ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - EPIMORFOSIS
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης πιστοποιημένο από τον
EL | EN
14
αποτελέσματα βρέθηκαν
Σεμινάρια ανά μέθοδο "ΜΑΛΑΞΗΣ ΛΕΜΦΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ"
BOBATH CONCEPT
CLINICAL THERAPY YOGA
FASCIAL DISTORTION MODEL - TYPALDOS METHOD
MAITLAND CONCEPT
PILATES
PNF CONCEPT
TRIGGER POINTS
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 1a – ΑΘΗΝΑ 2024 -1ο Τμήμα
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 1b – ΑΘΗΝΑ 2024 – 2ο Τμήμα
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 1c – ΑΘΗΝΑ 2024 – 3ο Τμήμα
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 2 – ΑΘΗΝΑ 2024
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 2a – ΑΘΗΝΑ 2023 – 1ο Τμήμα
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 2b – ΑΘΗΝΑ 2023 – 2ο Τμήμα
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 2c – ΑΘΗΝΑ 2023 – 3ο Τμήμα
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 2d – ΑΘΗΝΑ 2023 – 4ο Τμήμα
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 3 – ΑΘΗΝΑ 2024
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 3a – ΑΘΗΝΑ 2023 – 1ο Τμήμα.
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 3b – ΑΘΗΝΑ 2023 – 2ο Τμήμα
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 3c – ΑΘΗΝΑ 2023 – 3ο Τμήμα
Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 3d – ΑΘΗΝΑ 2023 – 4ο Τμήμα
ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΛΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ