Θεοδόσιος Κουκουμπής - EPIMORFOSIS
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης πιστοποιημένο από τον
EL | EN
14
αποτελέσματα βρέθηκαν
Θεοδόσιος Κουκουμπής
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Δεν υπάρχουν τρέχοντα σεμινάρια

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 25-2-1959
Τελείωσε την Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων (1977-1983)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 1985-1990 Πανεπιστημιακή Ορθοπεδική Κλινική Ιωαννίνων Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» Για την λήψη της ειδικότητας της Ορθοπεδικής έδωσε εξετάσεις επιτυχώς στις 11/2/1991, που αναγνωρίστηκε με την αριθμ. 2589/28-3-1991 απόφαση του ΚΕΣΥ.
ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Ανάλυση βάδισης σε ασθενείς με Ολική Αρθροπλαστική του Ισχίου» Εγκρίθηκε από την Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων με άριστα τον Δεκέμβριο του 1991.


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
10 – 15/12/1995. Davos, Switzerland AO/ASIF (Swiss Association for the Study of Internal Fixation) AO/ASIF Hand Course. Εκπαίδευση στην οστεοσύνθεση και χειρουργική της άκρας χείρας.
1/1/1992 – 6/3/1994. Duke University Medical Center, Department of Surgery, Division of Orthopaedic Surgery, Durham, NC, USA. Fellow in adult reconstruction. Εκπαίδευση στην επανορθωτική χειρουργική του ενήλικα (ολικές αρθροπλαστικές αντικαταστάσεις, διορθωτικές οστεοτομίες)
13/5/1990 – 19/5/1990. Aarhus, Copenhagen, Odense, Denmark. 12° Postgraduate course for trainees in orthopaedic surgery organized by The Coordinating Committee of Societies of Orthopaedic and Traumatic Surgery of the European Common Market (COCOMAC)


ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Από 3-11-1997 και μετά εξασκώ την Ορθοπεδική εις την Θεσσαλονίκη σαν ελεύθερος επαγγελματίας.


ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
Επανορθωτική Χειρουργική του Ενήλικα (Adult Reconstruction): Ολικές Aρθροπλαστικές Αντικαταστάσεις, Διορθωτικές Oστεοτομίες Άκρων Κακώσεις προκαλούμενες στην ορειβασία – αναρρίχηση.


ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Κριτής επιστημονικών άρθρων στο περιοδικό Acta Orthopaedica et Traumatologica Hellenica


ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 14/9/1992 – 31/10/1997 Επιμελητής Β στην Πανεπιστημιακή Ορθοπεδική Κλινική του Γενικού Περιφερικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Κατά την διάρκεια της θητείας μου αυτής αντιμετώπισα όλο το εύρος της Ορθοπεδικής Τραυματολογίας και Επανορθωτικής Χειρουργικής, που αφορούσε την Χειρουργική του Ενήλικα, την Παιδο-Ορθοπεδική, τις Αθλητικές κακώσεις, τις επανασυγκολήσεις άκρων και την Σπονδυλική Στήλη, σε ένα μεγάλο εύρος χειρουργείων, που ήταν κατά μέσον όρο 300 το έτος.


ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
1. Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας (ΕΕΧΟΤ).
2. Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας Τμήμα Ισχίου.
3. European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA).


ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
1. Howard A. Paul Award 1996, για την μελέτη: The effect of modulus on surface strain in whole femora implanted with a collarless hip stem Thomas Parker Vail, Theodosios D. Koukoubis, Richard R. Glisson 9th Annual Symposium of the International Society for Technology and Arthroplasty, Amsterdam, 20-21 August 1996.
2. Albert Trillat Young Investigators Award 1995, για την μελέτη: Meniscus Regeneration with and without an Autogenous Tissue Scaffold: A Comparative Canine Study Combined Congress of the International Arthroscopy Association and The International Society of the Knee, Hong Kong, 26 May 1995 – 1 June 1995.

ΠΙΣΩ ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ