ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

--Διαθέσιμες θέσεις ανά σεμινάριο με ημερολογιακή σειρά
 1. Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης (ZML) – ΒΑΣΙΚΟ (Basic) ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (1ο group: 21 – 25 ΜΑΡ 2018)
 2. Βασικό σεμινάριο BOBATH για ενήλικους ασθενείς ’18 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (1ο μέρος: 28 ΜΑΡ – 01 ΑΠΡ 2018)
 3. Clinical Pilates Fisios® Basic ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (29 ΜΑΡ – 01 ΑΠΡ 2018)
 4. Βασικό σεμινάριο BOBATH για ενήλικους ασθενείς ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (1ο μέρος: 11 – 15 ΑΠΡ 2018)
 5. Kinematic Taping® Concept (KT 0 Basic) ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: 08 (14 – 15 ΑΠΡ 2018)
 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΨΗ Mentored Clinical Practice (MAITLAND Concept®): ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (1ο μέρος: 18 – 22 ΑΠΡ 2018)
 7. Προχωρημένο σεμινάριο Οστεοπαθητικής – “Νευρολογικές Διαταραχες των Νεογνών” ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: 12 (21 – 22 ΑΠΡ 2018)
 8. PNF – Basic 1 & 2 ’18 – ΑΘΗΝΑΣ03 (1ο μέρος: 25 – 29 ΑΠΡ 2018)
 9. Μύο – περιτονιακή θεραπεία, trigger – points (IMTT®), Module 1 ’18 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 12 (25 – 29 ΑΠΡ 2018)
 10. Clinical Therapy Yoga ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: 16 (26 – 29 ΑΠΡ 2018)
 11. Μύο – περιτονιακή θεραπεία, trigger – points (IMTT®), Module 1 ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: 13 (02 – 06 ΜΑΙ 2018)
 12. Σεμινάριο της Kari Bø - Αποκατάσταση Πυελικού Εδάφους ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: 19 (04 – 06 ΜΑΙ 2018)
 13. Kinetic Control L1: Coordination efficiency to optimise movement retraining for the Neck & Shoulder – Low Back & Hip ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: 20 (04 – 07 ΜΑΙ 2018)
 14. Sports & Soft Tissue Injuries ’18 – ΑΘΗΝΑΣ26 (12 – 16 ΜΑΙ 2018)
 15. Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά  (S.I.)  MODULE 1 ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: 19 (17 – 21 ΜΑΙ 2018)
 16. Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης μεθόδου VODDER (ZML) – ΒΑΣΙΚΟ ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: 22 (2o group: 17 – 21 ΜΑΙ 2018)
 17. Σεμινάριο Άσκησης για Εγκύους ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: 24 (1ο μέρος: 25 – 27 ΜΑΙ 2018)
 18. Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης (ZML) – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ (Therapy 1) ’18 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 24 (30 ΜΑΙ – 03 ΙΟΥΝ 2018)
 19. Κρανιο – γναθική Δυσλειτουργία – CMD (Cranio – Mandibular Dysfunction) ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: 20 (02 – 03 ΙΟΥΝ 2018)
 20. Βασικό σεμινάριο Maitland – Concept® (Level 1) ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ (2ο μέρος: 06 – 10 ΙΟΥΝ 2018)
 21. Clinical Therapy Yoga ’18 – ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: 22 (07 – 10 ΙΟΥΝ 2018)
 22. Οστεοπαθητική Σχολή Γερμανίας (OSD) – 4ο ΤΜΗΜΑ ΑΤ18: 14 (08 – 10 ΙΟΥΝ 2018)
 23. PNF – Basic 1 & 2 ’18 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ16 (1ο μέρος: 13 – 17 ΙΟΥΝ 2018)
 24. Ιατρικός Διαφορικός Έλεγχος στη Φυσικοθεραπεία (Medical Screening) ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: 25 (16 – 17 ΙΟΥΝ 2018)
 25. Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά  (S.I.)  MODULE 1 ’18 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 29 (20 – 24 ΙΟΥΝ 2018)
 26. Ξηρά Βελόνη 1 (Dry Needling 1) ’18 – ΑΘΗΝΑΣ20 (22 – 24 ΙΟΥΝ 2018)
 27. Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης μεθόδου VODDER (ZML) – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ (Therapy 3) ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: 24 (27 ΙΟΥΝ – 01 ΙΟΥΛ 2018)
 28. Fascial Distortion Model Module 1 – FDM1 (Typaldos Method) ’18 – ΑΘΗΝΑΣ26 (29 ΙΟΥΝ – 01 ΙΟΥΛ 2018)
 29. Βασικό σεμινάριο Λειτουργικής Αξιολόγησης Κάτω Άκρων – Διαμόρφωση Πελμάτων ’18 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ25 (30 ΙΟΥΝ – 01 ΙΟΥΛ 2018)
 30. Βασικό Σεμινάριο Μέτρησης Συμπιεστικών Ενδυμάτων ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: 15 (02 ΙΟΥΛ 2018)
 31. Μύο – περιτονιακή θεραπεία, trigger – points (IMTT®), Module 2 ’18 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 20 (04 – 08 ΙΟΥΛ 2018)
 32. Trauma & Osteopathy ’18 – ΚΡΗΤΗΣ: 26 (05 – 08 ΙΟΥΛ 2018)
 33. Maitland Concept® Level 2a ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: 18 (1ο μέρος: 05 – 09 ΙΟΥΛ 2018)
 34. Νάρθηκες για Ασθενείς με Βλάβες του ΚΝΣ ’18 – ΑΘΗΝΑΣ24 (07 – 08 ΙΟΥΛ 2018)
 35. Maitland Concept® Level 2b ’18 – ΑΘΗΝΑΣ18 (1ο μέρος: 11 – 15 ΙΟΥΛ 2018)
 36. Clinical Pilates Fisios® Basic ’18 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 24 (01 – 04 ΣΕΠ 2018)
 37. Universal Reformer & Cadillac ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: 20 (06 – 09 ΣΕΠ 2018)
 38. Fascial Distortion Model Module 2 – FDM2 (Typaldos Method) ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: 20 (14 – 16 ΣΕΠ 2018)
 39. Kinematic Taping® Concept (KT 1 advanced) ’18 – ΑΘΗΝΑΣ24 (15 – 16 ΣΕΠ 2018)
 40. Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 3 ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: 20 (19 – 23 ΣΕΠ 2018)
 41. Βασικό σεμινάριο Βελονισμού ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: 26 (23 – 28 ΟΚΤ 2018)
 42. Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 2 ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: 32 (31 ΟΚΤ – 04 ΝΟΕ 2018)
 43. Universal Reformer & Cadillac ’18 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ20 (01 – 04 ΝΟΕ 2018)
 44. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ σεμινάριο BOBATH για ενήλικους με νευρολογικές βλάβες ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: 12 (07 – 11 ΝΟΕ 2018)
 45. Μάλαξη Λεμφικής Παροχέτευσης (ZML) – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ (Therapy 1) ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: 24 (14 – 18 ΝΟΕ 2018)
 46. Μύο – περιτονιακή θεραπεία, trigger – points (IMTT®), Module 2 ’18 – ΑΘΗΝΑΣ20 (21 – 25 ΝΟΕ 2018)
 47. Αισθητηριακή Ολοκλήρωση για παιδιά (S.I.) MODULE 2 ’18 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 32 (28 ΝΟΕ – 02 ΔΕΚ 2018)
 48. PNF 3 (Advanced) ’18 – ΑΘΗΝΑΣ16 (01 – 05 ΔΕΚ 2018)
 49. Fascial Distortion Model Module 3 – FDM3 (Typaldos Method) ’18 – ΑΘΗΝΑΣ: 20 (07 – 09 ΔΕΚ 2018)