Σεμινάριο ESP Σπονδυλικού Σωλήνα – ΑΘΗΝΑ 2023
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
3 ημέρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
05/04/2024
ΠΟΛΗ:
Αθήνα
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Αίθουσα σεμιναρίων EPIMORFOSIS
Καραολή & Δημητρίου (πρ. Ελευθερίας) 105
183 45 – Μοσχάτο
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
390€
ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:
150€   ( έως 06/03/2024 )
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
26
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
17
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Απευθύνεται σε

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Φυσικοθεραπευτές, Ιατρούς, Οστεοπαθητικούς, και άλλους επαγγελματίες υγείας (πτυχιούχους AEI, ΤΕΙ ή ισότιμων με αυτά).

Γλώσσα Σεμιναρίου

Γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η Αγγλική και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.

Πληροφορίες

Το ΚδΒΜ EPIMORFOSIS προτίθεται να διοργανώσει σεμινάριο με θέμα τον Σπονδυλικό Σωλήνα του Ολλανδικού εκπαιδευτικού οργανισμού ESP


Το σεμινάριο διαρκεί 3 μέρες και θα διεξαχθεί στην Αθήνα με καθηγητή τον Harald Band.


Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στο ποσό των 390€.


Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής θα πρέπει να προκαταβληθεί το ποσό των 150€.


Το υπόλοιπο ποσό των 240€ θα πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον δύο μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.ESP – Σεμινάριο με θέμα τον Σπονδυλικό Σωλήνα
Η αύξηση των περιστατικών μη ειδικής, οξείας και χρόνιας οσφυαλγίας αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για την κοινωνία μας. Παρά την πρόοδο των ιατρικών και παραϊατρικών γνώσεων, τα παράπονα για προβλήματα στην οσφυϊκή μοίρα εξακολουθούν να αυξάνονται. Πολλά αλλάζουν τόσο στον τομέα μας που διαρκώς εξελίσσεται, αλλά και γενικότερα στον τομέα της αποκατάστασης.
Το σεμινάριο περιλαμβάνει τη διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία για ειδικές και μη ειδικές οξείες και υποξείες ενοχλήσεις στην οσφύ. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος πρωτεύοντα ρόλο κατέχουν οι ενεργητικές φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις.
Πώς μπορούμε να κάνουμε την καλύτερη διάγνωση; Τι σημαίνει τοπική και γενικευμένη σταθερότητα της σπονδυλικής στήλης και πώς μπορούμε πρακτικά να τις αποκτήσουν οι ασθενείς μας μέσω ενός ενεργού προγράμματος αποκατάστασης; Ποια είναι τα κλινικά μοτίβα της αστάθειας, του δίσκου, των πλευρικών αρθρώσεων και της δισκοκήλης; Απαιτείται για την αντιμετώπιση  των ριζικών προβλήματων χειρουργική επέμβαση ή μήπως μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και συντηρητικά; Ερωτήματα που διαρκώς επανέρχονται και απαντώνται σε αυτό το σεμινάριο.
Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
• να αξιολογούν και να αναλύουν τα  κλινικά ευρήματα (υποκειμενικά και φυσικής εξέτασης) και να σχεδιάζουν τις κατάλληλες φυσιοθεραπευτικές θεραπείες.
• να αξιολογούν τις απόλυτες και σχετικές αντενδείξεις (red flags).
• να σχεδιάζουν “S.M.A.R.T.” καθορισμένους θεραπευτικούς στόχους.
• να χρησιμοποιούν τη γνώση της φυσικοθεραπευτικής διάγνωσης,
• να χαράζουν κατευθυντήριες γραμμές για τον προσδιορισμό του σχεδίου θεραπείας.
• να ενεργούν σύμφωνα με τις επιστημονικά τεκμηριωμένες γνώσεις και να αξιολογούν κριτικά τις φυσικοθεραπευτικές εφαρμογές τους σύμφωνα με επιλεγμένα ποιοτικά κριτήρια.
Δεξιότητες που θα αποκτηθούν
• Εφαρμογή των γνώσεων για τη δημιουργία ενός σχεδίου θεραπείας σύμφωνα με το ICF επί μεμονωμένων ασθενών.
• Συστηματική αξιολόγηση της προόδου με τη χρήση αναγνωρισμένων μεθόδων μέτρησης.
• Επαγγελματική συμβουλή πρός τους ασθενείς με χρήση των πρόσφατων διαγνωστικών τεστ και των μεθόδων παρέμβασης.
• Παροχή υπεύθυνης και επαγγελματικής φροντίδας και συμβουλευτικής στην διάγνωση,  θεραπεία και  πρόληψη σε ασθενείς και άτομα με προβλήματα σπονδυλικής στήλης.


Ιατρικό πεδίο εκπαίδευσης
Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν:
• την ειδική φυσιολογία του συνδετικού ιστού του μεσοσπονδύλιου δίσκου, των νεύρων και των ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων.
• την ανατομία και την εμβιομηχανική της σπονδυλικής στήλης και την κλινική τους σημασία στη διάγνωση και θεραπεία
Φυσικοθεραπευτικό πεδίο εκπαίδευσης
Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν:
• Διαφόρων ειδών παθολογίες/τραυματισμούς της σπονδυλικής στήλης ώστε να μπορούν να τις ταξινομήσουν σε κλινικά πρότυπα, δισκοκήλη και αστάθειες.
• Διαφόρων ειδών φυσικοθεραπευτικές δοκιμασίες ώστε να μπορούν να τις εφαρμόσουν και να τις ερμηνεύσουν στην πράξη.
• Τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές για την ενεργητική αποκατάσταση σε ασθενείς με πρόβλημα σπονδυλικής στήλης.
• Όλες τις σχετικές ασκήσεις σπονδυλικής στήλης να μπορούν να τις εκτελέσουν πρακτικά.
Στο πρώτο μέρος της ημέρας παρουσιάζεται η θεωρητική βάση, με τη μορφή εισαγωγικών παρουσιάσεων, για να ακολουθήσει η πρακτική εφαρμογή του δεύτερου μέρους της ημέρας.
• Στο πρακτικό μέρος εξασκούνται και εμβανθύνονται δεξιότητες και μέθοδοι αποκατάστασης σε μεμονωμένες ομάδες. Επιπλέον, ανατίθενται στους συμμετέχοντες καθήκοντα για να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να ελέγξουν την κατανόησή τους.
• Κατά τη διάρκεια του πρακτικού μέρους κάθε συμμετέχων αξιολογεί τον εαυτό του και δέχεται εποικοδομητική κριτική από τον καθηγητή και τους συναδέλφους του. Τα αντικείμενα της μάθησης αφομοιώνονται μέσω case studies. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος ό,τι έχει διδαχθεί επαναλαμβάνεται τακτικά και οι συμμετέχοντες αναφέρονται σε  όσα διδάχθηκαν με σύντομους συλλογισμούς.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
• Παρακαλείστε να φοράτε αθλητικά ρούχα για την διευκόλυνση της εξάσκησής σας στο πρακτικό μέρος.
• Το σεμινάριο έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο σπουδών των σχολών φυσικοθεραπείας. Εξυπακούεται, συνεπώς, ότι οι σπουδαστές κατέχουν τις γνώσεις και δεξιότητες, τις σχετικές με  την βασική ανατομία και φυσιολογία της σπονδυλικής στήλης. Απαιτείται επίσης βασική γνώση της αθλητικής επιστήμης στους τομείς της κίνησης, του συντονισμού και της δύναμης.

Πρόγραμμα

Ημέρα 1η
09.00-09.30 Περιγραφή του σεμιναρίου – Μέθοδοι αξιολόγησης του σεμιναρίου
09.30-10.30 Ανατομία και Αστάθεια Σπονδυλικής Στήλης
10.30-10.50 Διάλειμμα
10.50-12.30 Αστάθεια ΣΣ
12.30-13.30 Διάλειμμα
13.20-15.00 Κλινικό πρότυπο αστάθειας
15.00-15.20 Διάλειμμα
15.20-17.00 Θεωρία Αποφόρτισης της ΣΣ και ενεργητική αποκατάσταση της ΣΣ.


Ημέρα 2η
09.00-10.30 Αίτια αστάθειας, οξείς τραυματισμοί Σπονδυλικής Στήλης
10.30-10.50 Διάλειμμα
10.50-12.30 Αίτια αστάθειας, οξείς τραυματισμοί Σπονδυλικής Στήλης και ενεργητική αποκατάσταση ΣΣ
12.30-13.30 Διάλειμμα
13.30-15.00 Αίτια αστάθειας, εκφυλισμός του μεσοσπονδύλιου δίσκου
15.00-15.20 Διάλειμμα
15.20-17.00 Εκφυλισμός του μεσοσπονδύλιου δίσκου και κλινικά πρότυπα δίσκου και ενεργητική αποκατάσταση ΣΣ


Ημέρα 3η
09.00-10.30 Διαγνωστική ΣΣ
10.30-10.50 Διάλειμμα
10.50-12.30 Ενεργητική αποκατάσταση ΣΣ
12.30-13.30 Διάλειμμα
13.30-15.00 Ενεργητική αποκατάσταση ΣΣ
15.00-15.20 Αποτίμηση και τέλος σεμιναρίου

Καθηγητές
Τρόποι Πληρωμής

1. Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα  • Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό της προκαταβολής ή να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard & American Express) από την σελίδα του κάθε σεμιναρίου, μέσω της VivaPayments.

  • Η σωστή καταχώριση και η γνησιότητα των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη.

  • Η EPIMORFOSIS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος.

  • Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

2. Κατάθεση – Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.


Μπορείτε να καταθέσετε ή να μεταφέρετε το σχετικό χρηματικό ποσό για την εγγραφή σας, γράφοντας το Ονοματεπώνυμό σας στο πεδίο “Αιτιολογία για τον δικαιούχο”, στους παρακάτω λογαριασμούς : 


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αριθμός λογαριασμού : 5238-070348-955
ΙΒΑΝ: GR5501722380005238070348955 SWIFT(BIC): PIRBGRAA
 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αριθμός λογαριασμού : 217/441034-39
IBAN: GR6801102170000021744103439 SWIFT(BIC): ETHNGRAA
 
ALPHA BANK:
Αριθμός λογαριασμού : 708002002013410
ΙΒΑΝ: GR4801407080708002002013410 SWIFT(BIC): CRBAGRAA
 
EUROBANK:
Αριθμός λογαριασμού : 0026.0037.01.0201090153
ΙΒΑΝ: GR4502600370000010201090153 SWIFT(BIC): ERBKGRAA
 
Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΕ


Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια  επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

Όροι Συμμετοχής

1. Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης,  πτυχίο ή δίπλωμα,
2. Παρέχεται έντυπo εκπαιδευτικό υλικό ( σημειώσεις ή το αντίστοιχο βιβλίο ).
3. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της EPIMORFOSIS, τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν επιστρέφονται.
4. Η EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και αναβολής των σεμιναρίων, ενημερώνοντας τους υποψήφιους συμμετέχοντες τηλεφωνικά ή /και μέσω sms & e-mail. Στην περίπτωση αυτή  στους συμμετέχοντες που δεν επιθυμούν  να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία, που θα οριστεί ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό που κατέβαλαν για την συμμετοχή τους σε άλλα σεμινάρια ή υπηρεσίες της εταιρίας, επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων.
5. Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
6. Ακύρωση της συμμετοχής από υπαιτιότητα του συμμετέχοντος, γνωστοποιείται  μόνο με email:
 • έως και 30 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το σύνολο του καταβληθέντος ποσού.
 • έως και 15 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το 50% των καταβληθέντων.
 • μετά την προθεσμία αυτή δεν επιστρέφεται κανένα ποσό εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ( υγείας ), οπότε και συνεκτιμώνται από την EPIMORFOSIS.
7. Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου θα επιβεβαιώνεται με e-mail ή/και sms που θα αποστέλλεται εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
8. Παρακαλείστε να μην αγοράζετε το αεροπορικό σας εισιτήριο έως ότου λάβετε το παραπάνω email (ή/και sms) επιβεβαίωσης ότι το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί. 
9. Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της αίθουσας διεξαγωγής και των ημερομηνιών.

Ξενοδοχεία

Μπορείτε να κάνετε απ’ ευθείας την κράτησή σας δηλώνοντας το όνομα της Epimorfosis.
Hotel Delfini**

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ.: +30 210 94 15 364 & 94 15 373

Χάρτης
Επικοινωνήστε μαζί μας:
Τ: 6946668680,
info@epimorfosis.gr
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Σεμινάριο ESP Σπονδυλικού Σωλήνα – ΑΘΗΝΑ 2023

150.00390.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: 8ba94114-fec8-4334-a968-c750b28090a6 Κατηγορία: Ετικέτα:
Είπαν για εμάς

Η EPIMORFOSIS διοργανώνει σεμινάρια εξειδίκευσης για επαγγελματίες αποκατάστασης. Έχω παρακολουθήσει αρκετά. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να εμπιστευτείτε την EPIMORFOSIS για την εξειδίκευση και τη διά βίου ενημέρωση σας.

- Αλέξανδρος Καραγιαννίδης -

Η Επιμόρφωση, σταθερή αξία είκοσι και παραπάνω χρόνια τώρα, οδηγεί την φυσικοθεραπεία και την διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, μπράβο στον Γιώργο Καράμπαλη και στους συνεργάτες του, χρωστάμε πολλά σε όλους σας, με εκτίμηση,

- Φίλιππος Τζιμούλης -

Ο καλύτερος φορέας επιμόρφωσης φυσικοθεραπευτών. Δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη γνώσεων που είναι απαραίτητες για κλινικό συλλογισμό. Μετεκπαίδευση υψηλού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

- Τσουκαλάς Κότσιρης Γεώργιος -

Τα πρώτα μου βήματα στην επαγγελματική εξειδίκευση ξεκίνησαν με την EPIMORFOSIS και συνεχίζουν. Παραμένει όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας, καλύπτοντας την ανάγκη για σύγχρονη και τεκμηριωμένη γνώση, σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένους εκπαιδευτικούς φορείς.

- Κώστας Πουλής -

Γνωρίζω τον Γιώργο Καράμπαλη και την EPIMORFOSIS επί σειρά ετών. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω πολλά κλινικά σεμινάρια και μπορώ να υποστηρίξω οτι, σε επίπεδο οργάνωσης και επιλογής εκπαιδευτών, έχουν πολύ υψηλό επίπεδο αναγνωρισμένου κύρους.

- Γεωργία Πέττα -

Η EPIMORFOSIS δικαιολογεί πλήρως το όνομά της, παρέχοντας υψηλού επιπέδου σεμινάρια. Ο Γιώργος Καράμπαλης λειτουργεί περισσότερο ως διαρκώς “εκπαιδευόμενος” παρά σαν επιχειρηματίας και αυτό είναι ένα ακόμη συν στην όλη προσπάθεια που γίνεται.

- Δημήτρης Σταμούλης -