Χαράλαμπος Καρκούλας - EPIMORFOSIS
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης πιστοποιημένο από τον
EL | EN
14
αποτελέσματα βρέθηκαν
Χαράλαμπος Καρκούλας
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ


Ο Καρκούλας Χαράλαμπος είναι Απόφοιτος του τμήματος λογοθεραπείας της Ιατρικής σχολής της Πάντοβα (2001) με βαθμό πτυχίου 97/110 ήτοι 8.8.
Αριθμός αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Υ.5 17/01/2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αποτελεί μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών (ΠΣΛ) με αριθμό μητρώου 845 και τακτικό μέλος του CPLOL και IALP.


ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ


  Εκπαίδευση (σεμινάρια/προγράμματα/τεχνικές)
 
– Εκπαίδευση στην Μυολειτουργική θεραπεία’, μοντέλο Andretta P. 2001
– Πρόγραμμα επιμόρφωσης ‘Μαθησιακές δυσκολίες αξιολόγηση και στρατηγικές παρέμβασης’ του ΕΚΠΑ 2016
– Πρόγραμμα επιμόρφωσης ‘Διαπαιδαγώγηση στην παιδική και εφηβική ηλικία’ του ΕΚΠΑ 2017.
– Εκπαίδευση ‘M.O.R.E.’  2018
– Εκπαίδευση  ‘Intensive interaction’  2019
– Εκπαίδευση ‘Βασική εκπαίδευση MAKATON’ θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο  του 2020
– Εκπαίδευση ‘Εποπτικό σύστημα προσοχής και επιτελικές λειτουργίες, παρέμβαση στην  θεραπεία στην μάθηση και στην καθημερινότητα’ βάση  μοντέλου  BENSO.F 2019
– Εκπαίδευση ‘Λεκτική δυσπραξία, αξιολόγηση και θεραπεία’ μοντέλο SABATTINI L. 2018-2019.
– Κύκλοι εποπτειών του ΙΕΕΛ   (1oΣ , 2oΣ, 3oΣ ) ΒΟΓΙΝΔΡΟΎΚΑΣ Ι. 2016-2019
– Εκπαίδευση ‘Υποστηρικτική μέθοδος σφαιρικής κινητοποίησης της νευροανάπτυξης’  μοντέλο VOJTA 2018-σήμερα
 
 Εκπαίδευση (γνώση/χορήγηση) αξιολογητικών εργαλείων Παίδων


– ‘Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης’
– ‘ΠΛΑΣΗ’
– ‘Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου’
– ‘Εικόνες Δράσης’
– ‘Τεστ της Επικοινωνίας’
– Πρωτόκολλο  ‘ΛΑΜΔΑ’
– ‘Αξιολόγηση επιτελικών λειτουργιών στο δημοτικό σχολείο’
– ‘Τεστ μάθησης και κατηγοριοποίησης’
– ‘Αξιολόγηση προσοχής και συγκέντρωσης στο δημοτικό σχολειό’
– APCM II ‘πρωτόκολλο αξιολόγησης της λεκτικής δυσπραξίας’
– Φωνολογική αξιολόγηση με το πρωτόκολλο του  (ΠΣΛ)  Eνηλίκων
– A.A.T
– VA.BI.A
– M.O.C.A
– TOKEN TEST
– FAB
– Mini Mental Test


ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ


2001-ΣΗΜΕΡΑ  Ιδιωτικό θεραπευτήριο
2005-2008    Θεραπευτήριο  Κ. Ταγρίδου
2015-ΣΗΜΕΡΑ  Θεραπευτήριο  ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ
2016-ΣΗΜΕΡΑ  Επιστημονικός συνεργάτης της νευρολογικής κλινικής του ΝΝΑ
2016-2018    Ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης στο ΝΝΠ


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ


– Προσαρμογή και στάθμιση του αξιολογητικού εργαλείου Αν.Αξ.Ηλ. (αξιολόγηση των αναγκών των ηλικιωμένων). Συνεργασία με την νευρολογική κλινική του ΝΝΑ και το τμήμα γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ- έργο υπό ολοκλήρωση.
– Επικεφαλής  ερευνητικού έργου για την μελέτη της ‘Υποστηρικτικής μέθοδος της σφαιρικής κινητοποίησης της νευροανάπτυξης’, σε συνεργασία με την AITV (ένωση Ιταλών θεραπευτών Vojta) – έργο υπό ολοκλήρωση.
– Εισηγητής εκπαιδευτικών μαθημάτων  ‘ΕΠΟΠΤΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ θεωρητικά μοντέλα Υποστηρικτικές πρακτικές παρέμβασης’
– Εισηγητής σε συνέδρια
– Δημοσιεύσεις εργασιών

ΠΙΣΩ ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ