ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ σεμινάριο BOBATH για ενήλικους με νευρολογικές βλάβες ’22 – ΑΘΗΝΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
5 ημέρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
05/03/2022
ΠΟΛΗ:
Αθήνα
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Αίθουσα σεμιναρίων EPIMORFOSIS
Καραολή & Δημητρίου (πρ. Ελευθερίας) 105
183 45 – Μοσχάτο Τηλ.: 210 4829303
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
650€
ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:
250€   ( έως 04/03/2022 )
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
16
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
2
Απευθύνεται σε

Το σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά σε φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του βασικού σεμιναρίου.

Γλώσσα Σεμιναρίου

Γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η Αγγλική και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.

Πληροφορίες

Το ΚΔΒΜ1 EPIMORFOSIS προτίθεται να διοργανώσει ένα προχωρημένο σεμινάριο Bobath (Advanced) για ενήλικους ασθενείς με νευρολογικές βλάβες υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ένωσης Καθηγητών της μεθόδου Bobath (Ι.Β.Ι.Τ.Α.).


Το σεμινάριο διαρκεί 5 μέρες και θα διεξαχθεί στην Αθήνα.


Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στο ποσό των 650 ευρώ.


Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής θα πρέπει να προκαταβληθεί το ποσό των 250 ευρώ.


Το υπόλοιπο ποσό των 400 ευρώ θα πρέπει να κατατεθεί σε έναν από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς ή μέσω κάρτας, τουλάχιστον 2 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.


Η μέθοδος Bobath (advanced course)


Οι ενεργητικές μεταβάσεις του ασθενή ως μέσο για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ενάντια στη βαρύτητα


 Όλο και περισσότερο επιβάλλεται η ανάγκη για ταχύτερη αυτονομία των ασθενών, το οποίο συμπεριλαμβάνει την κίνηση και δραστηριοποίηση ενάντια στη βαρύτητα.  Αυτό πολλές φορές επιτυγχάνεται μέσα από τη μεγιστοποίηση των στρατηγικών αντιστάθμισης. Η ερώτηση που τίθεται εδώ είναι στο κατά πόσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κινητικές  μεταβάσεις με μικρότερη αντιβαρυτική απαίτηση για την ευκολότερη επίτευξη της όρθιας θέσης και της διενέργειας δραστηριοτήτων. Σε αυτή την περίπτωση, με ποιο τρόπο θα επιτευχθεί η κινητική μάθηση ώστε ο ασθενής να μπορεί να μεταφέρει αυτές τις επιλεκτικές κινήσεις και τα κινητικά τμήματα των δραστηριοτήτων στη βάδιση και την προσέγγιση?


Το θέμα του σεμιναρίου αναλύεται και εφαρμόζεται στους ασθενείς του σεμιναρίου (ασθενείς με ΑΕΕ ή  παθολογία του ΚΝΣ). Παράλληλα, το θέμα θα αναλυθεί μέσα από τη θεωρία, την πρακτική εφαρμογή και κατά τη θεραπεία ασθενών.


Μαθησιακοί Στόχοι:


Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:


Μπορούν να αναλύουν και να αναγνωρίζουν τις προϋποθέσεις για τις κινητικές μεταβάσεις.
Κατανοούν και να χρησιμοποιούν την αρχή του σταθερού – κινητού σε διαφορετικά σημεία του σώματος για την επίτευξη στασικού προσανατολισμού και σταθερότητας.
Κατανοούν τους μηχανισμούς των αισθητικών ερεθισμάτων και την σχέση τους με τον προβλεπτικό στασικό έλεγχο και τη νευροφυσιολογική βάση της κινητικής μάθησης.
Κατανοούν τη διαφορά μεταξύ μάθησης μίας δραστηριότητας ή κίνησης και εξάσκησης.
Κατανοούν τη διαφορά μεταξύ κινητικής ανάρρωσης και αντιστάθμισης
Εμβαθύνουν και να βελτιώσουν τη διαδικασία κλινικού συλλογισμού σε νευρολογικούς ασθενείς
Αναπτύξουν και βελτιώσουν τις ειδικές κλινικές ικανότητες κατά τις θεραπευτικές συνεδρίες υπό την επιτήρηση των εκπαιδευτών


Προαπαιτούμενο: Θετικά αξιολογημένη πιστοποίηση βασικού σεμιναρίου της IBITA


Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ibita.org

Πρόγραμμα

1η Μέρα
08.30 Καλωσόρισμα Παρουσίαση της θεματολογίας του σεμιναρίου – Μοντέλο της κλινικής πρακτικής κατά IBITA
10.15 Διάλειμμα
10.30 Θεραπεία ασθενών από τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου
12.00 Κλινικός συλλογισμός για τη θεραπεία (MBCP)
12.30 Διάλειμμα
13.30 Θεραπεία ασθενή από την εκπαιδεύτρια του σεμιναρίου
15.00 Συζήτηση
15.30 Διάλειμμα
15.45 Πρακτική
17.30 Τέλος της ημέρας
2η Μέρα
08.30 Ποια είναι η νευροφυσιολογική βάση για την κίνηση μέσα στο βαρυτικό πεδίο? (εσωτερικό μοντέλο αναπαράστασης της γραμμής της βαρύτητας, προσέγγιση, αντίληψη καθετότητας). 
10.15 Διάλειμμα
10.30 Θεραπεία ασθενών από τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου
12.00 Κλινικός συλλογισμός για τη θεραπεία (MBCP)
12.30 Διάλειμμα
13.30 Θεραπεία ασθενή από την εκπαιδεύτρια του σεμιναρίου
15.00 Συζήτηση
15.30 Διάλειμμα
15.45 Πρακτική
17.30 Τέλος της ημέρας
3η Μέρα
08.30 Η συνάφεια των στασικών ρυθμίσεων κατά τις κινητικές μεταβάσεις.
10.15 Διάλειμμα
10.30 Θεραπεία ασθενών από τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου
12.00 Κλινικός συλλογισμός για τη θεραπεία (MBCP)
12.30 Διάλειμμα
13.30 Θεραπεία ασθενή από την εκπαιδεύτρια του σεμιναρίου
15.00 Συζήτηση
15.30 Διάλειμμα
15.45 Πρακτική
17.30 Τέλος της ημέρας
4η Μέρα
08.30 Οι κινητικές μεταβάσεις αποτελούν τη βάση για δραστηριοποίηση μέσα στο βαρυτικό πεδίο. Πως μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να διευκολύνουμε την καθετότητα των ασθενών? Ανάλυση!
10.15 Διάλειμμα
10.30 Θεραπεία ασθενών από τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου
12.00 Κλινικός συλλογισμός για τη θεραπεία (MBCP)
12.30 Διάλειμμα
13.30 Θεραπεία ασθενή από την εκπαιδεύτρια του σεμιναρίου
15.00 Συζήτηση
15.30 Διάλειμμα
15.45 Πρακτική
17.30 Τέλος της ημέρας
5η Μέρα
08.30 Πρακτική ή Θεωρία
10.15 Διάλειμμα
10.30 Θεραπεία ασθενών από τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου
12.00 Τελευταίες ερωτήσεις και παρουσιάσεις των συμμετεχόντων: Τι έπραξαν με τους ασθενείς και γιατί?
14.00 Τέλος του σεμιναρίου

Καθηγητές
Τρόποι Πληρωμής

1. Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα  • Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό της προκαταβολής ή να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard & American Express) από την σελίδα του κάθε σεμιναρίου, μέσω της VivaPayments.

  • Η σωστή καταχώριση και η γνησιότητα των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη.

  • Η EPIMORFOSIS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος.

  • Τραπεζική προμήθεια, εάν προβλέπεται, βαρύνει την EPIMORFOSIS.

2. Κατάθεση – Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.


Μπορείτε να καταβάλετε το σχετικό χρηματικό ποσό με κατάθεση ή μεταφορά στους παρακάτω λογαριασμούς, με Δικαιούχο το  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ο.Ε.
Ως αιτιολογία στην κατάθεση παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας και Τραπεζική προμήθεια, εάν προβλέπεται, βαρύνει την EPIMORFOSIS.


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αριθμός λογαριασμού : 5238-070348-955
ΙΒΑΝ: GR5501722380005238070348955 SWIFT(BIC): PIRBGRAA
 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αριθμός λογαριασμού : 217/441034-39
IBAN: GR6801102170000021744103439 SWIFT(BIC): ETHNGRAA
 
ALPHA BANK:
Αριθμός λογαριασμού : 708002002013410
ΙΒΑΝ: GR4801407080708002002013410 SWIFT(BIC): CRBAGRAA
 
EUROBANK:
Αριθμός λογαριασμού : 0026.0037.01.0201090153
ΙΒΑΝ: GR4502600370000010201090153 SWIFT(BIC): ERBKGRAA
 

Όροι Συμμετοχής

1. Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης,  πτυχίο ή δίπλωμα,
2. Παρέχεται έντυπo εκπαιδευτικό υλικό ( σημειώσεις ή το αντίστοιχο βιβλίο ).
3. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της EPIMORFOSIS, τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν επιστρέφονται.
4. Η EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και αναβολής των σεμιναρίων, ενημερώνοντας τους υποψήφιους συμμετέχοντες τηλεφωνικά ή /και μέσω sms & e-mail. Στην περίπτωση αυτή  στους συμμετέχοντες που δεν επιθυμούν  να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία, που θα οριστεί ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό που κατέβαλαν για την συμμετοχή τους σε άλλα σεμινάρια ή υπηρεσίες της εταιρίας, επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων.
5. Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
6. Ακύρωση της συμμετοχής από υπαιτιότητα του συμμετέχοντος, γνωστοποιείται  μόνο με email:
 • έως και 30 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το σύνολο του καταβληθέντος ποσού.
 • έως και 15 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το 50% των καταβληθέντων.
 • μετά την προθεσμία αυτή δεν επιστρέφεται κανένα ποσό εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ( υγείας ), οπότε και συνεκτιμώνται από την EPIMORFOSIS.
7. Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου θα επιβεβαιώνεται με e-mail ή/και sms που θα αποστέλλεται εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
8. Παρακαλείστε να μην αγοράζετε το αεροπορικό σας εισιτήριο έως ότου λάβετε το παραπάνω email (ή/και sms) επιβεβαίωσης ότι το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί. 
9. Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της αίθουσας διεξαγωγής.

Ξενοδοχεία

Μπορείτε να κάνετε απ’ ευθείας την κράτησή σας δηλώνοντας το όνομα της epimorfosis.
Hotel Delfini*** τιμή μονόκλινου με πρωινό 45 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο
τηλ.: +30 210 9415364 & 9415373

Χάρτης

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ σεμινάριο BOBATH για ενήλικους με νευρολογικές βλάβες ’22 – ΑΘΗΝΑΣ

250.00650.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: ca2c5f4b-52fe-4b93-b269-1555943ec836 Κατηγορίες: , , Ετικέτα:
Είπαν για εμάς

Η EPIMORFOSIS διοργανώνει σεμινάρια εξειδίκευσης για επαγγελματίες αποκατάστασης. Έχω παρακολουθήσει αρκετά. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να εμπιστευτείτε την EPIMORFOSIS για την εξειδίκευση και τη διά βίου ενημέρωση σας.

- Αλέξανδρος Καραγιαννίδης -

Η Επιμόρφωση, σταθερή αξία είκοσι και παραπάνω χρόνια τώρα, οδηγεί την φυσικοθεραπεία και την διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, μπράβο στον Γιώργο Καράμπαλη και στους συνεργάτες του, χρωστάμε πολλά σε όλους σας, με εκτίμηση,

- Φίλιππος Τζιμούλης -

Ο καλύτερος φορέας επιμόρφωσης φυσικοθεραπευτών. Δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη γνώσεων που είναι απαραίτητες για κλινικό συλλογισμό. Μετεκπαίδευση υψηλού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

- Τσουκαλάς Κότσιρης Γεώργιος -

Τα πρώτα μου βήματα στην επαγγελματική εξειδίκευση ξεκίνησαν με την EPIMORFOSIS και συνεχίζουν. Παραμένει όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας, καλύπτοντας την ανάγκη για σύγχρονη και τεκμηριωμένη γνώση, σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένους εκπαιδευτικούς φορείς.

- Κώστας Πουλής -

Γνωρίζω τον Γιώργο Καράμπαλη και την EPIMORFOSIS επί σειρά ετών. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω πολλά κλινικά σεμινάρια και μπορώ να υποστηρίξω οτι, σε επίπεδο οργάνωσης και επιλογής εκπαιδευτών, έχουν πολύ υψηλό επίπεδο αναγνωρισμένου κύρους.

- Γεωργία Πέττα -

Η EPIMORFOSIS δικαιολογεί πλήρως το όνομά της, παρέχοντας υψηλού επιπέδου σεμινάρια. Ο Γιώργος Καράμπαλης λειτουργεί περισσότερο ως διαρκώς “εκπαιδευόμενος” παρά σαν επιχειρηματίας και αυτό είναι ένα ακόμη συν στην όλη προσπάθεια που γίνεται.

- Δημήτρης Σταμούλης -