Kinetic Control L1: Coordination efficiency to optimise movement retraining for Low Back & Hip ’22 – ΑΘΗΝΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
2 ημέρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
15/10/2022
ΠΟΛΗ:
Αθήνα
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Αίθουσα σεμιναρίων EPIMORFOSIS
Καραολή & Δημητρίου (πρ. Ελευθερίας) 105
183 45 – Μοσχάτο
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
320€
ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:
120€   ( έως 15/09/2022 )
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
26
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
26
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Απευθύνεται σε

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φυσικοθεραπευτές, ιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας.

Γλώσσα Σεμιναρίου

Γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η Αγγλική με ταυτόχρονη μετάφραση.

Πληροφορίες

Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS προτίθεται να διοργανώσει σεμινάριο Κινητικού Ελέγχου με τα παρακάτω αντικείμενα:1. Coordination efficiency to optimise movement retraining for the low back & hip με καθηγητή τον Pablo Marinho.


Το σεμινάριο διαρκεί 2 μέρες και θα διεξαχθεί – ανάλογα με τις συμμετοχές – στην Αθήνα.


Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στο ποσό των 320 ευρώ.


Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής σας, θα πρέπει να καταβληθεί των 120 ευρώ.


Το υπόλοιπο ποσό των 200 ευρώ θα πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον 2 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.


KINETIC CONTROL


Το Kinetic Control δεν είναι μια ξεχωριστή θεραπεία αλλά ένας τρόπος σκέψης που δίνει την δυνατότητα στους θεραπευτές να κατανοήσουν τις αιτίες πίσω από την κλινική εικόνα των ασθενών τους και να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, ώστε να διαχειριστούν τον πόνο και την επανεμφάνισή του καθώς και να βελτιώσουν την λειτουργικότητα των ασθενών τους.
Ο πόνος στην σπονδυλική στήλη, το ισχίο, το γόνατο και τον ώμο είναι οι κύριες αιτίες των χρόνιων δυσλειτουργιών. Οι καταστάσεις αυτές έχουν ένα τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος και οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις, δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Οι νέες έρευνες αποδεικνύουν το όφελος της εκπαίδευσης και της άσκησης για την μακροπρόθεσμη παραμονή των ωφελειών της θεραπείας σε άτομα με μυοσκελετικά προβλήματα.


Στο Kinetic Control, πιστεύουμε στη δύναμη της αξιολόγησης της κίνησης και της επανεκπαίδευσης, για να δώσουμε την δυνατότητα σε κάθε άτομο να επιτύχει την καλύτερη ποιότητα ζωής.
Μια ζωή δραστηριότητας, επιδόσεων και συμμετοχής.
Με 25 χρόνια εμπειρίας στην πρακτική εφαρμογή της θεωρίας, το δικό μας πλαίσιο δίνει στους κλινικούς θεραπευτές την τεχνογνωσία για την ανάπτυξη ισχυρών συστημάτων κίνησης. Έχουμε το πάθος να διδάξουμε στους καλύτερους ειδικούς της κινήσης στον κόσμο, για να τους δώσουμε την δυνατότητα να βελτιστοποιήσουν τα μοτίβα της κίνησης των ασθενών τους έτσι ώστε ο κάθενας τους να βρεθεί στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση.Μετά από πόνο στον αυχένα και τον ώμο (ιστορικό πόνου), κόπωση και υποτροπή των συμπτωμάτων, παρατηρούνται αλλαγές στα πρότυπα συντονισμού των κινήσεων και  την αποτελεσματικότητα των μυϊκών συνεργειών.
Αυτό το σεμινάριο θα σας δώσει τα εργαλεία για την αντιμετώπιση αυτών των αλλαγών.


Coordination efficiency to optimise movement retraining for the low back & hip


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Αυτό το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να βοηθήσει τους επαγγελματίες υγείας να σχεδίασουν στοχευμένα κινητικά προγράμματα επανεκπαίδευσης για να διαχειριστούν αποτελεσματικά πόνο, παθολογία, και ανασταλείσα λειτουργία της οσφυικής μοίρας και του ισχύου οποιουδήποτε ασθενή. Εφοδιάζει όλους τους επαγγελματίες υγείας με τα επιθυμητά προσόντα για να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν κινητικά προβλήματα των ασθενών τους που σχετίζονται με τρέχοντα πόνο στην οσφυική μοίρα ή στο ισχίο.


Το σεμινάριο αυτό παρουσιάζει μια συστηματοποιημένη πορεία, χρησιμοποιώντας διάφορες κινήσεις στους ασθενείς σαν εκκούσια παρέμβαση, για τη διαχείριση της υποτροπής , την ενθάρρυνση για τη συμμετοχή του ασθενή και τη μακροπρόθεσμη θεραπεία μέσω της κίνησης. Ο πόνος, η παθολογία και οι ανασταλείσες λειτουργίες συνδέονται με μηχανισμούς κάκωσης. Ο Κινητικός Έλεγχος συγχρονίζει νευρολογία, εμβιομηχανική, φυσιολογία και βασικές αρχές για την απόκτηση δεξιοτήτων, ώστε να επιτρέψει στους θεραπευτές να αξιοποιήσουν την «δύναμη» της κίνησης, και να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να τροποποιήσουν τους μηχανισμούς που τους δημιουργούν περιορισμούς.


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Η στενή σχέση μεταξύ της οσφυϊκής μοίρας και του ισχίου κατά τη διάρκεια λειτουργικών δραστηριοτήτων και το αποτέλεσμα τους, είναι άκρως διαδεδομένα. Αν και η αξία της κίνησης αναγνωρίζεται ολένα και περισσότερο σαν εργαλείο για τη διαχείριση της κίνησης μεταξύ του ισχίου και της οσφυϊκής μοίρας, η απεικόνιση και η κλινική εικόνα μπορεί να εμφανίζεται πιο σύνθετη λόγω των πολλών διαφορετικών μοτίβων κίνησης που χρησιμοποιεί το κάθε άτομο. Γιατί, όταν κάθε άνθρωπος κινείται διαφορετικά, πώς μπορούμε να αποφασίσουμε ποια κίνηση είναι αυτή που θα που θα έχει τη μεγαλύτερη θετική επιρροή στον πόνο του ισχίου ή της οσφυϊκής μοίρας ενός ασθενή;


Ο κύριος στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι να δώσει στους επαγγελματίες υγείας τα εργαλεία και να ενισχύσει τα προσόντα τους έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν τον στοχευμένο κινητικό επαναπρογραματισμό, για να αλλάξουν τους μηχανισμούς που προκαλούνται από βλάβες του κινητικού ελέγχου που σχετίζονται με τον πόνο, την παθολογία και την περιορισμένη λειτουργία της οσφύς και του ισχίου.


Η κλινική σημασία αυτής της προσέγγισης είναι να επιτρέψει στα δομικά στοιχεία των κινητικών προτύπων, να μπορούν να αξιολογηθούν και να επανεκπαιδευτούν έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε πολύπλοκες και πολυπαραγοντικές περιπτώσεις. Αλλάζοντας την ποιότητα κίνησης, αποκαθιστούνται πιο επιθυμητά πρότυπα κίνησης που συμβάλλουν στον περιορισμό της επανάληψης και στηρίζουν τη συμμετοχή, την απόδοση και την ποιότητα ζωής. Αυτό το σεμινάριο προσφέρει ένα χρονικά αποδοτικό κλινικό πλαίσιο που βοηθά στο να αλλάξουν οι στρατηγικές συντονισμού έτσι ώστε να βελτιωθεί η φυσιολογική κίνηση του ασθενή σας.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


– Αναπτύσσει δεξιότητες για την επιτυχή χρήση κλινικών βοηθημάτων και την εξαγωγή πρωτοκόλλου, επικεντρωμένου στην αλλαγή των μηχανισμών της κινητικής βλάβης, που σχετίζονται με την οσφυική μοίρα και το ισχίο.
 – Επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την επανεμφάνιση και την μακροπρόθεσμη υγεία.
 – Εφοδιάζει με μια άκρως εξατομικευμένη παρέμβαση κινητικής επανεκπαίδευσης, που επιτρέπει στους θεραπευτές να είναι ολοένα και πιο αποδοτικοί σε σχέση με το χρόνο αντιμετώπισης του πόνου και της δυσλειτουργίας
 – Αναπτύσσει τις ικανότητες του θεραπευτή να τροποποιεί τα δομικά στοιχεία ενός σύνθετου κινητικού μοτίβου που σχετίζεται με τον πόνο και τη δυσλειτουργία.
 – Εφοδιάζει τους θεραπευτές με τη λογική και τα προσόντα να διαχειρίζονται πολύπλοκα θέματα που αφορούν χρόνιο πόνο και δυσλειτουργία οσφυικής μοίρας και ισχίου.


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


Στο τέλος αυτού του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να:


1) Αξιολογούν, αναλύουν και να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες κινητικές βλάβες των πελατών τους.
2) Εκμάθηση στοχευμένης κινητικής επανεκπαίδευσης, ετσι ώστε να αλλαξουν οι μηχανισμοί κλειδιά που σχετίζονται με τον πόνο ή τη δυσλειτουργία της μέσης και του ισχίου των ασθενών.
3) Καθοδηγούν μέσα από ένα λογικά δομημένο πρωτόκολλο, το οποίο είναι κλινικά διαμορφωμένο να βοηθάει του ασθενείς να εκπληρώνουν τους στόχους τους.
4) Εφαρμόζουν  πρακτικές παρεμβάσεις που προέρχονται από σύγχρονη έρευνα, ενισχύοντας τις θεμελιώδεις αρχές  της κινητικής αξιολόγησης και επανεκπαίδευσης της λήψης αποφάσεων


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


 – Εξερεύνηση της αξίας της στοχευμένης επανεκπαίδευσης της κίνησης κατά τη διαχείριση σύνθετων και πολυπαραγοντικών προβλημάτων
 – Αναγνώριση της επιρροής που έχει η συγκεκριμένη κινητική βλάβη πάνω στη λειτουργία και στα συμπτώματα στην οσφυική μοίρα και το ισχίο
 – Αναγνώριση της σπουδαιότητας που έχει η αναγνώριση και η επανεκπαίδευση του κινητικού ελέγχου στο πρόβλημα για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του ασθενή.
 – Εξερεύνηση  της σχέσης μεταξύ της τροποποιημένης κίνησης, του πόνου, της παθολογίας, της ανασταλείσας λειτουργίας και της ύπαρξης του περιορισμού.
 – Πρακτικά εργαστήρια για τη βελτίωση της κινητικής αξιολόγησης και της ικανότητας επανεκπαίδευσης μέσα σε κλινικό περιβάλλον.
 – Πρακτική εφαρμογή βασικών αρχών για  τον συντονισμό και την αξιολόγηση της ποικιλίας των στοχευμένων μηχανισμών που συνδέονται με τα κινητικά προβλήματα των ασθενών.
 – Κλινική παρουσίαση των κινητικών διαταραχών της οσφυικής μοίρας και του ισχίου.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kineticcontrol.com


Το βιβλίο Kinetic Control


The Management of Uncontrolled Movement


Comerford MJ, Mottram SL. 2012


Published by Elsevier

Πρόγραμμα

Ημέρα 1η
09.00 – 09.30 Γιατί η κίνηση είναι σημαντική
09.30 – 10.30 Πως οι διαταραχές επηρεάζουν τη λειτουργεία και τα συμπτώματα την οσφυική μοίρα και το ισχίο. Το κινητικό σύστημα και κλινικός συλλογισμός
10.30 – 10.50 Διάλειμμα
10.50 – 12.30 Αρχές των δοκιμασιών των κινητικών διαταραχών και η διαδικασία της κλινικής διάγνωσης της μη ελεγχόμενης κίνησης.
12.30 – 13.30 Διάλειμμα
13.30 – 15.00 Έλεγχος διαταραχών κινητικού ελέγχου της οσφυικής μοίρας και establishing clinical subgrouping
15.00 – 15.20 Διάλειμμα
15.20 – 17.00 Συνεχής και στοχευμένη επανεκπαίδευση


Ημέρα 2η
09.00 – 10.30 Κλινική παρουσίαση των διαταραχών του κινητικού ελέγχου του ισχίου. Έλεγχος διαταραχών κινητικού ελέγχουτου ισχίου και establishing clinical subgrouping
10.30 – 10.50 Διάλειμμα
10.50 – 12.30 Αρχές επανεκπαίδευσης του βέλτιστου κινητικού ελέγχου και αποκατάστασης της υγιούς κίνησης. Γνωστική επανεκπαίδευση του κινητικού ελέγχου στις διαταραχές του κινητικού ελέγχου της οσφυικής μοίρας και του ισχίου.
12.30 – 13.30 Διάλειμμα
13.30 – 15.00 Συνέχεια με πρακτική εφαρμογή
15.00 – 15.20 Διάλειμμα
15.30 – 16.00/ 17.00 Αντιστοιχία κινητικής επανεκπαίδευσης πάνω στον συγκεκριμένο ασθενή / στόχοι και προτεραιότητες του ασθενή

Καθηγητές
Τρόποι Πληρωμής

1. Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα  • Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό της προκαταβολής ή να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard & American Express) από την σελίδα του κάθε σεμιναρίου, μέσω της VivaPayments.

  • Η σωστή καταχώριση και η γνησιότητα των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη.

  • Η EPIMORFOSIS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος.

  • Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

2. Κατάθεση – Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.


Μπορείτε να καταθέσετε ή να μεταφέρετε το σχετικό χρηματικό ποσό για την εγγραφή σας, γράφοντας το Ονοματεπώνυμό σας στο πεδίο “Αιτιολογία για τον δικαιούχο”, στους παρακάτω λογαριασμούς : 


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αριθμός λογαριασμού : 5238-070348-955
ΙΒΑΝ: GR5501722380005238070348955 SWIFT(BIC): PIRBGRAA
 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αριθμός λογαριασμού : 217/441034-39
IBAN: GR6801102170000021744103439 SWIFT(BIC): ETHNGRAA
 
ALPHA BANK:
Αριθμός λογαριασμού : 708002002013410
ΙΒΑΝ: GR4801407080708002002013410 SWIFT(BIC): CRBAGRAA
 
EUROBANK:
Αριθμός λογαριασμού : 0026.0037.01.0201090153
ΙΒΑΝ: GR4502600370000010201090153 SWIFT(BIC): ERBKGRAA
 
Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΕ


Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια  επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

Όροι Συμμετοχής

1. Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης,  πτυχίο ή δίπλωμα,
2. Παρέχεται έντυπo εκπαιδευτικό υλικό ( σημειώσεις ή το αντίστοιχο βιβλίο ).
3. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της EPIMORFOSIS, τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν επιστρέφονται.
4. Η EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και αναβολής των σεμιναρίων, ενημερώνοντας τους υποψήφιους συμμετέχοντες τηλεφωνικά ή /και μέσω sms & e-mail. Στην περίπτωση αυτή  στους συμμετέχοντες που δεν επιθυμούν  να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία, που θα οριστεί ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό που κατέβαλαν για την συμμετοχή τους σε άλλα σεμινάρια ή υπηρεσίες της εταιρίας, επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων.
5. Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
6. Ακύρωση της συμμετοχής από υπαιτιότητα του συμμετέχοντος, γνωστοποιείται  μόνο με email:
 • έως και 30 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το σύνολο του καταβληθέντος ποσού.
 • έως και 15 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το 50% των καταβληθέντων.
 • μετά την προθεσμία αυτή δεν επιστρέφεται κανένα ποσό εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ( υγείας ), οπότε και συνεκτιμώνται από την EPIMORFOSIS.
7. Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου θα επιβεβαιώνεται με e-mail ή/και sms που θα αποστέλλεται εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
8. Παρακαλείστε να μην αγοράζετε το αεροπορικό σας εισιτήριο έως ότου λάβετε το παραπάνω email (ή/και sms) επιβεβαίωσης ότι το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί. 
9. Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της αίθουσας διεξαγωγής και των ημερομηνιών.

Ξενοδοχεία

Μπορείτε να κάνετε απ’ ευθείας την κράτησή σας δηλώνοντας το όνομα της EPIMORFOSIS.
Hotel Delfini**  Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ.: +30 210 9415364 & 9415373

Χάρτης
Επικοινωνήστε μαζί μας:
Τ: 6946668680,
info@epimorfosis.gr
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Kinetic Control L1: Coordination efficiency to optimise movement retraining for Low Back & Hip ’22 – ΑΘΗΝΑΣ

120.00320.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: 4788dc1a-177f-47db-983c-6e0d35147352 Κατηγορίες: , , , Ετικέτα:
Είπαν για εμάς

Η EPIMORFOSIS διοργανώνει σεμινάρια εξειδίκευσης για επαγγελματίες αποκατάστασης. Έχω παρακολουθήσει αρκετά. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να εμπιστευτείτε την EPIMORFOSIS για την εξειδίκευση και τη διά βίου ενημέρωση σας.

- Αλέξανδρος Καραγιαννίδης -

Η Επιμόρφωση, σταθερή αξία είκοσι και παραπάνω χρόνια τώρα, οδηγεί την φυσικοθεραπεία και την διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, μπράβο στον Γιώργο Καράμπαλη και στους συνεργάτες του, χρωστάμε πολλά σε όλους σας, με εκτίμηση,

- Φίλιππος Τζιμούλης -

Ο καλύτερος φορέας επιμόρφωσης φυσικοθεραπευτών. Δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη γνώσεων που είναι απαραίτητες για κλινικό συλλογισμό. Μετεκπαίδευση υψηλού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

- Τσουκαλάς Κότσιρης Γεώργιος -

Τα πρώτα μου βήματα στην επαγγελματική εξειδίκευση ξεκίνησαν με την EPIMORFOSIS και συνεχίζουν. Παραμένει όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας, καλύπτοντας την ανάγκη για σύγχρονη και τεκμηριωμένη γνώση, σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένους εκπαιδευτικούς φορείς.

- Κώστας Πουλής -

Γνωρίζω τον Γιώργο Καράμπαλη και την EPIMORFOSIS επί σειρά ετών. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω πολλά κλινικά σεμινάρια και μπορώ να υποστηρίξω οτι, σε επίπεδο οργάνωσης και επιλογής εκπαιδευτών, έχουν πολύ υψηλό επίπεδο αναγνωρισμένου κύρους.

- Γεωργία Πέττα -

Η EPIMORFOSIS δικαιολογεί πλήρως το όνομά της, παρέχοντας υψηλού επιπέδου σεμινάρια. Ο Γιώργος Καράμπαλης λειτουργεί περισσότερο ως διαρκώς “εκπαιδευόμενος” παρά σαν επιχειρηματίας και αυτό είναι ένα ακόμη συν στην όλη προσπάθεια που γίνεται.

- Δημήτρης Σταμούλης -