Μυολειτουργική θεραπεία – Αξιολόγηση και Θεραπεία Διαταραχής του Στοματοπροσωπικού Μηχανισμού ’22 ΑΘΗΝΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
2 ημέρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
25/03/2023
ΠΟΛΗ:
Αθήνα
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Αίθουσα σεμιναρίων EPIMORFOSIS
Καραολή & Δημητρίου (πρ. Ελευθερίας) 105
183 45 – Μοσχάτο
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
270€
ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:
120€   ( έως 23/02/2023 )
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
25
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
19
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Απευθύνεται σε

Το σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά σε Εργοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές και άλλους Επαγγελματίες Υγείας με συναφές αντικείμενο.

Γλώσσα Σεμιναρίου

Γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η Ιταλική και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.

Πληροφορίες

Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS προτίθεται να διοργανώσει το σεμινάριο Μυολειτουργικής θεραπείας – Αξιολόγηση και Θεραπεία Διαταραχής του Στοματοπροσωπικού Μηχανισμού με καθηγήτρια την Andretta Pasqualina.


Το σεμινάριο διαρκεί 2 μέρες και θα διεξαχθεί στην Αθήνα.


Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στο ποσό των 270€.


Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής θα πρέπει να προκαταβληθεί το ποσό των 120€.


Το υπόλοιπο ποσό των 150€ θα πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον 2 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Σκοπός


Με αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο, θέλουμε να συμβάλουμε στο γνωστικό πεδίο που αφορά τη διάγνωση, την κλινική και την θεραπεία, στην παθολογία της επικοινωνίας, που συνδέεται με τα ελλείμματα των στοματικών λειτουργιών:


στοματοπροσωπική διαταραχή των φυσιολογικών κινητικών μοντέλων και ενεργειών, στην παιδική και εφηβική ηλικία, αλλα και στους ενηλίκους.


Ο τελικός στόχος είναι να παρουσιαστεί μια αντικειμενική διάγνωση, αξιολόγηση και θεραπευτική μεθοδολογία και να εμπλουτιστούν οι δεξιότητες των θεραπευτών, με θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες που προκύπτουν, με ένα ολοκληρωμένο και υποστηρικτικό θεραπευτικό πρόγραμμα.


Αυτό οδηγεί αναπόφευκτα σε μια πολυδιάστατη και διεπιστημονική προσέγγιση που περιλαμβάνει την συνεργασία με διάφορους επαγγελματίες υγείας, ιατρικούς και μη ιατρικούς, με βασικές γνώσεις, δεξιότητες, εργαλεία και θεραπευτικές μεθοδολογίες.


Ο θεραπευτής, μέσω αξιόπιστων εργαλείων αξιολόγησης, θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι σε θέση να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο και επαρκές  πρόγραμμα παρέμβασης που οδηγεί σε ικανοποιητικά αποτελέσματα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.


 Εισαγωγή στην φυσιοπαθολογία των στοματικών  λειτουργιών 


 • Στοματικές λειτουργίες και στοματοπροσωπική μυϊκή ισορροπία


   – Αναπνοή – σίτιση (αναρρόφηση – κατάποση): φυσιολογικές διαδικασίες, ικανότητες σίτισης κατά την ανάπτυξη των νεογνών


   – Σίτιση φυσική / τεχνητή /απογαλακτισμός


   – Αναρρόφηση – Μάσηση – Κατάποση, λειτουργίες  του στόματος στο νεογνό και την παιδική ηλικία


   – Προβλήματα στη διατροφή των βρεφών


   – Λειτουργία χαλινού της γλώσσας κατά την εκτέλεση των στοματικών λειτουργιών στην νεογνική ηλικία  (τεστ  σύμφωνα με την Martinelli R.)


 • Στοματικές λειτουργίες και κρανιοπροσωπική  ανάπτυξη


 • Φωνητική και γλωσσική άρθρωση


 • Μίμηση – Γεύση – Όσφρηση


 • Σημεία και συμπτώματα της στοματοπροσωπικής διαταραχής.


 • Εφαρμογή της μυολειτουργικής θεραπείας σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.


 • Ο ρόλος του λογοθεραπευτή σε μια διεπιστημονική προσέγγιση με διαφορετικές ειδικότητες


 • Λογοθεραπεία και διαταραχές ύπνου στο παιδί και στους ενηλίκους


 • Αξιολόγηση του ασθενούς που με στοματοπροσώπικη  διαταραχή :


   – στοματικές έξεις  και επιπλοκές αυτών που αφορούν  την εξέλιξη και την ανάπτυξη του κράνιοστόματογναθικού συμπλέγματος.


   – ποιες στοματικές έξεις αντιμετωπίζουμε και ποιες όχι.


 • Πρωτόκολλο διάγνωσης


   – Αναπνοή – σίτιση (αναρρόφηση – μάσηση – κατάποση), άρθρωση,  γεύση, οσμή, μίμηση και αισθητηριακή ιδιοδεκτικότητα.


   – Στοματοπροσωπική αυτοαξιολόγηση, μυϊκή διαταραχή (A.S.O.).


   – Επίδειξη ειδικών εργαλείων για την κλινική ανίχνευση.


   – Ελιγμοί για την ανίχνευση διαταραχών των στοματικών λειτουργιών.


   – Πρωτόκολλο για την αξιολόγηση της αναπνοής (PRO.VΑ.LO.RE)


   – Πρωτόκολλο για την αξιολόγηση του χαλινού της γλώσσας στην παιδική και ενήλικη ηλικία (Marchesan)


   – Συσχέτιση μεταξύ της μυολειτουργικής θεραπείας και ευσταχιανής σάλπιγγας


   – Ειδικό πρωτόκολλο για διαταραχές του ύπνου στην παιδική και ενήλικη ζωή (σχετικές κλίμακες και αυτοαξιολόγηση)


   – Σημασία της καταγραφής της θεραπείας                


   – Στοιχεία Ορθοδοντικής, κλινική στάση, θέσης σώματος και συσχετισμοί με στοματοπροσωπική κινητικότητα


   – Διεπιστημονική προσέγγιση: ομαδική εργασία, ρύθμιση και συγχρονισμός


   – Προτεραιότητα παρέμβασης: πότε πρέπει να επεμβαίνετε και πότε όχι


   – Αντενδείξεις για τη θεραπεία


 


Πρόγραμμα

 Ημέρα 1η 


  9.00 – 10.00 Φυσιολογία / διαταραχές του μυϊκού στόματοπροσωπικου μηχανισμού. Η μυολειτουργική θεραπεία στην παιδική και ενήλικη περίοδο.Η σημασία της σωστής διατροφής στο νεογέννητο.
10.00 – 11.00 Αξιολόγηση του ασθενούς με διαταραχή στο μυϊκό στόματοπροσωπικο μηχανισμό. Παρουσίαση ατομικού διαγνωστικού πρωτόκολλου αξιολόγησης.
11.00 – 11.15 Διάλειμμα
11.15 – 12.15 Πρακτικές ανίχνευσης διαταραχών των στοματικών λειτουργιών (δομή-λειτουργία). Παρουσίαση εξειδικευμένων εργαλείων για την κλινική αξιολόγηση.
12.15 – 13.15 Λογοθεραπευτική θεραπεία : η σημασία δημιουργίας σχέσης θεραπευτή-ασθενή, η πρώτη προσέγγισή, το setting
13.15 – 14.15 Διάλειμμα
14.15 – 16.30 Βασικές αρχές κίνητρων στην λογοθεραπεία. Πώς να δημιουργήσουμε σχέσεις μέσω κινήτρων που να στηρίζουν αποτελεσματικά το θεραπευτικό   πρόγραμμα (άμεσα και έμμεσα).
16.30 – 17.30 Πρακτικές ασκήσεις για την επίλυση των στοματικών έξεων,-πρώτο μέρος-, Role playing.
17.30 – 18.30 Πρακτικές ασκήσεις για την επίλυση των στοματικών έξεων, -δεύτερο μέρος-, Role playing.


 Ημέρα 2η 


9.00 – 10.00 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές της Θεραπείας των στοματικών λειτουργιών:Θεραπευτικό πλάνο.
10.00 – 11.15 Θεραπεία: γενικές και ειδικές κατευθύνσεις 
11.15 – 11.30 Διάλειμμα
11.30 – 12.30 Πρακτικές ασκήσεις για αποκατάσταση των διαταραχών της   στοματικής αναπνοής, ελλιπής μάσησης, διαταραχή της κατάποσης. (video)
12.30 – 13.30 Διάλειμμα
13.30 – 15.30 Πρακτικές ασκήσεις για αποκατάσταση των διαταραχών της άρθρωσης (φωνητική) (video), γενικές κατευθύνσεις για τις διαταραχές της κροταφογναθικής διάρθρωσης.
15.30 – 16.30 Προγράμματα για την σταθερότητα των αποτελεσμάτων.
16.30 – 16.45 Διάλειμμα
16.45 – 17.45 Συζήτηση και σύγκριση κλινικών περιπτώσεων
17.45 – 18.45 Πρακτική εξέταση και συμπλήρωση ερωτηματολόγιου

Καθηγητές
Τρόποι Πληρωμής

1. Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα  • Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό της προκαταβολής ή να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard & American Express) από την σελίδα του κάθε σεμιναρίου, μέσω της VivaPayments.

  • Η σωστή καταχώριση και η γνησιότητα των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη.

  • Η EPIMORFOSIS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος.

  • Τραπεζική προμήθεια, εάν προβλέπεται, βαρύνει την EPIMORFOSIS.

2. Κατάθεση – Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.


Μπορείτε να καταβάλετε το σχετικό χρηματικό ποσό με κατάθεση ή μεταφορά στους παρακάτω λογαριασμούς, με Δικαιούχο το  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ο.Ε.
Ως αιτιολογία στην κατάθεση παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας και Τραπεζική προμήθεια, εάν προβλέπεται, βαρύνει την EPIMORFOSIS.


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αριθμός λογαριασμού : 5238-070348-955
ΙΒΑΝ: GR5501722380005238070348955 SWIFT(BIC): PIRBGRAA
 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αριθμός λογαριασμού : 217/441034-39
IBAN: GR6801102170000021744103439 SWIFT(BIC): ETHNGRAA
 
ALPHA BANK:
Αριθμός λογαριασμού : 708002002013410
ΙΒΑΝ: GR4801407080708002002013410 SWIFT(BIC): CRBAGRAA
 
EUROBANK:
Αριθμός λογαριασμού : 0026.0037.01.0201090153
ΙΒΑΝ: GR4502600370000010201090153 SWIFT(BIC): ERBKGRAA
 

Όροι Συμμετοχής

1. Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, πτυχίο ή δίπλωμα.
2. Παρέχεται έντυπo εκπαιδευτικό υλικό ( σημειώσεις ή το αντίστοιχο βιβλίο ).
3. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της EPIMORFOSIS, τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν επιστρέφονται.
4. Η EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και αναβολής των σεμιναρίων, ενημερώνοντας τους υποψήφιους συμμετέχοντες τηλεφωνικά ή /και μέσω sms & e-mail. Στην περίπτωση αυτή  στους συμμετέχοντες που δεν επιθυμούν  να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία, που θα οριστεί ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό που κατέβαλαν για την συμμετοχή τους σε άλλα σεμινάρια ή υπηρεσίες της εταιρίας, επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων.
5. Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
6. Ακύρωση της συμμετοχής από υπαιτιότητα του συμμετέχοντος, γνωστοποιείται  μόνο με email:
 • έως και 30 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το σύνολο του καταβληθέντος ποσού.
 • έως και 15 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το 50% των καταβληθέντων.
 • μετά την προθεσμία αυτή δεν επιστρέφεται κανένα ποσό εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ( υγείας ), οπότε και συνεκτιμώνται από την EPIMORFOSIS.
7. Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου θα επιβεβαιώνεται με e-mail ή/και sms που θα αποστέλλεται εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
8. Παρακαλείστε να μην αγοράζετε το αεροπορικό σας εισιτήριο έως ότου λάβετε το παραπάνω email (ή/και sms) επιβεβαίωσης ότι το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί. 
9. Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της αίθουσας διεξαγωγής.

Ξενοδοχεία
Μπορείτε να κάνετε απ’ ευθείας την κράτησή σας δηλώνοντας το όνομα της Εpimorfosis.
Hotel Delfini** τιμή μονόκλινου με πρωινό 45 ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ.: +30 210 94 15 364 & 94 15 373
Χάρτης
Επικοινωνήστε μαζί μας:
Τ: 6946668680,
info@epimorfosis.gr
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Μυολειτουργική θεραπεία – Αξιολόγηση και Θεραπεία Διαταραχής του Στοματοπροσωπικού Μηχανισμού ’22 ΑΘΗΝΑΣ

120.00270.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: 0f82121e-ebbc-46f5-b80a-bcc6291a82d5 Κατηγορίες: , , , Ετικέτα:
Είπαν για εμάς

Η EPIMORFOSIS διοργανώνει σεμινάρια εξειδίκευσης για επαγγελματίες αποκατάστασης. Έχω παρακολουθήσει αρκετά. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να εμπιστευτείτε την EPIMORFOSIS για την εξειδίκευση και τη διά βίου ενημέρωση σας.

- Αλέξανδρος Καραγιαννίδης -

Η Επιμόρφωση, σταθερή αξία είκοσι και παραπάνω χρόνια τώρα, οδηγεί την φυσικοθεραπεία και την διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, μπράβο στον Γιώργο Καράμπαλη και στους συνεργάτες του, χρωστάμε πολλά σε όλους σας, με εκτίμηση,

- Φίλιππος Τζιμούλης -

Ο καλύτερος φορέας επιμόρφωσης φυσικοθεραπευτών. Δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη γνώσεων που είναι απαραίτητες για κλινικό συλλογισμό. Μετεκπαίδευση υψηλού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

- Τσουκαλάς Κότσιρης Γεώργιος -

Τα πρώτα μου βήματα στην επαγγελματική εξειδίκευση ξεκίνησαν με την EPIMORFOSIS και συνεχίζουν. Παραμένει όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας, καλύπτοντας την ανάγκη για σύγχρονη και τεκμηριωμένη γνώση, σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένους εκπαιδευτικούς φορείς.

- Κώστας Πουλής -

Γνωρίζω τον Γιώργο Καράμπαλη και την EPIMORFOSIS επί σειρά ετών. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω πολλά κλινικά σεμινάρια και μπορώ να υποστηρίξω οτι, σε επίπεδο οργάνωσης και επιλογής εκπαιδευτών, έχουν πολύ υψηλό επίπεδο αναγνωρισμένου κύρους.

- Γεωργία Πέττα -

Η EPIMORFOSIS δικαιολογεί πλήρως το όνομά της, παρέχοντας υψηλού επιπέδου σεμινάρια. Ο Γιώργος Καράμπαλης λειτουργεί περισσότερο ως διαρκώς “εκπαιδευόμενος” παρά σαν επιχειρηματίας και αυτό είναι ένα ακόμη συν στην όλη προσπάθεια που γίνεται.

- Δημήτρης Σταμούλης -