Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 2c – ΑΘΗΝΑ 2024 – 3ο τμήμα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
5 ημέρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
17/07/2024
ΠΟΛΗ:
Αθήνα
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Αίθουσα σεμιναρίων EPIMORFOSIS
Καραολή & Δημητρίου (πρ. Ελευθερίας) 105
183 45 – Μοσχάτο
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
700€
ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:
300€
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
34
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
0
Απευθύνεται σε

Το σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο MODULE 1.

Γλώσσα Σεμιναρίου

Γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η Ελληνική.

Πληροφορίες

Το ΚΔΒΜ1 EPIMORFOSIS προτίθεται να διοργανώσει σεμινάριο Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης για παιδιά – Sensory Integration (S.I.) paediatrics MODULE 2 με καθηγητή τον Δημήτριο Μυλωνάδη.


To σεμινάριο διαρκεί 5 ημέρες και θα διεξαχθεί στην Αθήνα.


Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στο ποσό των 700.


Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής θα πρέπει να προκαταβληθεί το ποσό των 300.


Το υπόλοιπο ποσό των 400θα πρέπει να κατατεθεί σε έναν από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς ή μέσω κάρτας, τουλάχιστον δύο μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.


Γενικές Πληροφορίες


Η μέθοδος S.I.


Αισθητηριακή ολοκλήρωση 2 – Η Κλινική Συλλογιστική και Αξιολόγηση στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
«Γνωρίζουμε περισσότερα από όσα μπορούμε να πούμε» (Polanyi, 1967)Τι είναι η Κλινική Συλλογιστική?


Η κλινική συλλογιστική είναι ένας γνωστικός τομέας αυξανόμενου ενδιαφέροντος ερευνητών, εκπαιδευτικών και κλινικών θεραπευτών στους χώρους τόσο της Εργοθεραπείας αλλά όσο και της Φυσιοθεραπείας και άλλων επιστημών (Schell Cervero, 1993). Η Mattingly (1991) υποστηρίζει την άποψη ότι «η κλινική συλλογιστική περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από την ικανότητα να προσδίδουμε σαφείς εξηγήσεις που να δικαιολογούν κλινικές αποφάσεις γιατί βασίζεται επίσης σε μία «σιωπηρή» κατανόηση που προσκομίζεται μέσα από την εμπειρία.


Επιπρόσθετα, η κλινική συλλογιστική περιλαμβάνει περισσότερα από την απλή εφαρμογή θεωρίας στην πράξη, κυρίως όπως η θεωρία κατανοείται στις φυσικές επιστήμες, μιας και πολύπλοκες κλινικές αποφάσεις προαπαιτούν τη σύλληψη μιας θεραπευτικής παρέμβασης που θα αντιμετωπίζει το μοναδικό νόημα της αναπηρίας όπως αυτό σχετίζεται με τη μοναδικότητα του κάθε ασθενούς» (σελ. 979)


Η Κλινική Συλλογιστική στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση


Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε κλινικούς Εργοθεραπευτές, Φυσιοθεραπευτές, και Λογοθεραπευτές που έχουν ολοκληρώσει πενθήμερη εκπαίδευση στη θεωρία και αρχές θεραπείας της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης τόσο υπό το κέντρο Epimorfosis όσο και από άλλους εκπαιδευτικούς φορείς (εάν η εκπαίδευση έχει πραγματοποιηθεί σε άλλα κέντρα ή στο εξωτερικό).


Η φιλοσοφία του σεμιναρίου είναι να εξοπλίσει τους θεραπευτές με το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο προκειμένου να φτάνουν σε ορθές κλινικές αποφάσεις και στο σχεδιασμό επιστημονικά βασιζόμενων θεραπευτικών προγραμμάτων για τους πελάτες τους.


Ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται κλινικές αποφάσεις είναι πολύπλοκος και προαπαιτεί γνώση τόσο της θεωρίας όσο και κλινική εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη.
Προκειμένου να γεφυρωθεί το κενό αυτό, το σεμινάριο έχει χτιστεί πάνω σε σύγχρονα μοντέλα σκέψης και γνωστικές θεωρίες.


Κύριος στόχος είναι η προέκταση της γνώσης από το σεμινάριο Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης 1 και η εφαρμογή τόσο στην αξιολόγηση όσο και την θεραπεία διαταραχών αισθητηριακής ρύθμισης σε παιδιά. Αν και το σεμινάριο είναι κυρίως παιδιατρικό, οι γνώσεις που θα αποκτηθούν θα έχουν εφαρμογή και σε άλλες διαγνωστικές ομάδες.


Προκειμένου να εμπεδωθεί η γνώση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σεμινάριο θα συμπεριλάβει εκπαιδευτικά βίντεο, παρουσιάσεις από τους θεραπευτές, συζητήσεις και εργαστήρια, και θα κλίσει με ζωντανή αξιολόγηση περιστατικού από τον εισηγητή.


Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:


1. Αναγνωρίζουν μοντέλα κλινικής συλλογιστικής και να τα εφαρμόζουν προκειμένου να φτάνουν σε κλινικές αποφάσεις για τους πελάτες τους
2. Κατανοούν τα στάδια της κλινικής συλλογιστικής και τα σχετικά πεδία επιστημονικής γνώσης
3. Εφαρμόζουν συνδυασμένες γνώσεις στους χώρους της αισθητηριακής ολοκλήρωσης, νευροεπιστημών, και κλινικής συλλογιστικής κατά την αξιολόγηση των πελατών τους
4. Πραγματοποιούν κλινικές παρατηρήσεις βασισμένες στη θεωρία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης
5. Αναλύουν, να σχεδιάζουν, και να αξιολογούν θεραπευτικά προγράμματα βασισμένα στη θεωρία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης.


Το σεμινάριο αυτό είναι προέκταση του σεμιναρίου Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης 1 και είναι προαπαιτούμενο για την παρακολούθηση του σεμιναρίου Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης 3 – Η Τέχνη και Επιστήμη της Θεραπευτικής Παρέμβασης.

Πρόγραμμα

Ημέρα 1η
08.30 – 09.00 Εγγραφές
09.00 – 10.00 Εισαγωγή στην κλινική συλλογιστική – Μάθηση και παρατήρηση στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
10.00 – 10.20 Διάλειμμα
10.20 – 10.30 Αρχές αξιολόγησης
10.30 – 12.00 Κλινική Συλλογιστική
12.00 – 13.00 Διάλειμμα
13.00 – 15.00 Αναγνώριση & Επίλυση Προβλήματος
15.00 – 15.20 Διάλειμμα
15.20 – 17.00 Ανακεφαλαίωση της θεωρίας της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης και των Νεύρο-επιστημών


Ημέρα 2η
09.00 – 10.30 Βασικές αρχές θεραπείας αισθητηριακής Ολοκλήρωσης
10.30 – 10.50 Διάλειμμα
10.50 – 13.00 Εφαρμοσμένες νεύρο-επιστήμες
13.00 – 14.00 Διάλειμμα
14.00 – 15.30 Μοντέλα κλινικών διαταραχών στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
15.30 – 15.50 Διάλειμμα
15.50 – 17.00 Κλινικές παρατηρήσεις στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση


Ημέρα 3η
09.00 – 10.00 Αισθητηριακή Ρύθμιση & Πράξη
10.00 – 10.20 Διάλειμμα
10.20 – 10.30 Ανακεφαλαίωση και Αξιολόγηση
10.30 – 12.00 Ανακεφαλαίωση κλινικών παρατηρήσεων, ανάλυση, θέσπιση στόχων & αρχές θεραπείας
12.00 – 13.00 Διάλειμμα
13.00 – 15.00 Ίδιο-δεκτικό σύστημα – κλινικές παρατηρήσεις
15.00 – 15.20 Διάλειμμα
15.20 – 17.00 Θέσπιση στόχων στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση


Ημέρα 4η
09.00 – 10.30 Σχεδιασμός θεραπευτικού προγράμματος
10.30 – 10.50 Διάλειμμα
10.50 – 13.00 Θεραπεία Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης
13.00 – 14.00 Διάλειμμα
14.00 – 15.30 Αισθητηριακή Ολοκλήρωση και συμβουλευτική
15.30 – 15.50 Διάλειμμα
15.50 – 16.30 Επίδειξη θεραπείας (DEMO) σε ασθενή
16.30 – 17.00 Ερωτήσεις – απαντήσεις


Ημέρα 5η
09.00 – 10.30 Θεραπευτικοί στόχοι
10.30 – 10.50 Διάλειμμα
10.50 – 13.00 Συζήτηση
13.00 – 15.00 τέλος του σεμιναρίου – απονομή διπλωμάτων

Καθηγητές
Τρόποι Πληρωμής

1. Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα  • Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό της προκαταβολής ή να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard & American Express) από την σελίδα του κάθε σεμιναρίου, μέσω της VivaPayments.

  • Η σωστή καταχώριση και η γνησιότητα των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη.

  • Η EPIMORFOSIS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος.

  • Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

2. Κατάθεση – Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.


Μπορείτε να καταθέσετε ή να μεταφέρετε το σχετικό χρηματικό ποσό για την εγγραφή σας, γράφοντας το Ονοματεπώνυμό σας στο πεδίο “Αιτιολογία για τον δικαιούχο”, στους παρακάτω λογαριασμούς : 


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αριθμός λογαριασμού : 5238-070348-955
ΙΒΑΝ: GR5501722380005238070348955 SWIFT(BIC): PIRBGRAA
 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αριθμός λογαριασμού : 217/441034-39
IBAN: GR6801102170000021744103439 SWIFT(BIC): ETHNGRAA
 
ALPHA BANK:
Αριθμός λογαριασμού : 708002002013410
ΙΒΑΝ: GR4801407080708002002013410 SWIFT(BIC): CRBAGRAA
 
EUROBANK:
Αριθμός λογαριασμού : 0026.0037.01.0201090153
ΙΒΑΝ: GR4502600370000010201090153 SWIFT(BIC): ERBKGRAA
 
Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΕ


Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια  επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

Όροι Συμμετοχής

1. Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης,  πτυχίο ή δίπλωμα,
2. Παρέχεται έντυπo εκπαιδευτικό υλικό ( σημειώσεις ή το αντίστοιχο βιβλίο ).
3. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της EPIMORFOSIS, τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν επιστρέφονται.
4. Η EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και αναβολής των σεμιναρίων, ενημερώνοντας τους υποψήφιους συμμετέχοντες τηλεφωνικά ή /και μέσω sms & e-mail. Στην περίπτωση αυτή  στους συμμετέχοντες που δεν επιθυμούν  να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία, που θα οριστεί ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό που κατέβαλαν για την συμμετοχή τους σε άλλα σεμινάρια ή υπηρεσίες της εταιρίας, επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων.
5. Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
6. Ακύρωση της συμμετοχής από υπαιτιότητα του συμμετέχοντος, γνωστοποιείται  μόνο με email:
 • έως και 30 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το σύνολο του καταβληθέντος ποσού.
 • έως και 15 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το 50% των καταβληθέντων.
 • μετά την προθεσμία αυτή δεν επιστρέφεται κανένα ποσό εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ( υγείας ), οπότε και συνεκτιμώνται από την EPIMORFOSIS.
7. Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου θα επιβεβαιώνεται με e-mail ή/και sms που θα αποστέλλεται εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
8. Παρακαλείστε να μην αγοράζετε το αεροπορικό σας εισιτήριο έως ότου λάβετε το παραπάνω email (ή/και sms) επιβεβαίωσης ότι το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί. 
9. Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της αίθουσας διεξαγωγής και των ημερομηνιών.

Ξενοδοχεία

Μπορείτε να κάνετε απ’ ευθείας την κράτησή σας δηλώνοντας το όνομα της Epimorfosis.
Hotel Delfini** .

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ.: +30 210 94 15 364 & 94 15 373

Χάρτης

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 2c – ΑΘΗΝΑ 2024 – 3ο τμήμα

300.00700.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: b366a9f5-b533-486d-bd03-f6c1db1f62f7 Κατηγορίες: , , Ετικέτα:
Είπαν για εμάς

Η EPIMORFOSIS διοργανώνει σεμινάρια εξειδίκευσης για επαγγελματίες αποκατάστασης. Έχω παρακολουθήσει αρκετά. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να εμπιστευτείτε την EPIMORFOSIS για την εξειδίκευση και τη διά βίου ενημέρωση σας.

- Αλέξανδρος Καραγιαννίδης -

Η Επιμόρφωση, σταθερή αξία είκοσι και παραπάνω χρόνια τώρα, οδηγεί την φυσικοθεραπεία και την διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, μπράβο στον Γιώργο Καράμπαλη και στους συνεργάτες του, χρωστάμε πολλά σε όλους σας, με εκτίμηση,

- Φίλιππος Τζιμούλης -

Ο καλύτερος φορέας επιμόρφωσης φυσικοθεραπευτών. Δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη γνώσεων που είναι απαραίτητες για κλινικό συλλογισμό. Μετεκπαίδευση υψηλού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

- Τσουκαλάς Κότσιρης Γεώργιος -

Τα πρώτα μου βήματα στην επαγγελματική εξειδίκευση ξεκίνησαν με την EPIMORFOSIS και συνεχίζουν. Παραμένει όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας, καλύπτοντας την ανάγκη για σύγχρονη και τεκμηριωμένη γνώση, σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένους εκπαιδευτικούς φορείς.

- Κώστας Πουλής -

Γνωρίζω τον Γιώργο Καράμπαλη και την EPIMORFOSIS επί σειρά ετών. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω πολλά κλινικά σεμινάρια και μπορώ να υποστηρίξω οτι, σε επίπεδο οργάνωσης και επιλογής εκπαιδευτών, έχουν πολύ υψηλό επίπεδο αναγνωρισμένου κύρους.

- Γεωργία Πέττα -

Η EPIMORFOSIS δικαιολογεί πλήρως το όνομά της, παρέχοντας υψηλού επιπέδου σεμινάρια. Ο Γιώργος Καράμπαλης λειτουργεί περισσότερο ως διαρκώς “εκπαιδευόμενος” παρά σαν επιχειρηματίας και αυτό είναι ένα ακόμη συν στην όλη προσπάθεια που γίνεται.

- Δημήτρης Σταμούλης -