ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - EPIMORFOSIS
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης πιστοποιημένο από τον
EL | EN
14
αποτελέσματα βρέθηκαν
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

H EPIMORFOSIS επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679, καθώς και την κείμενη νομοθεσία, ευρωπαϊκή και εθνική, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων πραγματοποιείται με σκοπό την επικοινωνία της μαζί σας, την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, την υλοποίηση των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων και την αναβάθμιση των υπηρεσιών της.

Βασίζεται στην συγκατάθεσή σας και τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

Εξυπακούεται ότι έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά ( διόρθωσης, περιορισμού, ανάκλησης της συγκατάθεσης ).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@epimorfosis.gr