Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 3b – ΑΘΗΝΑ 2024 – 2ο τμήμα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
6 ημέρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
23/10/2024
ΠΟΛΗ:
Αθήνα
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Αίθουσα σεμιναρίων EPIMORFOSIS
Καραολή & Δημητρίου (πρ. Ελευθερίας) 105
183 45 – Μοσχάτο
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
880€
ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:
350€   ( έως 23/09/2024 )
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
32
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
2
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Απευθύνεται σε

Το σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο MODULE 2.

Γλώσσα Σεμιναρίου

Γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η Ελληνική.

Πληροφορίες

Το ΚΔΒΜ EPIMORFOSIS προτίθεται να διοργανώσει σεμινάριο Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης για παιδιά – Sensory Integration (S.I.) paediatrics MODULE 3 με καθηγητή τον Δημήτριο Μυλωνάδη.


To σεμινάριο διαρκεί 6 ημέρες και θα διεξαχθεί στην Αθήνα.


Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στο ποσό των 880€.


Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής θα πρέπει να προκαταβληθεί το ποσό των 350€.


Το υπόλοιπο ποσό των 530€ θα πρέπει να κατατεθεί σε έναν από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς ή μέσω κάρτας, τουλάχιστον δύο μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.


Γενικές Πληροφορίες


Η μέθοδος S.I.

S.I. Module 3


Κλινική παρέμβαση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης


Αισθητηριακή Ολοκλήρωση Module 3: Η Τέχνη και η Επιστήμη της θεραπείας της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης – Μια πρακτική προσέγγιση
Το είδος εμπλοκής για την επίτευξη της έκφρασης όπου το παιδί γίνεται αποτελεσματικά αυτό-κατευθυνόμενο μέσω των δομών που καθορίζονται από τον θεραπευτή δεν μπορεί να προστάζεται, πρέπει να εκμαιεύεται. Σε αυτό το σημείο βρίσκεται η τέχνη της θεραπείας.(Ayres, 1972, p.259)
Ο στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η ανάπτυξη και η εμβάθυνση της γνώσης και της εμπειρίας όσον αφορά τη θεωρία και την πρακτική της αισθητηριακής ολοκλήρωσης έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να υποστηρίζουν τις αποφάσεις που παίρνουν για τους ασθενείς τους.
Θα δοθεί στους συμμετέχοντες η μοναδική ευκαιρία να παρατηρήσουν, να αναλύσουν θεραπείες χρησιμοποιώντας την αισθητηριακή ολοκλήρωση σαν σημείο αναφοράς, οι οποίες θα παρουσιαστούν από τον καθηγητή.
Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας μέσω προσεκτικής αξιολόγησης και έρευνας.
Η χρήση του συλλογισμού θα εξετάζεται κριτικά για να προάγει την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη.
Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα καθοδηγηθούν στην διαδικασία της αξιολόγησης και στην οργάνωση των συνεδριών οι οποίες βασίζονται στη θεωρία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης.


Το σεμινάριο αποτελείται από 3 μέρη.

Το πρώτο μέρος των 2,5 ημερών καλύπτει:


– Αρχές Παρέμβασης της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης
– Συζήτηση βίντεο εξειδικευμένου κλινικού θεραπευτή με κλινικό συλλογισμό
– Μέθοδοι αξιολόγησης
– Εισαγωγή στη βασική έρευνα για τη βελτίωση της βάσης δεδομένων
– Πρόσφατα στοιχεία για την Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
– Πρόσφατες εξελίξεις πάνω στη νευρο-επιστήμη
– Αξιολόγηση των παιδιών από την πλευρά της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης


Το δεύτερο μέρος καλύπτει:
– Αρχές θεραπείας
– Η τέχνη της θεραπείας
– Κλινικές εφαρμογές σε πραγματικούς ασθενείς
– Συζήτηση των συνεδριών και ανάλυση της επιλογής των δραστηριοτήτων


Με την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, οι συμμετέχοντες αναμένεται να:
– Αξιολογούν έναν ασθενή από το σύνολο του ιστορικού του
– Σχεδιάζουν ένα πρόγραμμα παρέμβασης που να βασίζεται στη θεωρία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης
– Παραδίδουν μια παρέμβαση
– Μαγνητοσκοπήσουν κάποιες συνεδρίες και να κρατήσουν ημερολόγιο προόδου και σκέψεων.Μαθησιακά αποτελέσματα:
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να:
1. Χρησιμοποιούν τη θεωρία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης για να υποστηρίζουν το θεραπευτικό πλάνο
2. Παρουσιάζουν δεξιότητες στο πεδίο της παρέμβασης και του κλινικού συλλογισμού στης αισθητηριακής ολοκλήρωσης
3. Αναλύουν κριτικά έρευνες και να εκτιμούν τα στοιχεία
4. Είναι κριτικοί πάνω στις γνώσεις τους
5. Σχεδιάζουν παρεμβάσεις με επιδέξιο τρόπο, εμμένοντας στις αρχές θεραπείας της αισθητηριακής ολοκλήρωσης
6. Συζητούν τις κλινικές τους επιλογές με τους γονείς και άλλους συναδέλφους

Πρόγραμμα

Ημέρα 1η
08:30 – 09:00 Εγγραφές
09:00 – 09:30 Εισαγωγή στο σεμινάριο & μαθησιακό συμβόλαιο
09:30 – 10:30 Νευροεπιστήμες
10:30 – 11:00 Διάλειμμα
11:00 – 13:00 SPD φαινότυποι & συμπεριφορές
13:00 – 14:00 Διάλειμμα
14:00 – 15:30 SPD – Αξιολόγηση
15:30 – 16:00 Διάλειμμα
16:00 – 17:00 Εργαστήριο – ομάδες & προετοιμασία για αξιολογήσεις περιστατικών


Ημέρα 2η
09:00 – 09:30 Προετοιμασία για αξιολόγηση
09:30 – 11:30 Εργαστήριο – Ομάδες: Αξιολογήσεις παιδιών (4 ομάδες με ένα περιστατικό ανά ομάδα)
11:30 – 12:00 Διάλειμμα
12:00 – 13:00 Σχεδιάζοντας θεραπεία με άξονα τη θεωρία
13:00 – 14:00 Διάλειμμα
14:00 – 15:30 Ενορχήστρωση θεραπείας & κατευθυντήριες γραμμές
15:30 – 16:00 Διάλειμμα
16:00 – 17:00 “Evidence Based Practice” & Θέσπιση στόχων


Ημέρα 3η
09:00 – 09:45 Θεραπεία 1ου παιδιού
09:45 – 10:30 Θεραπεία 2ου παιδιού
10:30 – 11:15 Θεραπεία 3ου παιδιού
11:15 – 12:00 Θεραπεία 4ου παιδιού
12:00 – 12:45 Διάλειμμα
12:45 – 15:15 Συζήτηση – Ερωτήσεις
15:15 – 15:30 Διάλειμμα
15:30 – 17:00 Συζήτηση – Ερωτήσεις


Ημέρα 4η
09:00 –  09:30 Άφιξη & προετοιμασία
09.30 – 10:15 Θεραπεία 1ου παιδιού
10:15 – 10:45 Συζήτηση – Ερωτήσεις
10:45 – 11:30 Θεραπεία 2ου παιδιού
11:30 – 12:00 Συζήτηση – Ερωτήσεις
12:00 – 12:45 Θεραπεία 3ου παιδιού
12:45 – 13:00 Συζήτηση – Ερωτήσεις
13:00 – 14:00 Διάλειμμα
14:00 – 14:45 Θεραπεία 4ου παιδιού
14:45 – 15:00 Συζήτηση – Ερωτήσεις
15:00 – 15:15 Διάλειμμα
15:15 – 16:00 Συζήτηση – Ερωτήσεις
16:00 – 16:45 Πρακτική – Προετοιμασία των συμμετεχόντων για την επόμενη ημέρα


Ημέρα 5η
09:00 – 09:45 Θεραπεία 1ου παιδιού
09:45 – 10:15 Συζήτηση
10:15 – 11:00 Θεραπεία 2ου παιδιού
11:00 – 11:15 Συζήτηση – Ερωτήσεις
11:15 – 12:00 Θεραπεία 3ου παιδιού
12:00 – 12:15 Συζήτηση – Ερωτήσεις
12:15 – 12:45 Διάλειμμα
12:45 – 13:30 Θεραπεία 4ου παιδιού
13:30 – 13:45 Συζήτηση – Ερωτήσεις
13:45  – 14:30 Γενική συζήτηση/Σχόλια/ η Συνέχεια της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης


Ημέρα 6η


09.00 – 10.30 Πράξη – Αξιολόγηση και Θεραπεία
10.30 – 10.50 Διάλειμμα
10.50 – 13.00 Πράξη – Αξιολόγηση και Θεραπεία
13.00 – 14.00 Διάλειμμα
14.00 – 15.30 Παρουσίαση videos (case study)
15.30 – 15.50 Διάλειμμα
15.50 – 16.45 Παρουσίαση videos (case study)
16.45 – 17.00 Συζήτηση – τέλος του σεμιναρίου – απονομή διπλωμάτων

Καθηγητές
Τρόποι Πληρωμής

1. Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα  • Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό της προκαταβολής ή να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard & American Express) από την σελίδα του κάθε σεμιναρίου, μέσω της VivaPayments.

  • Η σωστή καταχώριση και η γνησιότητα των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη.

  • Η EPIMORFOSIS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος.

  • Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

2. Κατάθεση – Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.


Μπορείτε να καταθέσετε ή να μεταφέρετε το σχετικό χρηματικό ποσό για την εγγραφή σας, γράφοντας το Ονοματεπώνυμό σας στο πεδίο “Αιτιολογία για τον δικαιούχο”, στους παρακάτω λογαριασμούς : 


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αριθμός λογαριασμού : 5238-070348-955
ΙΒΑΝ: GR5501722380005238070348955 SWIFT(BIC): PIRBGRAA
 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αριθμός λογαριασμού : 217/441034-39
IBAN: GR6801102170000021744103439 SWIFT(BIC): ETHNGRAA
 
ALPHA BANK:
Αριθμός λογαριασμού : 708002002013410
ΙΒΑΝ: GR4801407080708002002013410 SWIFT(BIC): CRBAGRAA
 
EUROBANK:
Αριθμός λογαριασμού : 0026.0037.01.0201090153
ΙΒΑΝ: GR4502600370000010201090153 SWIFT(BIC): ERBKGRAA
 
Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΕ


Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια  επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

Όροι Συμμετοχής

1. Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης,  πτυχίο ή δίπλωμα,
2. Παρέχεται έντυπo εκπαιδευτικό υλικό ( σημειώσεις ή το αντίστοιχο βιβλίο ).
3. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της EPIMORFOSIS, τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν επιστρέφονται.
4. Η EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και αναβολής των σεμιναρίων, ενημερώνοντας τους υποψήφιους συμμετέχοντες τηλεφωνικά ή /και μέσω sms & e-mail. Στην περίπτωση αυτή  στους συμμετέχοντες που δεν επιθυμούν  να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία, που θα οριστεί ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό που κατέβαλαν για την συμμετοχή τους σε άλλα σεμινάρια ή υπηρεσίες της εταιρίας, επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων.
5. Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
6. Ακύρωση της συμμετοχής από υπαιτιότητα του συμμετέχοντος, γνωστοποιείται  μόνο με email:
 • έως και 30 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το σύνολο του καταβληθέντος ποσού.
 • έως και 15 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το 50% των καταβληθέντων.
 • μετά την προθεσμία αυτή δεν επιστρέφεται κανένα ποσό εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ( υγείας ), οπότε και συνεκτιμώνται από την EPIMORFOSIS.
7. Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου θα επιβεβαιώνεται με e-mail ή/και sms που θα αποστέλλεται εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
8. Παρακαλείστε να μην αγοράζετε το αεροπορικό σας εισιτήριο έως ότου λάβετε το παραπάνω email (ή/και sms) επιβεβαίωσης ότι το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί. 
9. Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της αίθουσας διεξαγωγής και των ημερομηνιών.

Ξενοδοχεία

Μπορείτε να κάνετε απ’ ευθείας την κράτησή σας δηλώνοντας το όνομα της Εpimorfosis.
Hotel Delfini**

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ.: +30 210 94 15 364 & 94 15 373

Χάρτης
Επικοινωνήστε μαζί μας:
Τ: 6946668680,
info@epimorfosis.gr
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 3b – ΑΘΗΝΑ 2024 – 2ο τμήμα

350.00880.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: 7ebcb80a-875d-4807-892f-187747b03aa7 Κατηγορίες: , , Ετικέτα:
Είπαν για εμάς

Η EPIMORFOSIS διοργανώνει σεμινάρια εξειδίκευσης για επαγγελματίες αποκατάστασης. Έχω παρακολουθήσει αρκετά. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να εμπιστευτείτε την EPIMORFOSIS για την εξειδίκευση και τη διά βίου ενημέρωση σας.

- Αλέξανδρος Καραγιαννίδης -

Η Επιμόρφωση, σταθερή αξία είκοσι και παραπάνω χρόνια τώρα, οδηγεί την φυσικοθεραπεία και την διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, μπράβο στον Γιώργο Καράμπαλη και στους συνεργάτες του, χρωστάμε πολλά σε όλους σας, με εκτίμηση,

- Φίλιππος Τζιμούλης -

Ο καλύτερος φορέας επιμόρφωσης φυσικοθεραπευτών. Δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη γνώσεων που είναι απαραίτητες για κλινικό συλλογισμό. Μετεκπαίδευση υψηλού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

- Τσουκαλάς Κότσιρης Γεώργιος -

Τα πρώτα μου βήματα στην επαγγελματική εξειδίκευση ξεκίνησαν με την EPIMORFOSIS και συνεχίζουν. Παραμένει όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας, καλύπτοντας την ανάγκη για σύγχρονη και τεκμηριωμένη γνώση, σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένους εκπαιδευτικούς φορείς.

- Κώστας Πουλής -

Γνωρίζω τον Γιώργο Καράμπαλη και την EPIMORFOSIS επί σειρά ετών. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω πολλά κλινικά σεμινάρια και μπορώ να υποστηρίξω οτι, σε επίπεδο οργάνωσης και επιλογής εκπαιδευτών, έχουν πολύ υψηλό επίπεδο αναγνωρισμένου κύρους.

- Γεωργία Πέττα -

Η EPIMORFOSIS δικαιολογεί πλήρως το όνομά της, παρέχοντας υψηλού επιπέδου σεμινάρια. Ο Γιώργος Καράμπαλης λειτουργεί περισσότερο ως διαρκώς “εκπαιδευόμενος” παρά σαν επιχειρηματίας και αυτό είναι ένα ακόμη συν στην όλη προσπάθεια που γίνεται.

- Δημήτρης Σταμούλης -