ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

--Διαθέσιμες θέσεις ανά σεμινάριο με ημερολογιακή σειρά
 1. Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης μεθόδου VODDER (ZML) – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ (Therapy 2) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ(20 – 24 ΦΕΒ 2019)
 2. Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 1 ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (20 – 24 ΦΕΒ 2019)
 3. Clinical Pilates Fisios® Basic ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (28 ΦΕΒ – 03 ΜΑΡ 2019)
 4. Προχωρημένο σεμινάριο Λειτουργικής Αξιολόγησης Κάτω Άκρων – Διαμόρφωση Πελμάτων ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 22 (02 ΜΑΡ 2019)
 5. Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης μεθόδου VODDER (ZML) – ΒΑΣΙΚΟ ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 11 (07 – 11 ΜΑΡ 2019)
 6. Μυοπεριτονιακή κινητική δυσλειτουργία και πόνος – Upper Quadrant Manual Course (ΙΜΤΤ approved) ’19 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 20 (14 – 17 ΜΑΡ 2019)
 7. Ιατρικός Διαφορικός Έλεγχος στη Φυσικοθεραπεία (Medical Screening) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 25 (16 – 17 ΜΑΡ 2019)
 8. Maitland Concept® Level 3 ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 05 (1ο μέρος: 21 – 24 ΜΑΡ 2019)
 9. Διαμόρφωση Νάρθηκα Άκρου Ποδός για Ασθενείς με Νευρολογικές Παθήσεις ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 16 (23 – 24 ΜΑΡ 2019)
 10. Βασικό σεμινάριο BOBATH για ενήλικους ασθενείς ’19 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 14(1ο μέρος: 27 – 31 ΜΑΡ 2019)
 11. PNF – Basic 1 & 2 ’19 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 08 (1ο μέρος: 29 ΜΑΡ – 02 ΑΠΡ 2019)
 12. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Maitland® Concept ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 18 (29 – 31 ΜΑΡ 2019)
 13. Trauma & Osteopathy ’19 – ΑΘΗΝΑΣ26 (06 – 09 ΑΠΡ 2019)
 14. Βασικό σεμινάριο BOBATH για ενήλικους ασθενείς ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 10 (1ο μέρος: 10 – 14 ΑΠΡ 2019)
 15. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ Mentored Clinical Practice (MAITLAND Concept®) Group 2 ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ (3ο μέρος: 11 – 15 ΑΠΡ 2019)
 16. Clinical Pilates Fisios® Basic ’19 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 15 (13 – 16 ΑΠΡ 2019)
 17. Kinematic Taping® Concept (KT 0 Basic) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ24 (13 – 14 ΑΠΡ 2019)
 18. Universal Reformer & Step barrel & Ladder barrel ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 22 (18 – 21 ΑΠΡ 2019)
 19. Μυοπεριτονιακή κινητική δυσλειτουργία και πόνος – Upper Quadrant Manual Course (ΙΜΤΤ approved) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 20 (18 – 21 ΑΠΡ 2019)
 20. Kinematic Taping® Concept (KT 0 Basic) ’19 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 24 (20 – 21 ΑΠΡ 2019)
 21. 2ο ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ Σεμινάριο Μέτρησης Συμπιεστικών Ενδυμάτων ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 16 (21 ΑΠΡ 2019)
 22. Σεμινάριο της Kari Bø – Αποκατάσταση Πυελικού Εδάφους ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 20 (03 – 05 ΜΑΙ 2019)
 23. Οστεοπαθητική Σχολή Γερμανίας (OSD) – 5ο ΤΜΗΜΑ ΑΤ19 – ΑΘΗΝΑΣ: 28 (03 – 05 ΜΑΙ 2019)
 24. Fascial Distortion Model Module 1 – FDM1 (Typaldos Method) ’19 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 24 (10 – 12 ΜΑΙ 2019)
 25. Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης μεθόδου VODDER (ZML) – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ (Therapy 1) ’19 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 18 (15 – 19 ΜΑΙ 2019)
 26. Sports & Soft Tissue Injuries ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 20 (15 – 19 ΜΑΙ 2019)
 27. Kinematic Taping® Concept (KT 2 advanced) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ20 (18 – 19 ΜΑΙ 2019)
 28. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ σεμινάριο BOBATH για ενήλικους με νευρολογικές βλάβες ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 12 (18 – 22 ΜΑΙ 2019)
 29. Clinical Therapy Yoga ’19 – ΑΘΗΝΑΣ20 (23 – 26 ΜΑΙ 2019)
 30. Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης μεθόδου VODDER (ZML) – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ (Therapy 1) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 26 (23 – 27 ΜΑΙ 2019)
 31. Μυοπεριτονιακή κινητική δυσλειτουργία και πόνος – Lower Quadrant Manual Course (ΙΜΤΤ approved) ’19 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 20 (13 – 16 ΙΟΥΝ 2019)
 32. Fascial Distortion Model Module 1 – FDM1 (Typaldos Method) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 24 (14 – 16 ΙΟΥΝ 2019)
 33. Maitland Concept® Level 2b ’19 – ΑΘΗΝΑΣ18 (1ο μέρος: 19 – 23 ΙΟΥΝ 2019)
 34. Clinical Therapy Yoga ’19 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ20 (21 – 24 ΙΟΥΝ 2019)
 35. Σεμινάριο Marketing για Φυσικοθεραπευτές ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 30 (23 ΙΟΥΝ 2019)
 36. Μυοπεριτονιακή κινητική δυσλειτουργία και πόνος – Lower Quadrant Manual Course (ΙΜΤΤ approved) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 20 (27 – 30 ΙΟΥΝ 2019)
 37. Σεμινάριο Άσκησης για Εγκύους ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 24 (1ο μέρος: 28 – 30 ΙΟΥΝ 2019)
 38. Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για Μωρά ’19 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ30 (29 ΙΟΥΝ – 01 ΙΟΥΛ 2019)
 39. Kinetic Control L1: Coordination efficiency to optimise movement retraining for the Neck & Shoulder – Low Back & Hip ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 20 (04 – 07 ΙΟΥΛ 2019)
 40. Cadillac & Chair ’19 – ΑΘΗΝΑΣ22 (11 – 14 ΙΟΥΛ 2019)
 41. Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης μεθόδου VODDER (ZML) – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ (Therapy 3) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 22 (17 – 21 ΙΟΥΛ 2019)
 42. PNF 3 (Advanced) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ16 (06 – 10 ΣΕΠ 2019)
 43. Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 2 ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 30 (11 – 15 ΣΕΠ 2019)
 44. Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης μεθόδου VODDER (ZML) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 20 (21 – 22 ΣΕΠ 2019)
 45. Μύο – περιτονιακή θεραπεία, trigger – points (IMTT®), Module 2 ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 20 (02 – 06 ΟΚΤ 2019)
 46. Fascial Distortion Model Module 2 – FDM2 (Typaldos Method) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 30 (04 – 06 ΟΚΤ 2019)
 47. Βασικό σεμινάριο Βελονισμού ’19 – ΑΘΗΝΑΣ26 (08 – 13 ΟΚΤ 2019)
 48. Kinematic Taping® Concept (KT 1 advanced) ’19 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 26 (12 – 13 ΟΚΤ 2019)
 49. Βασικό σεμινάριο Λειτουργικής Αξιολόγησης Κάτω Άκρων – Διαμόρφωση Πελμάτων ’19 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 25 (09 – 10 ΝΟΕ 2019)
 50. Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 3 ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 25 (13 – 17 ΝΟΕ 2019)
 51. Kinematic Taping® Concept (KT 1 advanced) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ26 (16 – 17 ΝΟΕ 2019)
 52. PNF – Basic 1 & 2 ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 16 (1ο μέρος: 20 – 24 ΝΟΕ 2019)
 53. Fascial Distortion Model Module 3 – FDM3 (Typaldos Method) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 30 (06 – 08 ΔΕΚ 2019)