Σεμινάριο Ξηρής Βελόνας (Dry Needling – Level 1) – by Jonathan Hobbs – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2024
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
3 ημέρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
22/11/2024
ΠΟΛΗ:
Θεσσαλονίκη
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Ξενοδοχείο Holiday Inn
546 29 Μοναστηρίου 8 – Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 563 100
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
430€
ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:
150€   ( έως 23/10/2024 )
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
26
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
26
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Απευθύνεται σε

Το σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά σε Φυσικοθεραπευτές και Επαγγελματίες Υγείας.

Γλώσσα Σεμιναρίου

Γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η η Αγγλική και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελληνικά.

Πληροφορίες

Το ΚΔΒΜ1 EPIMORFOSIS προτίθεται να διοργανώσει Σεμινάριο Ξηρής Βελόνας (Dry Needling – Level 1) με καθηγητή τον Jonathan Hobbs.


Το σεμινάριο διαρκεί 3 μέρες και θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη.


Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στο ποσό των 430€.


Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής θα πρέπει να προκαταβληθεί το ποσό των 150.


Το υπόλοιπο ποσό των 280θα πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον δύο μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.


 


Hobbs Masters Needling System:


Dry Needling Level 1


DIN-1 Foundations of Dynamic Integrative NeedlingΣτόχοι του προγράμματος  1. Να αναπτύξει τη γνώση και την κατανόηση του συμμετέχοντα πάνω στην ξηρά βελόνα.
 2. Να αναπτύξει τις δεξιότητες του συμμετέχοντα στον κλινικό συλλογισμό και στην κριτική και στην αναλυτική  μάθηση βασισμένη στην επίλυση προβλημάτων σχετικά με την ξηρά βελόνα.
 3. Να αναπτύξει την ικανότητα του συμμετέχοντα στην εφαρμογή των κλινικών του δεξιοτήτων στην πρακτική της ξηρής  βελόνας.
 4. Να αναπτύξει την ικανότητα της κλινικής δεξιότητας του συμμετέχοντα στην εφαρμογή της ξηράς βελόνας.
 5. Να ενσωματώσει αποτελεσματικά τις δεξιότητες τις ξηράς βελόνας στις χειρωνακτικές δεξιότητες του θεραπευτή.
 6. Να αναπτύξει τις διαπροσωπικές δεξιότητες των συμμετεχόντων σε σχέση με την πρακτική της ξηρής βελόνας στο  κλινικό    περιβάλλον.Αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος


Μέχρι το τέλος του μαθήματος ο συμμετέχων αναμένεται να είναι σε θέση:


 1 .Να επιδείξει τις πρακτικές δεξιότητες, τις ικανότητες ιδιότητες και άλλα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για  την ασφαλή εφαρμογή της ξηρής βελόνας. Αυτές οι τεχνικές και πρακτικές θα πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τους  κανονισμούς     υγείας και ασφάλειας στο πλαίσιο των επαγγελματικών πρακτικών χειρωνακτικής θεραπείας, λαμβάνοντας  υπόψη την κατανόηση και την εκτίμηση των σχετικών πρακτικών προφυλάξεων και αντενδείξεων που εμπλέκονται.


 2 .Να επιδείξει την κατανόηση των ειδικών και μη ειδικών επιδράσεων της ξηρής βελόνας λαμβάνοντας υπόψη τις  σχετικές ανατομικές, φυσιολογικές, μικροβιολογικές και παθολογικές αρχές με αναφορά στα τρέχοντα καλύτερα  διαθέσιμα στοιχεία.


 3 .Να επιδείξει πως η ξηρή βελόνα μπορεί να ενσωματωθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στην πρακτική  χειρωνακτικής θεραπείας για τη θεραπευτική αντιμετώπιση καταστάσεων μυοσκελετικού πόνου και δυσλειτουργίας.


Γνώση και κατανόηση (Μαθησιακά αποτελέσματα; 1, 2, 3)Γνωστικές επιδεξιότητες (Μαθησιακά αποτελέσματα; 1, 2, 3)Πρακτικές δεξιότητες (Μαθησιακά αποτελέσματα; 1, 2, 3)


 


Τρόπος Αξιολόγησης:


Διαμορφωτικός.


Τεστ ικανότητας πρακτικών δεξιοτήτων (Μαθησιακά αποτελέσματα, 1, 2, 3)


Eνδεικτικό περιεχόμενο


Αυτά τα αποτελέσματα θα επιτευχθούν μέσω μιας ποικιλίας στρατηγικών διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων διαλέξεων, σεμιναρίων, ομάδων δράσης, σεναρίων μάθησης με βάση την επίλυση προβλημάτων, κλινικός συλλογισμός πάνω σε case – studies, παρουσιάσεων και πρακτικών καταστάσεων βελονισμού. Η μάθηση θα υποστηρίζεται επίσης από το εγχειρίδιο μελέτης του μαθήματος και τη χρήση διδακτικού υλικού και μεθόδων βασισμένων στην έρευνα.
Το πρόγραμμα θα ασχοληθεί με το περιεχόμενο στους ακόλουθους τομείς:


• Εξέταση της βάσης στοιχείων,
• Ένταξη ανατομίας, φυσιολογίας, μικροβιολογίας και παθολογίας
• Ενσωμάτωση του κλινικού συλλογισμού της φυσιοθεραπείας
• Δεξιότητες βελονισμού
• Θέση σημείων
• Ασφάλεια
• Υπόβαθρο ξηρής βελόνας
• Τεχνικές ιατρικής βελόνας/ξηρής βελόνας


Περιεχόμενο προγράμματος


 • Ιστορία ξηράς βελόνας 
 • Έννοιες ξηράς βελόνας
 • Έννοιες ιατρικές βελόνας
 • Νευροφυσιολογία της ξηράς βελόνας
 • Θεωρία Τrigger point και βελονισμός
 • Υγεία και ασφάλεια: Προφυλάξεις και αντενδείξεις
 • Τεχνικές βελονισμού
 • Τοποθεσία σημείων
 • Αξιολόγηση
 • Έλεγχος ικανότητας βελόνας με αξιολόγηση ασφαλούς πρακτικής


Με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεμελιώδους ενότητας θα εκδοθεί πιστοποιητικό επάρκειας σε κάθε εκπρόσωπο με την επιφύλαξη της παρατήρησης των ασφαλών και ικανών πρακτικών δεξιοτήτων βελονισμού. Στη συνέχεια θα μπορούν να παρακολουθήσουν την ενότητα για προχωρημένους. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της προχωρημένης ενότητας, οι εκπρόσωποι θα λάβουν στη συνέχεια πιστοποιητικό προχωρημένου επαγγελματία ξηρής βελόνας.


Πρόγραμμα

Ημέρα 1


08.30-09.00  Εγγραφές


09:00-09:15 Εισαγωγές και αρχική ενημέρωση για το περίγραμμα και τη δομή του μαθήματος.
 
09:15-10.30 Ιστορία της ξηράς βελόνας και ο ρόλος της στην ιατρική. Ανάπτυξη γνώσης και κατανόησης των αρχών και της φιλοσοφίας που διέπουν τη χρήση της ξηρής βελόνας στην κλινική πράξη.Τρέχουσες εξελίξεις στην πρακτική ή τη θεωρία της ξηρής βελόνας.


10:30-10:45 Διάλειμμα 


10:45-11.30 Νευροφυσιολογία και  θεωρία “Pain Gate”. Γνώση και κατανόηση σχετικών ανατομικών, φυσιολογικών, μικροβιολογικών και παθολογικών αρχών που σχετίζονται με την ξηρή βελόνα.


11:30-12:30 Η παθοφυσιολογία των trigger points. Γνώση και κατανόηση σχετικών ανατομικών, φυσιολογικών, μικροβιολογικών και παθολογικών αρχών που σχετίζονται με την ξηρή βελόνα.


12:30-13.15 Μεσημεριανό διάλειμμα 


13.15-14.15 Αρχές βελονισμού και θέση σημείων και πρακτικές αρχές βελονισμού. Γνώση και κατανόηση σχετικών ανατομικών, φυσιολογικών, μικροβιολογικών και παθολογικών αρχών που σχετίζονται με την ξηρή βελόνα.


14:15-15.15 Υγεία & Ασφάλεια στην κλινική πράξη. Τα νομοθετικά και επαγγελματικά πρότυπα και κώδικες πρακτικής που καθοδηγούν την πρακτική της ξηρής βελόνας. Εξασφάλιση της εκτίμησης και της τήρησης των αντενδείξεων και των προφυλάξεων για την εφαρμογή ξηρής βελόνας.


15:15-15.30 Διάλειμμα 


15:30-16.45 Βελονισμός γλουτιαίων, έξω στροφέων ισχίου και μυών του κάτω τμήματος του κάτω άκρου. Ανάπτυξη των δεξιοτήτων, των ιδιοτήτων και άλλων χαρακτηριστικών σε τεχνικές και πρακτική στην ξηρή βελόνα εντός των κανονισμών Υγείας και Ασφάλειας και εντός του πεδίου εφαρμογής της επαγγελματικής πρακτικής.


16:45-17.00 Ανασκόπηση ημέρας
 
 
Ημέρα 2
 


09:00-09.15 Ανασκόπηση Ημέρας 1
 
09:15-10.30 Βελονισμός αυχενικών μυών και μυών ωμικής ζώνης. Τα νομοθετικά και επαγγελματικά πρότυπα και κώδικες πρακτικής που καθοδηγούν την πρακτική της ξηρής βελόνας. Εξασφάλιση της εκτίμησης και της τήρησης των αντενδείξεων και των προφυλάξεων για την εφαρμογή ξηρής βελόνας.


10:30-10.45 Comfort break 


10:45-12.30 Βελονισμός μυών ωμικής ζώνης.Τα νομοθετικά και επαγγελματικά πρότυπα και κώδικες πρακτικής που καθοδηγούν την πρακτική    της ξηρής βελόνας. Εξασφάλιση της εκτίμησης και της τήρησης των αντενδείξεων και των προφυλάξεων για την εφαρμογή ξηρής βελόνας.


12:30-13.15 Μεσημεριανό διάλειμμα 


13.15-15.15 Βελονισμός θωρακικών μυών. Τα νομοθετικά και επαγγελματικά πρότυπα και κώδικες πρακτικής που καθοδηγούν την πρακτική της ξηρής βελόνας. Εξασφάλιση της εκτίμησης και της τήρησης των αντενδείξεων και των προφυλάξεων για την εφαρμογή ξηρής βελόνας.


15:15-15.30 Διάλειμμα 


15:30-16.45 Δοκιμασία ικανότητας στην ξερά βελόνα. Τα νομοθετικά και επαγγελματικά πρότυπα και κώδικες πρακτικής που καθοδηγούν την πρακτική της ξηρής βελόνας. Εξασφάλιση της εκτίμησης και της τήρησης των αντενδείξεων και των προφυλάξεων για την εφαρμογή ξηρής βελόνας.


16:45-17.00 Ανασκόπηση ημέρας
 


Ημέρα 3


09:00-09.15 Ανασκόπηση ημέρας 2
 
09:15-09.30 Βελονισμός οσφυϊκών μυών και μυών κάτω άκρου.Τα νομοθετικά και επαγγελματικά πρότυπα και κώδικες πρακτικής που καθοδηγούν την πρακτική της ξηρής βελόνας. Εξασφάλιση της εκτίμησης και της τήρησης των αντενδείξεων και των προφυλάξεων για την εφαρμογή ξηρής βελόνας.


09:30-10.30 Βελονισμός οσφυϊκών μυών και μυών κάτω άκρου. Τα νομοθετικά και επαγγελματικά πρότυπα και κώδικες πρακτικής που καθοδηγούν την πρακτική της ξηρής βελόνας. Εξασφάλιση της εκτίμησης και της τήρησης των αντενδείξεων και των προφυλάξεων για την εφαρμογή ξηρής βελόνας.


10:30-10.15 Διάλειμμα 


10:45-12.30 Βελονισμός οσφυϊκών μυών και μυών κάτω άκρου.Τα νομοθετικά και επαγγελματικά πρότυπα και κώδικες πρακτικής που καθοδηγούν την πρακτική της ξηρής βελόνας. Εξασφάλιση της εκτίμησης και της τήρησης των αντενδείξεων και των προφυλάξεων για την εφαρμογή ξηρής βελόνας.12:30-13.15 Μεσημεριανό διάλειμμα 


13.15-15.15 Βελονισμός οσφυϊκών μυών και μυών κάτω άκρου. Τα νομοθετικά και επαγγελματικά πρότυπα και κώδικες πρακτικής που καθοδηγούν την πρακτική της ξηρής βελόνας. Εξασφάλιση της εκτίμησης και της τήρησης των αντενδείξεων και των προφυλάξεων για την εφαρμογή ξηρής βελόνας.15:15-15.30 Διάλειμμα 


15:30-16.45 Βελονισμός οσφυϊκών μυών και μυών κάτω άκρου.Τα νομοθετικά και επαγγελματικά πρότυπα και κώδικες πρακτικής που καθοδηγούν την πρακτική της ξηρής βελόνας. Εξασφάλιση της εκτίμησης και της τήρησης των αντενδείξεων και των προφυλάξεων για την εφαρμογή ξηρής βελόνας.


16:45-17.15 Βελονισμός αυχενικών μυών και μυών άνω άκρου. Τα νομοθετικά και επαγγελματικά πρότυπα και κώδικες πρακτικής που καθοδηγούν την πρακτική της ξηρής βελόνας. Εξασφάλιση της εκτίμησης και της τήρησης των αντενδείξεων και των προφυλάξεων για την εφαρμογή ξηρής βελόνας.


17:15-17.30 Ανασκόπηση ημέρας 


  

Καθηγητές
Τρόποι Πληρωμής

1. Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα  • Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό της προκαταβολής ή να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard & American Express) από την σελίδα του κάθε σεμιναρίου, μέσω της VivaPayments.

  • Η σωστή καταχώριση και η γνησιότητα των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη.

  • Η EPIMORFOSIS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος.

  • Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

2. Κατάθεση – Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.


Μπορείτε να καταθέσετε ή να μεταφέρετε το σχετικό χρηματικό ποσό για την εγγραφή σας, γράφοντας το Ονοματεπώνυμό σας στο πεδίο “Αιτιολογία για τον δικαιούχο”, στους παρακάτω λογαριασμούς : 


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αριθμός λογαριασμού : 5238-070348-955
ΙΒΑΝ: GR5501722380005238070348955 SWIFT(BIC): PIRBGRAA
 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αριθμός λογαριασμού : 217/441034-39
IBAN: GR6801102170000021744103439 SWIFT(BIC): ETHNGRAA
 
ALPHA BANK:
Αριθμός λογαριασμού : 708002002013410
ΙΒΑΝ: GR4801407080708002002013410 SWIFT(BIC): CRBAGRAA
 
EUROBANK:
Αριθμός λογαριασμού : 0026.0037.01.0201090153
ΙΒΑΝ: GR4502600370000010201090153 SWIFT(BIC): ERBKGRAA
 
Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΕ


Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια  επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

Όροι Συμμετοχής

1. Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης,  πτυχίο ή δίπλωμα,
2. Παρέχεται έντυπo εκπαιδευτικό υλικό ( σημειώσεις ή το αντίστοιχο βιβλίο ).
3. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της EPIMORFOSIS, τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν επιστρέφονται.
4. Η EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και αναβολής των σεμιναρίων, ενημερώνοντας τους υποψήφιους συμμετέχοντες τηλεφωνικά ή /και μέσω sms & e-mail. Στην περίπτωση αυτή  στους συμμετέχοντες που δεν επιθυμούν  να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία, που θα οριστεί ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό που κατέβαλαν για την συμμετοχή τους σε άλλα σεμινάρια ή υπηρεσίες της εταιρίας, επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων.
5. Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
6. Ακύρωση της συμμετοχής από υπαιτιότητα του συμμετέχοντος, γνωστοποιείται  μόνο με email:
 • έως και 30 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το σύνολο του καταβληθέντος ποσού.
 • έως και 15 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το 50% των καταβληθέντων.
 • μετά την προθεσμία αυτή δεν επιστρέφεται κανένα ποσό εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ( υγείας ), οπότε και συνεκτιμώνται από την EPIMORFOSIS.
7. Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου θα επιβεβαιώνεται με e-mail ή/και sms που θα αποστέλλεται εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
8. Παρακαλείστε να μην αγοράζετε το αεροπορικό σας εισιτήριο έως ότου λάβετε το παραπάνω email (ή/και sms) επιβεβαίωσης ότι το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί. 
9. Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της αίθουσας διεξαγωγής και των ημερομηνιών.

Ξενοδοχεία

Μπορείτε να κάνετε τη δική σας κράτηση δηλώνοντας το όνομα της EPIMORFOSIS.

Ξενοδοχείο Holiday Inn *****
 
Περισσότερες πληροφορίες:Τηλ .:  +30 2310 563 100

Χάρτης
Επικοινωνήστε μαζί μας:
Τ: 6946668680,
info@epimorfosis.gr
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Σεμινάριο Ξηρής Βελόνας (Dry Needling – Level 1) – by Jonathan Hobbs – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2024

150.00430.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: fc2f2bd9-e4a6-40e9-911e-a022f2b44e5f Κατηγορία: Ετικέτα:
Είπαν για εμάς

Η EPIMORFOSIS διοργανώνει σεμινάρια εξειδίκευσης για επαγγελματίες αποκατάστασης. Έχω παρακολουθήσει αρκετά. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να εμπιστευτείτε την EPIMORFOSIS για την εξειδίκευση και τη διά βίου ενημέρωση σας.

- Αλέξανδρος Καραγιαννίδης -

Η Επιμόρφωση, σταθερή αξία είκοσι και παραπάνω χρόνια τώρα, οδηγεί την φυσικοθεραπεία και την διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, μπράβο στον Γιώργο Καράμπαλη και στους συνεργάτες του, χρωστάμε πολλά σε όλους σας, με εκτίμηση,

- Φίλιππος Τζιμούλης -

Ο καλύτερος φορέας επιμόρφωσης φυσικοθεραπευτών. Δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη γνώσεων που είναι απαραίτητες για κλινικό συλλογισμό. Μετεκπαίδευση υψηλού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

- Τσουκαλάς Κότσιρης Γεώργιος -

Τα πρώτα μου βήματα στην επαγγελματική εξειδίκευση ξεκίνησαν με την EPIMORFOSIS και συνεχίζουν. Παραμένει όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας, καλύπτοντας την ανάγκη για σύγχρονη και τεκμηριωμένη γνώση, σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένους εκπαιδευτικούς φορείς.

- Κώστας Πουλής -

Γνωρίζω τον Γιώργο Καράμπαλη και την EPIMORFOSIS επί σειρά ετών. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω πολλά κλινικά σεμινάρια και μπορώ να υποστηρίξω οτι, σε επίπεδο οργάνωσης και επιλογής εκπαιδευτών, έχουν πολύ υψηλό επίπεδο αναγνωρισμένου κύρους.

- Γεωργία Πέττα -

Η EPIMORFOSIS δικαιολογεί πλήρως το όνομά της, παρέχοντας υψηλού επιπέδου σεμινάρια. Ο Γιώργος Καράμπαλης λειτουργεί περισσότερο ως διαρκώς “εκπαιδευόμενος” παρά σαν επιχειρηματίας και αυτό είναι ένα ακόμη συν στην όλη προσπάθεια που γίνεται.

- Δημήτρης Σταμούλης -