Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης ad modum VODDER – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ (Therapy 1) – ΑΘΗΝΑ 2024
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
5 ημέρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
18/09/2024
ΠΟΛΗ:
Αθήνα
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Αίθουσα σεμιναρίων EPIMORFOSIS
Καραολή & Δημητρίου (πρ. Ελευθερίας) 105
183 45 – Μοσχάτο
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
650€
ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:
250€   ( έως 19/08/2024 )
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
26
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
26
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Απευθύνεται σε

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Φυσικοθεραπευτές και λοιπούς Επαγγελματίες Υγείας που έχουν παρακολουθήσει το Βασικό σεμινάριο Λεμφικής Παροχέτευσης – Manual Lymph Drainage (MLD).

Γλώσσα Σεμιναρίου

Γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η Ελληνική.

Πληροφορίες

Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS προτίθεται να διοργανώσει προχωρημένο σεμινάριο (Therapy 1) Μάλαξης Λεμφικής Παροχέτευσης – Manual Lymph Drainage (MLD) της μεθόδου του Dr. Vodder υπό την αιγίδα της O.Ed.E.M.A. Academy και καθηγητή τον Ευριπίδη Τριανταφύλλου.


Το σεμινάριο διαρκεί 5 μέρες και θα διεξαχθεί στην Αθήνα.


Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στο ποσό των 650€.


Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής θα πρέπει να προκαταβληθεί το ποσό των 250€.


Το υπόλοιπο ποσό των 400€ θα πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον δύο μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.


Πληροφορίες


Οι θεραπευτές θα είναι πλήρως πιστοποιημένοι σε όλες τις διαφορετικές τεχνικές του MLD / CDT. Κάθε συμμετέχοντας θα εκπαιδευτεί και στα τέσσερα επίπεδα της Θεραπείας Πλήρους Παροχέτευσης (CDT) και θα μάθει πώς να αντιμετωπίζει το λεμφοίδημα και το λεμφοστατικό οίδημα. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, κάθε συμμετέχοντας θα είναι ικανός να εκτελεί την τεχνική της Manual Λεμφικής Παροχέτευσης (MLD), να κάνει επιδέσεις, να εφαρμόζει συγκεκριμένες ασκήσεις κατά τη διαδικασία της παροχέτευσης και να εφαρμόζει κάλτσες συμπίεσης. Θα μάθουν επίσης, πώς να εφαρμόζουν αυτές τις τεχνικές με έναν εύκολο, αποτελεσματικό τρόπο στις διάφορες μορφές οιδήματος του κάθε ασθενούς. Επιπλέον, ο θεραπευτής θα κατανοήσει τις ιατρικές ενδείξεις και τις αντενδείξεις της τεχνικής MLD και της επίδεσης. Σε αυτό το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην εφαρμογή της λεμφικής παροχέτευσης με βάση τις αρχές της μεθόδου του Dr. Vodder. Η ανατομία, η φυσιολογία και η παθοφυσιολογία του λεμφικού συστήματος θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την δημιουργία των διαφορετικών ειδών του λεμφοιδήματος.
 
Περιεχόμενα (Θεωρητικές & πρακτικές παρουσιάσεις)


1. Ανατομία Βασικά λεμφικά αγγεία, Λεμφοσυλλέκτες, Λεμφικοί αγωγοί (μορφολογία, τοποθεσία, λειτουργία) Lymphnodes (τοποθεσία, λειτουργία) Watersheds, Περιοχές λεμφικής παροχέτευσης, λεμφο-λεμφατικές αναστομώσεις
2. Φυσιολογία Κυκλοφορικό σύστημα, γενικά Μικρο-κυκλοφορία Starling hypothesis, Starling equilibrium (ισορροπία) Διήθηση, Επαναρρόφηση, Λεμφική μεταφορά
3. Παθοφυσιολογία Βασικό λεμφοίδημα, Κατάταξη και Διαβάθμιση Τύποι λεμφικής ανεπάρκειας
4. Επακόλουθα λεμφόστασης, κυτταρικός πολλαπλασιασμός, αντισταθμιστικός μηχανισμός
5. Διαδικασίες διάγνωσης Ιατρικό ιστορικό ασθενών, έλεγχος, ψηλάφηση, ποσότητα μέτρησης
6. Πρωτογενές λεμφοίδημα Παθοφυσιολογία, διάγνωση, διαφορική διάγνωση, εξέλιξη, θεραπεία
7. Δευτερογενές λεμφοίδημα (διάγνωση, εξέλιξη, θεραπεία)
8. Λιποίδημα, Λίπο-λεμφοίδημα Παθοφυσιολογία, διάγνωση, διαφορική διάγνωση, εξέλιξη, θεραπεία-vodder
9. Αγγειακό και λεμφοστατικό οίδημα Παθοφυσιολογία, διάγνωση, διαφορική διάγνωση, εξέλιξη, θεραπεία
10. Λεμφοστατική εντεροπάθεια
11. Θεραπευτικές μέθοδοι Manual λεμφική παροχέτευση, Συμπιεστική επίδεση, Συμπιεστικοί νάρθηκες, Αντλίες αναρρόφησης, Εκπαίδευση ασθενούς
12. Q and A, Tips and Tricks

Πρόγραμμα

Ημέρα 1η
08:30 MLD εργαστήριο Επανάληψη θεραπείας:Λαιμός, κοιλιακοί και χειρισμοί κοιλιακής αναπνοής, κάτω άκρο
10:00 Διάλειμμα
10:15 MLD εργαστήριο Επανάληψη θεραπείας:Θεραπεία του άνω άκρου, Θεραπεία της πλάτης
12:30 Διάλειμμα
13:00 MLD εργαστήριο: Βασικές αρχές συμπιεστικής επίδεσης, Μικρής και μεγάλης ελαστικότητας επίδεσμοι
Resting & working pressure, Συμπιεστική περίδεση ποδοκνημικής και κάτω άκρου
15:00 Διάλειμμα
15:15 Workshop, ερωτήσεις
17:00 Τέλος 1ης ημέρας


Ημέρα 2η
08:30 Οξύ λεμφοίδημα: μετατραυματικό, μετεγχειριτικό οίδημα, postmastectomy, παθοφυσιολογία, διάγνωση, διαδικασία & θεραπεία
10:00 Διάλειμμα
10:15 MLD εργαστήριο: Θεραπεία σε οξύ λεμφοίδημα αθλητικές κακώσεις
12:30 Διάλειμμα
13:00 MLD εργαστήριο: Συμπιεστική περίδεση του ποδιού με padding
15:00 Διάλειμμα
15:15 Workshop
17:00 Τέλος 2ης ημέρας


Ημέρα 3η
08:30 Επανάληψη: Οξύ λεμφοίδημα, Ερωτήσεις και απαντήσεις, MLD εργαστήριο: Ειδικοί χειρισμοί για τοπική θεραπεία σε περιπτώσεις τραυματισμού ‘δίκην μαστηγίου’ και σε τενοντίτιδες πρόσφυσης
10:00 Διάλειμμα
10:15 MLD εργαστήριο: Συμπιεστική επίδεση του χεριού
12:30 Διάλειμμα
13:00 MLD εργαστήριο: Παρουσίαση του 3ου σεμιναρίου, Σεπτέμβριος2009:” φλεβικό λεμφοίδημα με έλκος”
Διάγνωση & Θεραπεία, Συζήτηση
17:00 Τέλος 3ης ημέρας


Ημέρα 4η
08:30 Γενικές παρατηρήσεις, Επανάληψη θεωρητικών βασικών αρχών:Ανατομία, Φυσιολογία και Παθοφυσιολογία, Μορφές ανεπάρκειας των λεμφαγγείων, Διαφορετικά είδη οιδήματος
10:00 Διάλειμμα
10:15 Ανατομία, Φυσιολογία, Παθοφυσιολογία, MLD πρακτική εξάσκηση, Επανάληψη Θεραπείας:
Θεραπεία του λαιμού, των κοιλιακών breathing strokes σύμφωνα με τους περιοχικούς NNL
12:30 Διάλειμμα
13:00 MLD πρακτική εξάσκηση, Επανάληψη Θεραπείας: Θεραπεία κάτω άκρου
17:00 Τέλος 4ης ημέρας


Ημέρα 5η
08:30 MLD εργαστήριο, επανάληψη θεραπείας: Λαιμός, κοιλιακοί, breathing strokes, κάτω άκρο
10:00 Διάλειμμα
10:15 CDT εργαστήριο:Επανάληψη βασικών αρχών, Μικρής και μεγάλης διάτασης επίδεσμοι,Πίεση ηρεμίας και πίεση κατά τη δραστηριότητα, Συμπιεστική Περίδεση άκρου πόδα μέχρι το γόνατο
12:30 Διάλειμμα
13:00 CDT εργαστήριο: Περίδεση κάτω άκρου με γέμισμα
16:00 Τέλος του MLD Therapy 1 Course

Καθηγητές
Τρόποι Πληρωμής

1. Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα



  • Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό της προκαταβολής ή να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard & American Express) από την σελίδα του κάθε σεμιναρίου, μέσω της VivaPayments.

  • Η σωστή καταχώριση και η γνησιότητα των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη.

  • Η EPIMORFOSIS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος.

  • Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

2. Κατάθεση – Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.


Μπορείτε να καταθέσετε ή να μεταφέρετε το σχετικό χρηματικό ποσό για την εγγραφή σας, γράφοντας το Ονοματεπώνυμό σας στο πεδίο “Αιτιολογία για τον δικαιούχο”, στους παρακάτω λογαριασμούς : 


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αριθμός λογαριασμού : 5238-070348-955
ΙΒΑΝ: GR5501722380005238070348955 SWIFT(BIC): PIRBGRAA
 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αριθμός λογαριασμού : 217/441034-39
IBAN: GR6801102170000021744103439 SWIFT(BIC): ETHNGRAA
 
ALPHA BANK:
Αριθμός λογαριασμού : 708002002013410
ΙΒΑΝ: GR4801407080708002002013410 SWIFT(BIC): CRBAGRAA
 
EUROBANK:
Αριθμός λογαριασμού : 0026.0037.01.0201090153
ΙΒΑΝ: GR4502600370000010201090153 SWIFT(BIC): ERBKGRAA
 
Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΕ


Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια  επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

Όροι Συμμετοχής

1. Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης,  πτυχίο ή δίπλωμα,
2. Παρέχεται έντυπo εκπαιδευτικό υλικό ( σημειώσεις ή το αντίστοιχο βιβλίο ).
3. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της EPIMORFOSIS, τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν επιστρέφονται.
4. Η EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και αναβολής των σεμιναρίων, ενημερώνοντας τους υποψήφιους συμμετέχοντες τηλεφωνικά ή /και μέσω sms & e-mail. Στην περίπτωση αυτή  στους συμμετέχοντες που δεν επιθυμούν  να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία, που θα οριστεί ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό που κατέβαλαν για την συμμετοχή τους σε άλλα σεμινάρια ή υπηρεσίες της εταιρίας, επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων.
5. Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
6. Ακύρωση της συμμετοχής από υπαιτιότητα του συμμετέχοντος, γνωστοποιείται  μόνο με email:
 • έως και 30 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το σύνολο του καταβληθέντος ποσού.
 • έως και 15 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το 50% των καταβληθέντων.
 • μετά την προθεσμία αυτή δεν επιστρέφεται κανένα ποσό εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ( υγείας ), οπότε και συνεκτιμώνται από την EPIMORFOSIS.
7. Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου θα επιβεβαιώνεται με e-mail ή/και sms που θα αποστέλλεται εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
8. Παρακαλείστε να μην αγοράζετε το αεροπορικό σας εισιτήριο έως ότου λάβετε το παραπάνω email (ή/και sms) επιβεβαίωσης ότι το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί. 
9. Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της αίθουσας διεξαγωγής και των ημερομηνιών.

Ξενοδοχεία

Μπορείτε να κάνετε απ’ ευθείας την κράτησή σας δηλώνοντας το όνομα της Epimorfosis.
Hotel Delfini***

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ.: +30 210 94 15 364 & 94 15 373

Χάρτης
Επικοινωνήστε μαζί μας:
Τ: 6946668680,
info@epimorfosis.gr
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης ad modum VODDER – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ (Therapy 1) – ΑΘΗΝΑ 2024

250.00650.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: 343c8a7b-765a-4c07-9fbf-0eb4c0360ff0 Κατηγορίες: , , Ετικέτα:
Είπαν για εμάς

Η EPIMORFOSIS διοργανώνει σεμινάρια εξειδίκευσης για επαγγελματίες αποκατάστασης. Έχω παρακολουθήσει αρκετά. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να εμπιστευτείτε την EPIMORFOSIS για την εξειδίκευση και τη διά βίου ενημέρωση σας.

- Αλέξανδρος Καραγιαννίδης -

Η Επιμόρφωση, σταθερή αξία είκοσι και παραπάνω χρόνια τώρα, οδηγεί την φυσικοθεραπεία και την διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, μπράβο στον Γιώργο Καράμπαλη και στους συνεργάτες του, χρωστάμε πολλά σε όλους σας, με εκτίμηση,

- Φίλιππος Τζιμούλης -

Ο καλύτερος φορέας επιμόρφωσης φυσικοθεραπευτών. Δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη γνώσεων που είναι απαραίτητες για κλινικό συλλογισμό. Μετεκπαίδευση υψηλού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

- Τσουκαλάς Κότσιρης Γεώργιος -

Τα πρώτα μου βήματα στην επαγγελματική εξειδίκευση ξεκίνησαν με την EPIMORFOSIS και συνεχίζουν. Παραμένει όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας, καλύπτοντας την ανάγκη για σύγχρονη και τεκμηριωμένη γνώση, σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένους εκπαιδευτικούς φορείς.

- Κώστας Πουλής -

Γνωρίζω τον Γιώργο Καράμπαλη και την EPIMORFOSIS επί σειρά ετών. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω πολλά κλινικά σεμινάρια και μπορώ να υποστηρίξω οτι, σε επίπεδο οργάνωσης και επιλογής εκπαιδευτών, έχουν πολύ υψηλό επίπεδο αναγνωρισμένου κύρους.

- Γεωργία Πέττα -

Η EPIMORFOSIS δικαιολογεί πλήρως το όνομά της, παρέχοντας υψηλού επιπέδου σεμινάρια. Ο Γιώργος Καράμπαλης λειτουργεί περισσότερο ως διαρκώς “εκπαιδευόμενος” παρά σαν επιχειρηματίας και αυτό είναι ένα ακόμη συν στην όλη προσπάθεια που γίνεται.

- Δημήτρης Σταμούλης -