Οστεοπαθητική Σχολή Γερμανίας (OSD) – 5ο ΤΜΗΜΑ G5/ΑΤ21 – ΑΘΗΝΑΣ
– 5ο ΤΜΗΜΑ G5/ΑΤ21 – ΑΘΗΝΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
135 ημέρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
12/07/2024
ΠΟΛΗ:
Αθήνα
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Αίθουσα σεμιναρίων EPIMORFOSIS
Καραολή & Δημητρίου (πρ. Ελευθερίας) 105
183 45 – Μοσχάτο
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
13.900€
ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:
1.900€
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
28
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
0
ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 40 ΜΕΡΗ
Μέρος 1ο
28/05/2021 - 30/05/2021
Μέρος 2ο
18/06/2021 - 20/06/2021
Μέρος 3ο
09/07/2021 - 11/07/2021
Μέρος 4ο
30/07/2021 - 01/08/2021
Μέρος 5ο
03/09/2021 - 05/09/2021
Μέρος 6ο
21/10/2021 - 24/10/2021
Μέρος 7ο
03/12/2021 - 05/12/2021
Μέρος 8ο
11/02/2022 - 13/02/2022
Μέρος 9ο
04/03/2022 - 06/03/2022
Μέρος 10ο
07/04/2022 - 08/04/2022
Μέρος 11ο
13/05/2022 - 15/05/2022
Μέρος 12ο
10/06/2022 - 12/06/2022
Μέρος 13ο
26/08/2022 - 28/08/2022
Μέρος 14ο
23/09/2022 - 25/09/2022
Μέρος 15ο
28/10/2022 - 30/10/2022
Μέρος 16ο
25/11/2022 - 27/11/2022
Μέρος 17ο
13/01/2023 - 15/01/2023
Μέρος 18ο
10/02/2023 - 12/02/2023
Μέρος 19ο
31/03/2023 - 02/04/2023
Μέρος 20ο
20/04/2023 - 21/04/2023
Μέρος 21ο
12/05/2023 - 14/05/2023
Μέρος 22ο
26/05/2023 - 28/05/2023
Μέρος 23ο
23/06/2023 - 25/06/2023
Μέρος 24ο
14/07/2023 - 16/07/2023
Μέρος 25ο
22/09/2023 - 24/09/2023
Μέρος 26ο
27/10/2023 - 29/10/2023
Μέρος 27ο
17/11/2023 - 19/11/2023
Μέρος 28ο
08/12/2023 - 10/12/2023
03 02 2024
Μέρος 30ο
24/02/2024 - 25/02/2024
Μέρος 31ο
15/03/2024 - 17/03/2024
Μέρος 32ο
12/04/2024 - 14/04/2024
Μέρος 33ο
14/06/2024 - 16/06/2024
Μέρος 34ο
12/07/2024 - 14/07/2024 (τρέχον)

Μέρος 35ο
05/10/2024 - 07/10/2024
Μέρος 36ο
08/11/2024 - 10/11/2024
Μέρος 37ο
06/12/2024 - 08/12/2024
Μέρος 38ο
17/01/2025 - 19/01/2025
Μέρος 39ο
14/02/2025 - 16/02/2025
Μέρος 40ο
07/03/2025 - 09/03/2025
Απευθύνεται σε

Τα μαθήματα της σχολής απευθύνονται αποκλειστικά σε Ιατρούς, Φυσιοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, κ.ά. αποφοίτους των σχολών Επαγγελμάτων Υγείας (πτυχιούχους AEI, ΤΕΙ ή ισότιμων με αυτά).

Γλώσσα Σεμιναρίου

Γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η Αγγλική και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελληνικά.

Πληροφορίες

Πληροφορίες για το νέο (6ο) τμήμα της Οστεοπαθητικής Σχολής Γερμανίας θα βρείτε εδώ.

Πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μαθημάτων – Σεμιναρίων του 1ου έτους  2021 (5ο Τμήμα – G5)


OSTEO 1 : History & Philosophy 28 – 30 Μαΐου 2021 Alain Abehsera (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 2 : Lumbar Spine 18 – 20 Ιουνίου 2021 Jonas Broome (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 3 : Cranial Ia 9 – 11 Ιουλίου 2021 Birgit Schiller (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 4  : Knee 30 Ιουλίου – 01 Αυγούστου 2021 Ευάγγελος Σκοτινιώτης (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 5 : Cranial Ib 3 – 5 Σεπτεμβρίου 2021 Birgit Schiller Kramer (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 6 : Biomechanics I & II 21 – 24 Οκτωβρίου 2021 Peter Sommerfeld (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 7 : Foot 03 – 05 Δεκεμβρίου 2021 Tobias Dobler (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 8 : GOT 11 – 13 Φεβρουαρίου 2022 Oliver Hintz (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 9 : Pelvis and Sacrum & Hip 04 – 06 Μαρτίου 2022 Tobias Dobler (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 10 : Clinical Integration 07 – 08 Απριλίου 2022 Tobias Dobler (αίθουσα EPIMORFOSIS)


Εξετάσεις 1ου έτους  09 – 10 Απριλίου 2022 Εξεταστής: Tobias Dobler


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μαθημάτων – Σεμιναρίων του 2ου έτους  2022 – 2023 (5ο Τμήμα – G5)


OSTEO 11 : Palpation 13 – 15 Μαίου 2022 Dr. R. Goldenstein (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 12 : ANS 10 – 12 Ιουνίου 2022 David Hohenschurz-Schmidt (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 13 : Visceral I 26 – 28 Αυγούστου 2022 Richard Twining (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 14 : Visceral II 23 – 25 Σεπτεμβρίου 2022 Richard Twining (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 15 : Internal Medicine 1 28 – 30 Οκτωβρίου 2022 Dr. Eckhart Stahmer (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 16 : Thorax 25 – 27 Νοεμβρίου 2022 Jon Parsons (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 17 : Lymphatics 13 – 15 Ιανουαρίου 2023 Dr. Raymond Perrin (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 18 : Cranial II 10 – 12 Φεβρουαρίου 2023  Birgit Schiller Kramer (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 19 : Strain – Counterstrain 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2023 Astrid Biermann (αίθουσα EPIMORFOSIS)


Εξετάσεις 2ου έτους  20 – 21 Απριλίου 2023 Εξεταστής: Tobias Dobler


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μαθημάτων – Σεμιναρίων του 3ου έτους  2023 – 2024 (5ο Τμήμα – G5)

OSTEO 20 : Clinical Integration II 21 – 23 Απριλίου 2023  Tobias Dobler (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 21 : Gynaecology 12 – 14 Μαίου 2023 Christian Ciranna-Raab (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 22 : Clinical Methods 26 – 28 Μαίου 2023 Christian Ciranna-Raab (αίθουσα EPIMORFOSIS)

OSTEO 23: Structural Techniques 23 – 25 Ιουνίου 2023 Ευάγγελος Σκοτινιώτης (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 24: BLT 14 – 16 Ιουλίου 2023 Judith Weisz (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 25: Cervical Spine 22 – 24 Σεπτεμβρίου 2023 Yves Waldburger (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 26: Internal Medicine 2 27 – 29 Οκτωβρίου 2023 Dr. Eckhart Stahmer (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 27: Upper Extremities 17 – 19 Νοεμβρίου 2023 Cristian Ciranna-Raab (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 28: Cranial III 08 – 10 Δεκεμβρίου 2023 Dennis Gulden (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 29: Methodology & evidence-based Osteopathy 03 Φεβρουαρίου 2024 Κώστας Κυπριώτης (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 30: Biomechanics III 24 – 25 Φεβρουαρίου 2024 Prof. Paul Klein  (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 31: Visceral III 15 – 17 Μαρτίου 2024 Richard Twining  (αίθουσα EPIMORFOSIS)


Εξετάσεις 3ου έτους  11 – 12 Απριλίου 2024  Εξεταστής: Tobias Dobler


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μαθημάτων – Σεμιναρίων του 4ου έτους  2024 – 2025 (5ο Τμήμα – G5)


OSTEO 32: Clinical Integration III 13 – 14 Απριλίου 2024 Tobias Dobler


OSTEO 33 : Paediatrics 14 – 16 Ιουνίου 2024  Cristina Lenz (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 34 : Visceral Osteopathy IV 12 – 14 Ιουλίου 2024 Richard Twining (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 35 : Psychosomatics 13 – 15 Σεπτεμβρίου 2024 Gerd Bläß (αίθουσα EPIMORFOSIS)

OSTEO 36:
 Cranial IV 05 – 07 Οκτωβρίου 2024 Torsten Liem (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 37: Orthopaedics 08 – 10 Νοεμβρίου 2024 Dr. T. Koukoubis (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 38: Fascia 06- 08 Δεκεμβρίου 2024 Alessio Iacopini (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 39: Integration 17 – 19 Ιανουαρίου 2025 Christian Fossum (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 40: Clinical Integration IV 14- 16 Φεβρουαρίου 2025 Tobias Dobler (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 41: Embryology 07 – 09 Μαρτίου 2025 Dr. Rüdiger Goldenstein (αίθουσα EPIMORFOSIS)


Τελικές Εξετάσεις (FCCA) 4ου έτους: 05 – 06 Απριλίου 2025 Εξεταστής: Christian Ciranna-Raab


 


 


 


  

Τρόποι Πληρωμής

1. Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα  • Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό της προκαταβολής ή να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard & American Express) από την σελίδα του κάθε σεμιναρίου, μέσω της VivaPayments.

  • Η σωστή καταχώριση και η γνησιότητα των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη.

  • Η EPIMORFOSIS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος.

  • Τραπεζική προμήθεια, εάν προβλέπεται, βαρύνει την EPIMORFOSIS.

2. Κατάθεση – Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.


Μπορείτε να καταβάλετε το σχετικό χρηματικό ποσό με κατάθεση ή μεταφορά στους παρακάτω λογαριασμούς, με Δικαιούχο το  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ο.Ε.
Ως αιτιολογία στην κατάθεση παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας και Τραπεζική προμήθεια, εάν προβλέπεται, βαρύνει την EPIMORFOSIS.


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αριθμός λογαριασμού : 5238-070348-955
ΙΒΑΝ: GR5501722380005238070348955 SWIFT(BIC): PIRBGRAA
 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αριθμός λογαριασμού : 217/441034-39
IBAN: GR6801102170000021744103439 SWIFT(BIC): ETHNGRAA
 
ALPHA BANK:
Αριθμός λογαριασμού : 708002002013410
ΙΒΑΝ: GR4801407080708002002013410 SWIFT(BIC): CRBAGRAA
 
EUROBANK:
Αριθμός λογαριασμού : 0026.0037.01.0201090153
ΙΒΑΝ: GR4502600370000010201090153 SWIFT(BIC): ERBKGRAA
 

Όροι Συμμετοχής

1. Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, πτυχίο ή δίπλωμα.
2. Παρέχεται έντυπo εκπαιδευτικό υλικό ( σημειώσεις ή το αντίστοιχο βιβλίο ).
3. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της EPIMORFOSIS, τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν επιστρέφονται.
4. Η EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και αναβολής των σεμιναρίων, ενημερώνοντας τους υποψήφιους συμμετέχοντες τηλεφωνικά ή /και μέσω sms & e-mail. Στην περίπτωση αυτή  στους συμμετέχοντες που δεν επιθυμούν  να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία, που θα οριστεί ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό που κατέβαλαν για την συμμετοχή τους σε άλλα σεμινάρια ή υπηρεσίες της εταιρίας, επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων.
5. Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
6. Ακύρωση της συμμετοχής από υπαιτιότητα του συμμετέχοντος, γνωστοποιείται  μόνο με email:
 • έως και 30 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το σύνολο του καταβληθέντος ποσού.
 • έως και 15 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το 50% των καταβληθέντων.
 • μετά την προθεσμία αυτή δεν επιστρέφεται κανένα ποσό εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ( υγείας ), οπότε και συνεκτιμώνται από την EPIMORFOSIS.
7. Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου θα επιβεβαιώνεται με e-mail ή/και sms που θα αποστέλλεται εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
8. Παρακαλείστε να μην αγοράζετε το αεροπορικό σας εισιτήριο έως ότου λάβετε το παραπάνω email (ή/και sms) επιβεβαίωσης ότι το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί. 
9. Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της αίθουσας διεξαγωγής.


Ξενοδοχεία

Μπορείτε να κάνετε απ’ ευθείας την κράτησή σας δηλώνοντας το όνομα της Epimorfosis.

Hotel Delfini*** τιμή μονόκλινου με πρωινό 45 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ.: +30 210 94 15 364 & 94 15 373

Divani Palace Acropolis***** Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ.: +30 210 92 80 100

Χάρτης

Οστεοπαθητική Σχολή Γερμανίας (OSD) – 5ο ΤΜΗΜΑ G5/ΑΤ21 – ΑΘΗΝΑΣ

300.0013,900.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: 7d42e54e-fd15-4355-84ca-88d7b3597e76 Κατηγορίες: , , , , Ετικέτα:
Είπαν για εμάς

Η EPIMORFOSIS διοργανώνει σεμινάρια εξειδίκευσης για επαγγελματίες αποκατάστασης. Έχω παρακολουθήσει αρκετά. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να εμπιστευτείτε την EPIMORFOSIS για την εξειδίκευση και τη διά βίου ενημέρωση σας.

- Αλέξανδρος Καραγιαννίδης -

Η Επιμόρφωση, σταθερή αξία είκοσι και παραπάνω χρόνια τώρα, οδηγεί την φυσικοθεραπεία και την διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, μπράβο στον Γιώργο Καράμπαλη και στους συνεργάτες του, χρωστάμε πολλά σε όλους σας, με εκτίμηση,

- Φίλιππος Τζιμούλης -

Ο καλύτερος φορέας επιμόρφωσης φυσικοθεραπευτών. Δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη γνώσεων που είναι απαραίτητες για κλινικό συλλογισμό. Μετεκπαίδευση υψηλού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

- Τσουκαλάς Κότσιρης Γεώργιος -

Τα πρώτα μου βήματα στην επαγγελματική εξειδίκευση ξεκίνησαν με την EPIMORFOSIS και συνεχίζουν. Παραμένει όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας, καλύπτοντας την ανάγκη για σύγχρονη και τεκμηριωμένη γνώση, σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένους εκπαιδευτικούς φορείς.

- Κώστας Πουλής -

Γνωρίζω τον Γιώργο Καράμπαλη και την EPIMORFOSIS επί σειρά ετών. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω πολλά κλινικά σεμινάρια και μπορώ να υποστηρίξω οτι, σε επίπεδο οργάνωσης και επιλογής εκπαιδευτών, έχουν πολύ υψηλό επίπεδο αναγνωρισμένου κύρους.

- Γεωργία Πέττα -

Η EPIMORFOSIS δικαιολογεί πλήρως το όνομά της, παρέχοντας υψηλού επιπέδου σεμινάρια. Ο Γιώργος Καράμπαλης λειτουργεί περισσότερο ως διαρκώς “εκπαιδευόμενος” παρά σαν επιχειρηματίας και αυτό είναι ένα ακόμη συν στην όλη προσπάθεια που γίνεται.

- Δημήτρης Σταμούλης -