Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης ad modum VODDER – ΒΑΣΙΚΟ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2024
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
5 ημέρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
14/02/2024
ΠΟΛΗ:
Θεσσαλονίκη
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
ΚΛΙΝΙΚΗ «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»
552 36 Πανόραμα – Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 380 000
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
650€
ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:
250€   ( έως 13/02/2024 )
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
24
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
7
Απευθύνεται σε

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Φυσικοθεραπευτές και λοιπούς Επαγγελματίες Υγείας.

Γλώσσα Σεμιναρίου

Γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η Ελληνική.

Πληροφορίες

Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS προτίθεται να διοργανώσει το βασικό σεμινάριο (Basic) Μάλαξης Λεμφικής Παροχέτευσης – Manual Lymph Drainage (MLD) της μεθόδου του Dr. Vodder με τη συνεργασία του κέντρου O.Ed.E.M.A. και καθηγητή τον Ευριπίδη Τριανταφύλλου.


Το Βασικό σεμινάριο διαρκεί 5 μέρες και θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη.


Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στο ποσό των 650.


Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται το επιδεσμικό υλικό που θα χρησιμοποιήσετε σε αυτό και σε όλα τα επόμενα σεμινάρια, αξίας 180(ευγενική χορηγία της εταιρείας BSN – JOBST®.


Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής θα πρέπει να προκαταβληθεί το ποσό των 250.


Το υπόλοιπο ποσό των 400θα πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον δύο μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.


Για την ολοκλήρωση της μεθόδου προβλέπονται άλλα 3 5νθήμερα σεμινάρια (Therapy 1, Therapy 2 & Therapy 3).


Όσοι παρακολουθήσουν το βασικό σεμινάριο μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους – εφόσον το επιθυμούν – και στα υπόλοιπα σεμινάρια.


Το επιδεσμικό υλικό θα σας παραδοθεί την 1η μέρα του σεμιναρίου.


Η μέθοδος Manual Lymph Drainage του Dr. VodderΣτο Βασικό σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην εφαρμογή της λεμφικής παροχέτευσης με βάση τις αρχές της μεθόδου του Dr. Vodder.
Η ανατομία, η φυσιολογία και η παθοφυσιολογία του λεμφικού συστήματος συμβαλλει στην κατανόηση της πρόκλησης διαφορετικών ειδών λεμφοιδήματος
Οι θεραπευτές θα είναι πλήρως πιστοποιημένοι σε όλες τεχνικές του MLD / CDT.
Η εκπαίδευση και στα τέσσερα επίπεδα της Θεραπείας Πλήρους Παροχέτευσης (CDT) περιλαμβάνει τον τρόπο αντιμετώπισης του λεμφοιδήματος και του λεμφοστατικού οιδήματος.
Με την ολοκλήρωση του Βασικού σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ικανότητα να εφαρμόζουν τις τεχνικές της Manual Λεμφικής Παροχέτευσης (MLD), να κάνουν επιδέσεις, να εκτελουν συγκεκριμένες ασκήσεις κατά τη διαδικασία της παροχέτευσης και να εφαρμόζουν κάλτσες συμπίεσης.
Θα διδαχθούν επίσης την εφαρμογή των τεχνικών αυτών στις διάφορες μορφές οιδήματος των ασθενών με εύληπτο και αποτελεσματικό τροπο. 
Επιπλέον, οι θεραπευτες θα κατανοήσουν τις ενδείξεις και  αντενδείξεις της τεχνικής MLD και της επίδεσης.

Περιεχόμενα (Θεωρητικές & πρακτικές παρουσιάσεις και των 4 σεμιναρίων1. Ανατομία Βασικά λεμφικά αγγεία, Λεμφοσυλλέκτες, Λεμφικοί αγωγοί (μορφολογία, τοποθεσία, λειτουργία) Lymphnodes (τοποθεσία, λειτουργία) Watersheds, Περιοχές λεμφικής παροχέτευσης, λεμφο-λεμφατικές αναστομώσεις.
2. Φυσιολογία Κυκλοφορικό σύστημα, γενικά Μικρο-κυκλοφορία Starling hypothesis, Starling equilibrium (ισορροπία) Διήθηση, Επαναρρόφηση, Λεμφική μεταφορά.
3. Παθοφυσιολογία Βασικό λεμφοίδημα, Κατάταξη και Διαβάθμιση Τύποι λεμφικής ανεπάρκειας.
4. Επακόλουθα λεμφόστασης, κυτταρικός πολλαπλασιασμός, αντισταθμιστικός μηχανισμός.
5. Διαδικασίες διάγνωσης Ιατρικό ιστορικό ασθενών, έλεγχος, ψηλάφηση, ποσότητα μέτρησης.
6. Πρωτογενές λεμφοίδημα Παθοφυσιολογία, διάγνωση, διαφορική διάγνωση, εξέλιξη, θεραπεία.
7. Δευτερογενές λεμφοίδημα (διάγνωση, εξέλιξη, θεραπεία).
8. Λιποίδημα, Λίπο-λεμφοίδημα Παθοφυσιολογία, διάγνωση, διαφορική διάγνωση, εξέλιξη, θεραπεία.
9. Αγγειακό και λεμφοστατικό οίδημα Παθοφυσιολογία, διάγνωση, διαφορική διάγνωση, εξέλιξη, θεραπεία.
10. Λεμφοστατική εντεροπάθεια.
11. Θεραπευτικές μέθοδοι: Manual λεμφική παροχέτευση, Συμπιεστική επίδεση, Συμπιεστικοί νάρθηκες, Αντλίες αναρρόφησης, Εκπαίδευση ασθενούς.
 12. Q and A, Tips and Tricks


Dr. Emil Vodder and his wife Estrid

Πρόγραμμα

Ημέρα 1η
08:30 Εγγραφές
09:00 Γνωριμία και γενικές παρατηρήσεις, Ιστορική εξέλιξη του MLD
10:00 Διάλειμμα
10:15 Ανατομία: Λεμφαγγεία, Λεμφικοί κόμβοι,Παροχέτευση ύδατος (watersheds), περιοχές λεμφικής
παροχέτευσης, λέμφο-λεμφικές αναστομώσεις
Σημ.: Ρουχισμός άνετος για τις εφαρμογές!
12:30 Διάλειμμα
13:00 MLD εργαστήριο:Standing Circle Stroke,Θεραπεία του λαιμού και του προσώπου
17:00 Τέλος 1ης ημέρας


Ημέρα 2η
08:30 Φυσιολογία & Παθοφυσιολογία: Starling και διαταραχές
10:00 Διάλειμμα
10:15 MLD εργαστήριο: Pump Stroke άνω και κάτω άκρου,Θεραπεία του κάτω άκρου
12:30 Διάλειμμα
13:00 MLD εργαστήριο: Θεραπεία του άνω άκρου, Turn Stroke, Θεραπεία της πλάτης
17:00 Τέλος 2ης ημέρας


Ημέρα 3η
08:30 Επανάληψη στη βασική θεωρία: Ερωτήσεις και απαντήσεις
10:00 Διάλειμμα
10:15 MLD εργαστήριο: Scoop stroke, Θεραπεία άνω και κάτω άκρου
12:30 Διάλειμμα
13:00 MLD εργαστήριο: Θεραπεία στο στήθος,Επανάληψη: Θεραπεία λαιμού και προσώπου σύμφωνα με τις
λεμφικές περιοχές
17:00 Τέλος 3ης ημέρας


Ημέρα 4η
08:30 Φυσιολογία & Παθοφθσιολογία: Κλασσικό λεμφοίδημα, κατάταξη, διαχωρισμός, κλπ.
10:00 Διάλειμμα
10:15 MLD εργαστήριο: Θεραπεία των κοιλιακών (abdominal breathing strokes)
12:30 Διάλειμμα
13:00 MLD εργαστήριο: Θεραπεία θωρακικής και οσφυϊκής μοίρας σύμφωνα με τις λεμφικές περιοχές
Επανάληψη και συζήτηση
17:00 Τέλος 4ης ημέρας


Ημέρα 5η
08:30 Γενικές παρατηρήσεις,Επανάληψη θεωρίας: Ανατομία, Φυσιολογία,Παθοφυσιολογία: Αιματικά τριχοειδικά αγγεία, Starling Equillibre,IL, PC, CO, LT, LD,LL, LTV, TC, FR Μορφές ανεπάρκειας
10:00 Διάλειμμα
10:15 Ανατομία, Φυσιολογία, Παθοφυσιολογία
MLD εργαστηρ. Επανάληψη θεραπείας:Θεραπεία λαιμού και προσώπου σύμφωνα με τους περιοχικούς λεμφαδένες
12:30 Διάλειμμα
13:00 MLD εργαστήριο Επανάληψη θεραπείας: Θεραπεία των κοιλιακών και χειρισμοί κοιλιακής αναπνοής
16:00 Τέλος 5ης ημέρας

Καθηγητές
Τρόποι Πληρωμής

1. Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα  • Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό της προκαταβολής ή να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard & American Express) από την σελίδα του κάθε σεμιναρίου, μέσω της VivaPayments.

  • Η σωστή καταχώριση και η γνησιότητα των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη.

  • Η EPIMORFOSIS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος.

  • Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

2. Κατάθεση – Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.


Μπορείτε να καταθέσετε ή να μεταφέρετε το σχετικό χρηματικό ποσό για την εγγραφή σας, γράφοντας το Ονοματεπώνυμό σας στο πεδίο “Αιτιολογία για τον δικαιούχο”, στους παρακάτω λογαριασμούς : 


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αριθμός λογαριασμού : 5238-070348-955
ΙΒΑΝ: GR5501722380005238070348955 SWIFT(BIC): PIRBGRAA
 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αριθμός λογαριασμού : 217/441034-39
IBAN: GR6801102170000021744103439 SWIFT(BIC): ETHNGRAA
 
ALPHA BANK:
Αριθμός λογαριασμού : 708002002013410
ΙΒΑΝ: GR4801407080708002002013410 SWIFT(BIC): CRBAGRAA
 
EUROBANK:
Αριθμός λογαριασμού : 0026.0037.01.0201090153
ΙΒΑΝ: GR4502600370000010201090153 SWIFT(BIC): ERBKGRAA
 
Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΕ


Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια  επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

Όροι Συμμετοχής

1. Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης,  πτυχίο ή δίπλωμα,
2. Παρέχεται έντυπo εκπαιδευτικό υλικό ( σημειώσεις ή το αντίστοιχο βιβλίο ).
3. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της EPIMORFOSIS, τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν επιστρέφονται.
4. Η EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και αναβολής των σεμιναρίων, ενημερώνοντας τους υποψήφιους συμμετέχοντες τηλεφωνικά ή /και μέσω sms & e-mail. Στην περίπτωση αυτή  στους συμμετέχοντες που δεν επιθυμούν  να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία, που θα οριστεί ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό που κατέβαλαν για την συμμετοχή τους σε άλλα σεμινάρια ή υπηρεσίες της εταιρίας, επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων.
5. Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
6. Ακύρωση της συμμετοχής από υπαιτιότητα του συμμετέχοντος, γνωστοποιείται  μόνο με email:
 • έως και 30 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το σύνολο του καταβληθέντος ποσού.
 • έως και 15 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το 50% των καταβληθέντων.
 • μετά την προθεσμία αυτή δεν επιστρέφεται κανένα ποσό εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ( υγείας ), οπότε και συνεκτιμώνται από την EPIMORFOSIS.
7. Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου θα επιβεβαιώνεται με e-mail ή/και sms που θα αποστέλλεται εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
8. Παρακαλείστε να μην αγοράζετε το αεροπορικό σας εισιτήριο έως ότου λάβετε το παραπάνω email (ή/και sms) επιβεβαίωσης ότι το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί. 
9. Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της αίθουσας διεξαγωγής και των ημερομηνιών.

Ξενοδοχεία

Μπορείτε να κάνετε τη δική σας κράτηση δηλώνοντας το όνομα της EPIMORFOSIS.

Ξενοδοχείο Holiday Inn *****
 
Περισσότερες πληροφορίες:Τηλ .:  +30 2310 563 100

Χάρτης

Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης ad modum VODDER – ΒΑΣΙΚΟ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2024

250.00650.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: dcedef11-4bd3-4dc9-ba6b-754d9d132b4f Κατηγορίες: , , Ετικέτα:
Είπαν για εμάς

Η EPIMORFOSIS διοργανώνει σεμινάρια εξειδίκευσης για επαγγελματίες αποκατάστασης. Έχω παρακολουθήσει αρκετά. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να εμπιστευτείτε την EPIMORFOSIS για την εξειδίκευση και τη διά βίου ενημέρωση σας.

- Αλέξανδρος Καραγιαννίδης -

Η Επιμόρφωση, σταθερή αξία είκοσι και παραπάνω χρόνια τώρα, οδηγεί την φυσικοθεραπεία και την διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, μπράβο στον Γιώργο Καράμπαλη και στους συνεργάτες του, χρωστάμε πολλά σε όλους σας, με εκτίμηση,

- Φίλιππος Τζιμούλης -

Ο καλύτερος φορέας επιμόρφωσης φυσικοθεραπευτών. Δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη γνώσεων που είναι απαραίτητες για κλινικό συλλογισμό. Μετεκπαίδευση υψηλού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

- Τσουκαλάς Κότσιρης Γεώργιος -

Τα πρώτα μου βήματα στην επαγγελματική εξειδίκευση ξεκίνησαν με την EPIMORFOSIS και συνεχίζουν. Παραμένει όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας, καλύπτοντας την ανάγκη για σύγχρονη και τεκμηριωμένη γνώση, σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένους εκπαιδευτικούς φορείς.

- Κώστας Πουλής -

Γνωρίζω τον Γιώργο Καράμπαλη και την EPIMORFOSIS επί σειρά ετών. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω πολλά κλινικά σεμινάρια και μπορώ να υποστηρίξω οτι, σε επίπεδο οργάνωσης και επιλογής εκπαιδευτών, έχουν πολύ υψηλό επίπεδο αναγνωρισμένου κύρους.

- Γεωργία Πέττα -

Η EPIMORFOSIS δικαιολογεί πλήρως το όνομά της, παρέχοντας υψηλού επιπέδου σεμινάρια. Ο Γιώργος Καράμπαλης λειτουργεί περισσότερο ως διαρκώς “εκπαιδευόμενος” παρά σαν επιχειρηματίας και αυτό είναι ένα ακόμη συν στην όλη προσπάθεια που γίνεται.

- Δημήτρης Σταμούλης -