ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

--Διαθέσιμες θέσεις ανά σεμινάριο με ημερολογιακή σειρά
 1. Trigger Points και περιτονία – Άνω κορμός (IMTT Approved) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 06 (27-30 ΙΟΥΝ 2019)
 2. Maitland Concept® Level 3 ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ (2ο μέρος: 12 – 14 ΙΟΥΛ 2019)
 3. Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης μεθόδου VODDER (ZML) – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ (Therapy 3) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 22 (17 – 21 ΙΟΥΛ 2019)
 4. 1ο ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ Σεμινάριο Μέτρησης Συμπιεστικών Ενδυμάτων ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 16 (22 IOYΛ 2019)
 5. Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης μεθόδου VODDER (ZML) – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ (Therapy 2) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 25 (06 – 10 ΣΕΠ 2019)
 6. PNF 3 (Advanced) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ16 (06 – 10 ΣΕΠ 2019)
 7. Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 2 ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 20 (11 – 15 ΣΕΠ 2019)
 8. MASTER COURSE – BALANCING LIGAMENTOUS TENSION ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 26 (13 – 15 ΣΕΠ 2019)
 9. ΡΕΦΛΕΞΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – Δωρεάν Workshop ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 30 (18 ΣΕΠ 2019)
 10. Σεμινάριο Άσκησης για Εγκύους ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 18 (1ο μέρος: 20 – 22 ΣΕΠ 2019)
 11. Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης μεθόδου VODDER (ZML) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 20 (21 – 22 ΣΕΠ 2019)
 12. Βασικό σεμινάριο BOBATH για ενήλικους ασθενείς ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ (3ο μέρος: 25 – 29 ΣΕΠ 2019)
 13. Fascial Distortion Model Module 2 – FDM2 (Typaldos Method) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 30 (04 – 06 ΟΚΤ 2019)
 14. Αυχενική Μοίρα – Εξέταση, Κλινικός Συλλογισμός & Διαχείριση ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 24 (05 – 07 ΟΚΤ 2019)
 15. Βασικό σεμινάριο Βελονισμού ’19 – ΑΘΗΝΑΣ20 (08 – 13 ΟΚΤ 2019)
 16. CLINICAL REASONING Fast and Slow Reasoning in Musculoskeletal Practice ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 30 (08 – 09 ΟΚΤ 2019)
 17. Trigger Points και περιτονία – Κάτω κορμός (IMTT Approved) ’19 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 14 (10 – 13 ΟΚΤ 2019)
 18. Kinematic Taping® Concept (KT 0 Basic) ’19 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ26 (12 – 13 ΟΚΤ 2019)
 19. Οστεοπαθητική Σχολή Γερμανίας (OSD) – 5ο ΤΜΗΜΑ ΑΤ19 – ΑΘΗΝΑΣ: 25 (25 – 27 ΟΚΤ 2019)
 20. Clinical Therapy Yoga ’19 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 25 (25 – 28 ΟΚΤ 2019)
 21. Kinematic Taping® Concept (KT 2 advanced) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ20 (26 – 27 ΟΚΤ 2019)
 22. Ρεφλεξοθεραπεία Άκρου Πόδα ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 16 (31 ΟΚΤ – 03 ΝΟΕ 2019)
 23. Trigger Points και περιτονία – Κάτω κορμός (IMTT Approved) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 20 (2 – 5 ΝΟΕ 2019)
 24. Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης μεθόδου VODDER (ZML) – ΒΑΣΙΚΟ ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 24 (06 – 10 ΝΟΕ 2019)
 25. Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 3 ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 17 (13 – 17 ΝΟΕ 2019)
 26. Βασικό σεμινάριο Λειτουργικής Αξιολόγησης Κάτω Άκρων – Διαμόρφωση Πελμάτων ’19 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 25 (16 – 17 ΝΟΕ 2019)
 27. Kinematic Taping® Concept (KT 1 advanced) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ26 (16 – 17 ΝΟΕ 2019)
 28. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ Mentored Clinical Practice (MAITLAND Concept®) Group 2 ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ (4ο μέρος: 22 – 26 NOE 2019)
 29. PNF – Basic 1 & 2 ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 16 (1ο μέρος: 20 – 24 ΝΟΕ 2019)
 30. Κροταφογναθική Δυσλειτουργία (Temporomandibular Disorders) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 24 (23 – 24 ΝΟΕ 2019)
 31. Σεμινάριο Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας ’19 – ΑΘΗΝΑΣ24 (30 ΝΟΕ – 01 ΔΕΚ 2019)
 32. Προχωρημένο σεμινάριο Λειτουργικής Αξιολόγησης Κάτω Άκρων – Διαμόρφωση Πελμάτων ’19 – ΑΘΗΝΑΣ20 (01 ΔΕΚ 2019)
 33. Fascial Distortion Model Module 3 – FDM3 (Typaldos Method) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 30 (06 – 08 ΔΕΚ 2019)
 34. Σεμινάριο Ξηρής Βελόνας (Dry Needling) ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 24 (19 – 22 ΔΕΚ 2019)
 35. Σεμινάριο Marketing για Φυσικοθεραπευτές ’20 – ΑΘΗΝΑΣ: 22 (17 ΙΑΝ 2020)
 36. Maitland Concept® Level 2b ’20 – ΑΘΗΝΑΣ: 18 (1ο μέρος: 16 – 20 ΜΑΙ 2020)