Οστεοπαθητική Σχολή Γερμανίας (OSD) – 6ο ΤΜΗΜΑ G6/ΑΤ23 – ΑΘΗΝΑ 2023
– 6ο ΤΜΗΜΑ G6/ΑΤ22 – ΑΘΗΝΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
135 ημέρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
03/11/2023
ΠΟΛΗ:
Αθήνα
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Αίθουσα σεμιναρίων EPIMORFOSIS
Καραολή & Δημητρίου (πρ. Ελευθερίας) 105
183 45 – Μοσχάτο
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
14.900€
ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:
2.100€   ( έως 04/10/2023 )
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
28
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
8
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 40 ΜΕΡΗ
Μέρος 1ο
03/11/2023 - 05/11/2023 (τρέχον)

Μέρος 2ο
15/12/2023 - 17/12/2023
Μέρος 3ο
19/01/2024 - 21/01/2024
Μέρος 4ο
16/02/2024 - 18/02/2024
Μέρος 5ο
22/03/2024 - 24/03/2024
Μέρος 6ο
19/04/2024 - 21/04/2024
Μέρος 7ο
17/05/2024 - 19/05/2024
Μέρος 8ο
21/06/2024 - 23/06/2024
Μέρος 9ο
19/07/2024 - 21/07/2024
Μέρος 10ο
20/09/2024 - 22/09/2024
Μέρος 11ο
25/10/2024 - 27/10/2024
Μέρος 12ο
22/11/2024 - 24/11/2024
Μέρος 13ο
13/12/2024 - 15/12/2024
Μέρος 14ο
17/01/2025 - 19/01/2025
Μέρος 15ο
14/02/2025 - 16/02/2025
Μέρος 16ο
21/03/2025 - 23/03/2025
Μέρος 17ο
25/04/2025 - 27/04/2025
Μέρος 18ο
23/05/2025 - 25/05/2025
Μέρος 19ο
27/06/2025 - 29/06/2025
Μέρος 20ο
25/07/2025 - 27/07/2025
Μέρος 21ο
26/09/2025 - 28/09/2025
Μέρος 22ο
24/10/2025 - 26/10/2025
Μέρος 23ο
21/11/2025 - 23/11/2025
Μέρος 24ο
19/12/2025 - 21/12/2025
Μέρος 25ο
16/01/2026 - 18/01/2026
Μέρος 26ο
06/02/2026 - 08/02/2026
Μέρος 27ο
06/03/2026 - 08/03/2026
Μέρος 28ο
10/04/2026 - 12/04/2026
Μέρος 29ο
08/05/2026 - 10/05/2026
Μέρος 30ο
12/06/2026 - 14/06/2026
Μέρος 31ο
17/07/2026 - 19/07/2026
Μέρος 32ο
18/09/2026 - 20/09/2026
Μέρος 33ο
09/10/2026 - 11/10/2026
Μέρος 34ο
13/11/2026 - 15/11/2026
Μέρος 35ο
11/12/2026 - 13/12/2026
Μέρος 36ο
15/01/2027 - 17/01/2027
Μέρος 37ο
26/02/2027 - 28/02/2027
Μέρος 38ο
19/03/2027 - 21/03/2027
Μέρος 39ο
09/04/2027 - 11/04/2027
Μέρος 40ο
28/05/2027 - 30/05/2027
Απευθύνεται σε

Τα μαθήματα της σχολής απευθύνονται αποκλειστικά σε Ιατρούς, Φυσιοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, κ.ά. αποφοίτους των σχολών Επαγγελμάτων Υγείας (πτυχιούχους AEI, ΤΕΙ ή ισότιμων με αυτά).

Γλώσσα Σεμιναρίου

Γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η Αγγλική και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελληνικά.

Πληροφορίες

Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS, μετά την έναρξη και επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων Οστεοπαθητικής σε 5 τμήματα (groups), προτίθεται να διοργανώσει ΝΕΑ σειρά μαθημάτων σε πρόγραμμα “Part-Time” παρακολούθησης της Γερμανικής Σχολής ΟΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ Osteopathie Schule Deutschland (OSD) με τη συνεργασία του Πανελλήνιου Συλλόγου Οστεοπαθητικής (Π.Σ.Ο.) με έναρξη τον Νοέμβριο του 2023.


Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα 4 ετών  και κατανέμονται σε 40 τριήμερα σεμινάρια ( 10 σεμινάρια ανά έτος – περίπου ένα κάθε μήνα), δηλαδή  135 ημέρες (1.495 ώρες διδασκαλίας), συμπεριλαμβανομένων των ημερών της κλινικής άσκησης και των εξετάσεων.


Η EPIMORFOSIS  επιφυλάσσεται του δικαιώματός της τροποποίησης του εγχειριδίου σπουδών, σε συνεργασία με την OSD.


Τα μαθήματα προγραμματίζονται, κατά κανόνα, τις ημέρες Παρασκευή 12.30 – 20.30, Σάββατο 09.00 – 18.00 & Κυριακή 09.00 – 17.00.


Η κλινική άσκηση διαρκείας 15 ημερών, θα πραγματοποιείται:
α) για τους σπουδαστές που διαμένουν εκτός Αττικής, την  Δευτέρα αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τριήμερου σεμιναρίου και
β) για τους  σπουδαστές που διαμένουν στην Αττική, κάθε  Δευτέρα των υπόλοιπων εβδομάδων του μήνα.


Οι όροι  συμμετοχής συγκεκριμενοποιούνται σε ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφεται μεταξύ του Κέντρου μας και εκάστου από τους συμμετέχοντες.


Συνεπώς, η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε, εάν ενδιαφέρεστε να το παρακολουθήσετε, περιλαμβάνει τα ακόλουθα 3 βήματα:


1o βήμα
Συμπληρώνετε και υποβάλετε, μέσω του site, τη δήλωση συμμετοχής.
2o βήμα
Αφού λάβετε το ανωτέρω ιδιωτικό συμφωνητικό που θα σας αποστείλουμε, το υπογράφετε και μας το αποστέλετε με email.
3o βήμα
Κατάθεση της προκαταβολής των 2.100€.


Το Kέντρο μας, προκειμένου να διευκολύνει την συμμετοχή σας, παρέχει την δυνατότητα εξόφλησης της προκαταβολής των 2.100€ σε 3 δόσεις (700 + 700 + 700€) το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2024.


Η 1η δόση των 700€ πρέπει να καταβληθεί οπωσδήποτε μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της εγγραφής (04 Οκτωβρίου 2023).


Το υπόλοιπο ποσό των 12.800€ θα εξοφληθεί σε 40 δόσεις των 320€.


Η κάθε δόση θα είναι συνδεδεμένη με το αντίστοιχο σεμινάριο και θα πρέπει να καταβάλεται τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την έναρξή του.


Στους επιτυχώς αποφοιτήσαντες χορηγείται πτυχίο Diploma in Osteopathy (DO) από την Osteopathie Schule Deutschland (OSD).


Για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου Master of Science (MSc) από το Πανεπιστήμιο της Δρέσδης (Γερμανία), η διάρκεια του οποίου είναι 18 μήνες (1 ½ έτος).


Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οστεοπαθητικής δεσμεύεται ότι οι απόφοιτοι θα έχουν το δικαίωμα εγγραφής ως πλήρη μέλη του, αφού περάσουν επιτυχώς την τελική εξέταση (FCCA) από επιτροπή εξεταστών στην οποία θα συμμετέχει εκπρόσωπος του Π.Σ.Ο.


Εισαγωγή στην Οστεοπαθητική


Ο Andrew Taylor Still, γιατρός χειρουργός, ίδρυσε στις Η.Π.Α, το 1892 την πρώτη ανεξάρτητη σχολή οστεοπαθητικής.
Στην Οστεοπαθητική  (ονομάζεται επίσης Οστεοπαθητική Ιατρική) η διάγνωση και θεραπεία βασίζονται στην επαφή με τα χέρια. Λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση μεταξύ εγκεφάλου και σώματος, η Οστεοπαθητική εμβανθύνει στην δομική και λειτουργική ακεραιότητα του σώματος και την εσωτερική τάση του για αυτοϊαση. Με την εφαρμογή μεγάλου εύρους χειρο-θεραπευτικών (manual therapy) τεχνικών οι οστεοπαθητικοί θεραπευτές βελτιώνουν τη φυσιολογική λειτουργία και υποστηρίζουν την ομοιόσταση, που διαταράσσεται από σωματικές δυσλειτουργίες (σωματικό πλαίσιο), οφειλόμενες σε διαταραγμένη λειτουργία των σχετικών μερών του σωματικού συστήματος (σκελετικές, αρθρικές και μυοπεριτοναϊκές κατασκευές και συσχετιζόμενες αγγειακές, λεμφικές και νευρικές δομές).
Οι οστεοπαθητικοί θεραπευτές κατανοώντας την σχέση μεταξύ δομής και λειτουργίας επιτυγχάνουν την ανάπτυξη των ικανοτήτων αυτοελέγχου και αυτοΐασης του σώματος. Η ολιστική  προσέγγιση βασίζεται στη θεώρηση ότι το ανθρώπινο ον αποτελεί μία δυναμική λειτουργική μονάδα στην οποία αφενός όλα τα μέρη αλληλοσυσχετίζονται αφετέρου διαθέτει  δικούς του μηχανισμούς αυτοελέγχου και αυτοΐασης.
Σημαντικό τμήμα της οστεοπαθητικής θεραπευτικής προσέγγισης κατέχει η οστεοπαθητική “manual” θεραπεία, που τυπικά ονομάζεται osteopathic manipulative treatment (OMT) και περιλαμβάνει σειρά τεχνικών χειρισμών (manipulative techniques), οι οποίες μπορεί να συνδυάζονται με άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις ή συμβουλές, όπως  δίαιτα, φυσική δραστηριότητα, στάση και συμβουλευτική.
Η Οστεοπαθητική διαχωρίζεται από άλλα επαγγέλματα υγείας που χρησιμοποιούν manual τεχνικές, όπως η  φυσικοθεραπεία  ή η  χειροπρακτική,  παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια εν μέρει αλληλοεπικάλυψη στις τεχνικές και στις παρεμβάσεις που χρησιμοποιούνται.
Ως μία δια χειρός προσέγγιση για τη θεραπεία του ασθενούς (manual therapy), η οστεοπαθητική συνέβαλε στην απόκτηση επιπλέον γνώσης αναφορικά με τις “manual” θεραπείες, την συμπληρωματική και την εναλλακτική ιατρική.
Η οστεοπαθητική ασκείται σε πολλές χώρες, διεθνώς.
Σε ορισμένες εξ αυτών, “manual” θεραπευτές χρησιμοποιούν οστεοπαθητικές τεχνικές και υποστηρίζουν ότι παρέχουν οστεοπαθητική θεραπεία, χωρίς, ωστόσο, να έχουν δεχθεί την απαραίτητη εκπαίδευση.


Η Γερμανική Σχολή Οστεοπαθητικής  (The German School of Osteopathy – Osteopathie Schule Deutschland – OSD)Η OSD ιδρύθηκε το 1999 από τον Γερμανό Οστεοπαθητικό Torsten Liem DO.
Στην αρχή προσέφερε ένα πρόγραμμα “part-time” φοίτησης στο Αμβούργο και στη Στουτγάρδη, που απευθυνόταν σε Ιατρούς, Φυσικοθεραπευτές και Naturopaths (στα γερμανικά: Heilpraktiker). Η ανάπτυξη της Σχολής υπήρξε ραγδαία.


Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της, σταθερή στόχευση και επιδίωξη της Σχολής αποτέλεσε η προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πληρούν υψηλά ακαδημαϊκά κριτήρια.
Το 2003 υλοποιήθηκε η πρώτη συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Ουαλίας. Αυτό έδωσε την δυνατότητα στη Σχολή να αλλάξει το “part-time” πρόγραμμα φοίτησης σε πτυχίο Bachelor και να ξεκινήσει ένα πτυχίο Master στην παιδιατρική οστεοπαθητική.
Το έτος 2006 ο Cristian Ciranna-Raab BSc, DO, Οστεοπαθητικός, που εκπαιδεύτηκε στην Αγγλία, εντάχθηκε στο δυναμικό της  Σχολής αναλαμβάνοντας αρχικώς τη θέση του Αντιπροέδρου και στη συνέχεια το έτος 2007 ανέλαβε καθήκοντα διεύθυνσης της Σχολής.
Το έτος 2009 η Σχολή αναγνωρίστηκε από το Πανεπιστήμιο της Δρέσδης.
Αυτό αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την Γερμανική Οστεοπαθητική, καθώς η OSD ήταν η πρώτη σχολή στη Γερμανία που έλαβε κρατική αναγνώριση και η πρώτη στην Ευρώπη που προσφέρει Master Οστεοπαθητικής με “part-time” πρόγραμμα 4ετούς διάρκειας.


Σήμερα η Σχολή προσφέρει:
Το πρόγραμμα “part-time” φοίτησης σε 6 διαφορετικές πόλεις στη Γερμανία.
Το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, στο Βερολίνο.
Συνεργασία με σχολές εκτός Γερμανίας, οι οποίες υιοθέτησαν στο σύνολό του το ακαδημαϊκό πρόγραμμά της (Πολωνία, Ιταλία, Βέλγιο, Τουρκία).
Η OSD είναι ευρέως γνωστή για το διεθνές τμήμα της και την διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων.


Τα προγράμματα που προσφέρει σήμερα η Σχολή είναι:
 1) Πτυχίο Masters “part-time” φοίτησης στην Οστεοπαθητική (4 έτη)
 2) Πτυχίο Masters πλήρους φοίτησης στην Οστεοπαθητική (4 έτη)
 3) Μεταπτυχιακό πτυχίο Master στην Παιδιατρική Οστεοπαθητική (2 έτη)
 4) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Αθλητική Οστεοπαθητική (1 έτος)
 5) Πρόγραμμα μετατροπής (Conversion course) MSc – Βέλγιο
 6) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Παιδιατρική Οστεοπαθητική – Ιταλία
 7) Δίπλωμα “part-time” φοίτησης στην Οστεοπαθητική – Πολωνία
 8) Δίπλωμα “part-time” φοίτησης στην Οστεοπαθητική – Τουρκία


Η OSD είναι μέλος της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Ένωσης Οστεοπαθητικής “German Bundesarbeitsgemeinschaft fur Osteopathie” (BAO)  και τα πτυχία που απονέμει  πληρούν όλα τα απαραίτητα  ακαδημαϊκά κριτήρια καθώς και τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις που τίθενται από κάθε χώρα ξεχωριστά.


Διδάσκουν πάνω από 50 καθηγητές της Σχολής.
Περισσότερες πληροφορίες για τους καθηγητές (στα Γερμανικά) θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.osteopathie-schule.de/die-osd/dozenten/.
 

Πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μαθημάτων – Σεμιναρίων του 1ου έτους  2023 (6ο Τμήμα – G6)


OSTEO 1 : History & Philosophy 03 – 05 Νοεμβρίου 2023 Cristian Ciranna-Raab (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 2 : GOT 08 – 10 Δεκεμβρίου 2023 Oliver Hintz (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 3 : Visceral Osteopathy I 12- 14 Ιανουαρίου 2024 Richard Twining (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 4 : Pelvis & Hip 16 – 18 Φεβρουαρίου 2024 Tobias Dobler (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 5 : Biomechanics I + II  21 – 24 Μαρτίου 2024 Paul Klein (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 6 : Cranial Osteopathy I (Part A) 19 – 21 Απριλίου 2024 Birgit Schiller (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 7 : Lower Extremeties : Foot & Ankle 24 – 26 Μαιου 2024 Tobias Dobler (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 8 : Lower Extremeties : Knee 07- 09 Ιουνίου 2024 Ευάγγελος Σκοτινιώτης (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 9 :Cranial Osteopathy I (Part B) 19 – 21 Ιουλίου 2024 Birgit Schiller (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 10:Clinical Integration I 11 – 13 Οκτωβρίου 2024 Tobias Dobler (αίθουσα EPIMORFOSIS)


Εξετάσεις 1ου έτους :  09 – 10 Οκτωβρίου 2024 Εξεταστής: Tobias Dobler


 


 


 

Τρόποι Πληρωμής

1. Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα  • Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό της προκαταβολής ή να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard & American Express) από την σελίδα του κάθε σεμιναρίου, μέσω της VivaPayments.

  • Η σωστή καταχώριση και η γνησιότητα των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη.

  • Η EPIMORFOSIS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος.

  • Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

2. Κατάθεση – Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.


Μπορείτε να καταθέσετε ή να μεταφέρετε το σχετικό χρηματικό ποσό για την εγγραφή σας, γράφοντας το Ονοματεπώνυμό σας στο πεδίο “Αιτιολογία για τον δικαιούχο”, στους παρακάτω λογαριασμούς : 


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αριθμός λογαριασμού : 5238-070348-955
ΙΒΑΝ: GR5501722380005238070348955 SWIFT(BIC): PIRBGRAA
 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αριθμός λογαριασμού : 217/441034-39
IBAN: GR6801102170000021744103439 SWIFT(BIC): ETHNGRAA
 
ALPHA BANK:
Αριθμός λογαριασμού : 708002002013410
ΙΒΑΝ: GR4801407080708002002013410 SWIFT(BIC): CRBAGRAA
 
EUROBANK:
Αριθμός λογαριασμού : 0026.0037.01.0201090153
ΙΒΑΝ: GR4502600370000010201090153 SWIFT(BIC): ERBKGRAA
 
Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΕ


Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια  επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

Όροι Συμμετοχής

1. Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης,  πτυχίο ή δίπλωμα,
2. Παρέχεται έντυπo εκπαιδευτικό υλικό ( σημειώσεις ή το αντίστοιχο βιβλίο ).
3. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της EPIMORFOSIS, τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν επιστρέφονται.
4. Η EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και αναβολής των σεμιναρίων, ενημερώνοντας τους υποψήφιους συμμετέχοντες τηλεφωνικά ή /και μέσω sms & e-mail. Στην περίπτωση αυτή  στους συμμετέχοντες που δεν επιθυμούν  να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία, που θα οριστεί ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό που κατέβαλαν για την συμμετοχή τους σε άλλα σεμινάρια ή υπηρεσίες της εταιρίας, επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων.
5. Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
6. Ακύρωση της συμμετοχής από υπαιτιότητα του συμμετέχοντος, γνωστοποιείται  μόνο με email:
 • έως και 30 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το σύνολο του καταβληθέντος ποσού.
 • έως και 15 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το 50% των καταβληθέντων.
 • μετά την προθεσμία αυτή δεν επιστρέφεται κανένα ποσό εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ( υγείας ), οπότε και συνεκτιμώνται από την EPIMORFOSIS.
7. Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου θα επιβεβαιώνεται με e-mail ή/και sms που θα αποστέλλεται εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
8. Παρακαλείστε να μην αγοράζετε το αεροπορικό σας εισιτήριο έως ότου λάβετε το παραπάνω email (ή/και sms) επιβεβαίωσης ότι το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί. 
9. Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της αίθουσας διεξαγωγής και των ημερομηνιών.

Ξενοδοχεία

Μπορείτε να κάνετε απ’ ευθείας την κράτησή σας δηλώνοντας το όνομα της Epimorfosis.

Hotel Delfini***  Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ.: +30 210 94 15 364 & 94 15 373

 

Χάρτης
Επικοινωνήστε μαζί μας:
Τ: 6946668680,
info@epimorfosis.gr
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οστεοπαθητική Σχολή Γερμανίας (OSD) – 6ο ΤΜΗΜΑ G6/ΑΤ23 – ΑΘΗΝΑ 2023

320.0014,900.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: f3961e35-aaa9-4171-a550-b6ae037eac71 Κατηγορίες: , , , , Ετικέτα:
Είπαν για εμάς

Η EPIMORFOSIS διοργανώνει σεμινάρια εξειδίκευσης για επαγγελματίες αποκατάστασης. Έχω παρακολουθήσει αρκετά. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να εμπιστευτείτε την EPIMORFOSIS για την εξειδίκευση και τη διά βίου ενημέρωση σας.

- Αλέξανδρος Καραγιαννίδης -

Η Επιμόρφωση, σταθερή αξία είκοσι και παραπάνω χρόνια τώρα, οδηγεί την φυσικοθεραπεία και την διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, μπράβο στον Γιώργο Καράμπαλη και στους συνεργάτες του, χρωστάμε πολλά σε όλους σας, με εκτίμηση,

- Φίλιππος Τζιμούλης -

Ο καλύτερος φορέας επιμόρφωσης φυσικοθεραπευτών. Δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη γνώσεων που είναι απαραίτητες για κλινικό συλλογισμό. Μετεκπαίδευση υψηλού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

- Τσουκαλάς Κότσιρης Γεώργιος -

Τα πρώτα μου βήματα στην επαγγελματική εξειδίκευση ξεκίνησαν με την EPIMORFOSIS και συνεχίζουν. Παραμένει όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας, καλύπτοντας την ανάγκη για σύγχρονη και τεκμηριωμένη γνώση, σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένους εκπαιδευτικούς φορείς.

- Κώστας Πουλής -

Γνωρίζω τον Γιώργο Καράμπαλη και την EPIMORFOSIS επί σειρά ετών. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω πολλά κλινικά σεμινάρια και μπορώ να υποστηρίξω οτι, σε επίπεδο οργάνωσης και επιλογής εκπαιδευτών, έχουν πολύ υψηλό επίπεδο αναγνωρισμένου κύρους.

- Γεωργία Πέττα -

Η EPIMORFOSIS δικαιολογεί πλήρως το όνομά της, παρέχοντας υψηλού επιπέδου σεμινάρια. Ο Γιώργος Καράμπαλης λειτουργεί περισσότερο ως διαρκώς “εκπαιδευόμενος” παρά σαν επιχειρηματίας και αυτό είναι ένα ακόμη συν στην όλη προσπάθεια που γίνεται.

- Δημήτρης Σταμούλης -