Προφίλ

| Κέντρο διά Βίου Μάθησης Στελεχών Υγείας “epimorfosis” 

Το ΚΔΒΜ1 Στελεχών Υγείας “epimorfosis” ιδρύθηκε το 1995 με έδρα την Θεσσαλονίκη και σκοπό τη διοργάνωση μεταπτυχιακών σεμιναρίων κυρίως για Φυσιοθεραπευτές αλλά και Εργοθεραπευτές κ.ά. επαγγέλματα υγείας.

Στα 24 χρόνια λειτουργίας του έχει διοργανώσει 56 σεμινάρια διαφόρων τεχνικών και μεθόδων. Μέχρι σήμερα έχουν παρακολουθήσει τα σεμινάρια του Κέντρου μας περισσότεροι από 3.400 Φυσιοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές & Ιατροί από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Το Κέντρο μας επιλέγει τις πιο αξιόπιστες μεθόδους και τεχνικές που είναι αναγνωρισμένες τόσο από την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσιοθεραπευτών (WCPT) όσο και από επί μέρους Ομοσπονδίες, Εταιρείες και Ενώσεις ( IPNFA, IBITA, IMTA, MCTA, McCONNELL, SPT-education, IMTT, IKTA κλπ.) και την αντίστοιχη Ομοσπονδία (π.χ. IFOMT, APTA, MACP, ACPRC). Συνεργάζεται με τους, κατά το δυνατόν, καλλίτερους καθηγητές των μεθόδων και τεχνικών που είναι οπωσδήποτε πιστοποιημένοι στην αντίστοιχη μέθοδο ή τεχνική που διδάσκουν.

Η αναγκαιότητα της διαρκούς επιμόρφωσης των πτυχιούχων πάνω σε μεθόδους και τεχνικές που δεν διδάσκονται ολοκληρωμένα κατά τη διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης αλλά είναι απαραίτητες για την καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση, μας οδήγησε στη ίδρυση ενός τέτοιου Κέντρου.

Η εμπειρία από τη δική μας συμμετοχή σε ανάλογα σεμινάρια που διοργανώθηκαν από Συλλόγους ή ιδιώτες αφ ενός, αλλά και η διεθνής πραγματικότητα στο χώρο της μεταπτυχιακής επιμόρφωσης αφ ετέρου, μας κατηύθυναν στην δημιουργία ενός φορέα διοργάνωσης σεμιναρίων απασχολούμενου επαγγελματικά με το αντικείμενο αυτό.

Στα 23 χρόνια της διαδρομής μας έχουμε διοργανώσει με επιτυχία τα παρακάτω σεμινάρια:

 • Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας (The Problem-solving Approach to R.C.)
 • Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας (What we can do for the “Breathless Patient”?)
 • Αποκατάστασης Πυελικού Εδάφους – BeBo’s Concept
 • Αρχές Αξιολόγησης και Θεραπείας της Ο.Μ.Σ.Σ
 • Βασικό σεμινάριο Λειτουργικής Αξιολόγησης Κάτω Άκρων – Διαμόρφωση Πελμάτων
 • Βελονισμού (Foundation Acupuncture Course)
 • Βελονισμού (Κινέζικης Παραδοσιακής Ιατρικής)
 • Εμβιομηχανικής Υποστήριξης ‘Aκρου Πόδα
 • Εφαρμοσμένης Ακτινοδιαγνωστικής
 • Ηλεκτροθεραπείας (Prof. Tim Watson)
 • Κεφαλαλγίας & Ημικρανίας (Dean Watson)
 • Κρουστικών Υπερήχων – Shockwave treatment (E.S.W.T.)
 • Οστεοπαθητική Σχολή Γερμανίας (Osteopathie Schule Deutschland)
 • Σεμινάριο Marketing για Φυσικοθεραπευτές
 • Bobath/NDT (basic) για ενήλικο ημιπληγικό
 • Bobath/NDT Advance για ενήλικο ημιπληγικό
 • Clinical Pilates-Muscles energy techniques (Shari Rosenberg)
 • Clinical Pilates-Reformer (Shari Rosenberg)
 • Clinical Therapy Yoga
 • David Poulter (Differential Diagnosis of Spinal Conditions)
 • Dry needling 1
 • Fascial Manipulation (Level 1)
 • Fred L. Mitchell – Muscle Energy Techniques (Θ. & Ο.Μ.Σ.Σ.)
 • Gait analysis & training
 • Gyrokinesis Foundation Course (Level 1)
 • Kinematic Taping Concept (KT 0 basic)
 • Kinematic Taping Concept (KT 1 advanced)
 • Kinematic Taping Concept (KT 2 advanced)
 • Kinetic Control
 • Lorimer Moseley (explain pain)
 • Maitland Concept Βασικό σεμινάριο (Level 1)
 • Maitland Concept (Level 2a&b)
 • Maitland Concept (Level 3)
 • Manual Lymph Drainage (Μάλαξης λεμφικής παροχέτευσης)
 • Mark Jones (Shoulder impingement and instability)
 • Mark Jones (Lumbar, Pelvis, Hip)
 • McConnell
 • Medical taping Concept
 • Motor Learning & Motor Control
 • Mulligan A + B + C
 • Myofasziale Triggerpunkt Therapie (IMTTR concept) Module 1 & 2
 • Neuro-dynamics (Maitland – Concept)
 • NOI group (David Butler’s courses) – Mobilization of the Nervous System
 • Paul Hodges (Όσφυο-πυελικός κινητικός έλεγχος)
 • Parkinson & Multiple Sclerosis
 • Pilates Fisios (Metodo Dott. Silvia Raneri)
 • PNF Basic I & II , 3a+b, 4 N
 • Osteopathy Paediatrics
 • Sensory Integration (SI Module 1 & 2)
 • Sensory Integration & Autism
 • Sensory Integration & Cerebral Palsy
 • Shacklock’s NDS – Neuro dynamics
 • Spinal cord injuries
 • Sport – Physiotherapie (SPT – Education)
 • Sport injuries
 • Trigger Points (Ed Wilson’s approach) level 1 & 2