Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης ad modum VODDER (ZML) – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ (Therapy 3) ’20 – ΑΘΗΝΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
5 ημέρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
16/12/2020
ΠΟΛΗ:
Αθήνα
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Αίθουσα σεμιναρίων EPIMORFOSIS
Καραολή & Δημητρίου (πρ. Ελευθερίας) 105
183 45 – Μοσχάτο Τηλ.: 210 4829303
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
600€
ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:
250€   ( έως 16/11/2020 )
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
20
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
20
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Απευθύνεται σε

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φυσιοθεραπευτές και λοιπούς επαγγελματίες υγείας που έχουν παρακολουθήσει το Therapy 2 σεμινάριο.

Γλώσσα Σεμιναρίου

Γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η Αγγλική και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.

Πληροφορίες

Η μέθοδος
Για την ολοκλήρωση της μεθόδου, προβλέπεται προεραιτική εξέταση για την πιστοποίηση ως θεραπευτών MLD/CDT
Σε όλα τα σεμινάρια προβλέπεται κλινική άσκηση σε ασθενείς.


Αντικείμενο σεμιναρίου:
Οι θεραπευτές θα είναι πλήρως πιστοποιημένοι in σε όλες τις διαφορετικές τεχνικές του MLD / CDT. Κάθε συμμετέχοντας θα εκπαιδευτεί και στα τέσσερα επίπεδα της Θεραπείας Πλήρους Παροχέτευσης (CDT) και θα μάθει πώς να αντιμετωπίζει το λεμφοίδημα και το λεμφοστατικό οίδημα. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, κάθε συμμετέχοντας θα είναι ικανός να εκτελεί την τεχνική της Manual Λεμφικής Παροχέτευσης (MLD), να κάνει επιδέσεις, να εφαρμόζει συγκεκριμένες ασκήσεις κατά τη διαδικασία της παροχέτευσης και να εφαρμόζει κάλτσες συμπίεσης. Θα μάθουν επίσης, πώς να εφαρμόζουν αυτές τις τεχνικές με έναν εύκολο, αποτελεσματικό τρόπο στις διάφορες μορφές οιδήματος του κάθε ασθενούς. Επιπλέον, ο θεραπευτής θα κατανοήσει τις ιατρικές ενδείξεις και τις αντενδείξεις της τεχνικής MLD και της επίδεσης. Σε αυτό το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην εφαρμογή της λεμφικής παροχέτευσης με βάση τις αρχές της μςθόδου του Dr. Vodder. Η ανατομία, η φυσιολογία και η παθοφυσιολογία του λεμφικού συστήματος θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την δημιουργία των διαφορετικών ειδών του λεμφοιδήματος.


Περιεχόμενα (Θεωρητικές & πρακτικές παρουσιάσεις) • Ανατομία Βασικά λεμφικά αγγεία, Λεμφοσυλλέκτες, Λεμφικοί αγωγοί (μορφολογία, τοποθεσία, λειτουργία) Lymphnodes (τοποθεσία, λειτουργία) Watersheds,

 • Περιοχές λεμφικής παροχέτευσης, λεμφο-λεμφατικές αναστομώσεις

 • Φυσιολογία Κυκλοφορικό σύστημα, γενικά Μικρο-κυκλοφορία Starling hypothesis, Starling equilibrium (ισορροπία) Διήθηση, Επαναρρόφηση, Λεμφική μεταφορά

 • Παθοφυσιολογία Βασικό λεμφοίδημα, Κατάταξη και Διαβάθμιση Τύποι λεμφικής ανεπάρκειας

 • Επακόλουθα λεμφόστασης, κυτταρικός πολλαπλασιασμός, αντισταθμιστικός μηχανισμός

 • Διαδικασίες διάγνωσης Ιατρικό ιστορικό ασθενών, έλεγχος, ψηλάφηση, ποσότητα μέτρησης

 • Πρωτογενές λεμφοίδημα Παθοφυσιολογία, διάγνωση, διαφορική διάγνωση, εξέλιξη, θεραπεία

 • Δευτερογενές λεμφοίδημα (διάγνωση, εξέλιξη, θεραπεία)

 • Λιποίδημα, Λίπο-λεμφοίδημα Παθοφυσιολογία, διάγνωση, διαφορική διάγνωση, εξέλιξη, θεραπεία

 • Αγγειακό και λεμφοστατικό οίδημα Παθοφυσιολογία, διάγνωση, διαφορική διάγνωση, εξέλιξη, θεραπεία

 • Λεμφοστατική εντεροπάθεια

 • Θεραπευτικές μέθοδοι Manual λεμφική παροχέτευση, Συμπιεστική επίδεση, Συμπιεστικοί νάρθηκες, Αντλίες αναρρόφησης, Εκπαίδευση ασθενούς

 • Q and A, Tips and Tricks

Πρόγραμμα

Ημέρα 1η
08:30 Επανάληψη λεμφοιδήματος άνω άκρου: Ερωτήσεις και απαντήσεις, MLD εργαστήριο: Ειδικοί χειρισμοί
(strokes) για τοπική θεραπεία.
10:00 Διάλειμμα
10:15 MLD εργαστήριο: Δευτερογενές λεμφοίδημα συνδυασμένο με διάφορες επιπλοκές, ομαδική δουλειά και παρουσίαση στην τάξη
12:30 Διάλειμμα
13:00 MLD εργαστήριο: ίδιες δραστηριότητες.
15.00 Διάλειμμα
15:15 Εισαγωγή στο 5ο σεμινάριο Ιανουάριος 2010: δευτ.λεμφοίδημα κάτω άκρου, κεφαλής, γεννητικών οργάνων και λιπολεμφοίδημα. Διάγνωση και θεραπεία
16:00 Λήξη 1ης ημέρας


Ημέρα 2η
08:30 Γενικές παρατηρήσεις Επανάληψη βασικών θεωρητικών αρχών: Ερωτήσεις και απαντήσεις Δευτ.
λεμφοίδημα κάτω άκρου: Τι συμβαίνει, τι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε;
10:00 Διάλειμμα
10:15 MLD εργαστήριο: Επίδεση σε δευτερογενή, μονόπλευρο λεμφοίδημα του κάτω άκρου
12:30 Διάλειμμα
13:00 MLD εργαστήριο: ίδιες δραστηριότητες. Συμπιεστική περίδεση του κάτω άκρου με γέμισμα
15:00 Διάλειμμα
15:15 Πιθανές ερωτήσεις για τις εξετάσεις
16:00 Λήξη 2ης ημέρας


Ημέρα 3η
08:30 Περίληψη: Ποια είναι τα κύρια προβλήματα της συμπιεστικής περίδεσης σε δευτερογενές λεμφοίδημα
10:00 Διάλειμμα
10:15 MLD εργαστήριο: Συμπιεστική περίδεση σε δευτ. αμφοτερόπλευρο λεμφοίδημα κάτω άκρου μετά από
εγχείριση Wertheim και θεραπεία με ακτινοβολία
12:30 Διάλειμμα
13:00 MLD εργαστήριο: Ίδιες δραστηριότητες. Συμπιεστική περίδεση του κάτω άκρου με γέμισμα σε 8 – 10 λεπτά
15.00 Διάλειμμα
15:15 Workshop και/ή πιθανές ερωτήσεις για τις εξετάσεις
16:00 Λήξη 3ης ημέρας


Ημέρα 4η
08:30 Θεωρία: Κατασκευή συμπιεστικού υλικού, κυκλικής πλέξης και επίπεδης πλέξης συμπιεστικής κάλτσας. Κάλτσες προσαρμοσμένες στον πελάτη
10:00 Διάλειμμα
10:15 Εργαστήριο μέτρησης: Μέτρηση med. compr. Stocking
12:30 Διάλειμμα
13:00 MLD εργαστήριο: Θεραπεία αποσυμφόρησης δευτ. μονόπλευρου λεμφοιδήματος κάτω άκρου, δύο γκρουπ 45 λεπτά συμπεριλαμβανομένης επίδεσης. Ειδικοί χειρισμοί για τοπική θεραπεία
15:00 Διάλειμμα
15:15 Workshop και/ή πιθανές ερωτήσεις για τις εξετάσεις
16:00 Λήξη 4ης ημέρας


Ημέρα 5η
08:30 Θεωρία: “Το λεμφατικό παιδί” Παθοφυσιολογία, διάγνωση & Θεραπεία
10:00 Διάλειμμα
10:15 MLD εργαστήριο: Δευτερογενές λεμφοίδημα κεφαλής, γεννητικών οργάνων συνδυαζόμενα με διαφορετικές επιπλοκές. Ομαδική δουλειά και παρουσίαση στην τάξη
12:30 Διάλειμμα
13:00 Τελικές εξετάσεις
15.00 Feedback και συζήτηση
15:30 Λήξη σεμιναρίου

Καθηγητές
Τρόποι Πληρωμής

1. Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα • Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό της προκαταβολής ή να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard & American Express) από την σελίδα του κάθε σεμιναρίου, μέσω της VivaPayments.

 • Η σωστή καταχώριση και η γνησιότητα των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη.

 • Η EPIMORFOSIS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος.

 • Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

2. Κατάθεση – Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.


Μπορείτε να καταθέσετε ή να μεταφέρετε το σχετικό χρηματικό ποσό για την εγγραφή σας, γράφοντας το Ονοματεπώνυμό σας στο πεδίο “Αιτιολογία για τον δικαιούχο”, στους παρακάτω λογαριασμούς : 


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αριθμός λογαριασμού : 5238-070348-955
ΙΒΑΝ: GR5501722380005238070348955 SWIFT(BIC): PIRBGRAA
 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αριθμός λογαριασμού : 217/441034-39
IBAN: GR6801102170000021744103439 SWIFT(BIC): ETHNGRAA
 
ALPHA BANK:
Αριθμός λογαριασμού : 708002002013410
ΙΒΑΝ: GR4801407080708002002013410 SWIFT(BIC): CRBAGRAA
 
EUROBANK:
Αριθμός λογαριασμού : 0026.0037.01.0201090153
ΙΒΑΝ: GR4502600370000010201090153 SWIFT(BIC): ERBKGRAA
 
Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΕ


Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια  επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

Όροι Συμμετοχής

1. Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης,  πτυχίο ή δίπλωμα,
2. Παρέχεται έντυπo εκπαιδευτικό υλικό ( σημειώσεις ή το αντίστοιχο βιβλίο ).
3. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της EPIMORFOSIS, τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν επιστρέφονται.
4. Η EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και αναβολής των σεμιναρίων, ενημερώνοντας τους υποψήφιους συμμετέχοντες τηλεφωνικά ή /και μέσω sms & e-mail. Στην περίπτωση αυτή  στους συμμετέχοντες που δεν επιθυμούν  να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία, που θα οριστεί ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό που κατέβαλαν για την συμμετοχή τους σε άλλα σεμινάρια ή υπηρεσίες της εταιρίας, επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων.
5. Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
6. Ακύρωση της συμμετοχής από υπαιτιότητα του συμμετέχοντος, γνωστοποιείται  μόνο με email:
 • έως και 30 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το σύνολο του καταβληθέντος ποσού.
 • έως και 15 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το 50% των καταβληθέντων.
 • μετά την προθεσμία αυτή δεν επιστρέφεται κανένα ποσό εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ( υγείας ), οπότε και συνεκτιμώνται από την EPIMORFOSIS.
7. Παρέχεται η δυνατότητα, να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση άλλου σεμιναρίου, το ποσό που καταβλήθηκε για σεμινάριο που δεν πραγματοποιήθηκε ή που ακυρώθηκε, η συμμετοχή.
8. Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου θα επιβεβαιώνεται με e-mail ή/και sms που θα αποστέλλεται εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
9. Παρακαλείστε να μην αγοράζετε το αεροπορικό σας εισιτήριο έως ότου λάβετε το παραπάνω email (ή/και sms) επιβεβαίωσης ότι το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί. 
10. Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της αίθουσας διεξαγωγής και των διδασκόντων καθηγητών.

Ξενοδοχεία

Μπορείτε να κάνετε απ’ ευθείας την κράτησή σας δηλώνοντας το όνομα της epimorfosis.
Hotel Delfini**  τιμή μονόκλινου με πρωινό 45 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο
τηλ.: +30 210 9415364 & 9415373

Χάρτης
Επικοινωνήστε μαζί μας:
Τ: 2310.261.610,
info@epimorfosis.gr
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης ad modum VODDER (ZML) – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ (Therapy 3) ’20 – ΑΘΗΝΑΣ

250.00600.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: cae27f7f-f327-4704-8199-4bb67fe6d74d Κατηγορίες: , , , Ετικέτα:
Είπαν για εμάς

Η EPIMORFOSIS διοργανώνει σεμινάρια εξειδίκευσης για επαγγελματίες αποκατάστασης. Έχω παρακολουθήσει αρκετά. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να εμπιστευτείτε την EPIMORFOSIS για την εξειδίκευση και τη διά βίου ενημέρωση σας.

- Αλέξανδρος Καραγιαννίδης -

Η Επιμόρφωση, σταθερή αξία είκοσι και παραπάνω χρόνια τώρα, οδηγεί την φυσικοθεραπεία και την διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, μπράβο στον Γιώργο Καράμπαλη και στους συνεργάτες του, χρωστάμε πολλά σε όλους σας, με εκτίμηση,

- Φίλιππος Τζιμούλης -

Ο καλύτερος φορέας επιμόρφωσης φυσικοθεραπευτών. Δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη γνώσεων που είναι απαραίτητες για κλινικό συλλογισμό. Μετεκπαίδευση υψηλού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

- Τσουκαλάς Κότσιρης Γεώργιος -

Τα πρώτα μου βήματα στην επαγγελματική εξειδίκευση ξεκίνησαν με την EPIMORFOSIS και συνεχίζουν. Παραμένει όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας, καλύπτοντας την ανάγκη για σύγχρονη και τεκμηριωμένη γνώση, σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένους εκπαιδευτικούς φορείς.

- Κώστας Πουλής -

Γνωρίζω τον Γιώργο Καράμπαλη και την EPIMORFOSIS επί σειρά ετών. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω πολλά κλινικά σεμινάρια και μπορώ να υποστηρίξω οτι, σε επίπεδο οργάνωσης και επιλογής εκπαιδευτών, έχουν πολύ υψηλό επίπεδο αναγνωρισμένου κύρους.

- Γεωργία Πέττα -

Η EPIMORFOSIS δικαιολογεί πλήρως το όνομά της, παρέχοντας υψηλού επιπέδου σεμινάρια. Ο Γιώργος Καράμπαλης λειτουργεί περισσότερο ως διαρκώς “εκπαιδευόμενος” παρά σαν επιχειρηματίας και αυτό είναι ένα ακόμη συν στην όλη προσπάθεια που γίνεται.

- Δημήτρης Σταμούλης -