθητική – Ιταλία
 7) Δίπλωμα “part-time” φοίτησης στην Οστεοπαθητική – Πολωνία


Η OSD είναι μέλος της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Ένωσης Οστεοπαθητικής “German Bundesarbeitsgemeinschaft fur Osteopathie” (BAO)  και τα πτυχία της όχι μόνο εναρμονίζονται με τα ακαδημαϊκά κριτήρια, αλλά και τις εθνικές απαιτήσεις.


Σήμερα, πάνω από 700 φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι στα προγράμματα της OSD.


Διδάσκουν πάνω από 50 καθηγητές της Σχολής.
Περισσότερες πληροφορίες στα Γερμανικά θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.osteopathie-schule.de

Πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μαθημάτων – Σεμιναρίων του 1ου έτους  2021 (5ο Τμήμα – G5)


OSTEO 1 : History & Philosophy 28 – 30 Μαΐου 2021 Alain Abehsera (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 2 : Lumbar Spine 18 – 20 Ιουνίου 2021 Jonas Broome (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 3 : Cranial I 9 – 11 Ιουλίου 2021 Birgit Schiller Kramer (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 4  : Knee 30 Ιουλίου – 01 Αυγούστου 2021 Ευάγγελος Σκοτινιώτης (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 5 : Visceral I 3 – 5 Σεπτεμβρίου 2021 Richard Twining (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 6 : Biomechanics I & II 21 – 24 Οκτωβρίου 2021 Peter Sommerfeld (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 7 : Palpation 05 – 07 Νοεμβρίου 2021 Dr. med. Rüdiger Goldenstein (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 8 : Balancing Ligamentous Tension 3 – 5 Δεκεμβρίου 2021 Cristian Ciranna-Raab (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 9 : Autonomous Nervous System 14 – 16 Ιανουαρίου 2022 David Hohenschurz – Schmidt (αίθουσα EPIMORFOSIS)


Εξετάσεις 1ου έτους  11– 13 Φεβρουαρίου 2022 Εξεταστής: Cristian Ciranna-Raab


OSTEO 10: Pelvis and Sacrum & Hip 04 – 06 Μαρτίου 2022 Peter Sommerfeld (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 11: GOT 08 – 10 Απριλίου 2022 Oliver Hintz (αίθουσα EPIMORFOSIS)

Τρόποι Πληρωμής

1. Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα
Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό της προκαταβολής ή να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard & American Express) από την σελίδα του κάθε σεμιναρίου, μέσω της VivaPayments.
Η σωστή καταχώριση και η γνησιότητα των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη. Η EPIMORFOSIS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος.
Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια  επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.


2. Κατάθεση – Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.
Μπορείτε να καταθέσετε ή να μεταφέρετε το σχετικό χρηματικό ποσό για την εγγραφή σας, γράφοντας το Ονοματεπώνυμό σας στο πεδίο “Αιτιολογία για τον δικαιούχο”, στους παρακάτω λογαριασμούς : 


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αριθμός λογαριασμού : 5238-070348-955
ΙΒΑΝ: GR5501722380005238070348955 SWIFT(BIC): PIRBGRAA
 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αριθμός λογαριασμού : 217/441034-39
IBAN: GR6801102170000021744103439 SWIFT(BIC): ETHNGRAA
 
ALPHA BANK:
Αριθμός λογαριασμού : 708002002013410
ΙΒΑΝ: GR4801407080708002002013410 SWIFT(BIC): CRBAGRAA
 
EUROBANK:
Αριθμός λογαριασμού : 0026.0037.01.0201090153
ΙΒΑΝ: GR4502600370000010201090153 SWIFT(BIC): ERBKGRAA
 
Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΕ
 
Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια επιβαρύνει την EPIMORFOSIS

Όροι Συμμετοχής

1. Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, πτυχίο ή δίπλωμα.
2. Παρέχεται έντυπo εκπαιδευτικό υλικό ( σημειώσεις ή το αντίστοιχο βιβλίο ).
3. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της EPIMORFOSIS, τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν επιστρέφονται.
4. Η EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και αναβολής των σεμιναρίων, ενημερώνοντας τους υποψήφιους συμμετέχοντες τηλεφωνικά ή /και μέσω sms & e-mail. Στην περίπτωση αυτή  στους συμμετέχοντες που δεν επιθυμούν  να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία, που θα οριστεί ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό που κατέβαλαν για την συμμετοχή τους σε άλλα σεμινάρια ή υπηρεσίες της εταιρίας, επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων.
5. Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
6. Ακύρωση της συμμετοχής από υπαιτιότητα του συμμετέχοντος, γνωστοποιείται  μόνο με email:
 • έως και 30 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το σύνολο του καταβληθέντος ποσού.
 • έως και 15 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το 50% των καταβληθέντων.
 • μετά την προθεσμία αυτή δεν επιστρέφεται κανένα ποσό εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ( υγείας ), οπότε και συνεκτιμώνται από την EPIMORFOSIS.
7. Παρέχεται η δυνατότητα, να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση άλλου σεμιναρίου, το ποσό που καταβλήθηκε για σεμινάριο που δεν πραγματοποιήθηκε ή που ακυρώθηκε, η συμμετοχή.
8. Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου θα επιβεβαιώνεται με e-mail ή/και sms που θα αποστέλλεται εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
9. Παρακαλείστε να μην αγοράζετε το αεροπορικό σας εισιτήριο έως ότου λάβετε το παραπάνω email (ή/και sms) επιβεβαίωσης ότι το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί. 
10. Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της αίθουσας διεξαγωγής και των διδασκόντων καθηγητών.


Ξενοδοχεία

Μπορείτε να κάνετε απ’ ευθείας την κράτησή σας δηλώνοντας το όνομα της Epimorfosis.

Hotel Delfini*** τιμή μονόκλινου με πρωινό 45 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ.: +30 210 94 15 364 & 94 15 373

Divani Palace Acropolis***** Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ.: +30 210 92 80 100

Χάρτης
Επικοινωνήστε μαζί μας:
Τ: 2313 112.798,
info@epimorfosis.gr
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οστεοπαθητική Σχολή Γερμανίας (OSD) – 5ο ΤΜΗΜΑ G5/ΑΤ21 – ΑΘΗΝΑΣ

300.0013,900.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: 7d42e54e-fd15-4355-84ca-88d7b3597e76 Κατηγορίες: , , , , , Ετικέτα:
Είπαν για εμάς

Η EPIMORFOSIS διοργανώνει σεμινάρια εξειδίκευσης για επαγγελματίες αποκατάστασης. Έχω παρακολουθήσει αρκετά. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να εμπιστευτείτε την EPIMORFOSIS για την εξειδίκευση και τη διά βίου ενημέρωση σας.


- Αλέξανδρος Καραγιαννίδης -

Η Επιμόρφωση, σταθερή αξία είκοσι και παραπάνω χρόνια τώρα, οδηγεί την φυσικοθεραπεία και την διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, μπράβο στον Γιώργο Καράμπαλη και στους συνεργάτες του, χρωστάμε πολλά σε όλους σας, με εκτίμηση,


- Φίλιππος Τζιμούλης -

Ο καλύτερος φορέας επιμόρφωσης φυσικοθεραπευτών. Δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη γνώσεων που είναι απαραίτητες για κλινικό συλλογισμό. Μετεκπαίδευση υψηλού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό.


- Τσουκαλάς Κότσιρης Γεώργιος -

Τα πρώτα μου βήματα στην επαγγελματική εξειδίκευση ξεκίνησαν με την EPIMORFOSIS και συνεχίζουν. Παραμένει όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας, καλύπτοντας την ανάγκη για σύγχρονη και τεκμηριωμένη γνώση, σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένους εκπαιδευτικούς φορείς.


- Κώστας Πουλής -

Γνωρίζω τον Γιώργο Καράμπαλη και την EPIMORFOSIS επί σειρά ετών. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω πολλά κλινικά σεμινάρια και μπορώ να υποστηρίξω οτι, σε επίπεδο οργάνωσης και επιλογής εκπαιδευτών, έχουν πολύ υψηλό επίπεδο αναγνωρισμένου κύρους.


- Γεωργία Πέττα -

Η EPIMORFOSIS δικαιολογεί πλήρως το όνομά της, παρέχοντας υψηλού επιπέδου σεμινάρια. Ο Γιώργος Καράμπαλης λειτουργεί περισσότερο ως διαρκώς “εκπαιδευόμενος” παρά σαν επιχειρηματίας και αυτό είναι ένα ακόμη συν στην όλη προσπάθεια που γίνεται.


- Δημήτρης Σταμούλης -