ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - EPIMORFOSIS
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης πιστοποιημένο από τον
EL | EN
14
αποτελέσματα βρέθηκαν
Σεμινάρια ανά Ειδικότητα
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΜΑΛΑΞΗΣ ΛΕΜΦΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Βασικό Σεμινάριο Μέτρησης Συμπιεστικών Ενδυμάτων – ΚΥΠΡΟΣ 2023
Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης ad modum VODDER (ZML) – ΒΑΣΙΚΟ- ΑΘΗΝΑ 2024
Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης ad modum VODDER (ZML) – ΒΑΣΙΚΟ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2024
Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης ad modum VODDER (ZML) – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ (Therapy 1) – ΑΘΗΝΑ 2023
Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης ad modum VODDER (ZML) – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ (Therapy 1) – ΑΘΗΝΑ 2024
Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης ad modum VODDER (ZML) – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ (Therapy 1) – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2023
Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης ad modum VODDER (ZML) – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ (Therapy 1) – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2024
Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης ad modum VODDER (ZML) – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ (Therapy 2) – ΑΘΗΝΑ 2023
Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης admodum VODDER (ZML) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ – ΑΘΗΝΑ 2023
Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης admodum VODDER (ZML) – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ (Therapy 3) – ΑΘΗΝΑ 2023
Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης μεθόδου ad modum VODDER (ZML) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ – ΚΥΠΡΟΣ 2023
Προχωρημένο Σεμινάριο Μέτρησης Συμπιεστικών Ενδυμάτων – ΑΘΗΝΑ 2023
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ