ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

--Διαθέσιμες θέσεις ανά σεμινάριο με ημερολογιακή σειρά
 1. Σεμινάριο της Kari Bø – Αποκατάσταση Πυελικού Εδάφους ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 09 (03 – 05 ΜΑΙ 2019)
 2. Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 3 ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 03 (08 – 12 ΜΑΙ 2019)
 3. Fascial Distortion Model Module 1 – FDM1 (Typaldos Method) ’19 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 19 (10 – 12 ΜΑΙ 2019)
 4. Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης μεθόδου VODDER (ZML) – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ (Therapy 1) ’19 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 18 (15 – 19 ΜΑΙ 2019)
 5. Sports & Soft Tissue Injuries ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 15 (15 – 19 ΜΑΙ 2019)
 6. Μυοπεριτονιακή κινητική δυσλειτουργία και πόνος – Upper Quadrant Manual Course (ΙΜΤΤ approved) ’19 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 14 (23 – 26 ΜΑI 2019)
 7. Clinical Therapy Yoga ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 15 (23 – 26 ΜΑΙ 2019)
 8. Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης μεθόδου VODDER (ZML) – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ (Therapy 1) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 26 (23 – 27 ΜΑΙ 2019)
 9. Βασικό σεμινάριο BOBATH για ενήλικους ασθενείς ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ (2ο μέρος: 29 ΜΑΙ – 02 ΙΟΥΝ 2019)
 10. Ιατρικός Διαφορικός Έλεγχος στη Φυσικοθεραπεία (Medical Screening) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 25 (1 – 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019)
 11. Βασικό σεμινάριο BOBATH για ενήλικους ασθενείς ’19 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ (2ο μέρος: 05 – 09 ΙΟΥΝ 2019)
 12. Μυοπεριτονιακή κινητική δυσλειτουργία και πόνος – Lower Quadrant Manual Course (ΙΜΤΤ approved) ’19 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 14 (13 – 16 ΙΟΥΝ 2019)
 13. Fascial Distortion Model Module 1 – FDM1 (Typaldos Method) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 21 (14 – 16 ΙΟΥΝ 2019)
 14. Maitland Concept® Level 2b ’19 – ΑΘΗΝΑΣ18 (1ο μέρος: 19 – 23 ΙΟΥΝ 2019)
 15. Clinical Therapy Yoga ’19 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ20 (21 – 24 ΙΟΥΝ 2019)
 16. Σεμινάριο Marketing για Φυσικοθεραπευτές ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 30 (23 ΙΟΥΝ 2019)
 17. Μυοπεριτονιακή κινητική δυσλειτουργία και πόνος – Upper Quadrant Manual Course (ΙΜΤΤ approved) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 20 (27-30 ΙΟΥΝ 2019)
 18. Σεμινάριο Άσκησης για Εγκύους ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 24 (1ο μέρος: 28 – 30 ΙΟΥΝ 2019)
 19. Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για Μωρά ’19 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 14 (29 ΙΟΥΝ – 01 ΙΟΥΛ 2019)
 20. Kinetic Control L1: Coordination efficiency to optimise movement retraining for the Neck & Shoulder – Low Back & Hip ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 20 (04 – 07 ΙΟΥΛ 2019)
 21. Cadillac & Chair ’19 – ΑΘΗΝΑΣ22 (11 – 14 ΙΟΥΛ 2019)
 22. Maitland Concept® Level 3 ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ (2ο μέρος: 12 – 14 ΙΟΥΛ 2019)
 23. Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης μεθόδου VODDER (ZML) – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ (Therapy 3) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 22 (17 – 21 ΙΟΥΛ 2019)
 24. 1ο ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ Σεμινάριο Μέτρησης Συμπιεστικών Ενδυμάτων ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 16 (22 IOYΛ 2019)
 25. PNF 3 (Advanced) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ16 (06 – 10 ΣΕΠ 2019)
 26. Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 2 ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 20 (11 – 15 ΣΕΠ 2019)
 27. Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης μεθόδου VODDER (ZML) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 20 (21 – 22 ΣΕΠ 2019)
 28. Fascial Distortion Model Module 2 – FDM2 (Typaldos Method) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 30 (04 – 06 ΟΚΤ 2019)
 29. Βασικό σεμινάριο Βελονισμού ’19 – ΑΘΗΝΑΣ20 (08 – 13 ΟΚΤ 2019)
 30. Kinematic Taping® Concept (KT 0 Basic) ’19 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ26 (12 – 13 ΟΚΤ 2019)
 31. Οστεοπαθητική Σχολή Γερμανίας (OSD) – 5ο ΤΜΗΜΑ ΑΤ19 – ΑΘΗΝΑΣ: 25 (25 – 27 ΟΚΤ 2019)
 32. Kinematic Taping® Concept (KT 2 advanced) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ20 (26 – 27 ΟΚΤ 2019)
 33. Μυοπεριτονιακή κινητική δυσλειτουργία και πόνος – Lower Quadrant Manual Course (ΙΜΤΤ approved) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 20 (2 – 5 ΝΟΕ 2019)
 34. Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης μεθόδου VODDER (ZML) – ΒΑΣΙΚΟ ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 24 (06 – 10 ΝΟΕ 2019)
 35. Βασικό σεμινάριο Λειτουργικής Αξιολόγησης Κάτω Άκρων – Διαμόρφωση Πελμάτων ’19 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 25 (09 – 10 ΝΟΕ 2019)
 36. Kinematic Taping® Concept (KT 1 advanced) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ26 (16 – 17 ΝΟΕ 2019)
 37. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ Mentored Clinical Practice (MAITLAND Concept®) Group 2 ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ (4ο μέρος: 22 – 26 NOE 2019)
 38. PNF – Basic 1 & 2 ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 16 (1ο μέρος: 20 – 24 ΝΟΕ 2019)
 39. Κροταφογναθική Δυσλειτουργία (Temporomandibular Disorders) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 24 (23 – 24 ΝΟΕ 2019)
 40. Fascial Distortion Model Module 3 – FDM3 (Typaldos Method) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 30 (06 – 08 ΔΕΚ 2019)
 41. Σεμινάριο Ξηρής Βελόνας (Dry Needling) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 24 (19 – 22 ΔΕΚ 2019)