Βασικό σεμινάριο Maitland – Concept® (Level 1) – ΑΘΗΝΑ 2023
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
20 ημέρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
27/09/2023
ΠΟΛΗ:
Αθήνα
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Αίθουσα σεμιναρίων EPIMORFOSIS
Καραολή & Δημητρίου (πρ. Ελευθερίας) 105
183 45 – Μοσχάτο
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
2.650€
ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:
650€
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
18
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
0
ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 4 ΜΕΡΗ
Μέρος 1ο
27/09/2023 - 01/10/2023 (τρέχον)

Μέρος 2ο
29/11/2023 - 03/12/2023
Μέρος 3ο
28/02/2024 - 03/03/2024
Μέρος 4ο
29/05/2024 - 02/06/2024
Απευθύνεται σε

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Φυσικοθεραπευτές και Ιατρούς απόφοιτους ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Γλώσσα Σεμιναρίου

Γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η Αγγλική και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.

Πληροφορίες

Το ΚδΒΜ EPIMORFOSIS προτίθεται να διοργανώσει το βασικό σεμινάριο (level 1) της μεθόδου Maitland – Concept (Orthopaedic Manipulative Therapy) υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ένωσης Καθηγητών της μεθόδου (Ι.Μ.Τ.Α.)με καθηγητή τον Marc Van Liebergen.
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου είναι σύμφωνα με τα educational standards της IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists).


Το βασικό σεμινάριο διαρκεί 20 μέρες (4 5νθήμερα) και θα διεξαχθεί στην Αθήνα.


Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στα 2.650.


Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής σας, θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 650€.


Το υπόλοιπο ποσό των 2.000€  θα πρέπει να κατατεθεί σε 4 ισόποσες δόσεις των 500€, τουλάχιστον 2 μέρες πριν την έναρξη του κάθε μέρους του σεμιναρίου.


Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής αναγνωρισμένη από την ΙΜΤΑ η οποία ισχύει διεθνώς και παρέχεται έντυπo υλικό παρακολούθησης.


Στο σεμινάριο προβλέπεται κλινική άσκηση σε ασθενείς (ένας ασθενής ανά 2 συμμετέχοντες).


Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες (ιδιαίτερα οι εκ των Αθηνών) να βοηθήσουν στην εξασφάλιση αυτών των ασθενών.


Η μέθοδος MaitlandΗ μέθοδος (concept) Maitland αποτελεί μια από τις σημαντικότερες της Ορθοπεδικής Θεραπείας με χειρισμούς που σκοπό έχει την αποκατάσταση των κακώσεων και των παθήσεων του νεύρο-μύο-σκελετικού συστήματος.


Η IMTA προσφέρει ένα μεταπτυχιακό σεμινάριο έντεκα εβδομάδων (440 ώρες) χωρισμένο σε 4 μέρη.


Τα σεμινάρια της IMTA παρέχουν τη βάση για τον τίτλο του Orthopaedic Manual Therapy σε επίπεδο IFOMT (International Federation of Orthopaedic Manipulative Therapists) σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.


Ο στόχος των σεμιναρίων της IMTA είναι να εκπαιδεύσει φυσικοθεραπευτές στη επίλυση προβλημάτων και στην θεραπευτική προσέγγιση ασθενών με νεύρο μυο – σκελετικές διαταραχές του κινητικού συστήματος χρησιμοποιώντας την μέθοδο (Concept) Maitland.


Κατά την διάρκεια όλων των σεμιναρίων της IMTA οι συμμετέχοντες αξιολογούν και θεραπεύουν ασθενείς με την εποπτεία των καθηγητών του σεμιναρίου.


Αυτό αποτελεί βασικό πλεονέκτημα έναντι άλλων μεθόδων π.χ. Kalteborn – Evjienth, οι οποίες έχουν ξεχωριστή πρακτική άσκηση (supervision).


Έτσι στην μέθοδο Maitland εξοικονομείται και πολύτιμος χρόνος και μειώνεται το κόστος αφού η πρακτική άσκηση συμπεριλαμβάνεται στα μαθήματα.


Οι επιδείξεις θεραπείας σε ασθενείς γίνονται από τους καθηγητές.


Βασικό σεμινάριο (Level 1)


Περιεχόμενα:


1) Εισαγωγή στην μέθοδο (Concept) Maitland με βάση το βίο ψυχο – κοινωνικό πρότυπο, σύγχρονη προσέγγιση του «clinical reasoning» τεκμηριωμένες κλινικές εφαρμογές.


2) Ανάλυση, ερμηνεία και εξειδικευμένη θεραπεία των κινητικών δυσλειτουργιών με έμφαση στους περιφερικούς νεύρο – βιολογικούς μηχανισμούς.


3) Βασικές δεξιότητες εξέτασης και θεραπείας των τεχνικών «manual», όλων των περιφερικών και σπονδυλικών αρθρώσεων καθώς και των νευρικών δομών.


4) Xρήση της μεθόδου Maitland στην εξέταση και αξιολόγηση των ασθενών με νεύρο μύο – σκελετικές δυσλειτουργίες.


5) Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού προγράμματος θεραπευτικής προσέγγισης.


 


Για την ολοκλήρωση της μεθόδου προβλέπονται άλλα 3 επίπεδα (level 2a, 2 5νθήμερα level 2b, 2 5νθήμερα & level 3, 3 5νθήμερα).


Όσοι παρακολουθήσουν το βασικό σεμινάριο μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους, εφ όσον το επιθυμούν, και στα υπόλοιπα σεμινάρια.


Κατά την διάρκεια του βασικού σεμιναρίου προβλέπεται πρακτική άσκηση σε ασθενείς – ένας ασθενής ανά 2 εκπαιδευόμενους.


ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ (2a , 2b & 3)Επίπεδο 2a (Δύο εβδομάδες).


Όροι συμμετοχής: Πτυχίο παρακολούθησης του πρώτου επιπέδου. Διάστημα μεταξύ Επιπέδου 1ου και Επιπέδου 2a, 6 μήνες.


Η ύλη περιλαμβάνει:
1) Κατανόηση της ύλης του Επιπέδου 1.
2) Κατανόηση σε βάθος της μεθόδου Maitland.
3) Προχωρημένες δεξιότητες στους χειρισμούς εξέτασης και θεραπείας όλων των περιφερικών και σπονδυλικών αρθρώσεων.
4) Συμπεριλαμβάνονται: εφαρμογές λειτουργικών επιδείξεων, διάφορο – διάγνωση, βιομηχανική σπονδύλων, χρήση συνδυασμένων κινήσεων και χρήση συμπίεσης.
5) Αξιολόγηση σε βάθος και αντιμετώπιση “νεύρο – δυναμικών” προβλημάτων χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη θεωρία.
6) Αξιολόγηση και αντιμετώπιση επιλεγμένων κλινικών συνδρόμων.


Επίπεδο 2b (Δύο εβδομάδες).


Όροι συμμετοχής:IMTA Πτυχίο επάρκειας από το Επίπεδο 2a. Διάστημα μεταξύ Επιπέδου 2a και Επιπέδου 2b, 6 μήνες. 


Η ύλη περιλαμβάνει:
1) Περαιτέρω κατανόηση της ύλης του Επιπέδου 1ου και Επιπέδου 2a.
2) Κριτική εκτίμηση της μεθόδου Maitland στο «manual therapy».
3) Προχωρημένες δεξιότητες στην εξέταση και θεραπεία του νευρο – μυοσκελετικού συστήματος υποθέτοντας πολλαπλά “σενάρια” αιτιολογίας και ακολούθως εξέτασης, ενός νεύρο – μυοσκελετικού προβλήματος.
4) Τεχνικές σπονδυλικών χειρισμών thrust (Grade V) συμπεριλαμβάνοντας ενδείξεις και αντενδείξεις.
5) Προχωρημένη αξιολόγηση και αντιμετώπιση «νεύρο – δυναμικών» προβλημάτων συνδυάζοντας θεωρητική γνώσης και τεκμηρίωση.
6) Εισαγωγή στις αρχές του δυναμικού ελέγχου ή της σταθερότητας της σπονδυλικής στήλης.
7) Βαθειά κατανόηση και γνώση του νευροφυσιολογικού μηχανικού πόνου συνδεδεμένων με κλινικά παραδείγματα και επιπλοκές για την αξιολόγηση και αντιμετώπισή τους.
8) Αξιολόγηση και αντιμετώπιση περισσοτέρων κλινικών συνδρόμων.
9) Προχωρημένο Clinical Reasoning.


Επίπεδο 3 (Τρεις εβδομάδες).


Όροι συμμετοχής: IMTA Πτυχίο παρακολούθησης από το επίπεδο 2b. Διάστημα μεταξύ Επιπέδου 2b και Επιπέδου 3, 6 μήνες.Η ύλη περιλαμβάνει: • Επιπλέον κατανόηση της ύλης του Επιπέδου 1, Επιπέδου 2a και Επιπέδου 2b.

 •  Προωθημένες απόψεις στην διαχείριση του πόνου και Clinical Reasoning συμπεριλαμβανομένης της δευτερογενούς πρόληψης

 • Ψυχολογική αξιολόγηση και συγκεκριμένοι παθο – βιολογικοί παράγοντες επικινδυνότητας.

 • Αρχές, αξιολόγηση και θεραπεία του δυναμικού ελέγχου των παθήσεων της λεκάνης, του ισχίου και του γόνατος.

 • Αξιολόγηση και αντιμετώπιση της κρανίο – προσωπικής δυσλειτουργίας σχετιζόμενης με σύνδρομα πόνου.

 • Αξιολόγηση και αντιμετώπιση συγκεκριμένων κλινικών συνδρόμων συμπεριλαμβανομένων των: αστάθεια του ώμου, πρόσκρουση ώμου, οσφυϊκή στένωση καθώς και την περαιτέρω αντιμετώπισή της επανεξέτασης της αυχενικής αστάθειας.

 •  Βελτίωση, ενημέρωση και επανεξέταση των σπονδυλικών χειρισμών (high velocity thrusts Grade V)

 • Προηγμένη κλινική σκέψη «Clinical Reasoning» και στρατηγικές λύσης προβλημάτων στην αξιολόγηση και διαχείριση ασθενών.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.imta.chΠρόγραμμα

Ημέρα 1η
08.30 Εγγραφές
09.00 Εισαγωγή στη μέθοδο.
11.30 Ψηλάφηση ανατομικών σημείων. Συμπτωματολογία – Αρχές της υποκειμενικής εξέτασης.
13.30 Διάλειμμα
14.30 Φυσική εξέταση ΟΜΣΣ – Αρχές φυσικής εξέτασης.
16.00 Διαβάθμιση της κίνησης. Εισαγωγή στη φυσική εξέταση.
18.00Τέλος 1ης μέρας


Ημέρα 2η
08.30 Φυσική εξέταση της ΟΜΣΣ. Αρχές της φυσικής εξέτασης. Έλεγχος, ενεργητικές κινήσεις. Σχολιασμός φυσικής εξέτασης.
11.30 Φυσική εξέταση ΟΜΣΣ. Νευρολογική εξέταση. Θεωρία Νεύρο – δυναμικής.
13.30 Διάλειμμα
14.30 Φυσική εξέταση ΟΜΣΣ. Θεωρία και πράξη της Νεύρο – δυναμικής, PNF, SLR, PKB, Slump test. Φυσική εξέταση ΟΜΣΣ. Ψηλάφηση, PAIVMs. Εισαγωγή στην κίνηση.
18.00 Τέλος 2ης μέρας.


Ημέρα 3η
08.30 Φυσική εξέταση ΟΜΣΣ. Αρχές του self management στην ΟΜΣΣ.
11.30 Συμπτωματολογία των προβλημάτων του ισχίου. Φυσική εξέταση ισχίου.
13.30 Διάλειμμα
14.30 Φυσική εξέταση ισχίου. Διάγραμμα κίνησης. Self management. Φυσική εξέταση ισχίου. Εισαγωγή στην προοδευτικότητα της θεραπείας.
18.00 Τέλος 3ης μέρας


Ημέρα 4η
08.30 Συμπτωματολογία των προβλημάτων της ΑΜΣΣ 1.5 h
11.30 Φυσική εξέταση ΑΜΣΣ. Revision Notation. Ενεργητικές κινήσεις, χωρίς την συμμετοχή των μελών.
13.30 Διάλειμμα
14.30 Επίδειξη θεραπείας σε ασθενή από τον καθηγητή. Πλάνο φυσικής εξέτασης, Rx – Clinical Reasoning. Φυσική εξέταση ΑΜΣΣ.
18.30 Τέλος 4ης μέρας


Ημέρα 5η
08.30 Φυσική εξέταση ΑΜΣΣ. Ψηλάφηση, PAIVMs C2 – C7.
11.30 Φυσική εξέταση ΑΜΣΣ. Νευρολογική εξέταση. Neurodynamic Test ULNT1.
13.00 Διάλειμμα
13.30 Φυσική εξέταση ΑΜΣΣ Συζήτηση – ανάλυση της 1ης εβδομάδος.
Τέλος 1ου μέρους του σεμιναρίου.


Το πρόγραμμα των υπολοίπων 15 ημερών θα αποσταλεί, σε όσους τελικά παρακολουθήσουν το σεμινάριο.

Καθηγητές
Τρόποι Πληρωμής

1. Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα • Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό της προκαταβολής ή να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard & American Express) από την σελίδα του κάθε σεμιναρίου, μέσω της VivaPayments.

 • Η σωστή καταχώριση και η γνησιότητα των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη.

 • Η EPIMORFOSIS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος.

 • Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

2. Κατάθεση – Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.


Μπορείτε να καταθέσετε ή να μεταφέρετε το σχετικό χρηματικό ποσό για την εγγραφή σας, γράφοντας το Ονοματεπώνυμό σας στο πεδίο “Αιτιολογία για τον δικαιούχο”, στους παρακάτω λογαριασμούς : 


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αριθμός λογαριασμού : 5238-070348-955
ΙΒΑΝ: GR5501722380005238070348955 SWIFT(BIC): PIRBGRAA
 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αριθμός λογαριασμού : 217/441034-39
IBAN: GR6801102170000021744103439 SWIFT(BIC): ETHNGRAA
 
ALPHA BANK:
Αριθμός λογαριασμού : 708002002013410
ΙΒΑΝ: GR4801407080708002002013410 SWIFT(BIC): CRBAGRAA
 
EUROBANK:
Αριθμός λογαριασμού : 0026.0037.01.0201090153
ΙΒΑΝ: GR4502600370000010201090153 SWIFT(BIC): ERBKGRAA
 
Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΕ


Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια  επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

Όροι Συμμετοχής

1. Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης,  πτυχίο ή δίπλωμα,
2. Παρέχεται έντυπo εκπαιδευτικό υλικό ( σημειώσεις ή το αντίστοιχο βιβλίο ).
3. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της EPIMORFOSIS, τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν επιστρέφονται.
4. Η EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και αναβολής των σεμιναρίων, ενημερώνοντας τους υποψήφιους συμμετέχοντες τηλεφωνικά ή /και μέσω sms & e-mail. Στην περίπτωση αυτή  στους συμμετέχοντες που δεν επιθυμούν  να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία, που θα οριστεί ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό που κατέβαλαν για την συμμετοχή τους σε άλλα σεμινάρια ή υπηρεσίες της εταιρίας, επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων.
5. Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
6. Ακύρωση της συμμετοχής από υπαιτιότητα του συμμετέχοντος, γνωστοποιείται  μόνο με email:
 • έως και 30 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το σύνολο του καταβληθέντος ποσού.
 • έως και 15 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το 50% των καταβληθέντων.
 • μετά την προθεσμία αυτή δεν επιστρέφεται κανένα ποσό εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ( υγείας ), οπότε και συνεκτιμώνται από την EPIMORFOSIS.
7. Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου θα επιβεβαιώνεται με e-mail ή/και sms που θα αποστέλλεται εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
8. Παρακαλείστε να μην αγοράζετε το αεροπορικό σας εισιτήριο έως ότου λάβετε το παραπάνω email (ή/και sms) επιβεβαίωσης ότι το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί. 
9. Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της αίθουσας διεξαγωγής και των ημερομηνιών.

Ξενοδοχεία

Μπορείτε να κάνετε απ’ ευθείας την κράτησή σας δηλώνοντας το όνομα της Εpimorfosis.
Hotel Delfini** 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ.: +30 210 94 15 364 & 94 15 373

Χάρτης

Βασικό σεμινάριο Maitland – Concept® (Level 1) – ΑΘΗΝΑ 2023

500.002,650.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: 2c2b35c5-cee4-4589-92cd-92558b377e18 Κατηγορία: Ετικέτα:
Είπαν για εμάς

Η EPIMORFOSIS διοργανώνει σεμινάρια εξειδίκευσης για επαγγελματίες αποκατάστασης. Έχω παρακολουθήσει αρκετά. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να εμπιστευτείτε την EPIMORFOSIS για την εξειδίκευση και τη διά βίου ενημέρωση σας.

- Αλέξανδρος Καραγιαννίδης -

Η Επιμόρφωση, σταθερή αξία είκοσι και παραπάνω χρόνια τώρα, οδηγεί την φυσικοθεραπεία και την διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, μπράβο στον Γιώργο Καράμπαλη και στους συνεργάτες του, χρωστάμε πολλά σε όλους σας, με εκτίμηση,

- Φίλιππος Τζιμούλης -

Ο καλύτερος φορέας επιμόρφωσης φυσικοθεραπευτών. Δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη γνώσεων που είναι απαραίτητες για κλινικό συλλογισμό. Μετεκπαίδευση υψηλού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

- Τσουκαλάς Κότσιρης Γεώργιος -

Τα πρώτα μου βήματα στην επαγγελματική εξειδίκευση ξεκίνησαν με την EPIMORFOSIS και συνεχίζουν. Παραμένει όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας, καλύπτοντας την ανάγκη για σύγχρονη και τεκμηριωμένη γνώση, σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένους εκπαιδευτικούς φορείς.

- Κώστας Πουλής -

Γνωρίζω τον Γιώργο Καράμπαλη και την EPIMORFOSIS επί σειρά ετών. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω πολλά κλινικά σεμινάρια και μπορώ να υποστηρίξω οτι, σε επίπεδο οργάνωσης και επιλογής εκπαιδευτών, έχουν πολύ υψηλό επίπεδο αναγνωρισμένου κύρους.

- Γεωργία Πέττα -

Η EPIMORFOSIS δικαιολογεί πλήρως το όνομά της, παρέχοντας υψηλού επιπέδου σεμινάρια. Ο Γιώργος Καράμπαλης λειτουργεί περισσότερο ως διαρκώς “εκπαιδευόμενος” παρά σαν επιχειρηματίας και αυτό είναι ένα ακόμη συν στην όλη προσπάθεια που γίνεται.

- Δημήτρης Σταμούλης -