Βασικό σεμινάριο BOBATH για ενήλικους ασθενείς – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2024
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
15 ημέρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
03/07/2024
ΠΟΛΗ:
Θεσσαλονίκη
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Ξενοδοχείο Holiday Inn
546 29 Μοναστηρίου 8 – Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 563 100
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
1.700€
ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:
500€   ( έως 03/06/2024 )
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
12
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
12
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 3 ΜΕΡΗ
Μέρος 1ο
03/07/2024 - 07/07/2024 (τρέχον)

Μέρος 2ο
25/09/2024 - 29/09/2024
Μέρος 3ο
06/11/2024 - 10/11/2024
Απευθύνεται σε

Το σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά σε Φυσικοθεραπευτές, Ιατρούς και άλλους Επαγγελματίες Υγείας (αποφοίτους ΑΕΙ & ΤΕΙ).

Γλώσσα Σεμιναρίου

Γλώσσα του σεμιναρίου είναι η Ελληνική.

Πληροφορίες

Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS προτίθεται να διοργανώσει Βασικό σεμινάριο Bobath για ενήλικους ασθενείς με νευρολογικές βλάβες υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ένωσης Καθηγητών της μεθόδου Bobath (Ι.Β.Ι.Τ.Α.) με καθηγητή τον Κώστα Κυπριώτη.


Το σεμινάριο διαρκεί 15 μέρες και θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη σε 3 μέρη.


Το κόστος του ανέρχεται στα 1.700.
Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής σας, θα πρέπει να καταβληθεί των 500€.
Το υπόλοιπο ποσό των 1.200€ θα πρέπει να κατατεθεί σε 3 ισόποσες δόσεις των 400€, τουλάχιστον 2 μέρες πριν την έναρξη του κάθε μέρους του σεμιναρίου.Η μέθοδος NDT


Η μέθοδος Bobath αποτελεί μία προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων για την αξιολόγηση και τη θεραπεία ατόμων με διαταραχές της λειτουργίας, της κίνησης και του στασικού ελέγχου εξαιτίας μίας βλάβης του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.
Για την εκμάθηση της μεθόδου προβλέπονται 2 επίπεδα γνώσης. Το βασικό (basic) σεμινάριο που πραγματοποιείται σε 3 πενθήμερα και το προχωρημένο (advanced) σεμινάριο που πραγματοποιείται σε 1 πενθήμερο.


Με βάση το πρόγραμμα σπουδών της Παγκόσμιας Ένωσης Καθηγητών της μεθόδου Bobath, μετά τη λήξη του βασικού σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:


Αντιλαμβάνονται την ιστορία και την εξέλιξη της μεθόδου Bobath.


Ενσωματώνουν τις αρχές της διεθνούς κατάταξης της λειτουργικότητας, αναπηρίας και υγείας (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF) κατά την αξιολόγηση και θεραπεία ενηλίκων με ημιπληγία. • Αναλύουν και να διευκολύνουν τον αποτελεσματικό στασικό και κινητικό έλεγχο κατά την προετοιμασία και κατά την εκτέλεση λειτουργικών δραστηριοτήτων.

 • Κατανοούν τις λειτουργικές επιπτώσεις των κακώσεων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ)

 • Παρατηρούν και να αναλύουν τις διαταραχές της κίνησης και της λειτουργίας και να επηρεάζουν αυτές μέσω της παρέμβασης.

 • Να χρησιμοποιούν τις αρχές του κινητικού ελέγχου, της κινητικής μάθησης, της νευρικής και της μυϊκής πλαστικότητας στην θεραπευτική τους προσέγγιση.

 • Κατανοούν τη σχέση μεταξύ αξιολόγησης και θεραπείας και να εφαρμόζουν τη συνεχή διαδικασία του κλινικού συλλογισμού.

 • Προσαρμόζουν και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες θεωρητικές αρχές της θεραπείας στον μεμονωμένο ασθενή μέσα στο περιβάλλον του.

 • Αναπτύξουν αποτελεσματικές ικανότητες χειρισμού και να τις εντάξουν στις κατάλληλες περιβαλλοντικές και άλλες επιρροές έτσι ώστε να επανακτηθεί λειτουργικότητα

 • Κατανοήσουν τη σημασία των κατάλληλων μονάδων μέτρησης για να υποστηρίζουν τη θεραπεία βάση αποδείξεων (evidence-based practice).

 • Επεκτείνουν τη μάθηση μέσω κριτικής μελέτης, αυτό-αξιολόγησης και συνεργασίας με άλλους.


Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ibita.org

Πρόγραμμα

Ημέρα 1η
08.30 Εγγραφές
09.00 Άνοιγμα/ Διαδικασίες του σεμιναρίου
09.45 Διάλεξη: Προέλευση και σύγχρονη παρουσία της προσέγγισης Bobath
10.30 Διάλειμμα
10.45 Συνέχεια Διάλεξης
11.30 Η διαδικασία κλινικού συλλογισμού μέσω παρουσίασης ασθενή
13.00 Ανάλυση της θεραπείας
13.30 Διάλειμμα
14.30 Ανάλυση της στάσης και της κίνησης κατά τη λειτουργία (πρακτική)
15.30 Διάλειμμα
15.45 Ανάλυση της στάσης και της κίνησης κατά τη λειτουργία (πρακτική)
17.30 Τέλος ημέρας


Ημέρα 2η
08.30 Διάλεξη: Κλινικός συλλογισμός (CR) και το μοντέλο κλινικής πρακτικής της Bobath (MBCP)
10.30 Διάλειμμα
10.45 Η διαδικασία κλινικού συλλογισμού μέσω παρουσίασης ασθενή (Ανάλυση)
12.15 Ανάλυση της θεραπείας
13.00 Διάλειμμα
14.00 Πρακτικές δραστηριότητες
15.30 Διάλειμμα
15.45 Πρακτικές δραστηριότητες
17.30 Τέλος ημέρας


Ημέρα 3η
08.30 Διάλεξη: Νευρική οργάνωση
09.30 Διάλεξη: Στασικός έλεγχος (Μέρος Α)
10.30 Διάλειμμα
10.45 Η διαδικασία κλινικού συλλογισμού μέσω παρουσίασης ασθενή
12.15 Ανάλυση της θεραπείας
13.00 Διάλειμμα
14.00 Πρακτικές δραστηριότητες
15.30 Διάλειμμα
15.45 Πρακτικές δραστηριότητες
17.30 Τέλος ημέρας


Ημέρα 4η
08.30 Διάλεξη: Στασικός έλεγχος (Μέρος Β)
10.30 Διάλειμμα
10.45 Κλινική θεραπεία απο τους συμμετέχοντες
12.15 Διάλειμμα
13.15 Διάλεξη: Η ICF στην προσέγγιση Bobath
14.00 Πρακτικές δραστηριότητες
15.30 Διάλειμμα
15.45 Πρακτικές δραστηριότητες
17.30 Τέλος ημέρας


Ημέρα 5η
08.30 Διάλεξη: Κινητικός έλεγχος
10.30 Διάλειμμα
10.45 Κλινική θεραπεία απο τους συμμετέχοντες
12.15 Διάλειμμα
12.45 Σύνοψη / Ανάθεση των δραστηριοτήτων αυτοκατευθυνόμενης μάθησης
14.00 Κλινική θεραπεία από του συμμετέχοντες


Το πρόγραμμα των υπολοίπων ημερών θα ανακοινωθεί σε όσους παρακολουθήσουν

Καθηγητές
Τρόποι Πληρωμής

1. Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα • Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό της προκαταβολής ή να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard & American Express) από την σελίδα του κάθε σεμιναρίου, μέσω της VivaPayments.

 • Η σωστή καταχώριση και η γνησιότητα των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη.

 • Η EPIMORFOSIS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος.

 • Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

2. Κατάθεση – Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.


Μπορείτε να καταθέσετε ή να μεταφέρετε το σχετικό χρηματικό ποσό για την εγγραφή σας, γράφοντας το Ονοματεπώνυμό σας στο πεδίο “Αιτιολογία για τον δικαιούχο”, στους παρακάτω λογαριασμούς : 


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αριθμός λογαριασμού : 5238-070348-955
ΙΒΑΝ: GR5501722380005238070348955 SWIFT(BIC): PIRBGRAA
 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αριθμός λογαριασμού : 217/441034-39
IBAN: GR6801102170000021744103439 SWIFT(BIC): ETHNGRAA
 
ALPHA BANK:
Αριθμός λογαριασμού : 708002002013410
ΙΒΑΝ: GR4801407080708002002013410 SWIFT(BIC): CRBAGRAA
 
EUROBANK:
Αριθμός λογαριασμού : 0026.0037.01.0201090153
ΙΒΑΝ: GR4502600370000010201090153 SWIFT(BIC): ERBKGRAA
 
Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΕ


Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια  επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

Όροι Συμμετοχής

1. Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης,  πτυχίο ή δίπλωμα,
2. Παρέχεται έντυπo εκπαιδευτικό υλικό ( σημειώσεις ή το αντίστοιχο βιβλίο ).
3. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της EPIMORFOSIS, τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν επιστρέφονται.
4. Η EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και αναβολής των σεμιναρίων, ενημερώνοντας τους υποψήφιους συμμετέχοντες τηλεφωνικά ή /και μέσω sms & e-mail. Στην περίπτωση αυτή  στους συμμετέχοντες που δεν επιθυμούν  να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία, που θα οριστεί ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό που κατέβαλαν για την συμμετοχή τους σε άλλα σεμινάρια ή υπηρεσίες της εταιρίας, επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων.
5. Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
6. Ακύρωση της συμμετοχής από υπαιτιότητα του συμμετέχοντος, γνωστοποιείται  μόνο με email:
 • έως και 30 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το σύνολο του καταβληθέντος ποσού.
 • έως και 15 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το 50% των καταβληθέντων.
 • μετά την προθεσμία αυτή δεν επιστρέφεται κανένα ποσό εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ( υγείας ), οπότε και συνεκτιμώνται από την EPIMORFOSIS.
7. Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου θα επιβεβαιώνεται με e-mail ή/και sms που θα αποστέλλεται εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
8. Παρακαλείστε να μην αγοράζετε το αεροπορικό σας εισιτήριο έως ότου λάβετε το παραπάνω email (ή/και sms) επιβεβαίωσης ότι το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί. 
9. Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της αίθουσας διεξαγωγής και των ημερομηνιών.

Ξενοδοχεία

Μπορείτε να κάνετε τη δική σας κράτηση δηλώνοντας το όνομα της EPIMORFOSIS.

Ξενοδοχείο Holiday Inn *****
 
Περισσότερες πληροφορίες:Τηλ .:  +30 2310 563 100

Χάρτης
Επικοινωνήστε μαζί μας:
Τ: 6946668680,
info@epimorfosis.gr
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Βασικό σεμινάριο BOBATH για ενήλικους ασθενείς – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2024

400.001,700.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: ea980ef4-2740-413e-adc5-bfc5fce6517f Κατηγορίες: , , Ετικέτα:
Είπαν για εμάς

Η EPIMORFOSIS διοργανώνει σεμινάρια εξειδίκευσης για επαγγελματίες αποκατάστασης. Έχω παρακολουθήσει αρκετά. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να εμπιστευτείτε την EPIMORFOSIS για την εξειδίκευση και τη διά βίου ενημέρωση σας.

- Αλέξανδρος Καραγιαννίδης -

Η Επιμόρφωση, σταθερή αξία είκοσι και παραπάνω χρόνια τώρα, οδηγεί την φυσικοθεραπεία και την διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, μπράβο στον Γιώργο Καράμπαλη και στους συνεργάτες του, χρωστάμε πολλά σε όλους σας, με εκτίμηση,

- Φίλιππος Τζιμούλης -

Ο καλύτερος φορέας επιμόρφωσης φυσικοθεραπευτών. Δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη γνώσεων που είναι απαραίτητες για κλινικό συλλογισμό. Μετεκπαίδευση υψηλού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

- Τσουκαλάς Κότσιρης Γεώργιος -

Τα πρώτα μου βήματα στην επαγγελματική εξειδίκευση ξεκίνησαν με την EPIMORFOSIS και συνεχίζουν. Παραμένει όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας, καλύπτοντας την ανάγκη για σύγχρονη και τεκμηριωμένη γνώση, σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένους εκπαιδευτικούς φορείς.

- Κώστας Πουλής -

Γνωρίζω τον Γιώργο Καράμπαλη και την EPIMORFOSIS επί σειρά ετών. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω πολλά κλινικά σεμινάρια και μπορώ να υποστηρίξω οτι, σε επίπεδο οργάνωσης και επιλογής εκπαιδευτών, έχουν πολύ υψηλό επίπεδο αναγνωρισμένου κύρους.

- Γεωργία Πέττα -

Η EPIMORFOSIS δικαιολογεί πλήρως το όνομά της, παρέχοντας υψηλού επιπέδου σεμινάρια. Ο Γιώργος Καράμπαλης λειτουργεί περισσότερο ως διαρκώς “εκπαιδευόμενος” παρά σαν επιχειρηματίας και αυτό είναι ένα ακόμη συν στην όλη προσπάθεια που γίνεται.

- Δημήτρης Σταμούλης -