ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ (MAITLAND Concept®) Group 2 ’18 – ΑΘΗΝΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
20 ημέρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
18/04/2018
ΠΟΛΗ:
Αθήνα
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
4.200€
ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:
600€
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
4
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
0
ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 4 ΜΕΡΗ
Μέρος 1ο
18/04/2018 - 22/04/2018 (τρέχον)

Μέρος 2ο
02/11/2018 - 06/11/2018
Μέρος 3ο
11/04/2019 - 15/04/2019
Μέρος 4ο
27/11/2019 - 01/12/2019
Απευθύνεται σε

Το πρόγραμμα κλινικής άσκησης με επίβλεψη, απευθύνεται σε φυσικοθεραπευτές που έχουν ολοκληρώσει το επίπεδο 2β της μεθόδου Maitland.

Γλώσσα Σεμιναρίου

Γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η Αγγλική και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.

Πληροφορίες

Το 1ο μέρος θα διεξαχθεί στις 18 – 22 Απριλίου 2018 με καθηγήτρια την Gerti Bucher-Dollenz
Το 2ο μέρος στις 02 – 06 Νοεμβρίου 2018 με καθηγητή τον Marc van Liebergen
Το 3ο μέρος στις 11 – 15 Απριλίου 2019 με καθηγητή τον Marc van Liebergen
και το 4ο μέρος στις 22 – 26 Νοεμβρίου 2019 με καθηγήτρια την Elly Hengeveld


Τόπος Διεξαγωγής Αθήνα:
Θεραπευτήρια συμμετεχόντων


ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


Για την ολοκλήρωση της κλινικής επιτήρησης οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς την ακόλουθη εξεταστική διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας:
Η εξέταση για την επιτυχή ολοκλήρωση της κλινικής άσκησης με επίβλεψη χωρίζεται σε δύο μέρη.


ΠΡΑΚΤΙΚΗ – ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ


    Κατα τη διάρκεια του πρώτου μέρους της εξέτασης (2-ωρη εξέταση), που θα πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αναλάβουν την θεραπεία (κλινική διαχείριση) ενός νέου (άγνωστου σε αυτούς) ασθενή (συνεδρία διάρκειας 45 λεπτών), καθώς και να επαναξιολογήσουν και να κάνουν θεραπεία σε έναν ασθενή στον οποίο είχαν κάνει θεραπεία τις προηγούμενες ημέρες (συνεδρία διάρκειας 30 λεπτών).  Μετά το τέλος των θεραπειών των δύο ασθενών θα ακολουθήσει και μία 45-λεπτη προφορική εξέταση.
 
ΕΡΓΑΣΙΑ


Το δεύτερο μέρος της εξέτασης περιλαμβάνει τη συγγραφή μίας εργασίας 2,500 λέξεων, με βάση την κριτική σκέψη των υποψηφίων. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γράψουν και να επιχειρηματολογήσουν, με τη χρήση επιστημονικών δεδομένων, σχετικά με τον τρόπο που η κλινική τους άσκηση έχει επιδράσει και θα συνεχίσει να επιδρά στις κλινικές τους εφαρμογές καθώς και στην συνεχιζόμενη επαγγελματική τους εξέλιξη.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Τα ακόλουθα συγγράμματα αποτελούν συστάσεις για περεταίρω μελέτη και προετοιμασία για την κλινική επιτήρηση:


Banks K., Hengeveld E. (2010). Maitland’s clinical companion: an essential guide for students. China: Churchill Livingstone Elsevier.
Butler D.S. (2006). Sensitive nervous system. Rittenhouse book distributors.
Hengeveld E., Banks K. (2005). Maitland’s peripheral manipulation. 5th ed. China: Butterworth Heinemann Elsevier.
Jones M.A., Rivett D.A. (2003). Clinical reasoning for manual therapists. China: Butterworth Heinemann.
Maitland G., Hengeveld E., Banks K., English K. (2005). Maitland’s vertebral manipulation. 7th ed. China: Butterworth Heinemann Elsevier.
Petty N.J. (2013). Neuromusculosceletal examination and assessment: a handbook for therapists. 4th ed. China: Churchill Livingstone Elsevier.
Petty N.J. (2011). Principles of neuromusculoskeletal treatment and management: a handbook for therapists. 2nd ed. China: Churchill Livingstone Elsevier.
Sahrmann S.A. (2002). Diagnosis and treatment of movement impairment syndromes. China: Mosby.
Sahrmann S. (2011). Movement system impairment syndromes of the extremities, cervical and thoracic spines: considerations for acute and long-term management. U.S.A.: Mosby Elsevier.
Shacklock M. (2005). Clinical neurodynamics: a new system of musculoskeletal treatment. China: Butterworth Heinemann Elsevier.

Πρόγραμμα

Ημέρα 1
14.00 Άφιξη φοιτητών Προετοιμασία φοιτητώνΆφιξη μέντορα στις
14.30 Εισαγωγή από τον μέντορα
Ασθενής 1 (μεγ. 90’)γιαA 15.30B 15.45C 16.00D 16.15
Ασθενής 2 (μεγ. 90’) γιαA 18.00B 18.15C 18.30D 18.45
Αναστοχασμός & Σχεδιασμός


Ημέρα 2
Ασθενής 3 (μεγ. 90’) γιαA 08.00B 08.15C 08.30D 08.45  
Ασθενής 4 (μεγ. 90’) γιαA 10.30B 10.45C 11.00D 11.15
Ασθενής 1 (μεγ. 75’) γιαA 13.30B 13.45C 14.00D 14.15
Ασθενής 2 (μεγ. 75’) γιαA 16.00B 16.15C 16.30D 16.45
Αναστοχασμός & Σχεδιασμός


Ημέρα 3
Ασθενής 3 (μεγ. 75’) γιαA 08.00B 08.15C 08.30D 08.45
Ασθενής 4 (max 75’) γιαA 10.30B 10.45C 11.00D 11.15
Ασθενής 1 (μεγ. 60’) γιαA 13.30B 13.45C 14.00D 14.15
Ασθενής 2 (μεγ.  60’) γιαA 15.00B 15.15C 15.30D 15.45Ασθενής 5? για ABCD (μεγ. 90’)
Αναστοχασμός & Σχεδιασμός


Ημέρα 4
Ασθενής 3 (μεγ. 60’) γιαA 08.00B 08.15C 08.30D 08.45
Ασθενής 4 (μεγ. 60’) γιαA 09.30B 09.45C 10.00D 10.15
Ασθενής 1 (μεγ. 45’) γιαA 13.30B 13.45C 14.00D 14.15
Ασθενής 2 (μεγ. 45’) γιαA 14.30B 14.45C 15.00D 15.15Ασθενής 5? για ABCD (μεγ. 75’)
Αναστοχασμός & Σχεδιασμός


Ημέρα 5
Ασθενής 3 (μεγ. 45’) γιαA 08.00B 08.15C 08.30D 08.45
Ασθενής 4 (μεγ. 45’) γιαA 09.00B 09.15C 09.30D 09.45Αποτελέσματα & Συζήτηση
Τέλος της Επιβλεπόμενης Κλινικής  ‘Ασκησης
Αποχώρηση μέντορα στις 15.30Συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων και σχεδιασμός δράσης του επόμενου πενταημέρου.

Καθηγητές
Τρόποι Πληρωμής

1. Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα
Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό της προκαταβολής ή να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard & American Express) από την σελίδα του κάθε σεμιναρίου, μέσω της VivaPayments.
Η σωστή καταχώριση και η γνησιότητα των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη. Η EPIMORFOSIS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος.
Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια  επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.


2. Κατάθεση – Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.
Μπορείτε να καταθέσετε ή να μεταφέρετε το σχετικό χρηματικό ποσό για την εγγραφή σας, γράφοντας το Ονοματεπώνυμό σας στο πεδίο “Αιτιολογία για τον δικαιούχο”, στους παρακάτω λογαριασμούς : 


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αριθμός λογαριασμού : 5238-070348-955
ΙΒΑΝ: GR5501722380005238070348955 SWIFT(BIC): PIRBGRAA
 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αριθμός λογαριασμού : 217/441034-39
IBAN: GR6801102170000021744103439 SWIFT(BIC): ETHNGRAA
 
ALPHA BANK:
Αριθμός λογαριασμού : 708002002013410
ΙΒΑΝ: GR4801407080708002002013410 SWIFT(BIC): CRBAGRAA
 
EUROBANK:
Αριθμός λογαριασμού : 0026.0037.01.0201090153
ΙΒΑΝ: GR4502600370000010201090153 SWIFT(BIC): ERBKGRAA
 
Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΕ
 
Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια επιβαρύνει την EPIMORFOSIS

Όροι Συμμετοχής

1. Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης,  πτυχίο ή δίπλωμα,
2. Παρέχεται έντυπo εκπαιδευτικό υλικό ( σημειώσεις ή το αντίστοιχο βιβλίο ).
3. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της EPIMORFOSIS, τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν επιστρέφονται.
4. Η EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και αναβολής των σεμιναρίων, ενημερώνοντας τους υποψήφιους συμμετέχοντες τηλεφωνικά ή /και μέσω sms & e-mail. Στην περίπτωση αυτή  στους συμμετέχοντες που δεν επιθυμούν  να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία, που θα οριστεί ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό που κατέβαλαν για την συμμετοχή τους σε άλλα σεμινάρια ή υπηρεσίες της εταιρίας, επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων.
5. Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
6. Ακύρωση της συμμετοχής από υπαιτιότητα του συμμετέχοντος, γνωστοποιείται  μόνο με email:
 • έως και 30 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το σύνολο του καταβληθέντος ποσού.
 • έως και 15 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το 50% των καταβληθέντων.
 • μετά την προθεσμία αυτή δεν επιστρέφεται κανένα ποσό εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ( υγείας ), οπότε και συνεκτιμώνται από την EPIMORFOSIS.
7. Παρέχεται η δυνατότητα, να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση άλλου σεμιναρίου, το ποσό που καταβλήθηκε για σεμινάριο που δεν πραγματοποιήθηκε ή που ακυρώθηκε, η συμμετοχή.
8. Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου θα επιβεβαιώνεται με e-mail ή/και sms που θα αποστέλλεται εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
9. Παρακαλείστε να μην αγοράζετε το αεροπορικό σας εισιτήριο έως ότου λάβετε το παραπάνω email (ή/και sms) επιβεβαίωσης ότι το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί. 
10. Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της αίθουσας διεξαγωγής και των διδασκόντων καθηγητών.


Χάρτης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ (MAITLAND Concept®) Group 2 ’18 – ΑΘΗΝΑΣ

600.004,200.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: b8dacdab-5a77-4c90-848b-9c238ca1f8a4 Κατηγορία: Ετικέτα:
Είπαν για εμάς

Η EPIMORFOSIS διοργανώνει σεμινάρια εξειδίκευσης για επαγγελματίες αποκατάστασης. Έχω παρακολουθήσει αρκετά. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να εμπιστευτείτε την EPIMORFOSIS για την εξειδίκευση και τη διά βίου ενημέρωση σας.

- Αλέξανδρος Καραγιαννίδης -

Η Επιμόρφωση, σταθερή αξία είκοσι και παραπάνω χρόνια τώρα, οδηγεί την φυσικοθεραπεία και την διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, μπράβο στον Γιώργο Καράμπαλη και στους συνεργάτες του, χρωστάμε πολλά σε όλους σας, με εκτίμηση,

- Φίλιππος Τζιμούλης -

Ο καλύτερος φορέας επιμόρφωσης φυσικοθεραπευτών. Δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη γνώσεων που είναι απαραίτητες για κλινικό συλλογισμό. Μετεκπαίδευση υψηλού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

- Τσουκαλάς Κότσιρης Γεώργιος -

Τα πρώτα μου βήματα στην επαγγελματική εξειδίκευση ξεκίνησαν με την EPIMORFOSIS και συνεχίζουν. Παραμένει όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας, καλύπτοντας την ανάγκη για σύγχρονη και τεκμηριωμένη γνώση, σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένους εκπαιδευτικούς φορείς.

- Κώστας Πουλής -

Γνωρίζω τον Γιώργο Καράμπαλη και την EPIMORFOSIS επί σειρά ετών. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω πολλά κλινικά σεμινάρια και μπορώ να υποστηρίξω οτι, σε επίπεδο οργάνωσης και επιλογής εκπαιδευτών, έχουν πολύ υψηλό επίπεδο αναγνωρισμένου κύρους.

- Γεωργία Πέττα -

Η EPIMORFOSIS δικαιολογεί πλήρως το όνομά της, παρέχοντας υψηλού επιπέδου σεμινάρια. Ο Γιώργος Καράμπαλης λειτουργεί περισσότερο ως διαρκώς “εκπαιδευόμενος” παρά σαν επιχειρηματίας και αυτό είναι ένα ακόμη συν στην όλη προσπάθεια που γίνεται.

- Δημήτρης Σταμούλης -