ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

--Διαθέσιμες θέσεις ανά σεμινάριο με ημερολογιακή σειρά
 1. Clinical Pilates Fisios® Basic ’18 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 10 (01 – 04 ΣΕΠ 2018)
 2. Maitland Concept® Level 2b ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ (2ο μέρος: 05 – 09 ΣΕΠ 2018)
 3. Universal Reformer & Cadillac ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: 17 (06 – 09 ΣΕΠ 2018)
 4. Fascial Distortion Model Module 2 – FDM2 (Typaldos Method) ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (14 – 16 ΣΕΠ 2018)
 5. Kinematic Taping® Concept (KT 1 advanced) ’18 – ΑΘΗΝΑΣ19 (15 – 16 ΣΕΠ 2018)
 6. Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 3 ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: 08 (19 – 23 ΣΕΠ 2018)
 7. Βασικό σεμινάριο BOBATH για ενήλικους ασθενείς ’18 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ (3ο μέρος: 19 – 23 ΣΕΠ 2018)
 8. Οστεοπαθητική Σχολή Γερμανίας (OSD) – 4ο ΤΜΗΜΑ ΑΤ18: 09 (21 – 23 ΣΕΠ 2018)
 9. Βασικό σεμινάριο Maitland – Concept® (Level 1) ’18 – ΑΘΗΝΑΣΣΥΝΕΧΕΙΑ (3ο μέρος: 26 – 30 ΣΕΠ 2018)
 10. Βασικό σεμινάριο BOBATH για ενήλικους ασθενείς ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ (3ο μέρος: 03 – 07 ΟΚΤ 2018)
 11. Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης (ZML) – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ (Therapy 1) ’18 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 12 (10 – 14 ΟΚΤ 2018)
 12. PNF – Basic 1 & 2 ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ (2ο μέρος: 10 – 14 ΟΚΤ 2018)
 13. Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης μεθόδου VODDER (ZML) – ΒΑΣΙΚΟ ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: 22 (17 – 21 ΟΚΤ 2018)
 14. Βασικό σεμινάριο Βελονισμού ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: 22 (23 – 28 ΟΚΤ 2018)
 15. Kinetic Control L1: Multi-Joint synergies in alignment & coordination & L2: Targeting muscles synergies to optimise movement retraining for neck/ shoulder ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: 20 (26 – 29 ΟΚΤ 2018)
 16. Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 2 ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: 32 (31 ΟΚΤ – 04 ΝΟΕ 2018)
 17. Universal Reformer & Cadillac ’18 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ20 (01 – 04 ΝΟΕ 2018)
 18. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ σεμινάριο BOBATH για ενήλικους με νευρολογικές βλάβες ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: 12 (07 – 11 ΝΟΕ 2018)
 19. Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης (ZML) – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ (Therapy 1) ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: 24 (14 – 18 ΝΟΕ 2018)
 20. Σεμινάριο Άσκησης για Εγκύους ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: 19 (1ο μέρος: 16 – 18 ΝΟΕ 2018)
 21. Ξηρά Βελόνη 1 (Dry Needling 1) ’18 – ΑΘΗΝΑΣ04 (16 – 18 ΝΟΕ 2018)
 22. Βασικό σεμινάριο Λειτουργικής Αξιολόγησης Κάτω Άκρων – Διαμόρφωση Πελμάτων ’18 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ19 (17 – 18 ΝΟΕ 2018)
 23. Μύο – περιτονιακή θεραπεία, trigger – points (IMTT®), Module 2 ’18 – ΑΘΗΝΑΣ20 (21 – 25 ΝΟΕ 2018)
 24. Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 2 ’18 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 32 (28 ΝΟΕ – 02 ΔΕΚ 2018)
 25. Διαμόρφωση Νάρθηκα Άκρου Ποδός για Ασθενείς με Νευρολογικές Παθήσεις ’18 – ΑΘΗΝΑΣ19 (01 – 02 ΔΕΚ 2018)
 26. PNF – Basic 1 & 2 ’18 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ08 (1ο μέρος: 01 – 05 ΔΕΚ 2018)
 27. Maitland Concept® Level 2a ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ (2ο μέρος: 05 – 09 ΔΕΚ 2018)
 28. Fascial Distortion Model Module 3 – FDM3 (Typaldos Method) ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: 20 (07 – 09 ΔΕΚ 2018)
 29. Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για Μωρά ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 30 (12 – 14 ΙΑΝ 2019)
 30. Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για Μωρά ’19 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ30 (29 ΙΟΥΝ – 01 ΙΟΥΛ 2019)
 31. PNF – Basic 1 & 2 ’19 – ΑΘΗΝΑΣ: 16 (1ο μέρος: 20 – 24 ΝΟΕ 2019)