Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 2 ’19 – ΑΘΗΝΑΣ

--Διαθέσιμες θέσεις: 20

Πληροφορίες & Δικαίωμα συμμετοχής

Το ΚΔΒΜ1 «epimorfosis» προτίθεται να διοργανώσει σεμινάριο Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης για παιδιά – Sensory Integration (S.I.) paediatrics MODULE 2.

To σεμινάριο διαρκεί 5 ημέρες και θα διεξαχθεί:

στην Αθήνα στις 11 – 15 Σεπτεμβρίου 2019

Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στο ποσό των 700 ευρώ

Με την αποπληρωμή εκδίδεται τιμολόγιο ή απόδειξη.

Για την εγγραφή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά.

Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής θα πρέπει να προκαταβληθεί το ποσό των 300 ευρώ σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:

Εθνική Τράπεζα: 217/441034-39 (IBAN GR6801102170000021744103439) ή
Τράπεζα Πειραιώς: 5238-070348-955 (ΙΒΑΝ GR5501722380005238070348955) ή
Alpha Bank: 708002002013410 (ΙΒΑΝ GR4801407080708002002013410) ή
Eurobank: 0026.0037.01.0201090153 (ΙΒΑΝ GR4502600370000010201090153)

Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΕ

Μπορείτε επίσης να κάνετε τις πληρωμές σας με ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ή ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ (χωρίς δική σας επιβάρυνση) από τα παρακάτω links:

money-coinΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (300€) money-coinΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΟΣΟΥ (400€) money-coinΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ (700€)

 

 

 

το αργότερο μέχρι τις: 11 Αυγούστου 2019

Το υπόλοιπο ποσό των 400 ευρώ θα πρέπει να κατατεθεί σε έναν από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς ή μέσω κάρτας, τουλάχιστον δύο μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της “epimorfosis” η προκαταβολή επιστρέφεται αμέσως.

Η πραγματοποίηση του σεμιναρίου θα επιβεβαιώνεται με email ή/και sms που θα αποστέλλεται στους συμμετέχοντες.

Παρακαλείσθε να μην αγοράζετε το αεροπορικό σας εισιτήριο έως ότου λάβετε το παραπάνω email (ή/και sms) επιβεβαίωσης ότι το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί.

 

Τόπος Διεξαγωγής Αθήνα:

epimorfosis_logo
Αίθουσα σεμιναρίων «epimorfosis»
Καραολή & Δημητρίου (πρώην Ελευθερίας) 105, 183 45 – Μοσχάτο
Τηλ.: +30 210 4829303

 

logodiktyoΛΟΓΟΔΙΚΤΥΟ®

Καραολή & Δημητρίου (πρώην Ελευθερίας) 105, 183 45 – Μοσχάτο
Τηλ.: +30 210 4829303

 

Το ΚΔΒΜ1 “epimorfosis” διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της αίθουσας διεξαγωγής και των καθηγητών ανάλογα με την διαθεσιμότητα τους.

Αριθμός Συμμετεχόντων: Ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν θα υπερβεί τα 32 άτομα. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από 32 θα τηρηθεί λίστα αναμονής με βάση την ημερομηνία οριστικοποίησης της συμμετοχής (κατάθεση προκαταβολής).

Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής και παρέχεται έντυπo υλικό (σημειώσεις) παρακολούθησης.

Το σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους έχουν παρακολουθήσει το MODULE 1.

Γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η Ελληνική.

Γενικές Πληροφορίες

si_01

Η μέθοδος S.I.

Αισθητηριακή ολοκλήρωση 2 – Η Κλινική Συλλογιστική και Αξιολόγηση στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
«Γνωρίζουμε περισσότερα από όσα μπορούμε να πούμε» (Polanyi, 1967)
Τι είναι η Κλινική Συλλογιστική?
Η κλινική συλλογιστική είναι ένας γνωστικός τομέας αυξανόμενου ενδιαφέροντος ερευνητών, εκπαιδευτικών και κλινικών θεραπευτών στους χώρους τόσο της Εργοθεραπείας αλλά όσο και της Φυσιοθεραπείας και άλλων επιστημών (Schell Cervero, 1993). Η Mattingly (1991) υποστηρίζει την άποψη ότι «η κλινική συλλογιστική περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από την ικανότητα να προσδίδουμε σαφείς εξηγήσεις που να δικαιολογούν κλινικές αποφάσεις γιατί βασίζεται επίσης σε μία «σιωπηρή» κατανόηση που προσκομίζεται μέσα από την εμπειρία. Επιπρόσθετα, η κλινική συλλογιστική περιλαμβάνει περισσότερα από την απλή εφαρμογή θεωρίας στην πράξη, κυρίως όπως η θεωρία κατανοείται στις φυσικές επιστήμες, μιας και πολύπλοκες κλινικές αποφάσεις προαπαιτούν τη σύλληψη μιας θεραπευτικής παρέμβασης που θα αντιμετωπίζει το μοναδικό νόημα της αναπηρίας όπως αυτό σχετίζεται με τη μοναδικότητα του κάθε ασθενούς» (σελ. 979)
Η Κλινική Συλλογιστική στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε κλινικούς Εργοθεραπευτές, Φυσιοθεραπευτές, και Λογοθεραπευτές που έχουν ολοκληρώσει πενθήμερη εκπαίδευση στη θεωρία και αρχές θεραπείας της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης τόσο υπό το κέντρο Epimorfosisόσο και από άλλους εκπαιδευτικούς φορείς (εάν η εκπαίδευση έχει πραγματοποιηθεί σε άλλα κέντρα ή στο εξωτερικό). Η φιλοσοφία του σεμιναρίου είναι να εξοπλίσει τους θεραπευτές με το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο προκειμένου να φτάνουν σε ορθές κλινικές αποφάσεις και στο σχεδιασμό επιστημονικά βασιζόμενων θεραπευτικών προγραμμάτων για τους πελάτες τους. Ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται κλινικές αποφάσεις είναι πολύπλοκος και προαπαιτεί γνώση τόσο της θεωρίας όσο και κλινική εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη. Προκειμένου να γεφυρωθεί το κενό αυτό, το σεμινάριο έχει χτιστεί πάνω σε σύγχρονα μοντέλα σκέψης και γνωστικές θεωρίες. Κύριος στόχος είναι η προέκταση της γνώσης από το σεμινάριο Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης 1 και η εφαρμογή τόσο στην αξιολόγηση όσο και την θεραπεία διαταραχών αισθητηριακής ρύθμισης σε παιδιά. Αν και το σεμινάριο είναι κυρίως παιδιατρικό, οι γνώσεις που θα αποκτηθούν θα έχουν εφαρμογή και σε άλλες διαγνωστικές ομάδες. Προκειμένου να εμπεδωθεί η γνώση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σεμινάριο θα συμπεριλάβει εκπαιδευτικά βίντεο, παρουσιάσεις από τους θεραπευτές, συζητήσεις και εργαστήρια, και θα κλίσει με ζωντανή αξιολόγηση περιστατικού από τον εισηγητή.
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
1. Αναγνωρίζουν μοντέλα κλινικής συλλογιστικής και να τα εφαρμόζουν προκειμένου να φτάνουν σε κλινικές αποφάσεις για τους πελάτες τους
2. Κατανοούν τα στάδια της κλινικής συλλογιστικής και τα σχετικά πεδία επιστημονικής γνώσης
3. Εφαρμόζουν συνδυασμένες γνώσεις στους χώρους της αισθητηριακής ολοκλήρωσης, νευροεπιστημών, και κλινικής συλλογιστικής κατά την αξιολόγηση των πελατών τους
4. Πραγματοποιούν κλινικές παρατηρήσεις βασισμένες στη θεωρία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης
5. Αναλύουν, να σχεδιάζουν, και να αξιολογούν θεραπευτικά προγράμματα βασισμένα στη θεωρία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης.

Το σεμινάριο αυτό είναι προέκταση του σεμιναρίου Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης 1 και είναι προαπαιτούμενο για την παρακολούθηση του σεμιναρίου Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης 3 – Η Τέχνη και Επιστήμη της Θεραπευτικής Παρέμβασης

Καθηγητής

Dimitrios MilonadisΔημήτριος Μυλωνάδης MScOT (paediatrics) BSc (Hons) OT

BSc (Hons) OT, Director of Hopscotch Childrens Therapy Centre, Sensory Integration Specialist, Associate of the Royal SOciety of edicine
Ο Δημτριος Μυλωνάδης είναι πιστοποιημένος θεραπευτής στον τομέα της αισθητηριακής ολοκλήρωσης (S.I.). Πήρε το πτυχίο του από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και την ’δεια Ασκήσεως Επαγγέλματος το 2001. Το 2002 μετέβη στο Λονδίνο για τη μεταπτυχιακ
του εκπαίδευση στο πανεπιστήμιο του East London όπου και απέκτησε το μεταπτυχιακό του (MSc) στην παιδιατρική Εργοθεραπεία έπειτα από μια πολύ μεγάλη μελέτη κλινικής αξιολόγησης. Ο κ. Μυλωνάδης υπήρξε πιστοποιημένος καθηγητής SI (paediatrics) από το Sensory Integration Network UK & Ireland (www.sensoryintegration.org.uk) στην θεωρία και κλινική πράξη της αισθητηριακής ολοκλήρωσης και ασχολείται ενεργά με την εκπαίδευση, την κλινική πρακτική και την έρευνα. Επιπλέον, έχει παρουσιάσει πολλά εργαστηριακά σεμινάρια και εκπαιδευτικά μαθήματα σχετικά με την Αισθητηριακή Ολοκλήρωση. Ασχολείται κυρίως με παιδιά που έχουν διάσπαση προσοχής, και μαθησιακές, συμπεριφορικές διαταραχές καθώς και διαταραχές αυτισμού. Από τον Σεπτέμβριο του 2005 ο κ. Μυλωνάδης υπήρξε μέλος της διοίκησης του SI Network με την αρμοδιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας. Από τον Οκτώβριο του 2005 ως τον Ιούλιο του 2006 εργάστηκε ως λέκτορας μερικής απασχόλησης στο Brunel University in West London. Ο κ. Μυλωνάδης είναι συνιδιοκτήτης ιδιωτικής κλινικής, του «Hopscotch Childrens Therapy Centre» (www.hopscotchtherapy.co.uk ), που εδρεύει στη Harley Street στο κέντρο του Λονδίνου και που εξειδικεύεται στη διαγνωστική αξιολόγηση και στη θεραπεία των Sensory Processing Disorders.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου (Αθήνας)

Ημέρα 1η
08.30 – 09.00 Εγγραφές
09.00 – 10.00 Εισαγωγή στην κλινική συλλογιστική – Μάθηση και παρατήρηση στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
10.00 – 10.20 Διάλειμμα
10.20 – 10.30 Αρχές αξιολόγησης
10.30 – 12.00 Κλινική Συλλογιστική
12.00 – 13.00 Διάλειμμα
13.00 – 15.00 Αναγνώριση & Επίλυση Προβλήματος
15.00 – 15.20 Διάλειμμα
15.20 – 17.00 Ανακεφαλαίωση της θεωρίας της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης και των Νεύρο-επιστημών

Ημέρα 2η
09.00 – 10.30 Βασικές αρχές θεραπείας αισθητηριακής Ολοκλήρωσης
10.30 – 10.50 Διάλειμμα
10.50 – 13.00 Εφαρμοσμένες νεύρο-επιστήμες
13.00 – 14.00 Διάλειμμα
14.00 – 15.30 Μοντέλα κλινικών διαταραχών στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
15.30 – 15.50 Διάλειμμα
15.50 – 17.00 Κλινικές παρατηρήσεις στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Ημέρα 3η
09.00 – 10.00 Αισθητηριακή Ρύθμιση & Πράξη
10.00 – 10.20 Διάλειμμα
10.20 – 10.30 Ανακεφαλαίωση και Αξιολόγηση
10.30 – 12.00 Ανακεφαλαίωση κλινικών παρατηρήσεων, ανάλυση, θέσπιση στόχων & αρχές θεραπείας
12.00 – 13.00 Διάλειμμα
13.00 – 15.00 Ίδιο-δεκτικό σύστημα – κλινικές παρατηρήσεις
15.00 – 15.20 Διάλειμμα
15.20 – 17.00 Θέσπιση στόχων στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Ημέρα 4η
09.00 – 10.30 Σχεδιασμός θεραπευτικού προγράμματος
10.30 – 10.50 Διάλειμμα
10.50 – 13.00 Θεραπεία Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης
13.00 – 14.00 Διάλειμμα
14.00 – 15.30 Αισθητηριακή Ολοκλήρωση και συμβουλευτική
15.30 – 15.50 Διάλειμμα
15.50 – 16.30 Επίδειξη θεραπείας (DEMO) σε ασθενή
16.30 – 17.00 Ερωτήσεις – απαντήσεις

Ημέρα 5η
09.00 – 10.30 Θεραπευτικοί στόχοι
10.30 – 10.50 Διάλειμμα
10.50 – 13.00 Συζήτηση

13.00 – 15.00 τέλος του σεμιναρίου – απονομή διπλωμάτων

Προτεινόμενα Ξενοδοχεία Διαμονής

Μπορείτε να κάνετε απ’ ευθείας την κράτησή σας δηλώνοντας το όνομα της epimorfosis.

ΑΘΗΝΑ

Hotel Delfini** τιμή μονόκλινου με πρωινό 45 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο
τηλ.: +30 210 9415364 & 9415373