HVLA Thrusts σε Σ.Σ. & Πύελο – Dr Sean Flannagan – ΑΘΗΝΑ 2024
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
4 ημέρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
06/06/2024
ΠΟΛΗ:
Αθήνα
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Αίθουσα σεμιναρίων EPIMORFOSIS
Καραολή & Δημητρίου (πρ. Ελευθερίας) 105
183 45 – Μοσχάτο
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
550€
ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:
200€   ( έως 05/06/2024 )
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
26
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
7
Απευθύνεται σε

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Φυσικοθεραπευτές, Οστεοπαθητικούς, Χειροπράκτες και Ιατρούς, πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή ισοτίμων σχολών με αυτά.

Γλώσσα Σεμιναρίου

Γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η Αγγλική και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.

Πληροφορίες

Το ΚδΒΜ EPIMORFOSIS προτίθεται να διοργανώσει σεμινάριο HVLA Thrusts για την Αυχενοθωρακική & Οσφυοπυελική Περιοχή με καθηγητή τον Dr. Sean Flannagan, MPTA/iM.IT Founder, Senior Instructor & HMNS/AACP Accredited Tutor και την Dr. Corey Brinton  iM.IT Senior Instructor & iM.IT Board Member.


Το πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που διδάσκει ο Dr. Sean Flannagan στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.


Το σεμινάριο διαρκεί 4 ημέρες και θα διεξαχθεί στην Αθήνα.


Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στα 550€.


Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής σας, θα πρέπει να προκαταβληθεί το ποσό των 200€.


Το υπόλοιπο ποσό των 350€ θα πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον 2 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.Advanced Manipulation, Manual Therapy & Clinical Management Courses


Combined MM-A & MM-B Manipulation Series Courses:  • MM-A: Spinal Manipulation + Adv. Cervicothoracic

  • MM-B: Spinal Manipulation + Adv. Lumbopelvic

Αυτό το τετραήμερο σεμινάριο έχει σχεδιαστεί πρωτίστως ως μια διαδραστική πρακτική αλλά και θεωρητική προσέγγιση της συνολικής φροντίδας της σπονδυλικής στήλης, με έμφαση στις τεχνικές χειρισμών thrust με υποστηρικτικούς χειρισμούς non-thrust και νευρομυΪκή εκπαίδευση.
Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν βασικές κινητικές δεξιότητες για την ασφαλή εφαρμογή τεκμηριωμένων τεχνικών χειρισμού της σπονδυλικής στήλης. (αυχενική, θωρακική, οσφυϊκή, ιερή) και σημαντικών ζωνών μετάβασης (άνω αυχενική, αυχενοθωρακική, θωρακοοσφυϊκή, οσφυοϊερή) ή χειρισμούς των άκρων, με άμεση εφαρμογή στην κλινική πρακτική.
Περιλαμβάνεται ανασκόπηση των επικαιροποιημένων κατευθυντήριων γραμμών κλινικής πρακτικής για την υποστήριξη της κλινικής συλλογιστικής,  ολοκληρωμένη νευρολογική εξέταση και διερεύνηση ενδεχόμενων κινδύνων (red flags).
Στις δύο πρώτες ημέρες θα δοθεί έμφαση στη διαφορική αξιολόγηση της αυχενοθωρακικής περιοχής, προτάσσοντας τον κλινικό συλλογισμό και την αναγνώριση προτύπων. Επιπροσθέτως, οι ποικίλες θεραπείες και η πρόοδος των ασθενών υποστηρίζονται με παρεμβάσεις προηγμένων τεχνικών thrust & non-thrust  και προσεγγίσεις νευρομυϊκής επανεκπαίδευσης, ειδικές  για αυχενοθωρακική δυσλειτουργία.
Στις επόμενες δύο ημέρες θα δοθεί έμφαση στη διαφορική αξιολόγηση της οσφυοπυελικής περιοχής, προτάσσοντας τον κλινικό συλλογισμό και την αναγνώριση προτύπων. Επιπλέον, οι ποίκιλες θεραπείες και η πρόοδος των ασθενών υποστηρίζονται με παρεμβάσεις προηγμένων τεχνικών thrust & non-thrust  και προσεγγίσεις νευρομυϊκής επανεκπαίδευσης, ειδικές  για οσφυοπυελική δυσλειτουργία.
Θα παρουσιαστούν πολλαπλές, μοναδικές, εναλλακτικές τεχνικές, που έχουν σχεδιαστεί για μεγαλόσωμους ασθενείς, προκειμένου οι θεραπευτές να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά κάθε ασθενή, ανεξαρτήτως σωματικής διάπλασης. Περιεχόμενα:
Ημέρες 1-2: Αυχενοθωρακική Περιοχή
1) Διάλεξη:  Εισαγωγές & Στόχοι του Σαββατοκύριακου
2) Διάλεξη: Ασφάλεια και επισκόπηση των νευρολογικών εξετάσεων
3) Εργαστήριο νευρολογικών εξετάσεων με πρακτική εξάσκηση
4) Διάλεξη: Βασικές αρχές της αυχενικής CPG/Εξέτασης.
5) Εργαστήριο Προχωρημένα. Στοιχεία εξέτασης ΑΜΣΣ/ΘΜΣΣ.
6) Διάλεξη: Πότε και πού ενδείκνυται χειρισμός.
7) Εργαστήριο Κατώτερη ΑΜΣΣ:
 a) Αίσθηση και χτίσιμο & κατανόηση των τεχνικών που εφαρμόζονται με ορμή ώστε να είναι ασφαλείς και άνετες.
 b) Δημιουργία τάσεων και εμποδίων
 c) HVLAT της μέσης ΑΜΣΣ
8) Εργαστήριο, Τεχνικές ΘΜΣΣ από καθιστή/ύπτια/πλάγια κατάκλιση: 
 a) Άνω θωρακική ύπτια HLVAT
 b) Κινητοποίηση με συμπίεση από πλάγια κατάκλιση
 c) Κινητοποίηση/χειρισμοί Μέσων πλευρών
9) Εργαστήριο Άνω ΑΜΣΣ ύπτια/καθιστή:
 a) Α1-2 χειρισμός απομάκρυνσης σε ύπτια θέση
 b) Τμηματική κινητοποίηση της ΑΜΣΣ μέσω υποβοηθούμενης περιστροφής του κορμού σε αγκιστρωτή θέση
 c) Νευρομυϊκή επανεκπαίδευση της Άνω ΆΜΣΣ από καθιστή/ύπτια HEP
10) Εργαστήριο χειρισμός ΟΜΣΣ με συμπίεση με χρήση του σώματος του θεραπευτή (body drop)
11) Εργαστήριο Αυχενοθωρακικής περιοχής μπρούμυτα/πλάγια/καθιστή/ύπτια:
      a) Πρηνή ΑυχενοΘωρακικήΣυμβολή έλξη CTJ.
      b) Κινητοποίηση με συμπίεση σε πλάγια κατάκλιση στην CTJ.
 c) Κατώτερη έκταση της σπονδυλικής στήλης NMR με χειροκίνητη υποβοήθηση OP σε ύπτια θέση/καθιστή
 d) Καθιστή έλξη/έκταση/στροφή της άνω CTJ.
 e) ΑΘΣ πρηνή/υψηλή/καθιστή εξέλιξη HEP
12) Συνεδρία ανασκόπησης
13) Εργαστήριο Αυχενική Α0-1 Καθιστή Πλάγιο scoop HLVT
14) Εργαστήριο ΙΛ άρθρωση kick-pull HVT
15) Εργαστήριο Θωρακοοσφυϊκή  impulse long sitting HVLAT
16) Εργαστήριο Πλευρές
 a) Ύπτια πλευρά HAC (hands across chest) (χέρια στο στήθος)
 b) Άνω πλευρές μέσω ώμου/αγκώνα HVLAT
 c) Εργαστήριο: Επανεξέταση της τοποθέτησης και της μηχανικής των Αυχενικών και Οσφυικών.
 d) Εργαστήριο Θώρακας
 e) Πρηνή ΘΜΣΣ HVLAT
 f) Πρηνή πλευρές HVLAT
17) Εργαστήριο Κλιμακωτή κινητοποίηση CTJ με προοδευτικότητα NMR & HEP
18) Εργαστήριο Καθιστή οπίσθια ΑΜΣΣ HVLAT
19) Διάλεξη Πότε και πού πρέπει να κάνουμε χειρισμό / Λόγοι αποτυχίας
20) Εργαστήριο Άνω ΑΜΣΣ Έλεγχος νευρολογικής αδυναμίας με δραστηριότητες διευκόλυνσης/αναστολής και HEP.
21) Εργαστήριο ΑτλαντοΙνιακής/AτλαντοAξονικής Επαφή με ζυγωματικό HVLAT
 a) ΑΙ/AA στροφική κινητοποίηση non thrust
 b) ΑΜΣΣ στροφική κινητοποίηση κράτημα από πηγούνι με νευρομυϊκή επανεκπαίδευση (NMR)
22) Εργαστήριο πρηνή ΑΘΣ πλάγια θέση HVLAT
23) Εργαστήριο Α2-CTJ καθιστή UPA κινητοποίηση με/ HEP προοδευτικότηταΗμέρες 3-4: Οσφυοπυελική Περιοχή
1) Διάλεξη/εργαστήριο: Ασφάλεια και επισκόπηση Νευρολογικής εξέτασης για το κάτω τεταρτημόριο
2) Διάλεξη: Οσφυϊκή CPG/Θεμελιώδη για την εξέταση
3) Εργαστήριο Προχωρημένο. ΟΜΣΣ συστατικά των εξετάσεων
4) Ανασκόπηση  ΟΜΣΣ HVLAT σε συμπίεση με το βάρος του σώματος του θεραπευτή
5) Εργαστήριο: κινητοποίηση σε συμπίεση ΟΜΣΣ & Οσφυοϊερή με PNF πατέντα και NMR iσε πλάγια κατάκλιση
6) Εργαστήριο: ΟΜΣΣ κάμψη NMR με κινητοποίηση με ιμάντες με/ PNF ανασκόπηση αρχών.
7) Εργαστήριο: ΘΜΣΣ HVLAT με τροποποίηση με ρολό αφρού
8) Ανασκόπηση κάτω ΑΜΣΣ HVLAT
9) Εργαστήριο: Οσφυοϊερή συμβολή τεχνικές kick-pull & kick push
10) Εργαστήριο: ΘΜΣΣ καθιστή κινητοποιήσεις κάμψης/έκτασης  με/ NMR
11) Εργαστήριο: Έλεγχος αδυναμίας κατώτερου τεταρτημορίου με/δραστηριότητες αναχαίτισης/διευκόλυνσης και HEP.
12) Διάλεξη. ΟΜΣΣ vs. Ισχίο Διαφορική Διάγνωση
13) Εργαστήριο: Αξονική συμπίεση/έλξη ισχίου/οσφυϊκό-πυελικό ισχίο NMR.
14) Εργαστήριο: Πλάγια κάμψη από-συστροφή & κινητοποίση πλάγιας κάμψης με/ NMR.
15) Εργαστήριο: Τροποποιημένη ΘΜΣΣ τροποποιημένο HVLAT μέσα από τα γόνατα για τον μικρόσωμο επαγγελματία.
16) Ανασκόπηση Α1-2 μηχανική και τεχνική
17) Εργαστήριο:Οσφυϊκή προστατευτική στήριξη με έκταση ισχίου NMR ξαπλωμένη σε θέση αγκίστρι με προοδευτικότητα HEP.
18) Εργαστήριο: Κινητοποίηση του ισχίου με ζώνη κινητοποίησης.
19) Εργαστήριο: Χειρισμός έλξης του ισχίου με ζώνη κινητοποίησης.
20) Ανασκόπηση: ΘΟΣ χειρισμός από καθιστή long impulse
21) Εργαστήριο: Καθιστή ΘΜΣΣ κινητοποίηση κάμψης/έκτασης με NMR.
22) Ανασκόπηση: Τεχνικές CTJ από πρηνή
23) Ανασκόπηση: 5 λόγοι για να χρησιμοποιήσετε χειρισμό.
24) Round robin Ανασκόπηση.
25) Ερωτήσεις – Απαντήσεις.


Περισσότερες πληροφορίες στα αγγλικά, θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: Institute of Manual & Integrative Therapy.


Δείτε το βίντεο:


Πρόγραμμα

Ημέρα 1


09:00 Διάλεξη: Εισαγωγή, Προσδοκίες & Στόχοι.
09:45 Ενδείξεις, αντενδείξεις, Ανασκοπήσεις για αγγειακά ζητήματα
10:15 Διάλεξη: Νευρολογική εξέταση
10:30 Εργαστήριο 1: Επίδειξη νευρολογικής εξέτασης και εργαστήριο
10:45 c/s HVLT επίδειξη και πρώτη επαφή με το αντικείμενο.
11:00 Διάλεξη:  Λόγοι αποτυχίας
11:15 Διάλειμμα
11:25 Διάλεξη: Αυχενική CPG/Βασικές αρχές εξετάσεων
11:50 Εργαστήριο 2: ΑΜΣΣ/ΘΜΣΣ στοιχεία εξέτασης για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση τμημάτων.
12:30 Εργαστήριο 3: HVLAT Κάτω ΑΜΣΣ
13:00 Διάλειμμα
14:00 Εργαστήριο 4:HVLAT  Άνω ΘΜΣΣ και  κινητοποιήσεις από καθιστή και πλάγια κατάκλιση
14:45 Εργαστήριο 5: HVLAT Άνω ΑΜΣΣ (Α1-2)  με νευρομυϊκή επανεκπαίδευση  (NMR)
15:30 Εργαστήριο 6: ΟΜΣΣ HLVAT body drop + πρακτική
16:15 Διάλειμμα
16:30 Εργαστήριο 7: Αυχενοθωρακική Συμβολή HVLAT και  NMR σε πρηνή, καθιστή και πλάγια κατάκλιση
17:15 Round Robin/Ανασκόπηση
18:00 Λήξη


Ημέρα 2:


09:00 Ερωτήσεις & απαντήσεις
09:15 Εργαστήριο 8:  HVLAT Άνω ΑΜΣΣ (Α0-1) καθιστή
09:50 Εργαστήριο 9: HVLAT ΟΜΣΣ και  ΙΛ, kick-pull προσέγγιση
10:20 Εργαστήριο 10: HVLAT Θωρακοσφυϊκή Συμβολή καθιστή.
11:00 Διάλειμμα
11:15 Εργαστήριο 11: HVLAT Χέρια σταυρωμένα στο στήθος Ύπτια Οπίσθιο-Πρόσθια προσέγγιση Πλευρών και Προσθιο-Οπίσθια προσέγγιση Πλευρών.
11:45 Ανασκόπηση HVLAT Άνω ΑΜΣΣ και Τεχνική Συμπίεσης ΟΜΣΣ
12:15 Εργαστήριο 12: HVLAT Πρηνή ΘΜΣΣ, Πλευρές και NMR και διαβαθμίσεις κινητοποιήσεων άνω ΘΜΣΣ.
13:00 Διάλειμμα
14:00 Διάλεξη: Πότε και που να κάνω χειρισμό HVLAT.
14:30 Εργαστήριο 13 HVLAT Τροποποιημένη προσέγγιση Gonstead Καθιστή
15:00 Επίδειξη: Νευρολογική Εξέταση Άνω Τεταρτημορίου με διευκολυντικές/αναχαιτιστικές επιρροές και NMR.
15:30 Εργαστήριο 14:  Καθιστή  ΑΜΣΣ και κινητοποιήσεις ΑΘΣ  με NMR HEP άνω ΑΜΣΣ
16:00 Εργαστήριο 15: HVLAT Α0-1 Ύπτια ζυγωματική επαφή που ακολουθείται με non-thrust  και NMR
16:45 Εργαστήριο 15: Τροποποιημένος χειρισμός foam roll  ΘΜΣΣ και ΘΜΣΣ τροποποιημένο γονατιστή
17:00 Round Robin/Ανασκόπηση της ημέρας
18:00 Λήξη


Ημέρα 3


09:00 Ερωτήσεις & Απαντήσεις από της μέρες 1 and 2
09:20 Αναθεώρηση και πρακτική της νευρολογικής εξέτασης
09:45 Διάλεξη Οσφυοπυελική/ΙΛ περιεχόμενα των εξετάσεων και πρακτική
10:15 Εργαστήριο 1: HVLAT ΟΜΣΣ Συμπιέση με  Body Drop
10:45 Εργαστήριο 2: HVLAT ΘΜΣΣ ύπτια τρεις παραλλαγές
11:15 Διάλειμμα
11:30 Εργαστήριο 3: Καθιστή ΘΜΣΣ κινητοποίηση με NMR
12:00 Εργαστήριο 4: κάτω ΑΜΣΣ επανεξέταση και εξάσκηση
12:30 Διάλεξη:  Ασκήσεις ταχύτητας και Νευρολογική εξέταση κάτω τεταρτημορίου με διευκολυντικές/αναχαιτιστικές επιρροές και NMR.
13:00 Διάλειμμα
14:00 Εργαστήριο 5: ΟΜΣΣ compression mobilizations και NMR
14:45 Εργαστήριο 6:  Πρηνή ΑΘΣ Στροφικό HVLAT Ανασκόπηση με παραλλαγή.
15:25 Εργαστήριο 7: HVLAT thrust με έλξη στο Ισχίο με και χωρίς ζώνη, ακολουθούμενη από non-thrust κινητοποίηση και NMR γλουτών και ενεργοποίηση HEP
15:55 Εργαστήριο 8: HVLAT Άνω ΑΜΣΣ (Α1-2) Ανασκόπηση
16:15 Διάλειμμα
16:30 Εργαστήριο 9: ΟΜΣΣ HLVAT Kick-pull και kick-push παραλλαγές
17:15 Round Robin/Ανασκόπηση
18:00 Λήξη 


Day 4:


09:00 Ερωτήσεις & Απαντήσεις
09:15 Εργαστήριο 10: HVLAT Άνω ΑΜΣΣ (Α0-1) καθιστή ανασκόπηση
09:50 Εργαστήριο 11: ΘΜΣΣ συμπιεστικές κινητοποιήσεις σε πλάγια θέση
10:30 Εργαστήριο 10: Ισχίο non-thrust κινητοποίηση κατά μήκος με ζώνη και παραλλαγές κινητοποίησης.
11:00 Διάλειμμα
11:15 Ερωτήσεις & απαντήσεις και feedback επίδειξης
11:45 Εργαστήριο 11: NMR PPT κατά μήκος με ζώνη με PNF.
12:15 Εργαστήριο 12: Ενεργοποίηση γλουτιαίων, NMR, και απομόνωση με HEP.
13:00 Διάλειμμα
14:00 Εργαστήριο 13: Καθιστή HVLAT ΑΜΣΣ Ανασκόπηση.
14:30 Εργαστήριο 14: Κινητοποιήσεις Έλξης ισχίου από πλάγια θέση και προσεγγίσεις οσφυϊκής εγκάρσιας κινητοποίησης.
15:00 Εργαστήριο 15: Καθιστή Θωρακοσφυϊκή Συμβολή Τεχνικές ωθήσεων με 2 παραλλαγές
15:30 Εργαστήριο 14: Καθιστή ΘΜΣΣ NMR και κινητοποιήσεις.
16:00 Εργαστήριο 15: Πλάγια θέση ΟΜΣΣ Έκταση NMR και κινητοποιήσεις έλξης.
16:45 Ερωτήσεις και απαντήσεις
17:00 Round Robin/Ανασκόπηση της ημέρας
18:00 Λήξη

Καθηγητές
Τρόποι Πληρωμής

1. Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα  • Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό της προκαταβολής ή να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard & American Express) από την σελίδα του κάθε σεμιναρίου, μέσω της VivaPayments.

  • Η σωστή καταχώριση και η γνησιότητα των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη.

  • Η EPIMORFOSIS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος.

  • Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

2. Κατάθεση – Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.


Μπορείτε να καταθέσετε ή να μεταφέρετε το σχετικό χρηματικό ποσό για την εγγραφή σας, γράφοντας το Ονοματεπώνυμό σας στο πεδίο “Αιτιολογία για τον δικαιούχο”, στους παρακάτω λογαριασμούς : 


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αριθμός λογαριασμού : 5238-070348-955
ΙΒΑΝ: GR5501722380005238070348955 SWIFT(BIC): PIRBGRAA
 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αριθμός λογαριασμού : 217/441034-39
IBAN: GR6801102170000021744103439 SWIFT(BIC): ETHNGRAA
 
ALPHA BANK:
Αριθμός λογαριασμού : 708002002013410
ΙΒΑΝ: GR4801407080708002002013410 SWIFT(BIC): CRBAGRAA
 
EUROBANK:
Αριθμός λογαριασμού : 0026.0037.01.0201090153
ΙΒΑΝ: GR4502600370000010201090153 SWIFT(BIC): ERBKGRAA
 
Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΕ


Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια  επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

Όροι Συμμετοχής

1. Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης,  πτυχίο ή δίπλωμα,
2. Παρέχεται έντυπo εκπαιδευτικό υλικό ( σημειώσεις ή το αντίστοιχο βιβλίο ).
3. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της EPIMORFOSIS, τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν επιστρέφονται.
4. Η EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και αναβολής των σεμιναρίων, ενημερώνοντας τους υποψήφιους συμμετέχοντες τηλεφωνικά ή /και μέσω sms & e-mail. Στην περίπτωση αυτή  στους συμμετέχοντες που δεν επιθυμούν  να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία, που θα οριστεί ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό που κατέβαλαν για την συμμετοχή τους σε άλλα σεμινάρια ή υπηρεσίες της εταιρίας, επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων.
5. Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
6. Ακύρωση της συμμετοχής από υπαιτιότητα του συμμετέχοντος, γνωστοποιείται  μόνο με email:
 • έως και 30 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το σύνολο του καταβληθέντος ποσού.
 • έως και 15 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το 50% των καταβληθέντων.
 • μετά την προθεσμία αυτή δεν επιστρέφεται κανένα ποσό εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ( υγείας ), οπότε και συνεκτιμώνται από την EPIMORFOSIS.
7. Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου θα επιβεβαιώνεται με e-mail ή/και sms που θα αποστέλλεται εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
8. Παρακαλείστε να μην αγοράζετε το αεροπορικό σας εισιτήριο έως ότου λάβετε το παραπάνω email (ή/και sms) επιβεβαίωσης ότι το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί. 
9. Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της αίθουσας διεξαγωγής και των ημερομηνιών.

Ξενοδοχεία

Μπορείτε να κάνετε απ’ ευθείας την κράτησή σας δηλώνοντας το όνομα της Εpimorfosis.
Hotel Delfini** 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ.: +30 210 94 15 364 & 94 15 373

Χάρτης

HVLA Thrusts σε Σ.Σ. & Πύελο – Dr Sean Flannagan – ΑΘΗΝΑ 2024

200.00550.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: fda0944d-19bf-4cc7-95e8-2cd9ba02f84d Κατηγορίες: , Ετικέτα:
Είπαν για εμάς

Η EPIMORFOSIS διοργανώνει σεμινάρια εξειδίκευσης για επαγγελματίες αποκατάστασης. Έχω παρακολουθήσει αρκετά. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να εμπιστευτείτε την EPIMORFOSIS για την εξειδίκευση και τη διά βίου ενημέρωση σας.

- Αλέξανδρος Καραγιαννίδης -

Η Επιμόρφωση, σταθερή αξία είκοσι και παραπάνω χρόνια τώρα, οδηγεί την φυσικοθεραπεία και την διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, μπράβο στον Γιώργο Καράμπαλη και στους συνεργάτες του, χρωστάμε πολλά σε όλους σας, με εκτίμηση,

- Φίλιππος Τζιμούλης -

Ο καλύτερος φορέας επιμόρφωσης φυσικοθεραπευτών. Δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη γνώσεων που είναι απαραίτητες για κλινικό συλλογισμό. Μετεκπαίδευση υψηλού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

- Τσουκαλάς Κότσιρης Γεώργιος -

Τα πρώτα μου βήματα στην επαγγελματική εξειδίκευση ξεκίνησαν με την EPIMORFOSIS και συνεχίζουν. Παραμένει όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας, καλύπτοντας την ανάγκη για σύγχρονη και τεκμηριωμένη γνώση, σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένους εκπαιδευτικούς φορείς.

- Κώστας Πουλής -

Γνωρίζω τον Γιώργο Καράμπαλη και την EPIMORFOSIS επί σειρά ετών. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω πολλά κλινικά σεμινάρια και μπορώ να υποστηρίξω οτι, σε επίπεδο οργάνωσης και επιλογής εκπαιδευτών, έχουν πολύ υψηλό επίπεδο αναγνωρισμένου κύρους.

- Γεωργία Πέττα -

Η EPIMORFOSIS δικαιολογεί πλήρως το όνομά της, παρέχοντας υψηλού επιπέδου σεμινάρια. Ο Γιώργος Καράμπαλης λειτουργεί περισσότερο ως διαρκώς “εκπαιδευόμενος” παρά σαν επιχειρηματίας και αυτό είναι ένα ακόμη συν στην όλη προσπάθεια που γίνεται.

- Δημήτρης Σταμούλης -