Οστεοπαθητική Σχολή Γερμανίας (OSD) – ΔΙΠΛΩΜΑ στην ΟΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΗ για Manual Therapists ’20 – ΑΘΗΝΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
75 ημέρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
06/11/2020
ΠΟΛΗ:
Αθήνα
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Αίθουσα σεμιναρίων EPIMORFOSIS
Καραολή & Δημητρίου (πρ. Ελευθερίας) 105
183 45 – Μοσχάτο
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
9.000€
ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:
1.500€   ( έως 07/10/2020 )
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
28
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
22
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Απευθύνεται σε

Τα μαθήματα της σχολής απευθύνονται αποκλειστικά σε ιατρούς ή φυσιοθεραπευτές (πτυχιούχους AEI, ΤΕΙ ή ισότιμων σχολών) που έχουν πραγματοποιήσει 380 ώρες σεμιναρίων Manual Therapy ή Manual Medicine.

Γλώσσα Σεμιναρίου

Γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η Αγγλική και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελληνικά.

Πληροφορίες

Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS, μετά την επιτυχή έναρξη των μαθημάτων Οστεοπαθητικής το 2012 (1ο Τμήμα), το 2014 (2ο Τμήμα), το 2017 (3ο τμήμα) και το 2018 (4ο τμήμα), προτίθεται να διοργανώσει μια νέα σειρά μαθημάτων για MANUAL THERAPISTS, σε ένα πρόγραμμα “part-time” παρακολούθησης, της Γερμανικής Σχολής Οστεοπαθητικής Osteopathie Schule Deutschland (OSD) με την συνεργασία του Πανελλήνιου Συλλόγου Οστεοπαθητικής (Π.Σ.Ο.) ξεκινώντας το Νοέμβριο του 2020.


Τα μαθήματα διδασκαλίας διαρκούν 2 έτη, – 75 μέρες που κατανέμονται σε 25 σεμινάρια  – πλέον των ημερών της κλινικής άσκησης και των εξετάσεων.


Η συνολική διάρκεια των μαθημάτων είναι 1.120 ώρεςUE.


Η EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του εγχειριδίου σπουδών, σε συνεργασία πάντα με την OSD.


Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κατά κανόνα τις ημέρες Παρασκευή 12.30 – 20.30, Σάββατο 09.00 – 18.00 & Κυριακή 09.00 – 17.00.
Κλινική άσκηση (shadowing) 20 ώρες κατ’ ελάχιστον που θα πραγματοποιούνται κυκλικά τις Δευτέρες (μετά τα σεμινάρια για τους σπουδαστές που μένουν εκτός Αθηνών και τις υπόλοιπες Δευτέρες για αυτούς που μένουν εντός Αθηνών).


Η κλινική άσκηση πραγματοποιείται στην Οστεοπαθητική ΑΡΩΓΗ.


Η διαδικασία συμμετοχής προϋποθέτει την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού από τον κάθε συμμετέχοντα.


Συνεπώς η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο υποψήφιος περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:
 
1o βήμα
Για την εγγραφή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά.
2o βήμα
Αποστολή του ιδιωτικού συμφωνητικού ταχυδρομικώς (συστημένο) υπογεγραμμένου σε 2 αντίγραφα.
3o βήμα
Κατάθεση της προκαταβολής των 1.500 ευρώ.


Το κέντρο μας, προκειμένου να διευκολύνει την συμμετοχή σας (λόγω της οικονομικής συγκυρίας), παρέχει την δυνατότητα εξόφλησης της προκαταβολής των 1.500 ευρώ σε 2 δόσεις (750 + 750 ευρώ) το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.


Η 1η δόση των 750 ευρώ πρέπει να καταβληθεί οπωσδήποτε μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της εγγραφής.
 
Στους επιτυχώς αποφοιτήσαντες χορηγείται πτυχίο DO (Diploma in Osteopathy) από την Osteopathie Schule Deutschland (OSD), για όσους δε, επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου Master of Science (MSc) από το Πανεπιστήμιο της Δρέσδης (Γερμανία), η διάρκεια του οποίου είναι 18 μήνες (1 ½ έτος).


Η απονομή του τίτλου DO (Diploma in Osteopathy) πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση της κλινικής άσκησης, την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας (DO-Thesis) και την επιτυχή έκβαση της τελικής εξέτασης (θεωρούνται ως 4ο έτος).


Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οστεοπαθητικής δεσμεύεται ότι οι απόφοιτοι θα έχουν το δικαίωμα εγγραφής ως πλήρη μέλη του, αφού περάσουν επιτυχώς την τελική εξέταση (FCCA) από τριμελή επιτροπή εξεταστών στην οποία θα συμμετέχει εκπρόσωπος της OSD και την οποία θα διεξάγει ο ίδιος ο Π.Σ.Ο.


Εισαγωγή στην Οστεοπαθητική
(Κριτήρια αξιολόγησης της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ.) για την εκπαίδευση και την εξάσκηση)


Η οστεοπαθητική εξελίχτηκε από τον Andrew Taylor Still, ένα ιατρό και χειρουργό στις ΗΠΑ στα μέσα του 1800, ο οποίος ίδρυσε την πρώτη ανεξάρτητη σχολή οστεοπαθητικής το 1892. Η οστεοπαθητική (ονομάζεται επίσης οστεοπαθητική ιατρική) βασίζεται στην διά χειρός επαφή για τη διάγνωση και τη θεραπεία. Σέβεται τη σχέση του σώματος, του μυαλού και του πνεύματος, ενώ δίνει έμφαση στη δομική και τη λειτουργική ακεραιότητα του σώματος, καθώς και την εσωτερική τάση του σώματος για αυτοΐαση.
Οι οστεοπαθητικοί θεραπευτές χρησιμοποιούν ένα μεγάλο εύρος χειρο-θεραπευτικών τεχνικών για να βελτιώσουν τη φυσιολογική λειτουργία και/ ή να υποστηρίξουν την ομοιόσταση, η οποία έχει διαταραχτεί από σωματική δυσλειτουργία (σωματικό πλαίσιο), όπως δυσλειτουργική ή διαταραγμένη λειτουργία των σχετικών τμημάτων του σωματικού συστήματος (σκελετικές, αρθρικές και μυοπεριτοναϊκές κατασκευές και συσχετιζόμενες αγγειακές, λεμφικές και νευρικές δομές).
Οι οστεοπαθητικοί θεραπευτές χρησιμοποιούν την κατανόηση της σχέσης μεταξύ δομής και λειτουργίας για να βελτιστοποιήσουν τις ικανότητες αυτοελέγχου και αυτοΐασης του σώματος. Η ολιστική αυτή προσέγγιση βασίζεται στην θεώρηση ότι το ανθρώπινο ον αποτελεί μία δυναμική λειτουργική μονάδα στην οποία όλα τα τμήματα αλληλοσυσχετίζονται και το οποίο κατέχει του δικούς του μηχανισμούς αυτοελέγχου και αυτοΐασης. Ένα σημαντικό μέρος της οστεοπαθητικής θεραπευτικής προσέγγισης είναι η οστεοπαθητική “manual” θεραπεία, που τυπικά ονομάζεται osteopathic manipulative treatment (OMT) και η οποία αναφέρεται σε μία σειρά από τεχνικές χειρισμών (manipulative techniques), οι οποίες μπορεί να συνδυάζονται με άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις ή συμβουλές, όπως για παράδειγμα δίαιτα, φυσική δραστηριότητα, στάση και συμβουλευτική.
Η εφαρμογή της οστεοπαθητικής διαχωρίζεται από άλλα επαγγέλματα υγείας που χρησιμοποιούν manual τεχνικές, όπως η φυσικοθεραπεία ή η χειροπρακτική, παρόλη την μερική αλληλοεπικάλυψη στις τεχνικές και τις παρεμβάσεις που χρησιμοποιούνται. Ως μία διά χειρός προσέγγιση για τη θεραπεία του ασθενή, η οστεοπαθητική συνέβαλε στην απόκτηση γνώσης σχετικά με τις “manual” θεραπείες, την συμπληρωματική και την εναλλακτική ιατρική. Η οστεοπαθητική ασκείται σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο. Σε μερικές χώρες, “manual” θεραπευτές χρησιμοποιούν οστεοπαθητικές τεχνικές και υποστηρίζουν ότι παρέχουν οστεοπαθητική θεραπεία, αν και μπορεί να μην έχουν δεχθεί την απαραίτητη εκπαίδευση.


Η Γερμανική Σχολή Οστεοπαθητικής (The German School of Osteopathy – Osteopathie Schule Deutschland – OSD)


Η OSD ιδρύθηκε το 1999 από τον Γερμανό Οστεοπαθητικό Torsten Liem DO.
Αρχικά προσέφερε ένα πρόγραμμα “part-time” φοίτησης στο Αμβούργο και στη Στουττγάρδη, ανοιχτό σε ιατρούς, φυσικοθεραπευτές και naturopaths (στα γερμανικά: Heilpraktiker). Η σχολή αναπτύχθηκε ραγδαία.
Ως ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Οστεοπαθητικού Ακαδημαϊκού Δικτύου (Osteopathic European Academic Network – OsEAN), ο σκοπός της σχολής ήταν από την αρχή να προσφέρει υψηλά ακαδημαϊκά κριτήρια στα εκπαιδευτικά της προγράμματα.
Το 2003 υλοποιήθηκε η πρώτη συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Ουαλίας. Αυτό επέτρεψε στη σχολή να αλλάξει το “part-time” φοίτησης πρόγραμμα σε ένα πτυχίο Bachelor και να ξεκινήσει ένα πτυχίο Master στην παιδιατρική οστεοπαθητική.
Το 2006 ο Cristian Ciranna-Raab BSc, DO, Οστεοπαθητικός που εκπαιδεύτηκε στην Αγγλία ενσωματώθηκε στην σχολή ως αντιπρόεδρος της και το 2007 ανέλαβε τη διεύθυνση της σχολής.
Το 2009 η σχολή πιστοποιήθηκε από το Γερμανικό πανεπιστήμιο της Δρέσδης. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα για την οστεοπαθητική στην Γερμανία, καθώς η OSD ήταν η πρώτη σχολή που έλαβε κρατική αναγνώριση και η πρώτη στην Ευρώπη που προσφέρει ένα Master οστεοπαθητικής στη μορφή της 5ετούς εκπαίδευσης “part-time” φοίτησης.


Σήμερα η σχολή προσφέρει το πρόγραμμα “part-time” φοίτησης σε 6 διαφορετικές πόλεις στη Γερμανία, το πλήρους φοίτησης πρόγραμμα, που πιστοποιήθηκε πρόσφατα, στο Βερολίνο και συνεργάζεται με σχολές εκτός Γερμανίας, οι οποίες υιοθέτησαν το ακαδημαϊκό πρόγραμμα της OSD (Πολωνία, Ιταλία, Βέλγιο, Τουρκία)
Η OSD είναι ευρέως γνωστή για το διεθνές τμήμα της και για το ότι είναι η πιο ενεργή σχολή στη διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων.


Τα προγράμματα που προσφέρει σήμερα η σχολή είναι:


 1) Πτυχίο Masters “part-time” φοίτησης στην Οστεοπαθητική (5 έτη)
 2) Πτυχίο Masters πλήρους φοίτησης στην Οστεοπαθητική (5 έτη)
 3) Μεταπτυχιακό πτυχίο Master στην Παιδιατρική Οστεοπαθητική (2 έτη)
 4) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Αθλητική Οστεοπαθητική (1 έτος)
 5) Πρόγραμμα μετατροπής (Conversion course) MSc – Βέλγιο
 6) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Παιδιατρική Οστεοπαθητική – Ιταλία
 7) Δίπλωμα “part-time” φοίτησης στην Οστεοπαθητική – Πολωνία
 8) Δίπλωμα “part-time” φοίτησης στην Οστεοπαθητική – Ελλάδα
 9) Δίπλωμα “part-time” φοίτησης στην Οστεοπαθητική – Τουρκία


Η OSD είναι μέλος της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Ένωσης Οστεοπαθητικής “German Bundesarbeitsgemeinschaft fur Osteopathie” (BAO) και τα πτυχία της εναρμονίζονται με τα ακαδημαϊκά κριτήρια αλλά και τις εθνικές απαιτήσεις. Σήμερα, πάνω από 1.000 φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι στα προγράμματα της OSD.


Περισσότερες πληροφορίες στα Γερμανικά θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.osteopathie-schule.de


Παρέχεται έντυπo υλικό (σημειώσεις) παρακολούθησης.


Μαθήματα – Σεμινάρια του 1ου έτους 2020


1) Ιστορία και Φιλοσοφία (OSTEO 1)


Επισκόπηση: Ιστορική και Φιλοσοφική Θεωρία στην Ιατρική και Οστεοπαθητική
 – Οι θεμελιώδης αρχές στην Οστεοπαθητική εφαρμογή
 – Η θεωρία της Οστεοπαθητικής κάκωσης και η Εξέλιξή της
 – Ψηλάφηση και Αντίληψη, Ψηλάφηση και Διάγνωση


2) Οστεοπαθητική των σπλάχνων Ι (OSTEO 2)


Επισκόπηση: Ανασκόπηση της σπλαχνικής ανατομίας
 – Εισαγωγή της Οστεοπαθητική των Σπλάχνων, Ιστορία και σύγχρονες έρευνες. Τεχνικές που εφαρμόζονται στο διάφραγμα και τα διαφραγματικά όργανα


3) Δομική οστεοπαθητική I – GOT (General Osteopathy Techniques) & άρθρωση ισχίου (OSTEO 3)


 – Η λεκάνη και το ιερό οστό
 – Ο άκρος πόδας και η ποδοκνημική
 – Η άρθρωση του γόνατος


Επισκόπηση: Οστεοπαθητική αξιολόγηση, ανασκόπηση αρθρώσεων περιοχών, Οστεοπαθητικός και ιατρικός έλεγχος, Διαφορική διάγνωση στην Ορθοπεδική & Νευρολογία, Διαγνωστικές διεργασίες στην Οστεοπαθητική
Οστεοπαθητικές τεχνικές (Υψηλής Ταχύτητας Thrusts, Τεχνικές μυϊκής ενεργοποίησης, μαλακών μορίων, γενικευμένες αρθρώσεων), Εισαγωγή στη Γενική Οστεοπαθητική Θεραπεία


4) Οστεοπαθητική του κρανίου I (OSTEO 4)


Επισκόπηση:  – Ανασκόπηση κρανιακής ανατομίας και νευροανατομίας
 – Εισαγωγή στην Οστεοπαθητική του Κρανίου, Ιστορία και σύγχρονες έρευνες
 – Ειδικές τεχνικές στο κρανίο, δυσλειτουργίες της βάσης του κρανίου και Ψηλάφηση και Θεραπεία του πρωτογενούς Αναπνευστικού Μηχανισμού


5) Κλινικές μέθοδοι και Γενική Ιατρική (OSTEO 5)


Επισκόπηση: Κλινικές μέθοδοι: Οι υποψήφιοι αναπτύσσουν ένα κατάλληλο σύστημα για τη λήψη του ιστορικού, μαθαίνουν να επιλέγουν τις κατάλληλες κλινικές μεθόδους και να προσδιορίζουν σχετικά ηθικά θέματα που αφορούν τη θεραπεία του ασθενή.  – Μαθαίνουν να δουλεύουν με “υποθέσεις”, εργαλείο που θα τους βοηθήσει στην τυποποίηση μιας υγιούς διάγνωσης και στην αναγνώριση πιθανόν αντενδείξεων της θεραπείας.
 – Μαθαίνουν θεμελιώδεις τεχνικές κλινικής αξιολόγησης, οι οποίες θα παρουσιάζονται και θα αναλύονται, επίσης κλινικά ευρήματα θα ενσωματώνονται στην οστεοπαθητική αξιολόγηση των ασθενών.
 – Οι υποψήφιοι δουλεύουν σε μικρές ομάδες ώστε να εξασκήσουν τη διαδικασία της διαφοροδιάγνωσης, τον σχεδιασμό θεραπείας, τη δημιουργία πλάνου διαχείρισης και την τυποποίηση πρόγνωσης χρησιμοποιώντας είτε παραδείγματα ασθενών είτε πραγματικούς ασθενείς.
 – Συζήτηση ηθικών ερωτημάτων και η έννοια της ανθρωποκεντρικής θεραπείας καθώς και η σημασία παραπομπής του ασθενή την κατάλληλη στιγμή.
 – Γενική Ιατρική: Ορισμός και έννοια κλινικών παθολογιών σχετικών με το γαστρεντερικό σύστημα, το νεφρικό σύστημα, το κυκλοφορικό σύστημα καθώς και ρευματολογικών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένων αναλύσεων σχετικά με την κατάλληλη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση. Κατανόηση επιλεγμένων παθολογιών της καρδιάς, των πνευμόνων και του ενδοκρινούς συστήματος, γνώση των κλινικών συμπτωμάτων τους, διάγνωση και θεραπεία.
 – Παρουσίαση επιλεγμένων ογκολογικών παθήσεων που αφορούν τα κύρια συστήματα των οργάνων.


6) Εμβρυολογία (OSTEO 6)


Επισκόπηση: Η προέλευση των συστημάτων του σώματος, καθώς και η ψυχολογική και πνευματική προέλευση μέσα από μια εμβρυολογική και άνθρωπο-φιλοσοφική οπτική, Η έννοια της εμβρυολογίας ως θεμελιώδες στοιχείο για την ανάπτυξη του ανθρώπου, Αναλύσεις σχετικά με την ανθρώπινη ανάπτυξη από  μορφολογική, δυναμική και φαινομενολογική άποψη.


7) Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα (ANS) (OSTEO 7)


Επισκόπηση: Ανατομία και φυσιολογία του Αυτόνομου νευρικού συστήματος (ΑΝΣ), Βασικές λειτουργίες του ΑΝΣ, Ανάλυση των σωματο – σπλαχνικών και των σπλάχνο – σωματικών αντανακλαστικών τόξων, Αλληλεπιδράσεις του συμπαθητικού, του παρασυμπαθητικού και του νευρικού συστήματος με το ενδοκρινές σύστημα, Σημασία του αυτόνομου νευρικού πλέγματος και των γάγγλιων.


8) Περιτονία Ι (Fascia I) (OSTEO 8)


Επισκόπηση: Ανατομία, Ιστολογία και Θεμελιώδης Εμβρυολογική ανάπτυξη του περιτονιακού συστήματος. Σημασία του περιτονιακού συστήματος. Εξειδικευμένες τεχνικές αξιολόγησης του περιτονιακού συστήματος. Ψηλάφηση των ιδιοτήτων της περιτονίας.


Κλινική άσκηση (80 ώρες) Οστεοπαθητική ΑΡΩΓΗ.

Πρόγραμμα

Μαθήματα – Σεμινάρια του 1ου έτους 2020


OSTEO 1:  History & Philosophy  11-13.09.2020 Cristian Ciranna-Raab (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 2: Visceral I  .. – .. – 2020 Richard Twining (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 3: GOT  .. – .. – 2020 Oliver Hintz (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 4: Cranial  .. – .. – 2020 Birgit Schiller Kramer (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 5: Clinical Methods  .. – .. – 2020 Jon Parsons (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 6: Embryology  .. – .. – 2020 Jaap van der Wal (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 7: ANS  .. – .. – 2020 Nick Marcer (αίθουσα EPIMORFOSIS)


OSTEO 8: Fascia I  .. – .. – 2020 Alessio Iacopini (αίθουσα EPIMORFOSIS)Εξετάσεις του 1ου έτους   .. – .. – 2020

Τρόποι Πληρωμής

1. Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα  • Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό της προκαταβολής ή να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard & American Express) από την σελίδα του κάθε σεμιναρίου, μέσω της VivaPayments.

  • Η σωστή καταχώριση και η γνησιότητα των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη.

  • Η EPIMORFOSIS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος.

  • Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

2. Κατάθεση – Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.


Μπορείτε να καταθέσετε ή να μεταφέρετε το σχετικό χρηματικό ποσό για την εγγραφή σας, γράφοντας το Ονοματεπώνυμό σας στο πεδίο “Αιτιολογία για τον δικαιούχο”, στους παρακάτω λογαριασμούς : 


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αριθμός λογαριασμού : 5238-070348-955
ΙΒΑΝ: GR5501722380005238070348955 SWIFT(BIC): PIRBGRAA
 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αριθμός λογαριασμού : 217/441034-39
IBAN: GR6801102170000021744103439 SWIFT(BIC): ETHNGRAA
 
ALPHA BANK:
Αριθμός λογαριασμού : 708002002013410
ΙΒΑΝ: GR4801407080708002002013410 SWIFT(BIC): CRBAGRAA
 
EUROBANK:
Αριθμός λογαριασμού : 0026.0037.01.0201090153
ΙΒΑΝ: GR4502600370000010201090153 SWIFT(BIC): ERBKGRAA
 
Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΕ


Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια  επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

Όροι Συμμετοχής

1. Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης,  πτυχίο ή δίπλωμα,
2. Παρέχεται έντυπo εκπαιδευτικό υλικό ( σημειώσεις ή το αντίστοιχο βιβλίο ).
3. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της EPIMORFOSIS, τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν επιστρέφονται.
4. Η EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και αναβολής των σεμιναρίων, ενημερώνοντας τους υποψήφιους συμμετέχοντες τηλεφωνικά ή /και μέσω sms & e-mail. Στην περίπτωση αυτή  στους συμμετέχοντες που δεν επιθυμούν  να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία, που θα οριστεί ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό που κατέβαλαν για την συμμετοχή τους σε άλλα σεμινάρια ή υπηρεσίες της εταιρίας, επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων.
5. Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
6. Ακύρωση της συμμετοχής από υπαιτιότητα του συμμετέχοντος, γνωστοποιείται  μόνο με email:
 • έως και 30 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το σύνολο του καταβληθέντος ποσού.
 • έως και 15 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το 50% των καταβληθέντων.
 • μετά την προθεσμία αυτή δεν επιστρέφεται κανένα ποσό εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ( υγείας ), οπότε και συνεκτιμώνται από την EPIMORFOSIS.
7. Παρέχεται η δυνατότητα, να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση άλλου σεμιναρίου, το ποσό που καταβλήθηκε για σεμινάριο που δεν πραγματοποιήθηκε ή που ακυρώθηκε, η συμμετοχή.
8. Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου θα επιβεβαιώνεται με e-mail ή/και sms που θα αποστέλλεται εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
9. Παρακαλείστε να μην αγοράζετε το αεροπορικό σας εισιτήριο έως ότου λάβετε το παραπάνω email (ή/και sms) επιβεβαίωσης ότι το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί. 
10. Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της αίθουσας διεξαγωγής και των διδασκόντων καθηγητών.

Ξενοδοχεία

Μπορείτε να κάνετε απ’ ευθείας την κράτησή σας δηλώνοντας το όνομα της EPIMORFOSIS.

Hotel OSCAR*** τιμή μονόκλινου με πρωινό 40 ευρώ.

Hotel Delfini** τιμή μονόκλινου με πρωινό 45 ευρώ.

Χάρτης
Επικοινωνήστε μαζί μας:
Τ: 2310.261.610,
info@epimorfosis.gr
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οστεοπαθητική Σχολή Γερμανίας (OSD) – ΔΙΠΛΩΜΑ στην ΟΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΗ για Manual Therapists ’20 – ΑΘΗΝΑΣ

300.009,000.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: a3cb7d21-d12c-4577-868c-6d357d73c8a3 Κατηγορίες: , , Ετικέτα:
Είπαν για εμάς

Η EPIMORFOSIS διοργανώνει σεμινάρια εξειδίκευσης για επαγγελματίες αποκατάστασης. Έχω παρακολουθήσει αρκετά. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να εμπιστευτείτε την EPIMORFOSIS για την εξειδίκευση και τη διά βίου ενημέρωση σας.

- Αλέξανδρος Καραγιαννίδης -

Η Επιμόρφωση, σταθερή αξία είκοσι και παραπάνω χρόνια τώρα, οδηγεί την φυσικοθεραπεία και την διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, μπράβο στον Γιώργο Καράμπαλη και στους συνεργάτες του, χρωστάμε πολλά σε όλους σας, με εκτίμηση,

- Φίλιππος Τζιμούλης -

Ο καλύτερος φορέας επιμόρφωσης φυσικοθεραπευτών. Δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη γνώσεων που είναι απαραίτητες για κλινικό συλλογισμό. Μετεκπαίδευση υψηλού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

- Τσουκαλάς Κότσιρης Γεώργιος -

Τα πρώτα μου βήματα στην επαγγελματική εξειδίκευση ξεκίνησαν με την EPIMORFOSIS και συνεχίζουν. Παραμένει όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας, καλύπτοντας την ανάγκη για σύγχρονη και τεκμηριωμένη γνώση, σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένους εκπαιδευτικούς φορείς.

- Κώστας Πουλής -

Γνωρίζω τον Γιώργο Καράμπαλη και την EPIMORFOSIS επί σειρά ετών. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω πολλά κλινικά σεμινάρια και μπορώ να υποστηρίξω οτι, σε επίπεδο οργάνωσης και επιλογής εκπαιδευτών, έχουν πολύ υψηλό επίπεδο αναγνωρισμένου κύρους.

- Γεωργία Πέττα -

Η EPIMORFOSIS δικαιολογεί πλήρως το όνομά της, παρέχοντας υψηλού επιπέδου σεμινάρια. Ο Γιώργος Καράμπαλης λειτουργεί περισσότερο ως διαρκώς “εκπαιδευόμενος” παρά σαν επιχειρηματίας και αυτό είναι ένα ακόμη συν στην όλη προσπάθεια που γίνεται.

- Δημήτρης Σταμούλης -