| Κέντρο διά Βίου Μάθησης 1  ”epimorfosis” – Στελεχών Υγείας

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | http://www.wcpt.org

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | http://www.wfot.org

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | http://www.psf.org.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ | http://www.osteopathy.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | http://www.eeef.gr

IBITA | Bobath για ενήλικους ασθενείς με Νευρολογικές Βλάβες http://www.ibita.org

The European Bobath Tutors Association | http://www.bobath-ndt.com

International Maitland Teachers Association | http://www.imta.ch

IMTT, Interessengemeinschaft für Myofasziale Triggerpunkt – Therapie | http://www.imtt.ch

IPNFA | http://www.ipnfa.org

MARK JONES s home page | http://www.unisanet.unisa.edu.au

BeBos Concept, Αποκατάστασης Πυελικού Εδάφους | http://www.beckenboden.com

Manual Lymph Drainage (MLD) | http://www.zml-pritschow.de

KINETIC CONTROL | http://www.kineticcontrol.com

Sensory Integration Global Network (SIGN) | http://www.siglobalnetwork.org

Gyrotonic | http://www.gyrotonic.com

Shacklocks Clinical Neurodynamic Solutionshttp://www.neurodynamicsolutions.com

Taping for Musculoskeletal Conditions | http://www.griffith.edu.au

IFOMPT | http://www.ifompt.org

A World of Physical Therapy | http://www.physicaltherapist.com

Paul Hodges | http://www.uq.edu.au

NOI group | www.noigroup.com

Osteopathie Schule Deutschland (OSD) | www.osteopathie-schule.de

Kinematic Taping Concept | www.kinematic-taping.com

Chris Norris | www.norrisassociates.co.uk

Dean Watson | www.headacheeducation.com

Bioanadrasis | www.bioanadrasis.com

Health Action | www.healthaction.gr