ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

--Διαθέσιμες θέσεις ανά σεμινάριο με ημερολογιακή σειρά
 1. ΡΕΦΛΕΞΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – Δωρεάν Workshop ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 05 (18 ΣΕΠ 2019)
 2. Βασικό σεμινάριο BOBATH για ενήλικους ασθενείς ’19 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ (3ο μέρος: 18 – 22 ΣΕΠ 2019)
 3. Σεμινάριο Άσκησης για Εγκύους ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 15 (1ο μέρος: 20 – 22 ΣΕΠ 2019)
 4. Βασικό σεμινάριο BOBATH για ενήλικους ασθενείς ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ (3ο μέρος: 25 – 29 ΣΕΠ 2019)
 5. Μύο – περιτονιακή θεραπεία, trigger – points (IMTT®), Module 2 ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 20 (02 – 06 ΟΚΤ 2019)
 6. Fascial Distortion Model Module 2 – FDM2 (Typaldos Method) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 30 (04 – 06 ΟΚΤ 2019)
 7. Βασικό σεμινάριο Βελονισμού ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 08 (08 – 13 ΟΚΤ 2019)
 8. Trigger Points και περιτονία – Άνω κορμός (IMTT Approved) ’19 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 13 (10 – 13 ΟΚΤ 2019)
 9. Kinematic Taping® Concept (KT 0 Basic) ’19 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 18 (12 – 13 ΟΚΤ 2019)
 10. Maitland Concept® Level 3 ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ (3ο μέρος: 17 – 20 ΟΚΤ 2019)
 11. Maitland Concept® Level 2a ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ (2ο μέρος: 23 – 27 ΟΚΤ 2019)
 12. Οστεοπαθητική Σχολή Γερμανίας (OSD) – 5ο ΤΜΗΜΑ ΑΤ19 – ΑΘΗΝΑΣ: 25 (25 – 27 ΟΚΤ 2019)
 13. Clinical Therapy Yoga ’19 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 25 (25 – 28 ΟΚΤ 2019)
 14. Kinematic Taping® Concept (KT 2 advanced) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ20 (26 – 27 ΟΚΤ 2019)
 15. Βασικό σεμινάριο Maitland – Concept® (Level 1) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ (3ο μέρος: 30 ΟΚΤ – 03 ΝΟΕ 2019)
 16. Ρεφλεξοθεραπεία Άκρου Πόδα ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 16 (31 ΟΚΤ – 03 ΝΟΕ 2019)
 17. Trigger Points και περιτονία – Κάτω κορμός (IMTT Approved) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 20 (02 – 05 ΝΟΕ 2019)
 18. Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης μεθόδου VODDER (ZML) – ΒΑΣΙΚΟ ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 24 (06 – 10 ΝΟΕ 2019)
 19. Pilates Fisios® – Εφαρμογές στη Σπονδυλική Στήλη ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 25 (09 – 10 ΝΟΕ 2019)
 20. Βασικό σεμινάριο Λειτουργικής Αξιολόγησης Κάτω Άκρων – Διαμόρφωση Πελμάτων ’19 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ25 (09 – 10 ΝΟΕ 2019)
 21. Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 3 ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 17 (13 – 17 ΝΟΕ 2019)
 22. Kinematic Taping® Concept (KT 1 advanced) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ26 (16 – 17 ΝΟΕ 2019)
 23. Βασικό σεμινάριο Λειτουργικής Αξιολόγησης Κάτω Άκρων – Διαμόρφωση Πελμάτων ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 25 (16 – 17 ΝΟΕ 2019)
 24. PNF – Basic 1 & 2 ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 16 (1ο μέρος: 20 – 24 ΝΟΕ 2019)
 25. Trigger Points και περιτονία – Κάτω κορμός (IMTT Approved) ’19 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 20 (21 – 24 ΝΟΕ 2019)
 26. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ Mentored Clinical Practice (MAITLAND Concept®) Group 2 ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ (4ο μέρος: 22 – 26 NOE 2019)
 27. Κροταφογναθική Δυσλειτουργία (Temporomandibular Disorders) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 24 (23 – 24 ΝΟΕ 2019)
 28. Σεμινάριο Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας ’19 – ΑΘΗΝΑΣ24 (30 ΝΟΕ – 01 ΔΕΚ 2019)
 29. Προχωρημένο σεμινάριο Λειτουργικής Αξιολόγησης Κάτω Άκρων – Διαμόρφωση Πελμάτων ’19 – ΑΘΗΝΑΣ20 (01 ΔΕΚ 2019)
 30. Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης μεθόδου VODDER (ZML) – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ (Therapy 3) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 22 (04 – 08 ΔΕΚ 2019)
 31. Σεμινάριο Αποκατάστασης Πυελικού Εδάφους Module 1 ’19 – ΑΘΗΝΑΣ30 (05 – 08 ΔΕΚ 2019)
 32. Fascial Distortion Model Module 3 – FDM3 (Typaldos Method) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 30 (06 – 08 ΔΕΚ 2019)
 33. 1ο ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ Σεμινάριο Μέτρησης Συμπιεστικών Ενδυμάτων ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 16 (09 ΔΕΚ 2019)
 34. Σεμινάριο Ξηρής Βελόνας (Dry Needling) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 24 (19 – 22 ΔΕΚ 2019)
 35. Σεμινάριο Marketing για Φυσικοθεραπευτές ’20 – ΑΘΗΝΑΣ: 22 (17 ΙΑΝ 2020)
 36. Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης μεθόδου VODDER (ZML) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ’20 – ΑΘΗΝΑΣ: 20 (18 – 19 ΙΑΝ 2020)
 37. Σεμινάριο Αποκατάστασης Πυελικού Εδάφους Module 2 ’20 – ΑΘΗΝΑΣ: 30 (26 – 29 ΜΑΡ 2020)
 38. Maitland Concept® Level 2b ’20 – ΑΘΗΝΑΣ: 18 (1ο μέρος: 16 – 20 ΜΑΙ 2020)