Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 1b – ΑΘΗΝΑ 2025 – 2ο Τμήμα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
4 ημέρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:
06/02/2025
ΠΟΛΗ:
Αθήνα
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Αίθουσα σεμιναρίων EPIMORFOSIS
Καραολή & Δημητρίου (πρ. Ελευθερίας) 105
183 45 – Μοσχάτο
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
530€
ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:
230€   ( έως 07/01/2025 )
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
45
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:
38
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Απευθύνεται σε

Το σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά σε Εργοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές και άλλους Επαγγελματίες Υγείας με συναφές αντικείμενο.

Γλώσσα Σεμιναρίου

Γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η Ελληνική.

Πληροφορίες

Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS προτίθεται να διοργανώσει σεμινάριο Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης για παιδιάSensory Integration (S.I.) paediatrics MODULE 1 με καθηγητή τον Δημήτριο Μυλωνάδη.


Το σεμινάριο διαρκεί 4 μέρες και θα διεξαχθεί στην Αθήνα.


Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στα 530.


Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής σας, θα πρέπει να προκαταβληθεί το ποσό των 230.


Το υπόλοιπο ποσό των 300 θα πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον 2 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.Τι είναι η αισθητηριακή ολοκλήρωση;


Οι αισθητηριακές εμπειρίες περιλαμβάνουν την αφή, την κίνηση, την θέση του σώματος, την όραση, την όσφρηση, τη γεύση, τον ήχο και την αίσθηση της βαρύτητας. Η διαδικασία με την οποία ο εγκέφαλος οργανώνει και ερμηνεύει τις διάφορες πληροφορίες/ερεθίσματα ονομάζεται αισθητηριακή ολοκλήρωση.


Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι η ουσιώδης βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη των λειτουργιών της μάθησης και της φυσιολογικής συμπεριφοράς.
Για τα περισσότερα παιδιά η αισθητηριακή ολοκλήρωση αναπτύσσεται κατά τη διαδικασία συνηθισμένων παιδικών δραστηριοτήτων.


Σε μερικά παιδιά, η αισθητηριακή ολοκλήρωση δεν εξελίσσεται τόσο αποτελεσματικά όσο θα έπρεπε. Αυτό είναι γνωστό ως διαταραχή αισθητηριακής ρύθμισης (sensory processing disorder – SPD). Όταν η διαδικασία αυτή διαταράσσεται τότε μπορεί να εμφανιστούν μαθησιακά προβλήματα, προβλήματα κινητικών ικανοτήτων και συμπεριφοράς.
Η ιδέα και η θεωρία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης προέρχεται από την Dr A. Jean Ayres, PhD, OTR, (βλ. http://www.siglobalnetwork.org), μια εργοθεραπεύτρια από την Καλιφόρνια των Η.Π.Α.


 Σαν εργοθεραπεύτρια, η Dr. Ayres έδειξε ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο η αισθητηριακή διαδικασία και οι διαταραχές του κινητικού σχεδιασμού εμπλέκονται στις μαθησιακές και καθημερινές δραστηριότητες. Αυτή η θεωρία αναπτύχθηκε και διασαφηνίστηκε από τον ερευνητή του Dr. Ayres, καθώς και από άλλους ειδικούς.


Επιπρόσθετα, η βιβλιογραφία από τα πεδία της νεύρο-ψυχολογίας, της νευρολογίας, της φυσιολογίας, της παιδικής ανάπτυξης, της ψυχολογίας, και από τη διεξαγωγή βασικών και εφαρμοσμένων ερευνητικών μελετών, έχει συμβάλει στην ανάπτυξη της θεωρίας και των παρεμβατικών στρατηγικών.


Μερικά ευρήματα της SPD/DSI:
– Φυσική αδεξιότητα
– Δυσκολία μάθησης καινούριων κινήσεων
– Το επίπεδο δραστηριοτήτων είναι ασυνήθιστα υψηλό ή χαμηλό
– Σωματική αγνωσία
– Ανάρμοστη αντίδραση στην επαφή, στις κινήσεις, στις εικόνες ή τους ήχους
– Χαμηλή αυτοεκτίμηση
– Κοινωνικές και/ή συναισθηματικές δυσκολίες


Επιπρόσθετα μπορεί να υπάρχουν:
– Διαταραχή προσοχής, παρορμητικότητα, ελλιπής έλεγχος προσοχής.
– Καθυστέρηση στην ομιλία, στη γλώσσα και/ή στις κινητικές ικανότητες.
– Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και/ή δυσκολίες αντίληψης
– Έλλειψη ικανοτήτων αυτοφροντίδας.Ένα σημαντικό βήμα για να προάγουμε την αισθητηριακή ολοκλήρωση στα παιδιά είναι το να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει και ότι παίζει ρόλο ζωτικής σημασίας στην ανάπτυξή τους. Η μέχρι τώρα έρευνα έχει ταυτοποιήσει τις κυριότερες διαγνωστικές κατηγορίες που συνδέονται με SPD
– Διεισδυτική Αναπτυξιακή Διαταραχή (συμπεριλαμβάνεται ο Αυτισμός και το Aspergers Syndrome)
– Διαταραχή διάσπασης προσοχής και υπέρ-κινητικότητας (A.D.H.D./A.D.D.)
– Μαθησιακές διαταραχές (ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, π.χ. δυσλεξία)
– Αναπτυξιακές Ανικανότητες
– Fragile X Syndrome
– Αναπτυξιακές δυσλειτουργίες συντονισμού [DCD]


Τι μπορούμε να κάνουμε?


Αν υποπτευθούμε ότι ένα παιδί έχει SPD, τότε πρέπει να αξιολογηθεί από έναν εργοθεραπευτή, έναν φυσιοθεραπευτή ή από έναν λογοθεραπευτή, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι πάνω στην αισθητηριακή ολοκλήρωση.
Οι αξιολογήσεις, συνήθως, αποτελούνται από τυποποιημένα τεστ που εξετάζουν την στάση, την ισορροπία, τον συντονισμό και τις αντιδράσεις στο αισθητηριακό περιβάλλον.
Μετά από προσεκτική ανάλυση των αποτελεσμάτων και των πληροφοριών της αξιολόγησης από τους γονείς και άλλους ειδικούς, ο θεραπευτής θα κάνει προτάσεις όσον αφορά τη θεραπεία και θα ορίσει το προφίλ της αισθητηριακής διαδικασίας των ικανοτήτων του παιδιού, είτε το παιδί έχει SPD είτε όχι.
Ένας σημαντικός παράγοντας της θεραπείας που χρησιμοποιεί την προσέγγιση της αισθητηριακής ολοκλήρωσης είναι ότι το κίνητρο του παιδιού παίζει σπουδαίο ρόλο στην επιλογή των δραστηριοτήτων.
Τα περισσότερα παιδιά έχουν την τάση να αναζητούν δραστηριότητες οι οποίες θα είναι ευεργετικές γι’ αυτά, σε αυτό το σημείο της ανάπτυξής τους.
Είναι αυτή η ενεργή ανάμειξη και η εξερεύνηση, η οποία καθιστά το παιδί να είναι πιο ώριμο και ικανό να οργανώνει την αισθητηριακή πληροφορία.
Η εκπαίδευση συγκεκριμένων ικανοτήτων δεν είναι συνήθως το επίκεντρο αυτής της θεραπευτικής προσέγγισης.
Όταν χρησιμοποιούμε το μοντέλο της αισθητηριακής ολοκλήρωσης, ο στόχος της θεραπείας είναι να διαχειριστούμε τα βασικά προβλήματα, και όχι να διδάξουμε μια ιδιαίτερη δραστηριότητα.Αισθητηριακή ολοκλήρωση 1 – Θεωρία και Θεραπευτική Παρέμβαση


Το σεμινάριο περιέχει τη θεωρία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης, την αξιολόγηση από την άποψη της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης και τις αρχές θεραπείας χρησιμοποιώντας τεχνικές Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης. Οι διαλέξεις καλύπτουν τις δομές των αισθητηριακών συστημάτων, τη νευρολογία και τη λειτουργία. Η αισθητηριακή ταξινόμηση / ταυτοποίηση στην πράξη θα αναλυθεί με βάση την θεωρία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης.
Για να γίνει κατανοητή καλύτερα η θεωρία, η αξιολόγηση και η θεραπεία χρησιμοποιούνται εκπαιδευτικά βίντεο.


Οι συμμετέχοντες μπορούν να αναφέρουν περιστατικά ασθενών τους για συζήτηση.
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να:


– Εξετάζουν τις αρχές της Αισθητηριακής ολοκλήρωσης στα πλαίσια της θεωρίας, της αξιολόγησης και της θεραπευτικής παρέμβασης.
– Εξετάζουν τις δομές και τις λειτουργίες τους μέσω του νευρικού συστήματος, το οποίο επηρεάζει την αισθητηριακή διαδικασία.
– Αναλύουν τους τύπους δυσλειτουργιών της αισθητηριακής διαδικασίας, τα συνδεόμενα χαρακτηριστικά/ συμπεριφορές και να επιλέγουν τις κατάλληλες στρατηγικές παρέμβασης.
– Αξιολογούν τα κλινικά ευρήματα της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης.


Video demo: http://www.youtube.com/watch?v=qtszqdr4GW4 

Πρόγραμμα

Ημέρα 1η
08.30 – 09.00 Εγγραφές
09.00 – 11.30 Θεωρία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης
11.30 – 11.50 Διάλειμμα
11.50 – 14.00 Θεωρία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης
14.00 – 15.00 Διάλειμμα
15.00 – 16.30 Λειτουργία του ΚΝΣ & S.I.
16.30 – 16.50 Διάλειμμα
16.50 – 17.30 Λειτουργία του ΚΝΣ & S.I.
17.30 – 18.00 Ερωτήσεις – απαντήσεις


Ημέρα 2η
09.00 – 10.30 Αιθουσαίο σύστημα
10.30 – 10.50 Διάλειμμα
10.50 – 13.00 Αιθουσαίο σύστημα
13.00 – 14.00 Διάλειμμα
14.00 – 15.30 Οπτικό σύστημα
15.30 – 15.50 Διάλειμμα
15.50 – 16.30 Οπτικό σύστημα
16.30 – 17.00 Ερωτήσεις – απαντήσεις


Ημέρα 3η
09.00 – 10.30 Ακουστικό σύστημα
10.30 – 10.50 Διάλειμμα
10.50 – 13.00 Ακουστικό σύστημα
13.00 – 14.00 Διάλειμμα
14.00 – 15.30 Πρακτική επισκόπηση
15.30 – 15.50 Διάλειμμα
15.50 – 16.30 Πρακτική επισκόπηση
16.30 – 17.00 Ερωτήσεις – απαντήσεις


Ημέρα 4η
09.00 – 10.30 Αιθουσαίο Σύστημα – Αξιολόγηση και Θεραπεία
10.30 – 10.50 Διάλειμμα
10.50 – 12.30 Σωματο-αισθητικό Σύστημα – Αξιολόγηση και Θεραπεία
12.30 – 13.30 Διάλειμμα
13.30 – 15.00 Αισθητηριακή Ρύθμιση – Αξιολόγηση και Θεραπεία
15.00 – 15.20 Διάλειμμα
15.20 – 16.30 Αισθητηριακή Ρύθμιση – Αξιολόγηση και Θεραπεία
16.30 – 17.00 Ερωτήσεις – απαντήσεις

Καθηγητές
Τρόποι Πληρωμής

1. Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα  • Μπορείτε να καταβάλετε το ποσό της προκαταβολής ή να εξοφλήσετε το σύνολο των διδάκτρων με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard & American Express) από την σελίδα του κάθε σεμιναρίου, μέσω της VivaPayments.

  • Η σωστή καταχώριση και η γνησιότητα των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη.

  • Η EPIMORFOSIS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλματος.

  • Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

2. Κατάθεση – Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.


Μπορείτε να καταθέσετε ή να μεταφέρετε το σχετικό χρηματικό ποσό για την εγγραφή σας, γράφοντας το Ονοματεπώνυμό σας στο πεδίο “Αιτιολογία για τον δικαιούχο”, στους παρακάτω λογαριασμούς : 


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Αριθμός λογαριασμού : 5238-070348-955
ΙΒΑΝ: GR5501722380005238070348955 SWIFT(BIC): PIRBGRAA
 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αριθμός λογαριασμού : 217/441034-39
IBAN: GR6801102170000021744103439 SWIFT(BIC): ETHNGRAA
 
ALPHA BANK:
Αριθμός λογαριασμού : 708002002013410
ΙΒΑΝ: GR4801407080708002002013410 SWIFT(BIC): CRBAGRAA
 
EUROBANK:
Αριθμός λογαριασμού : 0026.0037.01.0201090153
ΙΒΑΝ: GR4502600370000010201090153 SWIFT(BIC): ERBKGRAA
 
Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΕ


Ενδεχόμενη τραπεζική προμήθεια  επιβαρύνει την EPIMORFOSIS.

Όροι Συμμετοχής

1. Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης,  πτυχίο ή δίπλωμα,
2. Παρέχεται έντυπo εκπαιδευτικό υλικό ( σημειώσεις ή το αντίστοιχο βιβλίο ).
3. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της EPIMORFOSIS, τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν επιστρέφονται.
4. Η EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και αναβολής των σεμιναρίων, ενημερώνοντας τους υποψήφιους συμμετέχοντες τηλεφωνικά ή /και μέσω sms & e-mail. Στην περίπτωση αυτή  στους συμμετέχοντες που δεν επιθυμούν  να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία, που θα οριστεί ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ποσό που κατέβαλαν για την συμμετοχή τους σε άλλα σεμινάρια ή υπηρεσίες της εταιρίας, επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων.
5. Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
6. Ακύρωση της συμμετοχής από υπαιτιότητα του συμμετέχοντος, γνωστοποιείται  μόνο με email:
 • έως και 30 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το σύνολο του καταβληθέντος ποσού.
 • έως και 15 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, επιστρέφεται το 50% των καταβληθέντων.
 • μετά την προθεσμία αυτή δεν επιστρέφεται κανένα ποσό εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ( υγείας ), οπότε και συνεκτιμώνται από την EPIMORFOSIS.
7. Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου θα επιβεβαιώνεται με e-mail ή/και sms που θα αποστέλλεται εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
8. Παρακαλείστε να μην αγοράζετε το αεροπορικό σας εισιτήριο έως ότου λάβετε το παραπάνω email (ή/και sms) επιβεβαίωσης ότι το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί. 
9. Το ΚδΒΜ1 EPIMORFOSIS διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της αίθουσας διεξαγωγής και των ημερομηνιών.

Ξενοδοχεία

Μπορείτε να κάνετε απ’ ευθείας την κράτησή σας δηλώνοντας το όνομα της Epimorfosis.
Hotel Delfini** .

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ.: +30 210 94 15 364 & 94 15 373

Χάρτης
Επικοινωνήστε μαζί μας:
Τ: 6946668680,
info@epimorfosis.gr
ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 1b – ΑΘΗΝΑ 2025 – 2ο Τμήμα

230.00530.00

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: 87f1532b-0c7b-4d1b-a505-6b59921c4657 Κατηγορίες: , , Ετικέτα:
Είπαν για εμάς

Η EPIMORFOSIS διοργανώνει σεμινάρια εξειδίκευσης για επαγγελματίες αποκατάστασης. Έχω παρακολουθήσει αρκετά. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να εμπιστευτείτε την EPIMORFOSIS για την εξειδίκευση και τη διά βίου ενημέρωση σας.

- Αλέξανδρος Καραγιαννίδης -

Η Επιμόρφωση, σταθερή αξία είκοσι και παραπάνω χρόνια τώρα, οδηγεί την φυσικοθεραπεία και την διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, μπράβο στον Γιώργο Καράμπαλη και στους συνεργάτες του, χρωστάμε πολλά σε όλους σας, με εκτίμηση,

- Φίλιππος Τζιμούλης -

Ο καλύτερος φορέας επιμόρφωσης φυσικοθεραπευτών. Δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη γνώσεων που είναι απαραίτητες για κλινικό συλλογισμό. Μετεκπαίδευση υψηλού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται κάποιος να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

- Τσουκαλάς Κότσιρης Γεώργιος -

Τα πρώτα μου βήματα στην επαγγελματική εξειδίκευση ξεκίνησαν με την EPIMORFOSIS και συνεχίζουν. Παραμένει όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μας, καλύπτοντας την ανάγκη για σύγχρονη και τεκμηριωμένη γνώση, σε συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένους εκπαιδευτικούς φορείς.

- Κώστας Πουλής -

Γνωρίζω τον Γιώργο Καράμπαλη και την EPIMORFOSIS επί σειρά ετών. Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω πολλά κλινικά σεμινάρια και μπορώ να υποστηρίξω οτι, σε επίπεδο οργάνωσης και επιλογής εκπαιδευτών, έχουν πολύ υψηλό επίπεδο αναγνωρισμένου κύρους.

- Γεωργία Πέττα -

Η EPIMORFOSIS δικαιολογεί πλήρως το όνομά της, παρέχοντας υψηλού επιπέδου σεμινάρια. Ο Γιώργος Καράμπαλης λειτουργεί περισσότερο ως διαρκώς “εκπαιδευόμενος” παρά σαν επιχειρηματίας και αυτό είναι ένα ακόμη συν στην όλη προσπάθεια που γίνεται.

- Δημήτρης Σταμούλης -