PNF – Basic 1 & 2 – ΑΘΗΝΑ 2024
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
10 ημέρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
26/07/2024
ΠΟΛΗ:
Αθήνα
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Αίθουσα σεμιναρίων EPIMORFOSIS
Καραολή & Δημητρίου (πρ. Ελευθερίας) 105
183 45 – Μοσχάτο
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
880€
ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:
300€
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
16
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
0
ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 2 ΜΕΡΗ
Μέρος 1ο
19/01/2024 - 23/01/2024
Μέρος 2ο
26/07/2024 - 30/07/2024 (τρέχον)

Απευθύνεται σε

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Φυσιοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ιατρούς και άλλους Επαγγελματίες της Υγείας.

Γλώσσα Σεμιναρίου

Γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η Αγγλική με ταυτόχρονη μετάφραση.

Πληροφορίες

Το ΚδΒΜ EPIMORFOSIS προτίθεται να διοργανώσει Βασικό Σεμινάριο της μεθόδου PNF με καθηγήτρια την Beate Selker.


Το σεμινάριο διαρκεί 10 ημέρες και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα σε 2 μέρη:


1ο μέρος : 19 – 23 Ιανουαρίου 2024
2ο μέρος : 26 – 30 Ιουλίου 2024


Το κόστος του σεμιναρίου είναι 880€.


Για την οριστικοποίηση της συμμετοχή , θα πρέπει να προκαταβληθεί το ποσό των 300€.


Το υπόλοιπο ποσό των 580€ πρέπει να κατατεθεί σε 2 δόσεις των 290€, τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από την έναρξη του κάθε μέρους του σεμιναρίου.Μέθοδος P.N.F.


Για την εκμάθηση της μεθόδου, προβλέπονται από την I.P.N.F.A. πέντε (5) επίπεδα εκπαίδευσης:


A. Basic 1 & 2 (10 μέρες),  B. Advanced 3 (5 μέρες),  C. Advanced 3b (5 μέρες),  D. Advanced 4 (5 μέρες) & E. Advanced 5 (5 μέρες)Κάθε επίπεδο εκπαίδευσης (εκτός του Basic 1) περιλαμβάνει τέσσερις ώρες κλινικής άσκησης σε ασθενείς (ένας ασθενής ανά δύο εκπαιδευόμενους).


Η μέθοδος Prorpioceptive Neuromuscular Facilitation – P.N.F. (Ιδιοδέκτρια Νευρομυϊκή Διευκόλυνση) είναι μία από τις πιο γνωστές  και πιο αποτελεσματικές μεθόδους που χρησιμοποιούν οι φυσικοθεραπευτές, για την αποκατάσταση των παθήσεων και κακώσεων, του νευρικού και του μυοσκελετικού συστήματος.


Η εφαρμογή των διαγωνίων σχημάτων της P.N.F. με σκοπό την διευκόλυνση της μυικής σύσπασης, η εφαρμογή των τεχνικών ισχυροποίησης και χάλασης των μυών, των τεχνικών PNF, κινητοποίησης και σταθεροποίησης των αρθρώσεων και των τενχικών για την βελτίωση της ισορροπίας και της μυϊκής συνέργειας, αποδίδουν μέγιστο λειτουργικό αποτέλεσμα.


Από το 1946 που άρχισε η εφαρμογή της μεθόδου από το Ινστιτούτο KABAT – KAISER, με την συνέχισή της με την συνεργασία των VOSS – KNOTT (1952 – 1963), στην ADLER και μέχρι σήμερα, η μέθοδος εξελίχτηκε και ανανεώθηκε, έτυχε πλήρους αναγνώρισης  για την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση ασθενών με νευρολογικά, ορθοπεδικά και ρευματολογικά προβλήματα.


Από τότε διδάσκεται ευρέως με σεμινάρια στους φυσικοθεραπευτές σε όλο το κόσμο.Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ipnfa.org

Πρόγραμμα

Ημέρα 1η
13.30 – 14.00 Εγγραφές
14.00 – 15.30 Εισαγωγή Φιλοσοφία και Αρχές της PNF
15.30 – 15.45 Διάλειμμα
15.45 – 17.15 Σχήματα ωμικής ζώνης – λεκάνης. Τεχνικές: Rhythmic Initiation, Agonistic Reversal, Replication
17.15 – 17.30 Διάλειμμα
17.30 – 19.15 Στάδια του κινητικού ελέγχου ωμικής ζώνης και λεκάνης στην πλάγια κατάκλιση Τεχνική: Stabilizing


Ημέρα 2η
08.00 – 10.15 Δραστηριότητες στο στρώμα
10.15 – 10.30 Διάλειμμα
10.30 – 12.45 Τεχνικές: Repeated Stretch στην αρχή της κίνησης και Rhythmic stabilization
12.45 – 13.30 Διάλειμμα
13.30 – 15.45 Παρουσίαση ασθενή
15.45 – 16.00 Διάλειμμα
16.00 – 18.00 Δραστηριότητες στο στρώμα


Ημέρα 3η
08.00 – 10.15 Εξέλιξη των δραστηριοτήτων στο στρώμα
10.15 – 10.30 Διάλειμμα
10.30 – 12.45 Ανάλυση βάδισης
12.45 – 13.30 Διάλειμμα
13.30 – 15.45 Παρουσίαση ασθενή
15.45 – 16.00 Διάλειμμα
16.00 – 18.00 Εξέλιξη των δραστηριοτήτων στο στρώμα


Ημέρα 4η
08.00 – 10.15 Ενδυνάμωση του κορμού στην καθιστή θέση, scooting, Grab the bar, δραστηριότητες στο καρότσι, ορθοστάτιση και κάθισμα
10.15 – 10.30 Διάλειμμα
10.30 – 12.45 Ισορροπία, ενεργοποίηση στην αρχική φάση επαφής, επανεκπαίδευση μεταφορές βάρους
12.45 – 13.30 Διάλειμμα
13.30 – 15.45 Ενεργοποίηση στη μέση φάση βάδισης (Mid stance phases), επανεκπαίδευση της τελικής φάσης
15.45 – 16.00 Διάλειμμα
16.00 – 18.00 Βάδιση (μπροστά βήματα, πίσω και πλαϊνά)


Ημέρα 5η
08.00 – 10.00 Σχήμα άνω άκρου βασικό F1/ E1 και F2/E2 Τεχνική: Repeated stretch through range
10.00 – 10.15 Διάλειμμα
10.15 – 12.15 Σχήμα κάτω άκρου F1/F και E1/E & Σχήμα κάτω άκρου F2/F και E2/E
12.15 – 13.00 Διάλειμμα
13.00 – 14.00 Συζήτηση – Ερωτήσεις


Part II


Ημέρα 6η
14.00 – 15.30 Επανάληψη φυσιολογία, βασικές αρχές και συνδυασμένες τεχνικές ICF model
15.30 – 15.45 Διάλειμμα
15.45 – 17.15 Θεραπεία ασθενών
17.15 – 17.30 Διάλειμμα
17.30 – 19.15 Σχήματα Άνω Άκρου F1/F και F1/E & Σχήματα Άνω Άκρου E1/E και E1/F


Ημέρα 7η
08.00 – 10.15 Σχήμα Άνω Άκρου F2/F και F2/E & Σχήμα Άνω Άκρου E2/E και E2/F & Σχήματα Κεφαλιού
10.15 – 10.30 Διάλειμμα
10.30 – 12.45 Θεραπεία ασθενών
12.45 – 13.30 Διάλειμμα
13.30 – 15.45 Παρουσίαση ασθενή
15.45 – 16.00 Διάλειμμα
16.00 – 18.00 Σχήματα κορμού lifting & chopping, Βασικά Σχήματα Κάτω Άκρου F1 και E1 & Βασικά Σχήματα Κάτω Άκρου F2 και E2 Τεχνικές: Hold relax and Contract relax


Ημέρα 8η
08.00 – 10.15 Σχήματα Κάτω Άκρου F1/E και E1/F & Σχήματα Κάτω Άκρου F2/E και E2/F
10.15 – 10.30 Διάλειμμα
10.30 – 12.45 Θεραπεία ασθενών
12.45 – 13.30 Διάλειμμα
13.30 – 15.45 Παρουσίαση ασθενή
15.45 – 16.00 Δραστηριότητες στο στρώμα
16.00 – 18.00 Εξέλιξη των δραστηριοτήτων στο στρώμα


Ημέρα 9η
08.00 – 10.15 Δραστηριότητες στο στρώμα
10.15 – 10.30 Διάλειμμα
10.30 – 12.45 Βάδιση (Pre swing / Initial swing/ Mid swing/ Terminal swing)
12.45 – 13.30 Διάλειμμα
13.30 – 15.45 Braiding, Σκάλες
15.45 – 16.00 Διάλειμμα
16.00 – 18.00 Σχήματα Κάτω Άκρου σε πλάγια κατάκλιση, πρηνή, καθιστή θέση


Ημέρα 10η
08.00 – 10.00 Ασύμμετρα αμφοτερόπλευρα σχήματα κάτω άκρου σε πρηνή
10.00 – 10.15 Διάλειμμα
10.15 – 12.15 Ζωτικές λειτουργίες (αναπνοή, πρόσωπο, στόμα, γλώσσα, λαιμός)
12.15 – 13.00 Διάλειμμα
13.00 – 14.00 Συζήτηση – Ερωτήσεις

Καθηγητές
Τρόποι Πληρωμής

1. Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα  • Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό της προκαταβολής ή να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard & American Express) από την σελίδα του κάθε σεμιναρίου, μέσω της VivaPayments.

  • Η σωστή καταχώριση και η γνησιότητα των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη.

  • Η EPIMORFOSIS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος.

  • Τραπεζική προμήθεια, εάν προβλέπεται, βαρύνει την EPIMORFOSIS.

2. Κατάθεση – Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.


Μπορείτε να καταβάλετε το σχετικό χρηματικό ποσό με κατάθεση ή μεταφορά στους παρακάτω λογαριασμούς, με Δικαιούχο το  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ο.Ε.
Ως αιτιολογία στην κατάθεση παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας και Τραπεζική προμήθεια, εάν προβλέπεται, βαρύνει την EPIMORFOSIS.


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αριθμός λογαριασμού : 5238-070348-955
ΙΒΑΝ: GR5501722380005238070348955 SWIFT(BIC): PIRBGRAA
 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αριθμός λογαριασμού : 217/441034-39
IBAN: GR6801102170000021744103439 SWIFT(BIC): ETHNGRAA
 
ALPHA BANK:
Αριθμός λογαριασμού : 708002002013410
ΙΒΑΝ: GR4801407080708002002013410 SWIFT(BIC): CRBAGRAA
 
EUROBANK:
Αριθμός λογαριασμού : 0026.0037.01.0201090153
ΙΒΑΝ: GR4502600370000010201090153 SWIFT(BIC): ERBKGRAA
 

Όροι Συμμετοχής

1. Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης,  πτυχίο ή δίπλωμα,
2. Παρέχεται έντυπo εκπαιδευτικό υλικό ( σημειώσεις ή το αντίστοιχο βιβλίο ).
3. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της EPIMORFOSIS, τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν επιστρέφονται.
4. Η EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και αναβολής των σεμιναρίων, ενημερώνοντας τους υποψήφιους συμμετέχοντες τηλεφωνικά ή /και μέσω sms & e-mail. Στην περίπτωση αυτή  στους συμμετέχοντες που δεν επιθυμούν  να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία, που θα οριστεί ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό που κατέβαλαν για την συμμετοχή τους σε άλλα σεμινάρια ή υπηρεσίες της εταιρίας, επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων.
5. Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
6. Ακύρωση της συμμετοχής από υπαιτιότητα του συμμετέχοντος, γνωστοποιείται  μόνο με email:
 • έως και 30 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το σύνολο του καταβληθέντος ποσού.
 • έως και 15 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το 50% των καταβληθέντων.
 • μετά την προθεσμία αυτή δεν επιστρέφεται κανένα ποσό εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ( υγείας ), οπότε και συνεκτιμώνται από την EPIMORFOSIS.
7. Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου θα επιβεβαιώνεται με e-mail ή/και sms που θα αποστέλλεται εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
8. Παρακαλείστε να μην αγοράζετε το αεροπορικό σας εισιτήριο έως ότου λάβετε το παραπάνω email (ή/και sms) επιβεβαίωσης ότι το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί. 
9. Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της αίθουσας διεξαγωγής και των ημερομηνιών.

Ξενοδοχεία

Μπορείτε να κάνετε απ’ ευθείας την κράτησή σας δηλώνοντας το όνομα της Epimorfosis.
Hotel Delfini**  .

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ.: +30 210 94 15 364 & 94 15 373

Χάρτης

PNF – Basic 1 & 2 – ΑΘΗΝΑ 2024

290.00880.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: c37a67ff-fbcd-451b-a602-832baca70cdf Κατηγορία: Ετικέτα:
Είπαν για εμάς

Η EPIMORFOSIS διοργανώνει σεμινάρια εξειδίκευσης για επαγγελματίες αποκατάστασης. Έχω παρακολουθήσει αρκετά. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να εμπιστευτείτε την EPIMORFOSIS για την εξειδίκευση και τη διά βίου ενημέρωση σας.

- Αλέξανδρος Καραγιαννίδης -

Η Επιμόρφωση, σταθερή αξία είκοσι και παραπάνω χρόνια τώρα, οδηγεί την φυσικοθεραπεία και την διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, μπράβο στον Γιώργο Καράμπαλη και στους συνεργάτες του, χρωστάμε πολλά σε όλους σας, με εκτίμηση,

- Φίλιππος Τζιμούλης -

Ο καλύτερος φορέας επιμόρφωσης φυσικοθεραπευτών. Δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη γνώσεων που είναι απαραίτητες για κλινικό συλλογισμό. Μετεκπαίδευση υψηλού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

- Τσουκαλάς Κότσιρης Γεώργιος -

Τα πρώτα μου βήματα στην επαγγελματική εξειδίκευση ξεκίνησαν με την EPIMORFOSIS και συνεχίζουν. Παραμένει όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας, καλύπτοντας την ανάγκη για σύγχρονη και τεκμηριωμένη γνώση, σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένους εκπαιδευτικούς φορείς.

- Κώστας Πουλής -

Γνωρίζω τον Γιώργο Καράμπαλη και την EPIMORFOSIS επί σειρά ετών. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω πολλά κλινικά σεμινάρια και μπορώ να υποστηρίξω οτι, σε επίπεδο οργάνωσης και επιλογής εκπαιδευτών, έχουν πολύ υψηλό επίπεδο αναγνωρισμένου κύρους.

- Γεωργία Πέττα -

Η EPIMORFOSIS δικαιολογεί πλήρως το όνομά της, παρέχοντας υψηλού επιπέδου σεμινάρια. Ο Γιώργος Καράμπαλης λειτουργεί περισσότερο ως διαρκώς “εκπαιδευόμενος” παρά σαν επιχειρηματίας και αυτό είναι ένα ακόμη συν στην όλη προσπάθεια που γίνεται.

- Δημήτρης Σταμούλης -