ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - EPIMORFOSIS
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης πιστοποιημένο από τον
EL | EN
14
αποτελέσματα βρέθηκαν
Σεμινάρια ανά Ειδικότητα
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΜΑΛΑΞΗΣ ΛΕΜΦΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Fascial Distortion Model Module 1 – FDM1 (Typaldos Method) – ΑΘΗΝΑ 2023
HVLA Thrusts σε Σ.Σ. & Πύελο – Dr Sean Flannagan – ΑΘΗΝΑ 2023
Kinetic Control L1: Coordination efficiency to optimise movement retraining for the Neck & Shoulder ’22 – ΑΘΗΝΑΣ
Maitland Concept® Level 2a – ΑΘΗΝΑ 2023
Maitland Concept® Level 2b – ΑΘΗΝΑ 2023
Maitland Concept® Level 3 ’22 – ΑΘΗΝΑΣ
Trigger Points και περιτονία – Άνω κορμός Manual Course (IMTT Approved) – ΑΘΗΝΑ 2023
Trigger Points και περιτονία – Άνω κορμός Manual Course (IMTT Approved) – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2023
Trigger Points και περιτονία – Κάτω Κορμός Manual Course (ΙΜΤΤ approved) – ΑΘΗΝΑ 2023
Trigger Points και περιτονία – Κάτω Κορμός Manual Course (ΙΜΤΤ approved) – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2023
Αποκατάσταση δυσλειτουργιών του Αιθουσαίου συστήματος – (Ζάλη – Ίλιγγος) – ΑΘΗΝΑ 2023
Βασικό σεμινάριο Maitland – Concept® (Level 1) – ΑΘΗΝΑ 2023
Βασικό σεμινάριο Maitland – Concept® (Level 1) – ΑΘΗΝΑ 2022
Βασικό σεμινάριο Λειτουργικής Αξιολόγησης Κάτω Άκρων – Διαμόρφωση Πελμάτων – ΑΘΗΝΑ 2023
Βασικό σεμινάριο Λειτουργικής Αξιολόγησης Κάτω Άκρων – Διαμόρφωση Πελμάτων – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2023