ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - EPIMORFOSIS
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης πιστοποιημένο από τον
EL | EN
14
αποτελέσματα βρέθηκαν
Σεμινάρια ανά Πόλη
Nicosia
ONLINE
Αθήνα
Active Rehabilitation, Strength & Conditioning – ΑΘΗΝΑ 2023
Clinical Pilates – Fisio Plus Pilates – Zoe Queally – ΑΘΗΝΑ 2023
Clinical Pilates – Advanced Fisio Plus Pilates – Zoe Queally concept – ΑΘΗΝΑ 2023
Clinical Pilates – Basic & Advanced Course – Elisabeth Pulker Concept – ΑΘΗΝΑ 2023 – 1ο Τμήμα
Clinical Pilates – Basic & Advanced Course – Elisabeth Pulker Concept – ΑΘΗΝΑ 2023 – 2ο Τμήμα
Clinical Therapy & Functional Yoga – ΑΘΗΝΑ 2023
Evidence-based Injury prevention & Return to Sport screening – ΑΘΗΝΑ 2023
Fascial Distortion Model Module 1 – FDM1 (Typaldos Method) – ΑΘΗΝΑ 2023
HVLA Thrusts σε Σ.Σ. & Πύελο – Dr Sean Flannagan – ΑΘΗΝΑ 2023
Kinematic Taping® Concept Lower Quadrant – ΑΘΗΝΑ 2023
Kinematic Taping® Concept Upper Quadrant – ΑΘΗΝΑ 2023
Kinetic Control L1: Coordination efficiency to optimise movement retraining for the Neck & Shoulder ’22 – ΑΘΗΝΑΣ
Maitland Concept® Level 2a – ΑΘΗΝΑ 2023
Maitland Concept® Level 2b – ΑΘΗΝΑ 2023
Maitland Concept® Level 3 ’22 – ΑΘΗΝΑΣ
PNF – Basic 1 & 2 – ΑΘΗΝΑ 2023
PNF 3 (Advanced) – ΑΘΗΝΑ 2025
Trigger Points και περιτονία – Άνω κορμός Manual Course (IMTT Approved) – ΑΘΗΝΑ 2023
Trigger Points και περιτονία – Κάτω Κορμός Manual Course (ΙΜΤΤ approved) – ΑΘΗΝΑ 2023
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 1 – ΑΘΗΝΑ 2024
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 1a – ΑΘΗΝΑ 2023 – 1ο Τμήμα
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 1b – ΑΘΗΝΑ 2023 – 2ο Τμήμα
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 1c – ΑΘΗΝΑ 2023 – 3ο Τμήμα
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 2a – ΑΘΗΝΑ 2023 – 1ο Τμήμα
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 2b – ΑΘΗΝΑ 2023 – 2ο Τμήμα
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 2c – ΑΘΗΝΑ 2023 – 3ο Τμήμα
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 2d – ΑΘΗΝΑ 2023 – 4ο Τμήμα
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 3 – ΑΘΗΝΑ 2023 – 1ο Τμήμα
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 3 – ΑΘΗΝΑ 2023 – 2ο Τμήμα
Αποκατάσταση δυσλειτουργιών του Αιθουσαίου συστήματος – (Ζάλη – Ίλιγγος) – ΑΘΗΝΑ 2023
Αποκατάσταση του Ογκολογικού Ασθενή – Βασικό – ΑΘΗΝΑ 2023
Βασικό σεμινάριο BOBATH για ενήλικους ασθενείς – ΑΘΗΝΑ 2023
Βασικό σεμινάριο Maitland – Concept® (Level 1) – ΑΘΗΝΑ 2023
Βασικό σεμινάριο Maitland – Concept® (Level 1) – ΑΘΗΝΑ 2022
Βασικό Σεμινάριο Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας (Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με Covid 19) – ΑΘΗΝΑ 2023
Βασικό σεμινάριο Βελονισμού – ΑΘΗΝΑ 2023
Βασικό σεμινάριο Λειτουργικής Αξιολόγησης Κάτω Άκρων – Διαμόρφωση Πελμάτων – ΑΘΗΝΑ 2023
Δωρεάν Εργαστηριακό σεμινάριο (workshop) Λεμφικής Αντανακλαστικής Παροχέτευσης Hanne Marquardt – ΑΘΗΝΑ 2023
Δωρεάν Εργαστηριακό σεμινάριο (workshop) Ρεφλεξοθεραπεία Άκρου Πόδα – ΑΘΗΝΑ 2023
Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης ad modum VODDER (ZML) – ΒΑΣΙΚΟ- ΑΘΗΝΑ 2023
Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης ad modum VODDER (ZML) – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ (Therapy 1) – ΑΘΗΝΑ 2023
Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης ad modum VODDER (ZML) – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ (Therapy 2) – ΑΘΗΝΑ 2023
Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης admodum VODDER (ZML) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ – ΑΘΗΝΑ 2023
Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης admodum VODDER (ZML) – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ (Therapy 3) – ΑΘΗΝΑ 2023
Μια Ολιστική Προσέγγιση στην Ανάπτυξη του Παιδιού ’22 – ΑΘΗΝΑΣ
Οστεοπαθητική Σχολή Γερμανίας (OSD) – 6ο ΤΜΗΜΑ G6/ΑΤ23 – ΑΘΗΝΑ 2023
Οστεοπαθητική Σχολή Γερμανίας (OSD) – 3ο ΤΜΗΜΑ G3/ΑΤ17 – ΑΘΗΝΑΣ
Οστεοπαθητική Σχολή Γερμανίας (OSD) – 4ο ΤΜΗΜΑ G4/ ΑΤ18 – ΑΘΗΝΑΣ
Οστεοπαθητική Σχολή Γερμανίας (OSD) – 5ο ΤΜΗΜΑ G5/ΑΤ21 – ΑΘΗΝΑΣ
Προχωρημένο σεμινάριο Λειτουργικής Αξιολόγησης Κάτω Άκρων – Διαμόρφωση Πελμάτων – ΑΘΗΝΑ 2023
Ρεφλεξοθεραπεία Άκρου Πόδα Module 1 – ΑΘΗΝΑ 2023
Σεμινάριο ESP Σπονδυλικού Σωλήνα – ΑΘΗΝΑ 2023
Σεμινάριο Mindful Breathing – ΑΘΗΝΑ 2023
Σεμινάριο Psychosomatic Osteopathy – ΑΘΗΝΑ 2023
Σεμινάριο Αποκατάστασης Πυελικού Εδάφους Module 1 – ΑΘΗΝΑ 2023