Fascial Distortion Model Module 3 – FDM3 (Typaldos Method) ’21 – ΑΘΗΝΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
3 ημέρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
10/11/2018
ΠΟΛΗ:
Αθήνα
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Αίθουσα σεμιναρίων EPIMORFOSIS
Καραολή & Δημητρίου (πρ. Ελευθερίας) 105
183 45 – Μοσχάτο
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
450€
ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:
200€
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
0
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
0
Απευθύνεται σε

Το σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά σε αυτούς που έχουν παρακολουθήσει το Module 2.

Γλώσσα Σεμιναρίου

Γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η Αγγλική και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.

Πληροφορίες

Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS προτίθεται να διοργανώσει το 1ο σεμινάριο της μεθόδου Τυπάλδου (Typaldos Method), “Μοντέλο Περιτονιακής Παραμόρφωσης – Fascial Distortion Model (FDM)”, υπό την αιγίδα της EFDMA (European Fascial Distortion Model Association) με καθηγητή τον Markus Nagel.


Το σεμινάριο διαρκεί 3 μέρες και θα διεξαχθεί στην Αθήνα.


Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στο ποσό των 450€.


Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής θα πρέπει να προκαταβληθεί το ποσό των 200€.


Το υπόλοιπο ποσό των 250€ θα πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον 2 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.


Το Μοντέλο Περιτονιακής παραμόρφωσης (FDM)


Το μοντέλο περιτονιακής παραμόρφωσης (FDM) είναι μια ειδική ιατρική προσέγγιση η οποία αποδίδει τα αίτια των σωματικών βλαβών και της μειωμένης κινητικής λειτουργίας σε μία ή περισσότερες εκ των 6 τυπικών μορφών περιτονιακής παραμόρφωσης στον ανθρώπινο οργανισμό.
Μόλις η παραμόρφωση διορθωθεί, είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μια αποτελεσματική και μετρήσιμη θεραπεία του πόνου και της περιορισμένης κινητικότητας.
Στην FDM, η διαδικασία της διάγνωσης είναι βασισμένη σε 3 πυλώνες ανάλυσης. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη γλώσσα του σώματος ενός ασθενή όταν περιγράφει τον πόνο.
Οι αυθόρμητες εκφράσεις του ασθενή μπορούν να αποτελέσουν άμεσες ενδείξεις περιτονιακής παραμόρφωσης.
Το ιστορικό του ασθενή καθώς και μια σειρά εξετάσεων ολοκληρώνουν την διάγνωση με βάση το μοντέλο της FDM.
Οι αρχές του μοντέλου FDM μπορούν να εφαρμοστούν σε μια ποικιλία διαφορετικών ιατρικών χώρων και να διευρύνουν τις επιλογές διάγνωσης που έχουν στη διάθεση τους γιατροί και φυσικοθεραπευτές.
Η μέθοδος FDM μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική θεραπεία σε ασθενείς που παρουσιάζουν ποικιλία ιατρικών διαγνώσεων, αλλά επί του παρόντος η μέθοδος FDM επικεντρώνεται σε μυοσκελετικά προβλήματα και χρόνιο πόνο.Ο όρος «Μοντέλο περιτονιακής παραμόρφωσης (FDM)» είναι ο συνδυασμός 3 διαφορετικών λέξεων:


1.Περιτονία
Οι περιτονίες είναι δομές συνδετικού ιστού. Σύμφωνα με το μοντέλο της FDM, αποτελούν το κλειδί στην διάγνωση και θεραπεία ποικίλων σωματικών παθήσεων.
Στις μέρες μας η επιστήμη της ιατρικής αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της περιτονίας στο ανθρώπινο σώμα, γεγονός που υποστηρίζεται από έναν αυξανόμενο αριθμό επιστημονικών μελετών μέσα στο μοντέλο θεραπείας της FDM.


2.Παραμόρφωση
Οι παραμορφώσεις είναι συστροφές, στρεβλώσεις ή παρεκτοπίσεις των περιτονιών.
Κάθε θεραπεία FDM στοχεύει στη διόρθωση αυτών των παραμορφώσεων με τη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών όπως η «δια χειρός» μέθοδος Τυπάλδου.
Μετά από την διόρθωση, ο ασθενής θα παρατηρήσει μια σημαντική ή πλήρη μείωση του πόνου.


3.Μοντέλο
Το μοντέλο της FDM είναι ένα κλινικό μοντέλο.
Δια μέσου της συλλογής εμπειρικών δεδομένων, ο Stephen Typaldos, D.O., δημιουργός της FDM, ανέπτυξε ένα μοντέλο μέσα από το οποίο συσχετίζει συγκεκριμένες περιτονιακές παραμορφώσεις, με την παραδοσιακή διάγνωση και επιλογές αποτελεσματικής θεραπείας.
Γιατροί και φυσικοθεραπευτές που εφαρμόζουν την μέθοδο FDM, χρησιμοποιούν το Μοντέλο Fascial Distortion ώστε να φτάσουν σε μια ακριβή ατομική διάγνωση και να επιλέξουν μια συγκεκριμένη θεραπεία.


Εφαρμογή της FDM
Η FDM είναι μια ξεχωριστή και ουδέτερη προσέγγιση. Δίνει τη δυνατότητα στον ιατρό ή φυσικοθεραπευτή να επιλέξει την καλύτερη εξατομικευμένη θεραπεία για τον ασθενή μέσω της επαναξιολόγησης παραδοσιακών ιατρικών διαγνωστικών εργαλείων.
Κάθε θεραπεία FDM έχει σαν στόχο την ανατομική διόρθωση της παραμορφωμένης περιτονίας.
Μόλις αυτή η διόρθωση επιτευχθεί, θα παρατηρηθεί άμεσα βελτίωση στην δύναμη, την κινητικότητα και στην μείωση του πόνου.
Δεν απαιτούνται μεγάλα χρονικά διαστήματα αποκατάστασης (και κατ’ επέκταση απραξίας) και είναι πιθανή η γρήγορη επιστροφή στην φυσική δραστηριότητα.


Ο Stephen Typaldos, D.O. ανέπτυξε συγκεκριμένες δια χειρός τεχνικές. Αυτές αποτελούν την βάση της λεγόμενης μεθόδου Τυπάλδου και διδάσκονται μέσω σεμιναρίων FDM σύμφωνα με τις ποιοτικές οδηγίες που ορίζονται από την European Fascial Distortion Model Association (EFDMA).


Η μέθοδος Τυπάλδου έχει χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με τις παρακάτω καταστάσεις:
  – Οξύ πόνος εξαιτίας διαστρέμματος ή εξαρθρήματος
  – Αθλητικές κακώσεις, όπως διαστρέμματα συνδέσμων, μώλωπες, μυϊκές ρήξεις κτλ.
  – Ραχιαλγία, οσφυαλγία, σπασμοί ώμων και αυχένα
  – Προβλήματα κινητικότητας
  – Συμπτώματα όπως μούδιασμα, παραισθησία, αίσθημα αδυναμίας στα κάτω άκρα ή αστάθεια
  – Κάποιες παθήσεις εσωτερικών οργάνων


Με την ολοκλήρωση του FDM Module 3 θα διεξαχθούν εξετάσεις για την απόκτηση του Βασικού Πτυχίου, για όσους το επιθυμούν.


Το κόστος των εξετάσεων για το Βασικό Πτυχίο ανέρχεται στο ποσό των 100 ευρώ


Τα οφέλη της απόκτησης της βασικής πιστοποίησης ως θεραπευτή EFDMA: • Τεκμηρίωση της επιτυχούς ολοκλήρωσης όλης της σειράς των σεμιναρίων

 • Εμφάνιση του ονόματος του θεραπευτή στον κατάλογο των πιστοποιημένων θεραπευτών EFDMA (Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της EFDMA)

 • Προϋπόθεση για συμμετοχή σε προχωρημένα σεμινάρια FDM

Διαδικασία των εξετάσεων: • Αξιολόγηση 10 videos ασθενών με χειρονομίες πόνου

 • 30 single-choice ερωτήσεις κατανόησης των βασικών του FDM (πχ: “Το Triggerband προκαλεί αίσθημα τραβήγματος ή κάψιμο”, σωστό ή λάθος;)

 • Πρακτική και κλινική εξέταση βασισμένη σε σύντομα παραδείγματα ασθενών με προβλήματα στον ώμο, στην ΠΔΚ, στο γόνατο, στο ισχίο, στην οσφύ και στον αυχένα (ύλη από το module 1 & 2), 10 – 15 λεπτά / συμμετέχοντα.

Συνθήκες επιτυχούς ολοκλήρωσης των εξετάσεων: 1. Τουλάχιστον το 80% των απαντήσεων από τα παραδείγματα των 10 videos και των 30 single-choice ερωτήσεων να είναι σωστές

 2. Οι συμμετέχοντες πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να αξιολογήσουν βάσει του μοντέλου FDM και να δουλέψουν με τη μέθοδο του Τυπάλδου

 3. Προφίλ απαιτήσεων: Βασικό

 4. Οι θεραπευτές που χρησιμοποιούν την μέθοδο FDM στην πράξη και θα διαβάσουν τις σημειώσεις  θα περάσουν τις εξετάσεις με επιτυχία.

Stephen Typaldos D.O. – Ο Πρωτοπόρος του μοντέλου παραμόρφωσης περιτονίας (FDM)


Ο Stephen Typaldos, D.O. γεννήθηκε στις ΗΠΑ το 1957. Αφού αποφοίτησε με το πτυχίο του Οστεπαθητικού Ιατρού εργάστηκε σε νοσοκομεία ως γενικός ιατρός και γιατρός στα επείγοντα, καθώς και στο δικό του θεραπευτήριο.
Το 1991, ο Τυπάλδος άρχισε να αναπτύσσει ένα εξ ολοκλήρου νέο διαγνωστικό και θεραπευτικό μοντέλο παρακολουθώντας προσεκτικά τους ασθενείς του. Κοιτώντας και ακούγοντας τους στενά, αναγνώρισε ότι οι ασθενείς διαισθητικά γνωρίζουν ποια θεραπευτικά βήματα είναι σημαντικά για την ανάρρωσή τους και το εκφράζουν με χαρακτηριστικές χειρονομίες και φράσεις. Διαπίστωσε ότι εστιάζοντας στη δια χειρός θεραπεία του με βάση αυτές τις ενδείξεις μπορούσε να επιτύχει την άμεση και αποτελεσματική ανακούφιση του πόνου.
Τα αποτελέσματα που είδε ο Τυπάλδος τον ενθάρρυναν να περιγράψει με λεπτομέρεια την προσέγγιση FDM, καθώς και το προκύπτον μοντέλο θεραπείας. Αποκάλυψε τα ευρήματα του σε διάφορα ιατρικά περιοδικά και στη συνέχεια δημιούργησε και δημοσίευσε την πρωτοποριακή διατριβή του για το Μοντέλο Fascial Distortion (FDM) σε αρκετά βιβλία.
Ο Stephen Typaldos πέθανε ξαφνικά στις 5 Απριλίου 2006 στην ηλικία των 49 ετών. Από τότε μαθητές και συνάδελφοί του σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Ιαπωνία και Αφρική σχηματίζουν ενώσεις FDM προκειμένου να διασφαλιστούν ποιοτικά πρότυπα στην εκπαίδευση FDM καθώς και να επιτραπεί διαπολιτισμική ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με την FDM.


Βιβλίο

The Fascial Distortion Model


Από τον Stephen Typaldos D.O.
Μέθοδος Τυπάλδου


Έκδοση του Ευρωπαϊκού Συλλόγου “Fascial Distortion Model Association” (EFDMA)
Hard cover; Ιατρικό εγχειρίδιο, 216 σελίδες, 77 illustrations, bound
Γλώσσα: Αγγλική
ISBN: 978-3-9502774-2-5
Αυτό το ενημερωμένο βιβλίο για το μοντέλο της fascial distortion (FDM) σύμφωνα με τον Stephen Typaldos, περιλαμβάνει τα βασικά του FDM και περιγράφει την χρήση της μεθόδου του Τυπάλδου στην πράξη. Αντίστοιχα με το πρόγραμμα σπουδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης FDM (EFDMA) το βιβλίο περιγράφει την θεωρία των διαφορετικών περιτονιακών παραμορφώσεων, την διάγνωση FDM και την πρακτική εφαρμογή της μεθόδου στο κινητικό σύστημα. Επιπρόσθετα, παρουσιάζει την ιστορική εξέλιξη του μοντέλου και πραγματεύεται την θεραπευτική προσέγγιση της FDM σε σύγκριση με την αλλοπαθητική θεραπεία.


European Fascial Distortion Model Association


Το EFDMA είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Στόχος του είναι να υποστηρίξει και να προωθήσει έρευνα και εκπαίδευση στους τομείς του Fascial Distortion Model (FDM) και της μεθόδου Typaldos.


Το EFDMA θέτει ορισμένα πρότυπα στην εκπαίδευση και την προώθηση του Fascial Distortion Model (FDM) στην Ευρώπη και προσφέρει πληροφορίες σχετικά με το FDM, τις βασικές αρχές και την εφαρμογή του στη θεραπεία ενός διαφορετικού φάσματος παθήσεων σε ιατρικούς επαγγελματίες καθώς και σε ασθενείς.


Σήμερα, το EFDMA αριθμεί περίπου 600 μέλη στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ιταλία, την Πολωνία, το Λουξεμβούργο, την Ελβετία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Ρωσία, την Ουγγαρία και τη Νορβηγία.


Η επιτροπή EFDMA αποτελείται επί του παρόντος από επτά γιατρούς, οστεοπαθητικούς και φυσιοθεραπευτές που εργάζονται σε εθελοντική βάση. Και οι επτά χρησιμοποιούν με επιτυχία το FDM και τη μέθοδο Typaldos στους ασθενείς τους.


Η επιτροπή EFDMA αποτελείται επί του παρόντος από επτά γιατρούς, οστεοπαθητικούς και φυσιοθεραπευτές που εργάζονται σε εθελοντική βάση.


Και οι επτά χρησιμοποιούν με επιτυχία τη μέθοδο FDM και τη μέθοδο Typaldos στους ασθενείς τους.
Διδακτέα ύληΤο πρόγραμμα σπουδών του European Fascial Distortion Model Association EFDMA διαμορφώνει: 1. FDM Basic (ενότητες 1-3),

 2. Βασικό πιστοποιητικό FDM (FDM BC),

 3. Πρακτική εξάσκηση,

 4. FDM Advanced,

 5. Διεθνές πιστοποιητικό FDM (FDM IC) και

 6. Εκπαίδευση για να γίνετε πιστοποιημένος FDM-Εκπαιδευτής.

Το FDM Basic καθοδηγείται αποκλειστικά από πιστοποιημένους και καταρτισμένους FDM-Εκπαιδευτές, οι οποίοι εκπαιδεύονται σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος σπουδών EFDMA.


Επισκόπηση πορεία εκπαίδευσης FDM


FDM_Trainingpath_EFDMA


Το FDM Basic αποτελείται από 3 ενότητες. Κάθε ενότητα αποτελείται από τουλάχιστον 20 μονάδες (UST).


Η ενότητα 1 είναι η είσοδος στην εκπαίδευση FDM και πρέπει να ολοκληρωθεί πρώτα.


Οι ενότητες 2 και 3 μπορούν να ολοκληρωθούν με διαφορετική σειρά, αλλά συνιστάται να επισκεφθείτε τη μονάδα 2 πριν από τις 3.


Ενότητα 1:


• Βασική εισαγωγή στο μοντέλο Fascial Distortion (FDM)


• Γενικές αρχές εξέτασης και θεραπείας


• Ειδικές αρχές εξέτασης και θεραπείας του ώμου, του γόνατος και του αστραγάλου που εφαρμόζουν τη μέθοδο Typaldos


Ενότητα 2:


• Επαναληπτικό μάθημα και αναθεώρηση βασικών γνώσεων


• Ειδικές αρχές εξέτασης και θεραπείας της πυελικής περιοχής / ισχίων, κάτω και μεσαία πλάτη και λαιμό που εφαρμόζουν τη μέθοδο Typaldos


Ενότητα 3:


• Επαναληπτικό μάθημα και αναθεώρηση βασικών γνώσεων


• Ειδικές αρχές εξέτασης και θεραπείας των κάτω και άνω άκρων και της περιοχής της κεφαλής που εφαρμόζει τη μέθοδο Typaldos


Πρακτική εξάσκηση


Κριτήρια εισόδου: ολοκλήρωση του FDM Basic.


 Το βασικό πιστοποιητικό FDM (FDM BC) δεν είναι απαίτηση.


Η Πρακτική Εκπαίδευση παρέχει μια αναθεώρηση και εμβάθυνση των βασικών περιεχομένων του FDM.


Λεπτομερές περιεχόμενο παρατίθεται στο εκπαιδευτικό ημερολόγιο.


Βασικό πιστοποιητικό FDM (FDM BC)


Αφού ολοκληρώσετε τις ενότητες 1-3, μπορείτε να λάβετε μέρος στην τελική εξέταση (FDM BC).


Ένας θετικός βαθμός αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή σε περαιτέρω προχωρημένα σεμινάρια FDM.


Επιπλέον, ο επιτυχημένος πτυχιούχος δικαιούται να προστεθεί στον επίσημο κατάλογο των επαγγελματιών FDM.


Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής αναγνωρισμένη απο την EFDMAΠρόγραμμα

Ημέρα 1η
13.30 Συζήτηση των στρατηγικών διάγνωσης και θεραπείας μέσα από παραδείγματα ασθενών – χρήση videos
15.00 Ερωτηματολόγιο διαφορικής διάγνωσης για περιτονιακές παραμορφώσεις
16.00 Επανάληψη και εμβάθυνση των περιτονιακών Παραμορφώσεων: πορεία, διάγνωση, θεραπεία
17.00 Επανάληψη τεχνικών: ισχίο, λεκάνη, πλάτη, αυχένας (Modul 2)
18.00 Τέλος 1ης μέρας


Ημέρα 2η
09.00 Εξειδικευμένη αξιολόγηση και θεραπεία: Άνω τμήμα του άνω άκρου
θεωρία: μεσομύιο διάφραγμα
11.00 Παρουσίαση ασθενή
12.00 Εξειδικευμένη αξιολόγηση και θεραπεία: αγκώνα
Θεωρία: Αθροιστικές επαναλαμβανόμενες κακώσεις (CRI)
13.00 Διάλειμμα
14.00 Εξειδικευμένη αξιολόγηση και θεραπεία: κάτω τμήμα του άνω άκρου
Θεωρία: μεσόστεος μεμβράνη διαφοροποίηση σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
16.00 Παρουσίαση ασθενή
17.00 Εξειδικευμένη αξιολόγηση και θεραπεία: καρπός, χέρι, δάχτυλα
Θεωρία: κατάγματα στην FDM
18.00 Τέλος 2ης μέρας


Ημέρα 3η
09.00 Εξειδικευμένη αξιολόγηση και θεραπεία κεφαλιού: πονοκέφαλος, αυτί, σαγόνι
Θεωρία: άγχος και τάση των ιστών
11.00 Παρουσίαση ασθενή
12.00 Εξειδικευμένη αξιολόγηση και θεραπεία: μηρός
Θεωρία: μυϊκοί τραυματισμοί
13.00 Εξειδικευμένη αξιολόγηση και θεραπεία: Κάτω άκρο και πόδι
Κλινικό παράδειγμα: Ρήξη αχίλλειου τένοντα
14.00 Τέλος module 3


Έναρξη εξετάσεων (για όσους επιθυμούν)

14.15    Videos
14.30    Single-Choice Test
15.00    Πρακτικές εξετάσεις του 1ου γκρουπ (γκρουπ ανά 2 συμμετέχοντες πάντα, 20’ / γκρουπ)
15.20   2ου γκρουπ
15.40   3ου γκρουπ
16.00   ……

Καθηγητές
Τρόποι Πληρωμής

1. Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα • Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό της προκαταβολής ή να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard & American Express) από την σελίδα του κάθε σεμιναρίου, μέσω της VivaPayments.

 • Η σωστή καταχώριση και η γνησιότητα των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη.

 • Η EPIMORFOSIS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος.

 • Τραπεζική προμήθεια, εάν προβλέπεται, βαρύνει την EPIMORFOSIS.

2. Κατάθεση – Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.


Μπορείτε να καταβάλετε το σχετικό χρηματικό ποσό με κατάθεση ή μεταφορά στους παρακάτω λογαριασμούς, με Δικαιούχο το  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ο.Ε.
Ως αιτιολογία στην κατάθεση παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας και Τραπεζική προμήθεια, εάν προβλέπεται, βαρύνει την EPIMORFOSIS.


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αριθμός λογαριασμού : 5238-070348-955
ΙΒΑΝ: GR5501722380005238070348955 SWIFT(BIC): PIRBGRAA
 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αριθμός λογαριασμού : 217/441034-39
IBAN: GR6801102170000021744103439 SWIFT(BIC): ETHNGRAA
 
ALPHA BANK:
Αριθμός λογαριασμού : 708002002013410
ΙΒΑΝ: GR4801407080708002002013410 SWIFT(BIC): CRBAGRAA
 
EUROBANK:
Αριθμός λογαριασμού : 0026.0037.01.0201090153
ΙΒΑΝ: GR4502600370000010201090153 SWIFT(BIC): ERBKGRAA
 

Όροι Συμμετοχής

1. Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, πτυχίο ή δίπλωμα.
2. Παρέχεται έντυπo εκπαιδευτικό υλικό ( σημειώσεις ή το αντίστοιχο βιβλίο ).
3. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της EPIMORFOSIS, τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν επιστρέφονται.
4. Η EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και αναβολής των σεμιναρίων, ενημερώνοντας τους υποψήφιους συμμετέχοντες τηλεφωνικά ή /και μέσω sms & e-mail. Στην περίπτωση αυτή  στους συμμετέχοντες που δεν επιθυμούν  να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία, που θα οριστεί ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό που κατέβαλαν για την συμμετοχή τους σε άλλα σεμινάρια ή υπηρεσίες της εταιρίας, επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων.
5. Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
6. Ακύρωση της συμμετοχής από υπαιτιότητα του συμμετέχοντος, γνωστοποιείται  μόνο με email:
 • έως και 30 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το σύνολο του καταβληθέντος ποσού.
 • έως και 15 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το 50% των καταβληθέντων.
 • μετά την προθεσμία αυτή δεν επιστρέφεται κανένα ποσό εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ( υγείας ), οπότε και συνεκτιμώνται από την EPIMORFOSIS.
7. Παρέχεται η δυνατότητα, να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση άλλου σεμιναρίου, το ποσό που καταβλήθηκε για σεμινάριο που δεν πραγματοποιήθηκε ή που ακυρώθηκε, η συμμετοχή.
8. Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου θα επιβεβαιώνεται με e-mail ή/και sms που θα αποστέλλεται εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
9. Παρακαλείστε να μην αγοράζετε το αεροπορικό σας εισιτήριο έως ότου λάβετε το παραπάνω email (ή/και sms) επιβεβαίωσης ότι το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί. 
10. Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της αίθουσας διεξαγωγής, των ημερομηνιών καθώς και των διδασκόντων καθηγητών..

Ξενοδοχεία

Μπορείτε να κάνετε απ’ ευθείας την κράτησή σας δηλώνοντας το όνομα της Epimorfosis.
Hotel Delfini*** .

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ.: +30 210 94 15 364 & 94 15 373

Χάρτης

Fascial Distortion Model Module 3 – FDM3 (Typaldos Method) ’21 – ΑΘΗΝΑΣ

200.00450.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: 585900f3-5929-4879-a9f7-928573641c4c Κατηγορίες: , , Ετικέτα:
Είπαν για εμάς

Η EPIMORFOSIS διοργανώνει σεμινάρια εξειδίκευσης για επαγγελματίες αποκατάστασης. Έχω παρακολουθήσει αρκετά. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να εμπιστευτείτε την EPIMORFOSIS για την εξειδίκευση και τη διά βίου ενημέρωση σας.

- Αλέξανδρος Καραγιαννίδης -

Η Επιμόρφωση, σταθερή αξία είκοσι και παραπάνω χρόνια τώρα, οδηγεί την φυσικοθεραπεία και την διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, μπράβο στον Γιώργο Καράμπαλη και στους συνεργάτες του, χρωστάμε πολλά σε όλους σας, με εκτίμηση,

- Φίλιππος Τζιμούλης -

Ο καλύτερος φορέας επιμόρφωσης φυσικοθεραπευτών. Δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη γνώσεων που είναι απαραίτητες για κλινικό συλλογισμό. Μετεκπαίδευση υψηλού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

- Τσουκαλάς Κότσιρης Γεώργιος -

Τα πρώτα μου βήματα στην επαγγελματική εξειδίκευση ξεκίνησαν με την EPIMORFOSIS και συνεχίζουν. Παραμένει όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας, καλύπτοντας την ανάγκη για σύγχρονη και τεκμηριωμένη γνώση, σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένους εκπαιδευτικούς φορείς.

- Κώστας Πουλής -

Γνωρίζω τον Γιώργο Καράμπαλη και την EPIMORFOSIS επί σειρά ετών. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω πολλά κλινικά σεμινάρια και μπορώ να υποστηρίξω οτι, σε επίπεδο οργάνωσης και επιλογής εκπαιδευτών, έχουν πολύ υψηλό επίπεδο αναγνωρισμένου κύρους.

- Γεωργία Πέττα -

Η EPIMORFOSIS δικαιολογεί πλήρως το όνομά της, παρέχοντας υψηλού επιπέδου σεμινάρια. Ο Γιώργος Καράμπαλης λειτουργεί περισσότερο ως διαρκώς “εκπαιδευόμενος” παρά σαν επιχειρηματίας και αυτό είναι ένα ακόμη συν στην όλη προσπάθεια που γίνεται.

- Δημήτρης Σταμούλης -