Jukka Kangas – Μυοσκελετικές διαταραχές του Άκρου Πόδα και ΠΔΚ – ΑΘΗΝΑ 2023
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
3 ημέρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
05/05/2023
ΠΟΛΗ:
Αθήνα
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Αίθουσα σεμιναρίων EPIMORFOSIS
Καραολή & Δημητρίου (πρ. Ελευθερίας) 105
183 45 – Μοσχάτο
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
500€
ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:
200€   ( έως 05/04/2023 )
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
24
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
24
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Απευθύνεται σε

Το σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά σε Φυσιοθεραπευτές, Ιατρούς και άλλους Επαγγελματίες Υγείας.

Γλώσσα Σεμιναρίου

Γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η Αγγλική και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελληνικά.

Πληροφορίες

Το Κβδμ EPIMORFOSIS προτίθεται να διοργανώσει σεμινάριο “Mυοσκελετικών διαταραχών Άκρου Πόδα και ΠΔΚ” με καθηγητή τον Jukka Kangas.


Το σεμινάριο διαρκεί 3 μέρες και θα διεξαχθεί στην Αθήνα.


Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στα 500€.


Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής σας, θα πρέπει να καταβληθεί η προκαταβολή των 200€.


Το υπόλοιπο ποσό των 300€ θα πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον 2 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.


Αντικείμενο


Οι μυοσκελετικές διαταραχές του ποδιού και του αστραγάλου (F&A) αποτελούν συχνό φαινόμενο.
Έχει παρατηρηθεί ότι στις ΗΠΑ, κάθε χρόνο, δύο εκατομμύρια άνθρωποι και πλέον υφίστανται  τραυματισμούς των συνδέσμων του αστραγάλου (Beynnon et al., 2001). Περαιτέρω, έχει διαπιστωθεί ότι ποσοστό της τάξης του 10% του γενικού πληθυσμού θα νιώσει ενόχληση και πόνο στην φτέρνα κατά την διάρκεια της ζωής του (Crawford and Thomson, 2003).
Μετά από τραυματισμό του συνδέσμου του αστραγάλου,  η συνήθης εξέλιξη είναι: τα συμπτώματα που επιμένουν και η υποτροπή  (Kannus and Renström, 1991; Konradsen et al., 2002).
Ποσοστό 10% – 20% των ανθρώπων που έχουν υποστεί οξύ διάστρεμμα αστραγάλου αναπτύσσουν χρόνια αστάθεια του αστραγάλου (CAI) (de Vries et al., 2006). Έχει αναφερθεί ότι χρόνια αστάθεια του αστραγάλου (CAI) εμφανίζεται σε ποσοστό 31% –  40% των ατόμων με προηγούμενο ιστορικό πλάγιου διαστρέμματος αστραγάλου (Hubbard et al., 2007). Αυτά τα παρατεταμένα συμπτώματα δημιουργούν δυσχέρειες στην καθημερινή δραστηριότητα και περιορίζουν σημαντικά τη δυνατότητα  φυσικής άθλησης  (Hubbard et al., 2007).


Στις περισσότερες περιπτώσεις της πελματιαίας απονευρωσίτιδας η ακριβής αιτιολογία παραμένει άγνωστη ενώ τα συμπτώματα διαρκούν πέρα από τον αναμενόμενο χρόνο επούλωσης των ιστών. Όπως προκύπτει από την βιβλιογραφία, μάλλον δεν εκτιμούμε σωστά τις διαταραχές F&A. Ως εκ τούτου, πολλές από αυτές υποτροπιάζουν και γίνονται χρόνιες προκαλώντας άσκοπη ταλαιπωρία και χαμηλή ποιότητα ζωής των ασθενών. Οι διαταραχές F&A παρουσιάζουν συχνά δυσκολίες στην εξέταση και στη θεραπεία για τους επαγγελματίες υγείας.


Εάν επιδίωξή σας είναι να κατανοήσετε  τις μυοσκελετικές διαταραχές F&A και να μάθετε να τις επιλύετε, το σεμινάριο αυτό σας το παρέχει.
Απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με μυοσκελετικούς πόνους των F&A, τραυματισμούς και διαταραχές. Στο επίκεντρο βρίσκεται η φυσικοθεραπευτική προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων. Επικεντρωνόμαστε στη διαδικασία εξέτασης και αποκατάστασης των μυοσκελετικών διαταραχών F&A και όχι  σε μια ενιαία μέθοδο θεραπείας. Η διαδικασία περιλαμβάνει ακριβή διάγνωση και ταξινόμηση, αποτελεσματική θεραπεία και εξατομικευμένες ασκήσεις για την αποκατάσταση των διαταραχών F&A.Η διάγνωση και ταξινόμηση στοχεύουν στον εντοπισμό της πηγής του συμπτώματος, του μηχανισμού που υποκρύπτει το σύμπτωμα, αλλά και στην διερεύνηση της τάσης του εγκεφάλου να επιλέγει συγκεκριμένες συμπεριφορές. Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας εξαρτάται από τον εντοπισμό των προαναφερθέντων επιπέδων της διαταραχής. Η θεραπεία εφαρμόζεται, αφού ληφθούν υπόψη οι ατομικές ανάγκες του κάθε ασθενούς. Το manual therapy, για παράδειγμα, μπορεί να εφαρμοστεί για να μειωθούν τα συμπτώματα και κατ’ αυτόν τον τρόπο να βελτιωθεί η κίνηση και να αλλάξει ο τρόπος επίγνωσης του σώματος. Στην αρχή, οι εξατομικευμένες ασκήσεις χρησιμοποιούνται για να μάθουν τα μέρη να κινούνται συνειδητά προς κατευθύνσεις το εύρος των οποίων έχει μειωθεί. Με την επανάληψη και την σωστή εκτέλεση των ασκήσεων, οι κινήσεις ενσωματώνονται στα κύρια πρότυπα κίνησης και  μεταφέρονται στις καθημερινές δραστηριότητες του ατόμου.
Επικεντρωνόμαστε ακόμη στον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνει το πρόβλημά του ο ασθενής. Η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση απαιτεί αλλαγή. Θα συζητήσουμε για την διαδικασία αλλαγής και την αντίσταση σε αυτή που μπορεί προβάλλει ο κάθε ασθενής. Η αντίσταση είναι τις περισσότερες φορές  υποσυνείδητη.


Η διαδικασία αποκατάστασης περιλαμβάνει τον εντοπισμό υποσυνείδητων παραγόντων που διατηρούν ή επιτείνουν τη διαταραχή, εντοπισμός, που στη συνέχεια οδηγεί στην αύξηση της αυτογνωσίας του ασθενούς, τόσο ψυχολογικά όσο και σωματικά.


Εν κατακλείδι, στο σεμινάριο αυτό ασχολούμαστε, πρωτίστως, με το πεδίο των F&A, οι αρχές, ωστόσο, που εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο πεδίο μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις μυοσκελετικές διαταραχές.


Photo : Η ολυμπιονίκης 2018 (αργυρό μετάλιο) Phylicia George με τον καθηγητή Jukka Kangas σε ασκήσεις αποκατάστασης Άκρου Πόδα 

Πρόγραμμα

ΗΜΕΡΑ 1η
12:00 – 13:45 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ:
– Εισαγωγή των συμμετεχόντων
– Μυοσκελετικές Διαταραχές F&A
– Διάγνωση μυοσκελετικών διαταραχών F&A και οι συνέπειές   
  τους στην παρέμβαση
13:45 – 14:00 Διάλειμμα
14:00 – 15:45 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ:
– Φύση του πόνου
– Αλγοδεκτικός μηχανισμός
– Νοητικές έννοιες, προσομοίωση και πρόβλεψη
– Χρονισμός του πόνου
15:45 – 16:15 Διάλειμμα
16:15 – 18:15 ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ:
– Παρατήρηση στο άκρο υπό φόρτιση και μη φόρτιση


ΗΜΕΡΑ 2η
09:00 – 11:00 ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ:
– Λειτουργικές δοκιμασίες ποδιού και αστραγάλου
– Έλεγχος κινητικότητας του F&A
11:00 – 11:15 Διάλειμμα
11:15 – 13:00 ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ:
– Δοκιμή παθητικής κίνησης και δοκιμασία πρόκλησης των αρθρώσεων
– Δοκιμασίες screening
13:00 – 14:00 Δι’αλειμμα
14:00 – 15:45 ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ:
– Θεωρία ανάλυσης βάδισης και κλινική παρατήρηση
15:45 – 16:00 Διάλειμμα
16:00 – 17:00 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ:
– Αντίσταση στην αλλαγή
– Ενθάρρυνση για αλλαγή
– Εφαρμογή στη μυοσκελετική φυσιοθεραπεία

ΗΜΕΡΑ 3η
9:00 – 11:00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ F&A
– Ενημερωμένα μοντέλα ταξινόμησης και οι συνέπειές τους στην   
  παρέμβαση
11:00 – 11:15 Διάλειμμα
12:00 – 13:00 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ F&A:
– Παρέμβαση στην κίνηση εντός ενός βιοψυχοκοινωνικού (BPS)
  πλαισίου
– Αλλαγή στα πρότυπα κίνησης και στη συμπεριφορά
13:00 – 14:00 Διάλειμμα
14:00 – 15:30 ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
– Κλινική πρακτική manual therapy ποδιού και αστραγάλου
– Αλλαγή ελλειμμάτων κίνησης
15:30 – 15:45 Διάλειμμα
15:45 – 17:00 ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
– Κλινική πρακτική της θεραπευτικής άσκησης ποδιού &
  ποδοκνημικής
– Αλλαγή προτύπων ενεργητικών κινήσεων και συμπεριφοράς
17:00 – 17:15 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


 

Καθηγητές
Τρόποι Πληρωμής

1. Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα  • Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό της προκαταβολής ή να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard & American Express) από την σελίδα του κάθε σεμιναρίου, μέσω της VivaPayments.

  • Η σωστή καταχώριση και η γνησιότητα των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη.

  • Η EPIMORFOSIS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος.

  • Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

2. Κατάθεση – Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.


Μπορείτε να καταθέσετε ή να μεταφέρετε το σχετικό χρηματικό ποσό για την εγγραφή σας, γράφοντας το Ονοματεπώνυμό σας στο πεδίο “Αιτιολογία για τον δικαιούχο”, στους παρακάτω λογαριασμούς : 


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αριθμός λογαριασμού : 5238-070348-955
ΙΒΑΝ: GR5501722380005238070348955 SWIFT(BIC): PIRBGRAA
 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αριθμός λογαριασμού : 217/441034-39
IBAN: GR6801102170000021744103439 SWIFT(BIC): ETHNGRAA
 
ALPHA BANK:
Αριθμός λογαριασμού : 708002002013410
ΙΒΑΝ: GR4801407080708002002013410 SWIFT(BIC): CRBAGRAA
 
EUROBANK:
Αριθμός λογαριασμού : 0026.0037.01.0201090153
ΙΒΑΝ: GR4502600370000010201090153 SWIFT(BIC): ERBKGRAA
 
Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΕ


Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια  επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

Όροι Συμμετοχής

1. Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης,  πτυχίο ή δίπλωμα,
2. Παρέχεται έντυπo εκπαιδευτικό υλικό ( σημειώσεις ή το αντίστοιχο βιβλίο ).
3. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της EPIMORFOSIS, τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν επιστρέφονται.
4. Η EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και αναβολής των σεμιναρίων, ενημερώνοντας τους υποψήφιους συμμετέχοντες τηλεφωνικά ή /και μέσω sms & e-mail. Στην περίπτωση αυτή  στους συμμετέχοντες που δεν επιθυμούν  να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία, που θα οριστεί ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό που κατέβαλαν για την συμμετοχή τους σε άλλα σεμινάρια ή υπηρεσίες της εταιρίας, επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων.
5. Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
6. Ακύρωση της συμμετοχής από υπαιτιότητα του συμμετέχοντος, γνωστοποιείται  μόνο με email:
 • έως και 30 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το σύνολο του καταβληθέντος ποσού.
 • έως και 15 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το 50% των καταβληθέντων.
 • μετά την προθεσμία αυτή δεν επιστρέφεται κανένα ποσό εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ( υγείας ), οπότε και συνεκτιμώνται από την EPIMORFOSIS.
7. Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου θα επιβεβαιώνεται με e-mail ή/και sms που θα αποστέλλεται εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
8. Παρακαλείστε να μην αγοράζετε το αεροπορικό σας εισιτήριο έως ότου λάβετε το παραπάνω email (ή/και sms) επιβεβαίωσης ότι το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί. 
9. Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της αίθουσας διεξαγωγής και των ημερομηνιών.

Ξενοδοχεία

Μπορείτε να κάνετε απ’ ευθείας την κράτησή σας δηλώνοντας το όνομα της Epimorfosis.

Hotel Delfini***

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ.: +30 210 94 15 364 & 94 15 373

Χάρτης
Επικοινωνήστε μαζί μας:
Τ: 6946668680,
info@epimorfosis.gr
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Jukka Kangas – Μυοσκελετικές διαταραχές του Άκρου Πόδα και ΠΔΚ – ΑΘΗΝΑ 2023

200.00500.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: befaa28a-667c-4d10-8c9a-dc6e94a38a64 Κατηγορία: Ετικέτα:
Είπαν για εμάς

Η EPIMORFOSIS διοργανώνει σεμινάρια εξειδίκευσης για επαγγελματίες αποκατάστασης. Έχω παρακολουθήσει αρκετά. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να εμπιστευτείτε την EPIMORFOSIS για την εξειδίκευση και τη διά βίου ενημέρωση σας.

- Αλέξανδρος Καραγιαννίδης -

Η Επιμόρφωση, σταθερή αξία είκοσι και παραπάνω χρόνια τώρα, οδηγεί την φυσικοθεραπεία και την διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, μπράβο στον Γιώργο Καράμπαλη και στους συνεργάτες του, χρωστάμε πολλά σε όλους σας, με εκτίμηση,

- Φίλιππος Τζιμούλης -

Ο καλύτερος φορέας επιμόρφωσης φυσικοθεραπευτών. Δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη γνώσεων που είναι απαραίτητες για κλινικό συλλογισμό. Μετεκπαίδευση υψηλού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

- Τσουκαλάς Κότσιρης Γεώργιος -

Τα πρώτα μου βήματα στην επαγγελματική εξειδίκευση ξεκίνησαν με την EPIMORFOSIS και συνεχίζουν. Παραμένει όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας, καλύπτοντας την ανάγκη για σύγχρονη και τεκμηριωμένη γνώση, σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένους εκπαιδευτικούς φορείς.

- Κώστας Πουλής -

Γνωρίζω τον Γιώργο Καράμπαλη και την EPIMORFOSIS επί σειρά ετών. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω πολλά κλινικά σεμινάρια και μπορώ να υποστηρίξω οτι, σε επίπεδο οργάνωσης και επιλογής εκπαιδευτών, έχουν πολύ υψηλό επίπεδο αναγνωρισμένου κύρους.

- Γεωργία Πέττα -

Η EPIMORFOSIS δικαιολογεί πλήρως το όνομά της, παρέχοντας υψηλού επιπέδου σεμινάρια. Ο Γιώργος Καράμπαλης λειτουργεί περισσότερο ως διαρκώς “εκπαιδευόμενος” παρά σαν επιχειρηματίας και αυτό είναι ένα ακόμη συν στην όλη προσπάθεια που γίνεται.

- Δημήτρης Σταμούλης -